Άτλας

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Ο άτλας στα κοινωνικά δίκτυα

News European Atlas of the SeasRSS European Atlas of the SeasTwitter European Atlas of the SeasLinkedIn European Atlas of the SeasGoogle+ European Atlas of the SeasFacebook European Atlas of the Seas

O Ευρωπαϊκός Άτλας των Θαλασσών

Ο Ευρωπαϊκός Άτλας των Θαλασσών απευθύνεται σε όλους όσοι ενδιαφέρονται για τον κόσμο της θάλασσας και την κοινή μας θαλάσσια κληρονομιά. Δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής της Ένωσης και περιέχει πληθώρα στοιχείων και πληροφοριών για τις θάλασσες της Ευρώπης, όπως:

  • βάθος της θάλασσας και υποβρύχιες αποτυπώσεις
  • εύρος παλίρροιας και διάβρωση ακτών
  • θαλάσσιες πολιτικές και πρωτοβουλίες
  • αλιευτικές ποσοστώσεις ανά είδος και ζώνη
  • ευρωπαϊκός αλιευτικός στόλος
  • παράκτιες δραστηριότητες
  • θαλάσσιες μεταφορές και λιμενικές στατιστικές
  • άκρως απόκεντρες περιφέρειες


Ο άτλας περιέχει ενδιαφέροντα και αξιόπιστα στοιχεία και είναι διαθέσιμος σε όλη την Ένωση σε τρεις γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά.


Ανοίξτε τον Ευρωπαϊκό Άτλαντα των Θαλασσών