Atlas

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Følg med

News European Atlas of the SeasRSS European Atlas of the SeasTwitter European Atlas of the SeasLinkedIn European Atlas of the SeasGoogle+ European Atlas of the SeasFacebook European Atlas of the Seas

Nordlige Ishav

Oversigt

Nordlige Ishav (eller Arktiske Ocean) er et stort havområde omkring Nordpolen. Med de tilstødende farvande grænser det op til Europas, Asiens og Nordamerikas nordlige kyster. Dets mest karakteristiske kendetegn er, at det for størstedelens vedkommende er dækket af isflager. Dette isdække bliver imidlertid gradvist mindre på grund af klimaforandringerne.

Når pakisen svinder, og vandtemperaturen stiger, ændrer økosystemet sig kraftigt, og alle led i havets fødekæde forstyrres, herunder plankton, de store kødædende dyr og alle fiskeressourcer. Denne udvikling vækker bekymring hos miljøeksperter og oprindelige folk. Samtidig åbner der sig – i takt med at havisen smelter – nye muligheder for økonomiske aktører, især udvinding af olie og gas. Derved udsættes det i forvejen meget sårbare mijø for nye risici.

  • Læs mere Deutsch (de) English (en) français (fr)