Ποιοι είμαστε

Γενική Διεύθυνση Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας

Η Γενική Διεύθυνση Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διαχειρίζεται δύο τομείς πολιτικής:

Το περίπτερο της ΓΔ Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας στην έκθεση προϊόντων αλιείας, Βρυξέλλες (2009).

Επικεφαλής είναι ο Lowri Evans (γενικός διευθυντής) και την πολιτική ευθύνη έχει ο επίτροπος Καρμένου Βέλα.

Έχει προσωπικό 400 περίπου υπαλλήλων και είναι μία από τις μικρότερες υπηρεσίες της Επιτροπής.

Σχετικά κείμενα

ΓΔ Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ειδήσεις

  • 30/03/2015 - Revealing Europe's hidden landscape

    The Commission is advancing in achieving its marine knowledge objectives with the release of a new digital map of Europe's seabed topography with a higher resolution than had previously been publicly available; about 230 metres compared to 1 kilometre before the launch of the European Marine Observation and Data Network (EMODnet).

  • 26/03/2015 - Baltic Sea Conference

    Speech by Karmenu Vella - Commissioner for Environment, Maritime Affairs and Fisheries at the Baltic Sea Conference – Kiel, Germany, 26 March 2015

  • 25/03/2015 - Safe Seas: can an Integrated Maritime Surveillance be achieved by the EU?

    Speech by Lowri Evans at the European Economic and Social Committee Conference, Brussels, 24 March 2015