Ποιοι είμαστε

Γενική Διεύθυνση Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας

Η Γενική Διεύθυνση Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διαχειρίζεται δύο τομείς πολιτικής:

Το περίπτερο της ΓΔ Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας στην έκθεση προϊόντων αλιείας, Βρυξέλλες (2009).

Επικεφαλής είναι ο Lowri Evans (γενικός διευθυντής) και την πολιτική ευθύνη έχει ο επίτροπος Καρμένου Βέλα.

Έχει προσωπικό 400 περίπου υπαλλήλων και είναι μία από τις μικρότερες υπηρεσίες της Επιτροπής.

Σχετικά κείμενα

ΓΔ Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ειδήσεις