Атлас

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Новини за атласа

News European Atlas of the SeasRSS European Atlas of the SeasTwitter European Atlas of the SeasLinkedIn European Atlas of the SeasGoogle+ European Atlas of the SeasFacebook European Atlas of the Seas

Публикации
Европейски морски атлас

Европейският морски атлас е предназначен за специалисти, студенти и всички останали, които желаят по лесен и забавен начин да научат повече за европейските морета и брегове, околната среда, човешките дейности и европейските политики в тази област. Той е разработен с цел повишаване на осведомеността за европейските морета и океани в контекста на интегрираната морска политика на ЕС. Атласът предлага изключително разнообразна информация за европейските морета, например:

 

 • морска дълбочина и подводен релеф
 • географски и статистически данни за крайбрежните региони
 • синя енергия и морски ресурси
 • амплитуда между приливите и отливите и ерозия на бреговете
 • рибни запаси, квоти и улов
 • европейски риболовен флот
 • аквакултура
 • морски транспорт и трафик
 • статистически данни за пристанищата
 • защитени морски територии
 • туризъм
 • морски политики и инициативи
 • най-отдалечени региони

  
Атласът е достъпен на английски, френски и немски.

Новини
07/11/2014
Updated version of the Bathymetry Layer
26/06/2014
Maps on maritime traffic by port updated
The 2 maps on maritime traffic by port have been updated with 2011 and 2012 data from Eurostat.
See it on-line:

25/06/2014
Maps on European fishing fleet by port updated
The 3 maps on fishing fleet by port have been updated with 2014 data (including Croatia) from the fleet register.
See it on-line:
19/06/2014
Statistical maps on employment updated
The maps showing active population, unemployment, employment by sector (primary, secondary, tertiary) and Още по темата