Atlas

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Novinky o atlase

News European Atlas of the SeasRSS European Atlas of the SeasTwitter European Atlas of the SeasLinkedIn European Atlas of the SeasGoogle+ European Atlas of the SeasFacebook European Atlas of the Seas

Publikácie
Európsky atlas morí

Európsky atlas morí je prehľadná a jednoduchá aplikácia, pomocou ktorej sa odborníci, študenti a široká verejnosť môžu dozvedieť viac o morských a pobrežných oblastiach Európy, ich prostredí a o súvisiacich ľudských činnostiach a politikách. Atlas slúži na prehĺbenie povedomia o oceánoch a moriach Európy v kontexte integrovanej námornej politiky EÚ. Atlas ponúka širokú škálu údajov o európskych moriach ako napríklad informácie o:

 

 • hĺbke morí a podmorských reliéfoch;
 • geografii a štatistických údajoch pobrežných regiónov;
 • modrej energii a námorných zdrojoch;
 • amplitúde slapov a pobrežnej erózii;
 • populáciách rýb, kvótach a úlovkoch;
 • európskej námornej flotile;
 • akvakultúre;
 • námornej doprave a preprave;
 • štatistikách prístavov;
 • chránených morských oblastiach;
 • cestovnom ruchu;
 • námorných stratégiách a iniciatívach;
 • najvzdialenejších regiónoch.

  
Atlas je dostupný v angličtine, francúzštine a nemčine.

Aktuality
07/11/2014
Updated version of the Bathymetry Layer
26/06/2014
Maps on maritime traffic by port updated
The 2 maps on maritime traffic by port have been updated with 2011 and 2012 data from Eurostat.
See it on-line:

25/06/2014
Maps on European fishing fleet by port updated
The 3 maps on fishing fleet by port have been updated with 2014 data (including Croatia) from the fleet register.
See it on-line:
19/06/2014
Statistical maps on employment updated
The maps showing active population, unemployment, employment by sector (primary, secondary, tertiary) and Viac