O tejto webovej lokalite

Túto webovú lokalitu o námorných záležitostiach a rybnom hospodárstve spravuje Európska komisia (Generálne riaditeľstvo pre námorné záležitosti a rybné hospodárstvo).

Ciele

Poskytnúť verejnosti, zainteresovaným stranám a novinárom prístup k relevantným, jasným a aktuálnym informáciám o námorných záležitostiach a politike EÚ v oblasi rybného hospodárstva.

Služby

Vyhľadávanie: Pole v pravom hornom rohu umožňuje vyhľadávať informácie na webových stránkach o námorných záležitostiach a rybnom hospodárstve. Vyhľadávanie na paneli s nástrojmi služieb umožňuje vyhľadávať v celom portáli Europa.

Informácie o novinkách

Stránka o aktualitách a podujatiach a sekcia aktuality na našej domovskej stránke sú venované politike rybného hospodárstva a integrovanej námornej politike EÚ. Aktuálne informácie o ďalších oblastiach politiky nájdete na domovskej stránke Komisie alebo na stránke tlačového strediska EU.

Jazyková politika

Táto webová lokalita sa riadi všeobecnými jazykovými usmerneniami pre portál EUROPA.

Snažíme sa, aby verejnosť mala prístup k požadovaným informáciám v materinskom jazyku. Z dôvodu obmedzených prekladateľských kapacít sú však niektoré informácie k dispozícii len v angličtine, najmä informácie, ktoré nemajú dlhú aktuálnosť, ako sú napríklad správy.

Ak chcete vedieť, v ktorých jazykoch sú príslušné dokumenty dostupné, kliknite na ikonu jazyka ikona jazykaa uskutočnite svoj výber.

Právne predpisy a ďalšie úradné dokumenty sú k dispozícií vo všetkých úradných jazykoch EÚ prostredníctvom databázy EUR-Lex.

Dokumenty s odkazom sú poskytované vo všetkých jazykoch, v ktorých je to možné. Úradné dokumenty sú k dispozícii vo všetkých jazykoch, ktoré boli úradnými jazykmi v čase uverejnenia týchto dokumentov. Ďalšie dokumenty s odkazom, ktoré nie sú právne záväzné alebo ktoré majú špecializovaný obsah, môžu byť k dispozícii v menšom počte jazykov.

Autorské práva

Reprodukovanie informácií uvedených na tejto webovej lokalite je dovolené pod podmienkou uvedenia zdroja.

Pozri upozornenie o autorských právach

Vyhľadávanie

Prihláste sa k odberu nášho elektronického spravodajcu

Aktuality

  • 22/08/2014 - 14 down, 14 to go: Progress continues on Partnership Agreements

    The European Commission has reached the halfway mark in its adoption of each Member State's "Partnership Agreement". Partnership agreements between the European Commission and individual EU countries set out the national authorities' plans on how to use funding from the European Structural and Investment Funds (ESIF) between 2014 and 2020. They outline each country's strategic goals and investment priorities, linking them to the overall aims of the Europe 2020 strategy for smart, sustainable and inclusive growth.

  • 14/08/2014 - Call for tenders MARE/2014/23

    Assistance mechanism for the implementation of maritime spatial planning

  • 12/08/2014 - Call for tenders MARE/2014/12

    Supporting Services to Ocean Energy Forum