Atlas

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Følg med

News European Atlas of the SeasRSS European Atlas of the SeasTwitter European Atlas of the SeasLinkedIn European Atlas of the SeasGoogle+ European Atlas of the SeasFacebook European Atlas of the Seas

Østersøen

Oversigt

Østersøen er næsten helt omgivet af land og – bortset fra enkelte områder – lavvandet. Vandet udskiftes meget langsomt. Områderne længst mod nord og nordøst fryser til dele af året og har meget lav saltholdighed. Det betyder, at havmiljøet er meget sårbart, særlig over for eutrofiering – ophobning af næringsstoffer fra spildevand, kystnært landbrug, forurening fra industrien og afsætning fra atmosfæren.

Siden ophøret af den kolde krig har man genoptaget skibsfarten og handelen i Østersøområdet i stor stil. Passager- og godstransport er er nu den vigtigste økonomiske aktivitet.

   • Læs mere Deutsch (de) English (en) français (fr)