Atlas

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Urmăriți ultimele evoluții

News European Atlas of the SeasRSS European Atlas of the SeasTwitter European Atlas of the SeasLinkedIn European Atlas of the SeasGoogle+ European Atlas of the SeasFacebook European Atlas of the Seas

Publicații
Atlasul european al mărilor

Atlasul european al mărilor este un portal interesant și ușor de folosit destinat specialiștilor, studenților și tuturor celor interesați să afle mai multe despre zonele de coastă și mările Europei, despre condițiile de mediu, activitățile umane desfășurate în aceste zone și politicile europene în domeniu. Având obiectivul de a face cunoscute informații privind oceanele şi mările Europei, în contextul politicii maritime integrate a UE, atlasul oferă date dintre cele mai diverse, cum ar fi:

 

 • adâncimea mării şi formele de relief subacvatic
 • geografia zonelor de coastă și statistici referitoare la acestea
 • energia albastră și resursele maritime
 • amplitudinea mareelor şi eroziunea costieră
 • stocurile de pește, cotele și capturile
 • flota europeană de pescuit
 • acvacultură
 • transportul și traficul maritim
 • statisticile porturilor
 • zonele maritime protejate
 • turism
 • politici şi iniţiative în sectorul maritim
 • regiunile ultraperiferice

  
Atlasul este disponibil în limbile engleză, franceză şi germană.

Actualitate
07/11/2014
Updated version of the Bathymetry Layer
26/06/2014
Maps on maritime traffic by port updated
The 2 maps on maritime traffic by port have been updated with 2011 and 2012 data from Eurostat.
See it on-line:

25/06/2014
Maps on European fishing fleet by port updated
The 3 maps on fishing fleet by port have been updated with 2014 data (including Croatia) from the fleet register.
See it on-line:
19/06/2014
Statistical maps on employment updated
The maps showing active population, unemployment, employment by sector (primary, secondary, tertiary) and Informaţii suplimentare