Kto sme

Generálne riaditeľstvo pre námorné záležitosti a rybné hospodárstvo

Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre námorné záležitosti a rybné hospodárstvo má na starosti dve oblasti politiky:

Stánok GR pre námorné záležitosti a rybné hospodárstvo na výstave rybárskych výrobkov v Bruseli (2009)

Na čele generálneho riaditeľstva (GR) stojí generálny riaditeľ João Aguiar Machado. Za prácu GR nesie politickú zodpovednosť komisár Karmenu Vella.

S počtom asi 400 zamestnancov patrí medzi najmenšie riaditeľstvá Komisie.

Súvisiaci obsah

GR pre námorné záležitosti a rybné hospodárstvo

Európska komisia

Aktuality