O tejto webovej lokalite

Túto webovú lokalitu o námorných záležitostiach a rybnom hospodárstve spravuje Európska komisia (Generálne riaditeľstvo pre námorné záležitosti a rybné hospodárstvo).

Ciele

Poskytnúť verejnosti, zainteresovaným stranám a novinárom prístup k relevantným, jasným a aktuálnym informáciám o námorných záležitostiach a politike EÚ v oblasi rybného hospodárstva.

Služby

Vyhľadávanie: Pole v pravom hornom rohu umožňuje vyhľadávať informácie na webových stránkach o námorných záležitostiach a rybnom hospodárstve. Vyhľadávanie na paneli s nástrojmi služieb umožňuje vyhľadávať v celom portáli Europa.

Informácie o novinkách

Stránka o aktualitách a podujatiach a sekcia aktuality na našej domovskej stránke sú venované politike rybného hospodárstva a integrovanej námornej politike EÚ. Aktuálne informácie o ďalších oblastiach politiky nájdete na domovskej stránke Komisie alebo na stránke tlačového strediska EU.

Jazyková politika

Táto webová lokalita sa riadi všeobecnými jazykovými usmerneniami pre portál EUROPA.

Snažíme sa, aby verejnosť mala prístup k požadovaným informáciám v materinskom jazyku. Z dôvodu obmedzených prekladateľských kapacít sú však niektoré informácie k dispozícii len v angličtine, najmä informácie, ktoré nemajú dlhú aktuálnosť, ako sú napríklad správy.

Ak chcete vedieť, v ktorých jazykoch sú príslušné dokumenty dostupné, kliknite na ikonu jazyka ikona jazykaa uskutočnite svoj výber.

Právne predpisy a ďalšie úradné dokumenty sú k dispozícií vo všetkých úradných jazykoch EÚ prostredníctvom databázy EUR-Lex.

Dokumenty s odkazom sú poskytované vo všetkých jazykoch, v ktorých je to možné. Úradné dokumenty sú k dispozícii vo všetkých jazykoch, ktoré boli úradnými jazykmi v čase uverejnenia týchto dokumentov. Ďalšie dokumenty s odkazom, ktoré nie sú právne záväzné alebo ktoré majú špecializovaný obsah, môžu byť k dispozícii v menšom počte jazykov.

Autorské práva

Reprodukovanie informácií uvedených na tejto webovej lokalite je dovolené pod podmienkou uvedenia zdroja.

Pozri upozornenie o autorských právach

Aktuality

  • 29/04/2016 - European Maritime and Fisheries Fund launches in Romania

    Romania has officially kick-started funding under the EU's European Maritime and Fisheries Fund (EMFF) for the period up to 2020. The launch of the Fisheries and Maritime Affairs Operational Programme 2014-2020 (POPAM) took place on 21 April in the city of Tulcea in the Danube delta.

  • 29/04/2016 - A summit for the Mediterranean

    Commissioner Karmenu Vella was invited to deliver a speech at the “Mediterranean Leadership Summit” organized by the Economist in Malta on 28 and 29 April 2016. The conference comes at a time when the countries of the Mediterranean Sea are called upon to share their vision for stability, growth and competitiveness in the region.

  • 28/04/2016 - Conference on the blue economy of the Black Sea, Odessa, Ukraine

    Registration is now open