Atlas

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Seuraa uutisia atlaksesta

News European Atlas of the SeasRSS European Atlas of the SeasTwitter European Atlas of the SeasLinkedIn European Atlas of the SeasGoogle+ European Atlas of the SeasFacebook European Atlas of the Seas

Itämeri

Tiivistelmä

Itämeri on suurimmalta osaltaan suhteellisen matala ja lähes täysin suljettu murtovesiallas, jonka vesi vaihtuu erittäin hitaasti. Itämeri on vähäsuolainen, ja sen äärialueet pohjoisessa ja koillisessa ovat jäässä huomattavan osan vuodesta. Näiden ominaispiirteiden vuoksi Itämeren meriympäristö on erittäin haavoittuva etenkin rehevöitymiselle, eli yhdyskuntajätevedestä, rannikoiden maanviljelystä, teollisuussaasteista ja ilmansaastelaskeumista peräisin olevien ravinteiden kerääntymiselle meriveteen.

Toisen maailmansodan jälkeisen kylmän sodan päättyminen merkitsi merenkulun ja kaupan voimakasta lisääntymistä Itämerellä. Nykyisin matkustaja- ja rahtiliikenne ovat Itämerellä tapahtuvan taloudellisen toiminnan tärkeimmät alat.

 

  • Lue lisää Deutsch (de) English (en) français (fr)