Informacje o stronie

Stroną internetową poświęconą gospodarce morskiej i rybołówstwu zarządza Komisja Europejska (Dyrekcja Generalna ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa).

Cele

Strona ma pomóc obywatelom, zainteresowanym stronom i dziennikarzom znaleźć istotne, jasne i aktualne informacje na temat gospodarki morskiej i polityki rybołówstwa UE.

Wyszukiwanie

Aby wyszukiwać dany termin lub frazę w portalu, użyj funkcji „Szukaj” w prawym górnym rogu ekranu. Można też skorzystać z funkcji wyszukiwania w pasku narzędzi Szukaj w portalu Europa.

Aktualności

Informacje na temat polityki rybołówstwa UE i zintegrowanej polityki morskiej można znaleźć w zakładkach Aktualności i wydarzenia (menu po lewej stronie) oraz w rubryce „Aktualności” na stronie głównej. Informacje na temat innych obszarów polityki można znaleźć na stronie głównej Komisji lub na stronach serwisu prasowego UE.

Polityka językowa

Strona jest zgodna z ogólnymi wytycznymi językowymi dla portalu Europa.

Staramy się, aby informacje były dostępne w języku każdego czytelnika. Jednak ze względu na ograniczenia związane z tłumaczeniem oraz na konieczność częstej aktualizacji niektóre informacje (np. aktualności) udostępniane są tylko w angielskiej wersji językowej.

Aby zobaczyć, w jakim języku dostępny jest dany dokument, kliknij na ikonę język i dokonaj wyboru.

Akty prawne oraz inne dokumenty urzędowe dostępne są we wszystkich językach UE w bazie EUR-Lex.

Dokumenty, do których prowadzą linki, udostępniane są w tak wielu językach, jak to możliwe. Oficjalne dokumenty są dostępne we wszystkich językach urzędowych, które były językami urzędowymi UE w momencie publikacji danego dokumentu. Inne, bardziej specjalistyczne dokumenty, do których prowadzą linki i które nie są prawnie wiążące, są zazwyczaj udostępniane w ograniczonej liczbie języków.

Prawa autorskie

Informacje dostępne na tej stronie mogą być być kopiowane i rozpowszechniane pod warunkiem podania źródła.

Zobacz informacje o prawach autorskich

Aktualności

  • 08/10/2015 - First regional cruise stakeholders dialogue make growth sustainable!

    The European Commission is promoting a structured dialogue on cruise tourism to enhance synergies in the sector, as announced in its Communication "A European Strategy for more Growth and Jobs in Coastal and Maritime Tourism". The dialogue targets best practice sharing in innovation, competitiveness and sustainability strategies.

  • 06/10/2015 - How to foster blue growth in the Baltic Sea region?

    Baltic Sea stakeholders and authorities met today to discuss how to foster blue growth and develop an innovative and sustainable maritime economy in the region. The ultimate aim: developing a master plan for blue growth in the Baltic.

  • 05/10/2015 - Our Ocean conference: Commissioner Vella sets out EU measures to preserve the world's oceans

    Commissioner Karmenu Vella, responsible for Environment, Maritime Affairs and Fisheries, today announced a set of actions that will include a major political initiative on international ocean governance next year. Based on a wide public consultation and listening tour, this initiative reaffirms the European Commission's commitment to better international ocean governance and will strengthen the EUs external action in this regard.