Atlas

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Europejski atlas mórz: aktualności

News European Atlas of the SeasRSS European Atlas of the SeasTwitter European Atlas of the SeasLinkedIn European Atlas of the SeasGoogle+ European Atlas of the SeasFacebook European Atlas of the Seas

Publikacje
Europejski atlas mórz

Europejski atlas mórz to łatwy w obsłudze i ciekawy portal dla uczniów i studentów, specjalistów oraz wszystkich tych, którzy chcą się dowiedzieć więcej o morzach, obszarach nadbrzeżnych i środowisku morskim Europy oraz o działalności człowieka na tych terenach i europejskich strategiach w tej dziedzinie. Atlas ma na celu popularyzowanie wiedzy o europejskich morzach w kontekście unijnej zintegrowanej polityki morskiej. Zawiera najróżniejsze informacje o europejskich morzach np.:

 

 • głębokość morza i cechy przestrzeni podwodnej
 • geografia regionów przybrzeżnych i statystyki
 • niebieska energia i zasoby morskie
 • amplituda pływów i erozja wybrzeża
 • zasoby rybne, kwoty i połowy
 • europejska flota rybacka
 • akwakultura
 • transport i ruch morski
 • statystyki dotyczące portów
 • morskie obszary chronione
 • turystyka
 • polityka i inicjatywy związane z morzem
 • regiony najbardziej oddalone.

  
Atlas jest dostępny w trzech wersjach językowych: angielskiej, francuskiej i niemieckiej.

Aktualności
07/11/2014
Updated version of the Bathymetry Layer
26/06/2014
Maps on maritime traffic by port updated
The 2 maps on maritime traffic by port have been updated with 2011 and 2012 data from Eurostat.
See it on-line:

25/06/2014
Maps on European fishing fleet by port updated
The 3 maps on fishing fleet by port have been updated with 2014 data (including Croatia) from the fleet register.
See it on-line:
19/06/2014
Statistical maps on employment updated
The maps showing active population, unemployment, employment by sector (primary, secondary, tertiary) and Więcej informacji