Атлас

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Новини за атласа

News European Atlas of the SeasRSS European Atlas of the SeasTwitter European Atlas of the SeasLinkedIn European Atlas of the SeasGoogle+ European Atlas of the SeasFacebook European Atlas of the Seas

Европейски морски атлас

Европейският морски атлас е предназначен за всеки, който се интересува от морския свят и от нашето общо морско наследство. Той е разработен с цел повишаване на осведомеността за европейските морета и океани в контекста на интегрираната морска политика на ЕС. Атласът предлага изключително разнообразна информация за европейските морета, включително:

  • морска дълбочина и подводен релеф
  • амплитуда между приливите и отливите и ерозия на бреговете
  • морски политики и инициативи
  • риболовни квоти по вид и по зона
  • европейски риболовен флот
  • дейности в крайбрежните райони
  • морски транспорт и пристанищна дейност
  • най-отдалечени региони.


Подбрали сме интересна информация с проверено качество от целия ЕС. Атласът е достъпен на английски, френски и немски.


Европейски морски атлас