Dwarna

Id-Direttorat Ġenerali għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd

Id-Direttorat Ġenerali għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd tal-Kummissjoni Ewropea jimmaniġġja żewġ oqsma ta' politika:

L-istand tad-DĠ għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd fil-wirja tal-Frott tal-Baħar, Brussell (2009).

Huwa mmexxi minn João Aguiar Machado (Direttur Ġenerali) taħt ir-responsabbiltà politika tal-Kummissarju Karmenu Vella.

Bi staff ta' madwar 400 membru, hu wieħed mill-iżgħar dipartimenti fil-Kummissjoni.

Kontenut relatat

DĠ Affarijiet Marittimi u Sajd

Il-Kummissjoni Ewropea

Aħbarijiet