Navigatsioonitee

Atlas

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Jälgi atlasega seotud uudiseid

News European Atlas of the SeasRSS European Atlas of the SeasTwitter European Atlas of the SeasLinkedIn European Atlas of the SeasGoogle+ European Atlas of the SeasFacebook European Atlas of the Seas

Väljaanded
Euroopa mereatlas

Euroopa mereatlas on lihtne ja lõbus vahend asjatundjatele, üliõpilastele ning kõigile neile, kellel on huvi saada täiendavaid teadmisi Euroopa meredest, rannikutest ja nende keskkonnast ning asjakohasest inimtegevusest ja Euroopa poliitikast. Atlas koostati ELi integreeritud merenduspoliitika raames, et suurendada teadlikkust Euroopa ookeanidest ja meredest. Atlas pakub märkimisväärselt ulatuslikku teavet Euroopa merede kohta, näiteks seoses järgmisega:

 

 • mere sügavus ja merepõhja omadused
 • rannikualade geograafia ja statistika
 • nn sinine energia ja mereressursid
 • tõusu-mõõna ulatus ja rannikuerosioon
 • kalavarud, kvoodid ja püük
 • Euroopa kalalaevastik
 • vesiviljelus
 • meretransport ja -liiklus
 • sadamate statistika
 • kaitsealused merepiirkonnad
 • turism
 • merenduspoliitika ja -algatused
 • äärepoolseimad piirkonnad

  
Atlas on kättesaadav inglise, prantsuse ja saksa keeles.

Uudised
07/11/2014
Updated version of the Bathymetry Layer
26/06/2014
Maps on maritime traffic by port updated
The 2 maps on maritime traffic by port have been updated with 2011 and 2012 data from Eurostat.
See it on-line:

25/06/2014
Maps on European fishing fleet by port updated
The 3 maps on fishing fleet by port have been updated with 2014 data (including Croatia) from the fleet register.
See it on-line:
19/06/2014
Statistical maps on employment updated
The maps showing active population, unemployment, employment by sector (primary, secondary, tertiary) and Lugege täiendavalt