Navigációs útvonal


RÓLUNK
Fotó: Horváth Dániel

Az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete


Az Európai Bizottság a kutatás és innováció egységes piacának útjában álló akadályok felszámolására készül
Az oldal elküldése e-mailbenAz oldal elküldése e-mailbenNyomtatható változatNyomtatható változat
2012/07/17

IP/12/788

Brüsszel, 2012. július 17.

Az Európai Bizottság a mai napon meghatározta azokat a konkrét intézkedéseket, amelyeket a tagállamoknak az Európai Kutatási Térség (EKT, a kutatás és innováció egységes piaca) kiépítése érdekében meg kell hozniuk.Ezek az intézkedések azt a célt szolgálják, hogy a kutatók, a kutatóintézetek és a vállalkozások adott esetben könnyebben tudják más tagállamban folytatni kutatói tevékenységüket, határokon túli kollegáikkal is versenybe szállhassanak vagy együttműködhessenek.Ezzel megerősödnek, versenyképesebbé válnak a tagállamok kutatói bázisai, amelyek így hatékonyabban együtt tudnak működni a legégetőbb társadalmi kihívások, például az éghajlatváltozás, az élelmezés- és energiabiztonság, valamint a közegészség problémáinak kezelése terén. Az Európai Kutatási Térség megvalósítását elősegítendő a Bizottság ma közös nyilatkozatot és egyetértési megállapodásokat írt alá a főbb kutató- és kutatásfinanszírozási szervezeteket képviselő testületekkel. Az előterjesztett javaslatok az uniós állam- és kormányfők által az Európai Kutatási Térség megvalósítására előírt, 2014-es határidőre válaszul születtek.

  Máire Geoghegan-Quinn, a kutatásért, az innovációért és a tudományért felelős európai biztos a következőképpen nyilatkozott:„Tarthatatlan a jelenlegi helyzet, amelyben a kutatások finanszírozásáról nem mindig versenyfeltételek alapján születik döntés, ahol a posztokat esetenként nem az érdemek alapján töltik be, ahol a kutatók alig tudják ösztöndíjukat külföldön igénybe venni vagy bajosan férnek hozzá más tagállamok kutatási programjaihoz. Mindezeken felül Európa jelentős része aktív részvétel helyett csupán a partvonalról szemléli a történéseket.Abban kivétel nélkül minden üzleti vezető egyetért, hogy a kutatói bázis minősége meghatározó szerepet játszik a beruházási döntések meghozatalában. Napjaink gazdaságában egyetlen tagállam vagy régió sem engedheti meg magának, hogy mellőzze tudásbázisát.”

  A kutatói társadalom megkérdezett tagjainak csaknem 80%-a véli úgy, hogy a nemzetközi mobilitást gátolja a nyílt és átlátható felvételi rendszer hiánya. Ezért a Bizottság arra kéri a tagállamokat, hogy számolják fel az országhatároktól független tudományos életpálya előtt álló akadályokat, szorgalmazzák a közös kutatási ütemterveket, növeljék az intézmények és projektek versenyalapú finanszírozását, és hatékony befektetésekkel segítsék a világszínvonalú létesítményeket.

  A kutatásban érdekelt feleket tömörítő szervezeteket arra ösztönzi a Bizottság, hogy dolgozzák ki és érvényesítsék a nemzeti ösztöndíjak hozzáférhetőségének és hordozhatóságának alapelveit, az álláslehetőségeket tegyék közzé közös internetes portálon, a kutatói posztok betöltése átlátható, nyílt és érdemeken alapuló felvételi eljárás alapján történjen, valamint élénkítsék a gazdasági és a tudományos élet közötti kapcsolatokat.

  Az Európai Kutatási Térségre vonatkozó, mai napon előterjesztett javaslatokat kiegészíti egy, a tudományos információk elérhetővé tételének és megőrzésének ösztönzését szolgáló kezdeményezés. A kezdeményezés célja az uniós finanszírozású projektek, illetve a nemzeti finanszírozású kutatások eredményeként készült tudományos publikációkhoz való nyílt hozzáférés elősegítése (lásd: IP/12/790 és MEMO/12/565).

  Háttér-információk

  Az uniós vezetők több alkalommal hangsúlyozták az Európai Kutatási Térség létrehozásának fontosságát. Az Európai Tanács 2011. februári és 2012. márciusi következtetéseiben 2014-t tűzte ki a megvalósítás határidejeként. Az Európai Tanács június 28–29-i ülésén elfogadott Növekedési és Munkahely-teremtési Paktum ugyancsak rámutat arra, hogy az Európai Kutatási Térség létrejötte a versenyképesség motorja lehet Európában.

  Az Európai Kutatási Térség létrehozását célzó bizottsági javaslatok öt olyan kulcsfontosságú területet azonosítanak, ahol előrelépésre van szükség:

  • a nemzeti kutatási rendszerek hatékonyságának javítása

  • a nemzetközi együttműködés és verseny javítása, többek között a kulcsfontosságú kutatási infrastruktúrák létrehozása és hatékony működtetése révén

  • nyitottabb kutatói munkaerőpiac

  • nemek közötti egyenlőség és annak érvényesítése a kutatási projekteket kiválasztó és végrehajtó szervezeteknél, valamint

  • a tudományos információk optimális terjesztése és átadása, többek között digitális eszközök révén, és gyorsabb hozzáférés a tudományos publikációkhoz és adatokhoz.

  Ezen öt terület mindegyike vonatkozásában a Bizottság konkrét lépéseket azonosított, amelyeket megerősített partnerségben, együtt kell végrehajtaniuk a tagállamoknak, az érdekelt szervezeteknek és az Európai Bizottságnak.

  Az Európai Kutatási Térség szerves része azon törekvésnek, amely valódi Innovatív Unióvá kívánja tenni az Európai Uniót.A növekedés és munkahelyteremtés kulcsát jelentő, tudásintenzív új termékek és szolgáltatások kifejlesztéséhez elengedhetetlen a kutatási célú beruházások, a tudományos minőség és a relevancia növelése.

  További információ

   

  HÍREK
  HÍREK

   


  ISMERI MÁR?

  Utolsó frissítés: 2012/07/17  |Az oldal tetejére