Mogħdija tan-navigazzjoni


DWARNA
© Alberto Favaro

EC Representation in Malta

L-immigrazzjoni
Ibgħat din il-paġnaIbgħat din il-paġnaPrintPrint

Malta hosts news European Asylum Support Office (EASO)

“The signing of the declaration/statement that launched the European Asylum Support Office in Malta. Seated (from left): Robert Visser, Executive Director EASO; Cecilia Malmström, European Commissioner responsible for Home Affairs (middle); and Dr. Carmelo Mifsud Bonnici, Minister for Justice and Home Affairs. Standing behind them Dr Lawrence Gonzi, Prime Minister of Malta. (Photo credit: DOI Malta)”.

On 19th June 2011, European Commissioner for Home Affairs, Cecilia Malmström, participated in the inaugural ceremony of the European Asylum Support Office (EASO) in Valletta, Malta.

The new Office began some of its activities in November 2010, and is now fully operational. The EASO was established with the aim of enhancing practical cooperation on asylum matters, and helping Member States fulfil their European and international obligations to give protection to people in need.  Read more....

Hekk kif iktar nies qed jippruvaw jidħlu fl-Unjoni minn barra, jew biex jaħarbu mill-gwerra, mill-persekuzzjoni jew mid-diżastri naturali jew biex ifittxu futur aħjar, il-Gvernijiet ta’ l-UE qed jiżviluppaw soluzzjonijiet komuni għall-isfidi komuni. Standards, miżuri u proċeduri minimi qed jitfasslu għal dawk li qed ifittxu kenn politiku. Dawn jiddeterminaw kif u fejn għandhom jiġu pproċessati l-applikazzjonijiet, l-istatus tal-persuni mogħtija kenn u r-rwol ta’ l-awtoritajiet nazzjonali biex dawn ir-responsabbiltajiet jintlaħqu.

Fl-istess ħin, l-Unjoni tinsab determinata li twaqqaf l-immigrazzjoni illegali u li tiggarantixxi s-sigurtà taċ-ċittadini tagħha stess. Dan jinvolvi t-tisħiħ tal-fruntieri esterni ta’ l-UE, partikolarment tal-lvant u tan-nofsinhar.  Jimponi responsabbiltajiet konsiderevoli fuq il-membri l-ġodda ta’ l-UE bħal Malta, li, għal raġunijiet ġeografiċi, issa saru responsabbli mill-immaniġġjar ta’ parti kbira minn dawn il-fruntieri. Huma qed jirċievu appoġġ finanzjarju mill-UE għal iżjed kooperazzjoni bejn il-gwardjani tal-fruntieri, il-pulizija u l-uffiċjali tad-dwana, kif ukoll għall-adozzjoni ta’ tekniki moderni bħas-sistema komjuterizzata tat-teħid tal-marki tas-swaba’ u l-identifikazzjoni tad-data personali.

L-Unjoni taħdem b’mod attiv ma’ pajjiżi li huma s-sors ta’ tant immigrazzjoni, sabiex jittejbu l-prospetti għall-ġejjieni taċ-ċittadini tagħhom fl-ambjent ta’ oriġini tagħhom.  Jeżistu programmi speċjali li jippromwovu r-rispett lejn id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija u jinkuraġġixxu l-iżvilupp ekonomiku. Qed jiġu stabbiliti wkoll proċeduri li permezz tagħhom l-immigranti li jinqabdu deħlin fl-UE b’mod illegali jerġgħu jintbagħtu lura, bi ftehim mal-gvernijiet tagħhom stess, fil-pajjiżi ta’ oriġini tagħhom.

Żjarat tal-Kummissarji f'Malta fi-rigward tal-Immigrazzjoni u l-Ażil
30/04/2010 
 
Il-Kummissarju Ewropew għall-Intern Cecilia Malmström għamlet l-ewwel żjara tagħha f'Malta fit-30 ta' April. L-ewwel appuntament fuq l-aġenda mimlija tagħha kien kolazzjoni ta' ħidma fejn iltaqgħet mal-organizzazzjonijiet ewlenin tasoċjetà ċivili u l-NGOs li jaħdmu fil-qasam tal-immigrazzjoni u l-għajnuna għal min ifittex l-ażil. Ir-rappreżentanti li ħadu sehem taw il-perspettiva tagħhom dwar l-isfidi li ġġib magħha l-immigrazzjoni u għamlu suġġerimenti li għandhom jitqiesu fil-futur, speċjalment fit-triq lejn il-Politika Komuni tal-Ażil.
 
Il-Kummissarju Malmström imbagħad marret Auberge d'Aragon il-Belt, fejn hemm il-Ministeru tal-Ġustizzja u l-Intern biex tiltaqa' mal-Ministru Carmelo Mifsud Bonnici u uffiċċjali Maltin oħra. Imbagħad marret iżżur ċentri differenti tal-immigrazzjoni f'Ħal Luqa, Ħal Safi u l-Marsa.

Photo courtesy of the Department of Information (Malta)  Photo courtesy of the Department of Information (Malta)  Photo courtesy of the Department of Information (Malta)

Wara, il-Kummissarju kellha taħdidiet mal-Prim Ministru, Dr Lawrence Gonzi, fil-Berġa ta' Kastilja, u wara kellha ikla ma' bosta uffiċjali lokali fil-Waterfront tal-Belt.

Fl-aħħar nett, qabel ma telqet minn Malta, il-Kummissarju Malmström għamlet konferenza stampa flimkien mal-Ministru Mifsud Bonnici. hija tkellmet dwar ir-regoli ta' impenn tal-Frontex li ġew adottati dan l-aħħar u spjegat li dawn kienu għadhom fl-interess ta' Malta. Minkejja li Malta għadha ssostni l-pożizzjoni tagħha li mhijiex se tospita l-ebda missjoni tal-Frontex din is-sena bir-regoli ta' impenn imsemmija, il-bieb għadu miftuħ għall-parteċipazzjoni ta' Malta.

Malmström irreferiet għall-proġett bi prova tas-sena l-oħra fir-rigward tal-kondiviżjoni tal-piż ma' Malta u qalet li se tinvestiga l-possibilità li tagħmlu jopera fuq bażi permanenti, filwaqt li tħeġġeġ pajjiżi oħra biex jieħdu sehem.

Dwar iċ-ċentri ta' detenzjoni, is-Sinjura the Malmström qalet li Malta qed tagħmel l-almu tagħha biex ittejjeb il-kondizzjonijiet tal-għajxien f'dawn iċ-ċentri u wiegħdet li se tara kif l-UE tista' tgħin lil Malta aħjar. Hija qalet li l-problema kienet li l-biċċa l-kbira tan-nies f'dawn iċ-ċentri jridu jitilqu u jsibu futur għalihom f'pajjiż ieħor.

Matul il-ġurnata il-Kummissarju tat intervisti lill-PBS, kif ukoll lill-SVT (it-Televiżjoni Żvediża).

Waqt missjoni ta' tisjib tal-fatti ta' jumejn, il-Kummissarju tal-UE tal-Ġustizzja, il-Libertà u s-Sigurtà Jacques Barrot ltaqa' mal-ogħla awtoritajiet Maltin biex jikseb tagħrif mis-sors u jesperjenza personalment il-qagħda tal-immigrazzjoni illegali f'Malta.  

Il-Kummissarju Jacques Borrot kien simpatetiku għat-talbiet ta' Malta għall-għajnuna tal-UE fl-immigrazzjoni illegali

Waqt iż-żjara tiegħu f'Malta, il-Kummissarju Barrot kellu għadd ta' laqgħat importanti ma' uffiċjali tal-Gvern, inkluż il-Kummissarju tal-Pulizija u l-Brigadier Kmandant tal-Forzi Armati ta' Malta li flimkien ippreżentaw il-qagħda mwiergħa li qed tiffaċċa Malta minħabba l-għadd sproporzjonat ta' immigranti illegali li qed jaslu fi xtutna. Il-Prim Ministru Lawrence Gonzi u l-Ministru tal-Ġustizzja u l-Intern Karm Mifsud Bonnici enfasizzaw il-ħtieġa ta' għajnuna urġenti mill-Unjoni Ewropea biex taqta' l-influss tal-immigrazzjoni illegali. Dr Bonnici ffoka fuq il-ħtieġa għall-implimentazzjoni fil-pront tal-Patt tal-Immigrazzjoni u l-Ażil, li jinkludi inter alia, il-mekkaniżmu ta' kondiviżjoni volontarja tal-piż. 
Photo courtesy of the Department of Information (Malta)  Photo courtesy of the Department of Information (Malta)

Il-Kummissarju Barrot kellu wkoll l-opportunità li jiltaqa' mal-NGOs lokali li ilhom jaħdmu bla waqfien biex itejbu l-kondizzjonijiet ta' għajxien u tas-saħħa fiċ-ċentri miftuħa u magħluqa.

Il-Kummissarju Barrot ddikjara bil-quddiem li l-għan ġenwin tiegħu kien li 'jiskopri l-problemi kollha li Malta kellha taffaċċja' f'dak li għandu x'jaqsam mal-immigrazzjoni illegali u wiegħed li se jagħmel ħiltu biex jipprovdi realtà bbażata fuq il-fatti lill-Unjoni Ewropea. Huwa jittama wkoll li jieħu r-rwol li jikkonvinċi lil Stati Membri oħra biex isegwu l-eżempju ta' Franza bħala l-quċċata tas-solidarjetà. Fil-veru sens tal-ħbiberija u l-koeżjoni u minħabba li ndunat bid-diffikultà ta' Malta biex tindirizza l-immigrazzjoni illegali, Franza vvolontarjat li tieħu 80 immigrant minn Malta.

Photo courtesy of the Department of Information (Malta)  Photo courtesy of the Department of Information (Malta)  Photo courtesy of the Department of Information (Malta)

Wara żjarat fiċ-ċentri miftuħa u magħluqa, il-Kummissarju Barrot ammetta li huwa minnu li Malta hija ffaċċjata minn piż straordinarju u sproporzjonat u wiegħed li se tiżdied l-għajnuna finanzjarja biex tgħin ħalli ttaffi din is-sitwazzjoni. Madankollu, huwa jistenna lill-Gvern li jtejjeb il-kondizzjonijiet tal-għajxien fiċ-ċentri miftuħa u magħluqa.

iż-żjara tal-Kummissarju Barrot tat spinta ġdida u tqieset b'mod pożittivi mill-partijiet interessati lokali kollha li qed jittamaw mill-ġdid li l-Unjoni Ewropea tagħti widen għat-talbiet ta' Malta u tieħu azzjoni konkreta biex tindirizza dan il-fenomenu migratorju.

L-Aġenzija Ewropea għall-Ġestjoni tal-Kooperazzjoni tal-Operat fil-Fruntieri Esterni tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea (FRONTEX)

FRONTEX hija l-aġenzija tal-Unjoni Ewropea għas-sigurtà tal-fruntieri esterni. Hija responsabbli għall-koordinazzjoni tal-attivitajiet tal-gwardjani tal-fruntieri nazzjonali fl-iżgurar tas-sigurtà tal-fruntieri tal-UE mal-pajjiżi li mhumiex stati membri. Il-kwartieri ġenerali tal-FRONTEX qegħdin f'Warsaw, il-Polonja.

Il-kompiti tal-FRONTEX:

•   Il-koordinazzjoni tal-kooperazzjoni tal-operat bejn l-Istati Membri fil-qasam tal-fruntieri esterni;

•   L-għajnuna lill-Istati Membri fit-taħriġ tal-gwardjani tal-fruntieri nazzjonali, inkluż it-twaqqif ta' standards komuni ta' taħriġ;

•   It-twettiq ta' analiżi tar-riskji;

•   Is-segwitu tal-iżvilupp tar-riċerka rilevanti għall-kontroll u l-għassa tal-fruntieri esterni;

•   L-għajnuna lill-Istati Membri f'ċirkostanzi li jirrikjedu għajnuna teknika u operattiva miżjuda fil-fruntieri esterni;

•   Il-forniment tal-appoġġ meħtieġ lill-Istati Membri biex jiġu organizzati attivitajiet konġunti ta' ritorn..

Il-kunċetti tal-FRONTEX:

L-attivitajiet tal-FRONTEX huma bbażati fuq il-politika tal-UE għall-ġestjoni integrata tal-fruntieri. Il-Mudell tal-Ġestjoni Integrata tal-Fruntieri hija sistema li tkopri l-aspetti kollha tal-politika tal-fruntieri. Is-sistema hija mifruxa fuq erba' safef komplementari li jinkludu miżuri operattivi f'pajjiżi terzi u magħhom, kooperazzjoni operattiva tas-sigurtà tal-fruntieri ma' pajjiżi terzi ġirien, kontrolli fuq il-fruntieri u għassa tal-fruntieri u miżuri relatati mas-sigurtà tal-fruntieri fl-Istati Membri.

Wieħed mill-elementi ewlenin tal-istrateġija tal-UE għas-sigurtà tal-fruntieri esterni huwa l-ħolqien tal-korp, jiġifieri l-FRONTEX, li jista' jikkoordina u jsaħħaħ is-sigurtà tal-fruntieri billi jiżgura l-koordinazzjoni tal-azzjonijiet tal-Istati Membri fl-implimentazzjoni tal-miżuri tal-Komunità relatati mal-ġestjoni tal-fruntieri esterni. Minkejja dan, ir-responsabilità għall-kontroll tal-fruntieri esterni tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea tibqa' għand l-Istati Membri.

L-aħħar aġġornament: 11/07/2011  |Fuq