Atlas

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Nyheter om atlasen

News European Atlas of the SeasRSS European Atlas of the SeasTwitter European Atlas of the SeasLinkedIn European Atlas of the SeasGoogle+ European Atlas of the SeasFacebook European Atlas of the Seas

Östersjön

Översikt

Östersjön är ett innanhav som är nästan helt omgivet av land och nästan överallt också grunt. Vattnet förnyas mycket långsamt. De yttersta norra och nordöstra delarna fryser under en del av året och salthalterna där är mycket låga. Därför är havsmiljön väldigt sårbar, speciellt för eutrofiering, dvs. ansamling av näringsämnen från avloppsvatten, kustnära jordbruk, föroreningar från industrin och deposition från atmosfären.

Efter kalla kriget har livlig sjöfart och handel återupptagits i Östersjöområdet. Person- och godstransport är numera den huvudsakliga ekonomiska verksamheten.

   • Läs mer Deutsch (de) English (en) français (fr)