Mogħdija tan-navigazzjoni


DWARNA
© Alberto Favaro

EC Representation in Malta

Is-sikurezza fit-toroq: Il-progress fit-tnaqqis tal-imwiet fit-toroq tal-UE jaqa’ għal 2 % fl-2011
Ibgħat din il-paġnaIbgħat din il-paġnaPrintPrint

29/03/2012 15:23:00

Il-progress fit-tnaqqis tal-għadd ta’ fatalitajiet fit-toroq waqa’ sinifikament matul is-sena l-oħra (għal -2 %) meta mqabbel mat-tnaqqis verament promettenti madwar l-UE fl-aħħar għaxar snin (medja ta' -6 %), skont l-aħħar ċifri ppubblikati llum mill-Kummissjoni Ewropea. Agħar minn hekk, xi Stati Membri tal-UE, bħall-Ġermanja u l-Isvezja, li għandhom rekords tas-sikurezza tajbin ħafna, issa qed juru żieda sinifikanti fl-imwiet. Fi Stati Membri oħra, bħall-Polonja u l-Belġju - li diġà qed jaqaw lura fis-sikurezza fit-toroq - l-imwiet żdiedu. Għadha qed tippersisti l-problema tal-muturi – fejn f’iktar minn għaxar snin il-fatalitajiet għadhom ma naqsux.

 

 

  Il-Kummissarju tal-UE għat-Trasport, Siim Kallas qal; “Dawn iċ-ċifri qed iġagħluna nirrealizzaw ir-realtà x’inhi. Dan huwa l-iżjed nuqqas bil-mod fl-imwiet fit-toroq f'għaxar snin. Kuljum għadhom imutu 85 persuna fit-toroq tal-Ewropa. Dan huwa inaċċettabbli. Irridu nintensifikaw ħafna l-isforzi tagħna kemm fuq il-livell tal-UE kif ukoll fuq dak nazzjonali biex nilħqu l-għan tagħna li nerġgħu nnaqqsu l-fatalitajiet bin-nofs sal-2020. Jien qed nikteb lill-Ministri fl-Istati Membri kollha biex nitlob għal informazzjoni dwar il-pjanijiet nazzjonali ta' infurzar tas-sikurezza fit-toroq għall-2012. Jien irrid inkun żgurat li anki fi żminijiet ekonomiċi ibsin, din il-ħidma importanti, li hija daqshekk ċentrali għas-sikurezza fit-toroq, mhix qed tonqos. Fuq il-livell tal-UE, fl-2012 jien se nimmira speċifikament ukoll il-fatalitajiet tal-muturi, għax irridu naraw bidla f’din ix-xejra attwali u li dawn l-imwiet jibdew jonqsu.”

  It-tabella mehmuża - "fatalitajiet fit-toroq għal kull pajjiż" - turi l-progress li sar mill-2001, biċ-ċifri tal-pajjiżi kollha madwar l-UE, imqassmin skont il-pajjiż.  Tinkludi l-aktar ċifri riċenti għall-2011.

  Matul l-aħħar għaxar snin sar progress kbir taħt il-Pjan ta’ Azzjoni tas-Sikurezza fit-Toroq tal-UE 2001-2011. Il-fatalitajiet fit-toroq naqsu bi kważi 45 % u ġew salvati iktar minn 125 000 ruħ.

  L-imwiet fit-toroq fl-UE naqsu fuq medja ta’ 6 % kull sena. U f’ċerti pajjiżi dan in-nuqqas tela' wkoll għall-11 % (2010). 


  Il-pjan ta' azzjoni għas-sikurezza fit-toroq tal-UE 2011-2020
  F'Lulju 2010, il-Kummissjoni adottat pjanijiet ta' sfida biex tnaqqas bin-nofs l-għadd ta' mwiet fit-toroq Ewropej fl-10 snin li ġejjin. L-inizjattivi proposti fl-"Orjentazzjonijiet ta' Politika Ewropea għas-Sikurezza tat-Toroq 2011-2020" ivarjaw minn standards ogħla stabbiliti għas-sikurezza tal-vetturi, sat-titjib fit-taħriġ tal-utenti tat-toroq u ż-żieda fl-infurzar tar-regoli tat-toroq. Il-Kummissjoni qed taħdem mill-qrib mal-Istati Membri sabiex timplimenta dan il-programm.

  Programm ta' azzjoni għas-sikurezza fit-toroq 2011-2020:
  Il-programm ta' azzjoni għas-Sikurezza tat-Toroq jistabbilixxi taħlita ta' inizjattivi li jikkonċentraw fuq it-titjib tal-vetturi, l-infrastruttura u l-imġiba tal-utenti tat-toroq. 

  Hemm seba' għanijiet strateġiċi:

  • Miżuri tas-sikurezza mtejba għat-trakkijiet u l-karozzi
  • Bini ta' toroq iktar sikuri
  • Żvilupp ta' vetturi intelliġenti
  • Tisħiħ fl-għoti tal-liċenzji u t-taħriġ
  • Infurzar aħjar
  • Konċentrazzjoni fuq il-korrimenti
  • Konċentrazzjoni ġdida fuq is-sewwieqa tal-muturi.


  Il-miżuri dettaljati għal kull għan strateġiku jinsabu elenkati fil-MEMO/10/343.
  Ara wkoll: MEMO/11/483


  Xi jmiss issa?
  Se titkattar l-ħidma biex jiġi implimentat il-Pjan ta’ Azzjoni tas-Sikurezza tatt-Toroq tal-UE 2011-2020. Barra minn hekk, il-Viċi President illum ħabbar l-intenzjoni tiegħu li jintensifika l-isforzi marbuta mal-infurzar nazzjonali u mal-utenti tat-toroq li jużaw il-muturi, li huma fost l-iktar vulnerabbli.  

  axar snin il-fatalitajiet għadhom ma naqsux. 

   Member State

   

  Fatalities per million people

   

  Evolution of fatalities

   

  2001

  2010

  2011

  (provisional)

  2001-2010

  Average annual decrease

  2010-2011

  (provisional)

  Belgique/België

  145

  75

  77

  -45%

  -6%

  4%

  България (Bulgaria)

   

  124

  103

  88

  -23%

  -3%

  -15%

  Česká republika

   

  130

  76

  73

  -40%

  -5%

  -4%

  Danmark

  81

  46

  40

  -41%

  -6%

  -18%

  Deutschland

  85

  45

  49

  -48%

  -7%

  10%

  Eesti

  146

  58

  75

  -61%

  -10%

  29%

  Éire/Ireland

  107

  47

  42

  -49%

  -7%

  -13%

  Ελλάδα (Ellada)

  172

  111

  97

  -33%

  -4%

  -13%

  España

  136

  54

  50

  -50%

  -9%

  -6%

  France

  134

  62

  61

  -51%

  -8%

  0%

  Italia

  125

  68

  65

  -42%

  -6%

  -4%

  Κύπρος (Kypros)/Kibris

   

  140

  75

  88

  -39%

  -5%

  18%

  Latvija

  236

  97

  80

  -61%

  -10%

  -18%

  Lietuva

  202

  90

  92

  -58%

  -9%

  -3%

  Luxembourg

  159

  64

  70

  -54%

  -8%

  13%

  Magyarország

  121

  74

  64

  -40%

  -6%

  -14%

  Malta

  41

  36

  41

  -6%

  -1%

  13%

  Nederland

  62

  32

  33

  -46%

  -7%

  2%

  Österreich

  119

  66

  62

  -42%

  -6%

  -6%

  Polska

  145

  102

  109

  -29%

  -4%

  7%

  Portugal

  163

  79

  74

  -44%

  -6%

  -6%

  România

  109

  111

  94

  -3%

  0%

  -15%

  Slovenija

  140

  67

  69

  -50%

  -7%

  1%

  Slovensko

  114

  68

  59

  -40%

  -5%

  -6%

  Suomi/Finland

  84

  51

  54

  -37%

  -5%

  6%

  Sverige

  66

  28

  33

  -54%

  -8%

  18%

   

  United Kingdom

  61

  31

  32

  -47%

  -7%

  5%

  EU

  112

  62

  61

  -43%

  -6%

  -2%

   

   

  L-aħħar aġġornament: 29/03/2012  |Fuq