Atlas

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Nyheter om atlasen

News European Atlas of the SeasRSS European Atlas of the SeasTwitter European Atlas of the SeasLinkedIn European Atlas of the SeasGoogle+ European Atlas of the SeasFacebook European Atlas of the Seas

Publikationer
Den europeiska havsatlasen

Den europeiska havsatlasen är ett enkelt och kul sätt för fackfolk, studenter och andra intresserade att lära sig mer om Europas kuster och hav, miljöfrågor, sjöfart och fiske och EU:s havspolitik. Atlasen ska öka kunskapen om haven och är ett projekt inom EU:s nya integrerade havspolitik. Här hittar du en mängd fakta om EU:s hav och kuster:

 

 • Havsdjup och havsbotten
 • Kustregioner – geografi och statistik
 • Havsenergi och havsresurser
 • Tidvatten och kusterosion
 • Fiskebestånd, kvoter och fångster
 • EU:s fiskeflotta
 • Vattenbruk
 • Sjöfart
 • Hamnverksamhet
 • Skyddade havsområden
 • Turism
 • Havspolitiska initiativ
 • EU:s mest avlägsna regioner

  
Atlasen finns på engelska, tyska och franska.

Nyheter
07/11/2014
Updated version of the Bathymetry Layer
26/06/2014
Maps on maritime traffic by port updated
The 2 maps on maritime traffic by port have been updated with 2011 and 2012 data from Eurostat.
See it on-line:

25/06/2014
Maps on European fishing fleet by port updated
The 3 maps on fishing fleet by port have been updated with 2014 data (including Croatia) from the fleet register.
See it on-line:
19/06/2014
Statistical maps on employment updated
The maps showing active population, unemployment, employment by sector (primary, secondary, tertiary) and Läs mer