Atlas

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Nyheter om atlasen

News European Atlas of the SeasRSS European Atlas of the SeasTwitter European Atlas of the SeasLinkedIn European Atlas of the SeasGoogle+ European Atlas of the SeasFacebook European Atlas of the Seas

Norra ishavet

Översikt

Norra ishavet är ett enormt havsområde kring Nordpolen. Tillsammans med haven intill gränsar det till Europas, Asiens och Nordamerikas norra kuster. Ett särdrag är att Norra ishavet är nästan helt täckt av is. Detta istäcke minskar gradvis på grund av klimatförändringarna.

De krympande ismassorna och den stigande vattentemperaturen stör ekosystemet och den marina näringskedjan, där bland annat plankton, stora rovdjur och alla fiskar ingår. Den här utvecklingen skapar oro bland miljöexperterna och urbefolkningen. I takt med att isen smälter öppnar sig nya möjligheter för ekonomisk verksamhet, i synnerhet olje- och naturgasutvinning, men det utsätter den redan sårbara miljön för nya risker.

  • Läs mer Deutsch (de) English (en) français (fr)