Atlas

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Jälgi atlasega seotud uudiseid

News European Atlas of the SeasRSS European Atlas of the SeasTwitter European Atlas of the SeasLinkedIn European Atlas of the SeasGoogle+ European Atlas of the SeasFacebook European Atlas of the Seas

Läänemeri

Kokkuvõte

Läänemeri on peaaegu tervenisti maismaaga ümbritsetud ja madal (v.a mõned alad). Läänemere vesi uueneb väga aeglaselt. Selle põhja- ja kirdepoolsed alad on osa aastast jääkatte all ja soolsuse tase on seal väga madal. Selle tulemusena on merekeskkond väga tundlik, eelkõige eutrofeerumise suhtes, mis kujutab endast linnade heitveest, rannikualade põllumajandustootmisest, tööstussaastest ja atmosfääris sadestumisest tekkinud toitainete ladestumist.

Pärast külma sõja lõppu on laevanduse ja kaubanduse osakaal Lääremerel märkimisväärselt kasvanud ning peamiseks majandustegevuseks on nüüd reisijate- ja kaubavedu.

   • Lugege täiendavalt Deutsch (de) English (en) français (fr)