Atlas

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Seuraa uutisia atlaksesta

News European Atlas of the SeasRSS European Atlas of the SeasTwitter European Atlas of the SeasLinkedIn European Atlas of the SeasGoogle+ European Atlas of the SeasFacebook European Atlas of the Seas

Euroopan meriatlas

Euroopan meriatlas on tarkoitettu kaikille niille, jotka ovat kiinnostuneita merenelämästä ja yhteisistä meristämme. Meriatlaksen tarkoituksena on lisätä tietoa Euroopan meristä ja EU:n yhdennetystä meripolitiikasta. Meriatlaksessa on mukana monia aiheita, esimerkiksi

  • veden syvyys ja vedenalainen pinnanmuodostus
  • vuoroveden vaihteluväli ja rannikon eroosio
  • meripolitiikka ja alan hankkeet
  • kalastuskiintiöt lajeittain ja alueittain
  • EU:n kalastuslaivasto
  • rannikkoalueet
  • meriliikenne- ja merisatamatilastot
  • syrjäisimmät alueet


Atlaksessa julkaistavat tiedot ovat peräisin luotettavista lähteistä ja kattavat koko EU:n alueen. Atlas on saatavilla englanniksi, ranskaksi ja saksaksi.


Käynnistä Euroopan meriatlas