Navigációs útvonal


RÓLUNK
Fotó: Horváth Dániel

Az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete


A sajátos nevelési igényű gyermekek és a fogyatékos felnőttek még mindig nem részesülnek megfelelő oktatásban
Az oldal elküldése e-mailbenAz oldal elküldése e-mailbenNyomtatható változatNyomtatható változat
2012/07/10

IP/12/761

Brüsszel, 2012. július 10.

Annak ellenére, hogy a tagállamok elkötelezettek az inkluzív oktatás elősegítése iránt, a sajátos nevelési igényű gyermekek és a fogyatékos felnőttek még mindig nem részesülnek megfelelő bánásmódban – derül ki az Európai Bizottság ma közzétett jelentéséből. A jelentés szerint sokukat szegregált intézményekben helyezik el, azok pedig, akik többségi oktatási intézményekben tanulnak, ritkán kapják meg a megfelelő segítséget. A jelentés felszólítja a tagállamokat, hogy fektessenek több munkát az inkluzív oktatási rendszerek kialakításába, és hárítsák el azokat az akadályokat, melyekkel e kiszolgáltatott helyzetű csoportok szembesülnek, amikor az oktatásban, a képzésben és a foglalkoztatásban próbálnak részt venni és sikereket elérni.

  „Ha a sajátos nevelési igényű gyermekek és a fogyatékos felnőttek életét meg akarjuk könnyíteni, többet kell tennünk azért, hogy megfelelően finanszírozott inkluzív oktatási politikákat tudjunk nyújtani.Eljött az ideje, hogy teljesítsük a vállalt kötelezettségeinket. Az inkluzív oktatás nem egy választható plusz, hanem alapvető szükséglet.Intézkedéseink középpontjában a legkiszolgáltatottabb helyzetűeknek kell állniuk, hogy mindannyiunk életét jobbá tegyük” – nyilatkozta Andrula Vasziliu, az oktatásügyért, kultúráért, többnyelvűségért és ifjúságpolitikáért felelős európai biztos.

  Körülbelül 45 millió munkaképes korú uniós állampolgár fogyatékos, és 15 millió sajátos nevelési igényű gyermek él az EU-ban.A jelentés azt mutatja, hogy néhány esetben semmi esélyük nincs az oktatás és a foglalkoztatás terén. A sajátos nevelési igényű gyermekek gyakran képesítés nélkül vagy alacsony képesítéssel hagyják el az iskolát, majd olyan speciális képzésben részesülnek, mely néhány esetben inkább csökkenti, semmint növelné a későbbi elhelyezkedési lehetőségeiket. A jelentés szerint a fogyatékosok vagy a sajátos nevelési igényű személyek körében sokkal nagyobb a munkanélküliek vagy gazdaságilag inaktívak aránya, és akik viszonylag sikeresek a munkaerőpiacon, azok is gyakran kevesebb fizetést kapnak, mint nem fogyatékos társaik.

  Valamennyi tagállamra igaz, hogy a speciális iskolákban felülreprezentáltak a szegénységben élő, roma származású vagy egyéb etnikai kisebbséghez tartozó és társadalmi-gazdasági szempontból hátrányos helyzetű gyermekek (főként fiúk).A jelentés megkérdőjelezi, hogy a speciális oktatási rendszerek segítik-e a tanulókat abban, hogy jobb esélyeik legyenek az életben, vagy inkább csak meg jobban elszigetelik azokat, akik már eleve a társadalom perifériájára szorultak. A kutatások szerint az ilyen gyermekeket többségi iskolákban is lehetne oktatni, amennyiben többet fektetnének nyelvi készségeik fejlesztésébe és fogékonyabbá tennék őket a kulturális különbségekre.

  A jelentés azt is kiemeli, hogy nagy különbségek vannak a tagállamok között aszerint, hogy hogyan határozzák meg a sajátos nevelési igényű gyermekeket, valamint többségi vagy speciális iskolákba helyezik-e őket. Belgium flamand részében például a sajátos nevelési igényű tanulók 5,2%-a szegregált speciális iskolában tanul, míg ez az arány Olaszországban mindössze 0,01%. A jelentés azt javasolja, hogy többet kell tenni a meghatározások összehangolása és az adatgyűjtési rendszer fejlesztése érdekében, hogy a tagállamok megközelítéseiket könnyebben össze tudják hasonlítani, és tanulhassanak egymás tapasztalataiból.

  Előzmények

  Az „Education and Disability/Special Needs - policies and practices in education, training and employment for students with disabilities and special educational needs in the EU” „Oktatás és fogyatékosság/sajátos igények – oktatási, képzési és foglalkoztatási politikák és gyakorlatok a fogyatékosok és sajátos nevelésű igényű gyermekek számára az Európai Unióban” című jelentést az oktatás és képzés társadalomtudományi szakértőinek hálózata (NESSE) állította össze.

  A jelentés más fontosabb megállapításai

  • Míg nehéznek tűnhet a súlyosan fogyatékos tanulókat többségi környezetben oktatni, illetve jobban kielégítené igényeiket az, ha külön foglalkoznak velük, egyre több a bizonyíték arra, hogy a fogyatékos/sajátos nevelési igényű gyermekeket nagy számban integrálni lehet a többségi oktatásba, és a jó minőségű inkluzív oktatás minden tanuló számára hasznos;

  • Alapvető fontosságú ugyan, hogy az oktatási rendszerek egyre inkluzívabbak legyenek, a tanárok képzésére és a folyamatos szakmai fejlődésre azonban nem mindig az inkluzivitás szempontjai alapján került sor;

  • A tanárokon túl a tanulást segítő pedagógusok és a tanórai asszisztensek fontos szerepet játszanak abban, hogy az inklúzió a gyakorlatban jól működjön;

  • Néhány európai országban standardizált, merev tanterveket alkalmaznak, ami megnehezíti a fogyatékos gyermekek inklúzióját. Az osztályismétlés szintén ellentétben áll az inklúzió elveivel;

  • A fogyatékos személyek kisebb valószínűséggel tanulnak tovább, mint a nem fogyatékosok;

  • A felsőfokú képesítéssel rendelkező fogyatékosoknak továbbra is hátrányokkal kell szembenézniük a munkaerőpiacon, de sokkal nagyobb valószínűséggel foglalkoztatják őket, mint az alacsonyabb végzettségű fogyatékosokat.

  • Nincsenek Európa-szerte összehasonlítható adatok sem a felsőfokú képzésben részt vevő fogyatékos személyek számáról, sem a felsőoktatásban részt vevők fogyatékosságairól és eredményeiről;

  • Hiányoznak a naprakész és megbízható adatok a foglalkoztatott fogyatékosok számáról a különböző uniós országokban;

  • A rokkantsági ellátások csökkentik a szegénység és a szociális kirekesztés kockázatát, ugyanakkor fennáll a veszélye, hogy kevesebb áll majd rendelkezésre az állami kiadások terén egész Európában tapasztalható megszorítások miatt.

  • Az ún. „rugalmas biztonsági” intézkedések segítenek abban, hogy a fogyatékosok részmunkaidőben dolgozhassanak anélkül, hogy ellátásaikat teljes mértékben elveszítenék.

  • A különféle európai foglalkoztatási politikák egyre jobban közelítenek egymáshoz, mivel a legtöbb ország hasonló, foglalkoztatást támogató intézkedéseket vezet be. Azonban a foglalkoztatás támogatása és a szakmai rehabilitációs programok különböznek abban, mennyire hatékonyan viszik a fogyatékos személyeket a munkaerőpiacra, illetve mennyire teszik lehetővé azok további foglalkoztatását, akik munka közben válnak fogyatékossá.

  Számos uniós kezdeményezés van már most érvényben, hogy a sajátos igényűek tanulását megerősítse:

  További információk

  A jelentés teljes terjedelmében itt olvasható

  Európai Bizottság: Oktatás és képzés

  Andrula Vasziliu honlapja

  Kövesse Andrula Vasziliut a Twitteren: @VassiliouEU

  Tanulók száma a kötelező oktatásban és arányuk a szegregált speciális iskolákban és speciális osztályokban

  Ország

  Tanulók száma a kötelező oktatásban

  Sajátos nevelési igényű tanulók száma és az összes tanulóhoz viszonyított %-os arányuk

  Szegregált speciális iskolákban tanulók száma és az összes tanulóhoz viszonyított %-os arányuk

  Szegregált speciális osztályokban tanulók száma és az összes tanulóhoz viszonyított %-os arányuk

  Ausztria

  802 519

  28 525 (3,5%)

  11 787 (1,5%)

  965 (0,1%)

  Belgium (Flandria)

  871 920

  54 336 (6,2%)

  46 091 (5,2%)

  0

  Belgium (Vallónia)

  687 137

  30 993 (4,5%)

  30 773 (4,4%)

  0

  Bulgária

  693 270

  14 083 (2,0%)

  8 119 (1,1%)

  391 (0,05%)

  Ciprus

  97 938

  5 445 (5,5%)

  293 (0,3%)

  583 (0,6%)

  Cseh Köztársaság

  836 372

  71 879 (8,6%)

  30 092 (3,6%)

  7 026 (0,8%)

  Dánia

  719 144

  33 733 (4,6%)

  12 757 (1,8%)

  18 986 (2,6%)

  Észtország

  112 738

  10 435 (9,2%)

  3 782 (3,0%)

  1 459 (1,3%)

  Finnország

  559 379

  45 493 (8,1%)

  6 782 (1,2%)

  14 574 (2,6%)

  Franciaország

  12 542 100

  356 803 (2,8%)

  75 504 (0,6%)

  161 351 (1,3%)

  Németország

  8 236 221

  479 741 (5,8%)

  399 229 (4,8%)

  0

  Görögország

  1 146 298

  29 954 (2,6%)

  7 483 (0,6%)

  22 471 (2,0%)

  Magyarország

  1 275 365

  70 747 (5,5%)

  33 014 (2,6%)

  0

  Izland

  43 511

  10 650 (24,0%)

  143 (0,3%)

  348 (0,8%)

  Írország

  649 166

  33 908 (5,2%)

  4 976 (0,8%)

  2 380 (0,4%)

  Olaszország

  7 326 567

  170 696 (2,3%)

  693 (0,01%)

  0

  Lettország

  185 032

  9 057 (4,8%)

  6 363 (3,4%)

  1 175 (0,6%)

  Litvánia

  440 504

  51 881 (11,7%)

  4 253 (1,0%)

  855 (0,2%)

  Luxemburg

  64 337

  1 374 (2,2%)

  663 (1,0%)

  0

  Málta

  48 594

  2 645 (5,4%)

  137 (0,3%)

  13 (0,03%)

  Hollandia

  2 411 194

  103 821 (4,3%)

  64 425 (2,7%)

  0

  Norvégia

  615 883

  48 802 (8,0%)

  1 929 (0,3%)

  5 321 (0,9%)

  Lengyelország

  4 511 123

  127 954 (2,8%)

  59 880 (1,3%)

  0

  Portugália

  1 331 050

  35 894 (2,7%)

  2 660 (0,2%)

  2 115 (0,2%)

  Szlovénia

  162 902

  10 504 (2,7%)

  2 829 (1,7%)

  400 (0,24%)

  Spanyolország

  4 437 258

  104 343 (2,35%)

  17 400 (0,4%)

  0

  Svédország

  906 189

  13 777 (1,5%)

  516 (0,06%)

  13 261 (1,5%)

  Svájc

  777 394

  41 645 (5,4%)

  16 223 (2,1%)

  25 422 (3,3%)

  Egyesült Királyság (Anglia)

  8 033 690

  225 920* (2,8%)

  96 130 (1,2%)

  16 190 (0,2%)

  Egyesült Királyság (Skócia)

  647 923

  45 357 (7,0%)

  6 659 (1,0%)

  1 481 (0,2%)

  Egyesült Királyság (Wales)

  377 503

  12 895 (3,4%)

  3 070 (0,8%)

  2 843 (0,7%)

  Az Angliából származó adatok kizárólag a szükségeiket igazoló nyilatkozattal (Statement of Need) rendelkező diákokat veszik figyelembe.

  Forrás: Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési Igényű Tanulók Oktatásának Fejlesztéséért; Országok adatai, 2010

  A sajátos nevelési igényű tanulók %-os aránya az összes iskolai tanulóhoz viszonyítva

  Forrás: Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési Igényű Tanulók Oktatásának Fejlesztéséért; Országok adatai, 2010

  Megjegyzés: Bulgária és Olaszország adatai az „Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési Igényű Tanulók Oktatásának Fejlesztéséért; Országok adatai” 2008-as kiadásából származnak, mivel nem szerepelnek a 2010-es kiadványban

  A speciális iskolákban és osztályokban tanulók %-os aránya az összes iskolai tanulóhoz viszonyítva

  Forrás: Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési Igényű Tanulók Oktatásának Fejlesztéséért; Országok adatai, 2010

  Megjegyzés: Bulgária és Olaszország adatai az „Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési Igényű Tanulók Oktatásának Fejlesztéséért; Országok adatai” 2008-as kiadásából származnak, mivel nem szerepelnek a 2010-es kiadványban.

  HÍREK
  HÍREK

   


  ISMERI MÁR?

  Utolsó frissítés: 2012/07/10  |Az oldal tetejére