Atlas

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Přihlaste se k odběru novinek o atlasu

News European Atlas of the SeasRSS European Atlas of the SeasTwitter European Atlas of the SeasLinkedIn European Atlas of the SeasGoogle+ European Atlas of the SeasFacebook European Atlas of the Seas

Evropský atlas moří

Evropský atlas moří bude přínosem pro každého, kdo se zajímá o moře a oceány a společné evropské námořní dědictví. Za jeho vznikem stála snaha zvýšit povědomí o evropských mořích a oceánech v rámci integrované námořní politiky Evropské unie. Atlas obsahuje značně rozmanité údaje týkající se evropských moří, například:

  • hloubka moří a oceánů a informace o podmořském reliéfu
  • příliv a odliv a eroze pobřeží
  • námořní politiky a iniciativy v této oblasti
  • rybolovné kvóty podle druhu ryb a pásma rybolovu
  • informace o evropském rybářském loďstvu
  • údaje o pobřežních činnostech
  • statistické údaje o lodní dopravě a přístavech
  • informace o nejvzdálenějších regionech EU


Atlas shromažďuje zajímavé a spolehlivé informace, které jsou přístupné v celé Evropské unii. V současné době atlas existuje v anglické, francouzské a německé verzi.


Spustit Evropský atlas moří