Ir-rappreżentanza f'Malta

Aħbarijiet

Pages

SOTEU 2017
13/09/2017

Il-President tal-Kummissjoni Ewropea Jean-Claude Juncker, illum għamel id-Diskors tiegħu dwar l-Istat tal-Unjoni 2017, quddiem il-Membri tal-Parlament Ewropew fi Strasburgu, waqt li ppreżenta l-prijoritajiet tiegħu għas-sena li ġejja u ddeskriva l-viżjoni tiegħu dwar kif tista' tevolvi l-Unjoni Ewropea sal-2025 (ara d-diskors sħiħ). Huwa ppreżenta Pjan Direzzjonali għal Unjoni Aktar Magħquda, Aktar Qawwija u Aktar Demokratika (ara l-Iskeda Informattiva dwar il-Pjan Direzzjonali).

Category:
European Agenda on Migration
07/09/2017

F'erba' rapporti ta' progress adottati fis-6 ta' Settembru, il-Kummissjoni qed issejjaħ lill-partijiet kollha biex isostnu u jkomplu jaċċeleraw il-progress tajjeb li sar fil-ġestjoni tal-flussi migratorji irregolari, fil-ħarsien tal-fruntieri esterni tal-UE u fl-appoġġ lill-Istati Membri taħt pressjoni.

 

Category:
Eurobarometer Spring 2017
02/08/2017

Sena wara li sar ir-referendum fir-Renju Unit, kulma jmur il-maġġoranza tan-nies fl-UE huma ottimisti dwar il-ġejjieni tal-Unjoni Ewropea. Kważi l-maġġoranza tal-Ewropej issa huma ottimisti wkoll dwar il-qagħda tal-ekonomija nazzjonali tagħhom. Il-fiduċja fl-Unjoni Ewropea qed tikber u laħqet l-ogħla livell mill-2010 'l hawn, filwaqt li l-appoġġ għall-ewro laħaq l-ogħla livell mill-2014 ‘il hawn.

Category:
EU school fruit, vegetables and milk scheme
02/08/2017

L-iskema l-ġdida tal-UE dwar frott, ħxejjex u ħalib għall-iskejjel se tkun fis-seħħ fl-1 ta' Awwissu, lesta biex tiġi implimentata fl-Unjoni kollha sa mill-ewwel jum tas-sena skolastika 2017/2018. L-għan tal-iskema huwa li tippromwovi drawwiet tal-ikel tajbin għas-saħħa fost it-tfal, u se tinkludi d-distribuzzjoni ta' frott, ħxejjex u prodotti tal-ħalib kif ukoll programmi edukattivi speċifiċi biex jgħallmu lill-istudenti dwar l-importanza ta' nutrizzjoni tajba u biex jispjegaw kif jiġi prodott l-ikel.

Category:
22/05/2017

Illum il-Kummissjoni Ewropea ħarġet ir-Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi għall-Pajjiż tal-2017 għall-Istati Membri kollha, fosthom Malta. Ir- Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi għall-Pajjiż indirizzati lil Malta huma:

Category:
11/05/2017

L-ekonomija Ewropea daħlet fil-ħames sena tagħha ta' rkupru, li issa qed jilħaq lill-Istati Membri kollha tal-UE. Dan mistenni jkompli b'pass tajjeb ħafna din is-sena u d-dieħla. Fit-Tbassir tar-Rebbiegħa tagħha li qed jiġi ppubblikat llum, il-Kummissjoni Ewropea tistenna tkabbir fil-PDG taż-Żona tal-Ewro ta' 1.7 % fl-2017 u 1.8 % fl-2018 (1.6 % u 1.8 % fit-Tbassir tax-Xitwa). It-tkabbir tal-PDG fl-UE bħala entità sħiħa mistenni jibqa' kostanti għal 1.9 % f'dawn is-sentejn (1.8 % għal sentejn fit-Tbassir tax-Xitwa).

Category:
06/04/2017

Skrutinju u ġestjoni aħjar tal-ħela tal-ikel, kurrikulu miftiehem fil-livell internazzjonali dwar l-istorja Ewropea sabiex jiġi miġġieled in-nazzjonaliżmu, u għarfien aħjar tal-UE billi jinħoloq jum Ewropew għall-iskejjel. Dawn kienu r-rakkomandazzjonijiet ewlenin li saru lil dawk li jfasslu l-politika mill-istudenti li ħadu sehem fl-Ewropa Tiegħek, Leħnek! biex jiġu megħluba l-isfidi li qed tiffaċċja l-UE.

Category:
04/04/2017

1. L-istqarrija mill-Membru tal-Parlament Ewropew Alfred Sant li d-direttivi tal-UE kienu se jnaqqsu l-għajxien u l-futur tas-sajjieda tradizzjonali Maltin u Għawdxin mhijiex korretta. Għall-kuntrarju: azzjoni f'waqtha mill-UE u l-pajjiżi sħab tagħha biex jirkupraw it-tonn (Bluefin tuna), kif ukoll l-isforzi li saru mis-sajjieda madwar l-Ewropa kollha, wasslet għall-irkupru progressiv tal-istokk u se tgħin sabiex tiżgura s-sostenibbiltà fit-tul tas-sajd. Azzjoni fuq it-tonn diġà rriżultat f'żieda fil-kwota ta' aktar minn 60% f'dawn l-aħħar tliet snin.

Category:
28/03/2017

L-istatistika dwar is-sikurezza fit-toroq għall-2016 li l-Kummissjoni Ewropea ħarġet illum juru li l-għadd ta' fatalitajiet irreġistrati fl-UE s-sena l-oħra naqas bi 2 %. Fl-2016 mietu 25,500 ruħ fit-toroq tal-UE, jiġifieri 600 inqas mill-2015 u 6,000 inqas mill-2010. Skont l-istimi tal-Kummissjoni, 135,000 ruħ oħra weġġgħu serjament f'inċidenti fit-toroq tal-UE.

Category:
15/03/2017

Kif imħabbar fid-diskors tal-Istat tal-Unjoni tal-President Juncker tal-2016, il-Kummissjoni Ewropea llum ippreżentat White Paper dwar il-Futur tal-Ewropa, li tifforma l-kontribut tal-Kummissjoni għas-Summit ta' Ruma tal-25 ta' Marzu 2017.

Category:

Pages