Atlas

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Přihlaste se k odběru novinek o atlasu

News European Atlas of the SeasRSS European Atlas of the SeasTwitter European Atlas of the SeasLinkedIn European Atlas of the SeasGoogle+ European Atlas of the SeasFacebook European Atlas of the Seas

Publikace
Evropský atlas moří

Evropský atlas moří je interaktivní, uživatelsky vstřícná aplikace obsahující informace o evropských mořích a pobřežích, o jejich životním prostředí, lidské činnosti, která s tímto prostředím souvisí, a evropských politikách. Je určena pro studenty, odborníky a širokou veřejnost. Za jeho vznikem stála snaha zvýšit povědomí o evropských mořích a oceánech v rámci integrované námořní politiky Evropské unie. Atlas obsahuje značně rozmanité údaje týkající se evropských moří, jako jsou:

 

 • hloubka moří a oceánů a informace o podmořském reliéfu
 • pobřežní oblasti geografie a statistiky
 • modrá energie a mořské zdroje
 • příliv a odliv a eroze pobřeží
 • populace ryb, kvóty a úlovky
 • informace o evropském rybářském loďstvu
 • akvakultura
 • námořní doprava a provoz
 • statistické údaje o přístavech
 • mořské chráněné oblasti
 • cestovní ruch
 • námořní politiky a iniciativy v této oblasti
 • nejvzdálenější regiony

  
V současné době atlas existuje v anglické, francouzské a německé verzi.

Aktuality
07/11/2014
Updated version of the Bathymetry Layer
26/06/2014
Maps on maritime traffic by port updated
The 2 maps on maritime traffic by port have been updated with 2011 and 2012 data from Eurostat.
See it on-line:

25/06/2014
Maps on European fishing fleet by port updated
The 3 maps on fishing fleet by port have been updated with 2014 data (including Croatia) from the fleet register.
See it on-line:
19/06/2014
Statistical maps on employment updated
The maps showing active population, unemployment, employment by sector (primary, secondary, tertiary) and Další informace