Navigációs útvonal


RÓLUNK
Fotó: Horváth Dániel

Az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete


Az adócsalás és adókikerülés elleni küzdelem: a Bizottság konkrét intézkedésekkel száll harcba
Az oldal elküldése e-mailbenAz oldal elküldése e-mailbenNyomtatható változatNyomtatható változat
2012/06/27

IP/12/697

Brüsszel, 2012. június 27.

Adózási bűncselekmények esetén alkalmazandó közös minimumszankciók, határokon átnyúló adóazonosító szám, az uniós adófizetők chartája és az eddigieknél határozottabb közös intézkedések az adóparadicsomok felszámolására –ez csupán néhány a Bizottság mai napon előterjesztett konkrét elképzelései közül, amelyek célja megfékezni az EU-n belüli adócsalást és adókikerülést.A mai közlemény – az átfogó megközelítés jegyében – egyrészt áttekinti a már meglévő intézkedések megerősítésének lehetséges módjait, másrészt új kezdeményezések kidolgozásától várja a megoldást az adócsalás és adókikerülés visszaszorítására Európában.

  Algirdas Šemeta, az adóügyért és a vámunióért, valamint az ellenőrzésért és a csalás elleni küzdelemért felelős biztos így fogalmazott:

  „Ne ringassuk magunkat illúziókban:az adócsalók igenis a tisztességes embereket megrövidítve gazdagodnak meg, és nélkülözhetetlen bevételi forrástól fosztják meg a tagállamokat.Csak akkor tudunk méltányos és hatékony adózási rendszereket teremteni, ha megálljt parancsolunk ezen tisztességtelen praktikáknak.Megvan a még elszántabb küzdelem iránti politikai elkötelezettség,most itt az ideje, hogy a tettek mezejére lépjünk.27 tagállam egységeként létszámban már erősek vagyunk,de csak közös stratégiával, csapatként együttműködve tudunk valóban rajta ütni a csalókon és adókikerülőkön, és csak így tudunk hozzájutni azokhoz a jelentős összegekhez, amelyek jog szerint minket illetnek.”

  Az európai szürkegazdaság mérete a becslések szerint a tagállamok átlagában a GDP mintegy ötöde, azaz összesen közel 2 billió EUR.Tekintettel a gazdasági globalizációra és a technológiai fejlődésre, kétség sem férhet hozzá, hogy az egyes tagállamok ez irányú, egymástól elszigetelt erőfeszítései nem fogják meghozni a kívánt eredményt.A közlemény ezért egy olyan háromszintű módszert határoz meg, amelynek segítségével átfogó támadást lehet indítani az adócsalás és az adókikerülés ellen.

  Nemzeti szint

  A tagállamok legfontosabb feladata, hogy az országspecifikus ajánlásokban foglaltaknak megfelelően javítsák adminisztratív kapacitásukat az adóbeszedés területén (lásd IP/12/513).A Bizottság szorosan nyomon kívánja követni az elért eredményeket, és szükség esetén technikai segítségnyújtást biztosít.A nemzeti hatóságoknak is ösztönözniük kell a teljesítési hajlandóságot, például önkéntes közzétételi programok révén.Olyan uniós eszközök, mint az egyablakos ügyintézés (lásd IP/12/17) vagy az esetleges adózási internetes portál, szintén hozzájárulhatnak az adózási előírásoknak való jobb megfeleléshez.

  Uniós szint

  Az adókikerüléssel szembeni fellépést célzó európai szintű intézkedések hatékonynak bizonyultak.A megtakarítási adóról szóló uniós irányelvnek köszönhetően a tagállamok például évente 20 milliárd EUR értékű jövedelemről osztanak meg a tagállamok egymással információkat a külföldi illetőségű adófizetőkre vonatkozóan.Napjaink kihívása egyrészt az ilyen típusú együttműködés elmélyítése, másrészt a közös eszközök megerősítése.E tekintetben alapvető fontosságú, hogy a tagállamok elfogadják a megtakarítási adóról szóló felülvizsgált irányelvet.Ezen túlmenően néhány új elképzelés is született:közéjük tartozik a határokon átnyúló európai adóazonosító szám bevezetése, egy gyorsreagálási mechanizmus a héa-csalások esetében, valamint a csalásra és az adókikerülésre vonatkozó uniós minimumszabályok és -szankciók.

  Nemzetközi szint

  Ahhoz, hogy az adókikerüléssel szemben vívott küzdelem igazán eredményes legyen, nemzetközi partnereinknek is megfelelő, az EU-ban alkalmazottakkal egyenértékű kormányzási szabványokat kell alkalmazniuk. Ebből a szempontból kiemelkedő szerepe van azoknak a meghatalmazásoknak, amelyeket a Bizottság a megtakarítások adóztatásáról szóló, még szigorúbb megállapodások kapcsán a legjelentősebb szomszédos országokkal való tárgyalások lefolytatásához kért. 2012 vége előtt a Bizottság új megközelítést fog kidolgozni: „a kenyér és korbács” elvét kívánja alkalmazni az adóparadicsomokkal szemben, továbbá egyedi intézkedéseket vezet majd be az agresszív adótervezők ellen.

  Előzmények

  Az Európai Tanács 2012 márciusában tartott ülésén a tagállamok felkérték a Bizottságot, hogy „gyors ütemben dolgozzon ki konkrét megoldási javaslatokat az adócsalás és az adókikerülés elleni fellépés hatékonyabbá tétele céljából, többek között a harmadik országok viszonylatában is, és 2012 júniusáig tegyen jelentést”. A mai közlemény a június végi EU-csúcson kerül előterjesztésre.

  A következő lépések

  A Bizottság hamarosan hozzákezd a mai napon kiadott közleményben ismertetett elképzelések kidolgozásához. Még az éve vége előtt elő fogja terjeszteni az adócsalás és adókikerülés elleni küzdelemre vonatkozó cselekvési tervét, amelyben már szerepelnek a rövid idő alatt kifejleszthető, konkrét intézkedések. Ezzel egy időben a Bizottság ismertetni fogja az adóparadicsomokra és az agresszív adótervezésre vonatkozó kezdeményezéseit is.

  Hasznos linkek

  HÍREK
  HÍREK

   


  ISMERI MÁR?

  Utolsó frissítés: 2012/06/27  |Az oldal tetejére