Άτλας

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Ο άτλας στα κοινωνικά δίκτυα

News European Atlas of the SeasRSS European Atlas of the SeasTwitter European Atlas of the SeasLinkedIn European Atlas of the SeasGoogle+ European Atlas of the SeasFacebook European Atlas of the Seas

Γίνε συνδρομητής στο ηλεκτρονικό μας ενημερωτικό δελτίο
Ευρωπαϊκός Άτλας των Θαλασσών

Ο Ευρωπαϊκός Άτλας των Θαλασσών είναι ένα εύκολο και διασκεδαστικό εργαλείο ενημέρωσης, το οποίο απευθύνεται σε σπουδαστές, επαγγελματίες και οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να μάθει περισσότερα για τις θάλασσες και τις ακτές της Ευρώπης, το περιβάλλον τους και τις ανθρώπινες δραστηριότητες που συνδέονται με αυτές, αλλά και για τις σχετικές πολιτικές της ΕΕ. Δημιουργήθηκε με σκοπό να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση για τις θάλασσες της Ευρώπης, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιέχει πληθώρα στοιχείων και πληροφοριών για τις θάλασσες της Ευρώπης, όπως:

 

 • βάθος της θάλασσας και υποβρύχιες αποτυπώσεις
 • γεωγραφία παράκτιων περιοχών και στατιστικές
 • πηγές γαλάζιας ενέργειας και θαλάσσιοι πόροι
 • εύρος παλίρροιας και διάβρωση ακτών
 • αλιευτικά αποθέματα, ποσοστώσεις και αλιεύματα
 • ευρωπαϊκός αλιευτικός στόλος
 • υδατοκαλλιέργεια
 • θαλάσσιες μεταφορές και κυκλοφορία
 • λιμενικές στατιστικές
 • θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές
 • τουρισμός
 • θαλάσσιες πολιτικές και πρωτοβουλίες
 • εξόχως απόκεντρες περιφέρειες

  
Ο άτλας είναι διαθέσιμος σε τρεις γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά.

Ειδήσεις
17/04/2014
Map of ERS fishing ports updated
The map showing ERS fishing ports has been updated. It is now based on version 1.6 of ERS locations published on 19/12/2013. See it on-line!


16/04/2014
Map on fisheries and aquaculture sectors employment updated
The map on fisheries and aquaculture sectors employment has been updated. It shows now data from 2008 to 2013. See it on-line!


11/04/2014
Maps on population employment updated
The following maps on population employment have been updated:
11/04/2014
Maps on population updated
The following maps on population have been updated: