O nas

Dyrekcja Generalna ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa

Dyrekcja Generalna ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa w Komisji Europejskiej zarządza dwiema dziedzinami polityki:

Stoisko DG ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa na wystawie poświęconej rybom i owocom morza, Bruksela (2009 r.)

Na czele dyrekcji stoi dyrektor generalna Lowri Evans, a odpowiedzialność polityczną ponosi komisarz Karmenu Vella.

Dyrekcja ta jest jedną z najmniejszych jednostek organizacyjnych Komisji – pracuje w niej około 400 osób.

Więcej informacji:

DG ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa

Komisja Europejska

Aktualności