Navigációs útvonal


RÓLUNK
Fotó: Horváth Dániel

Az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete


Környezetvédelem: Magyarországnak és Romániának biztosítania kell a természetes élőhelyek védelmét
Az oldal elküldése e-mailbenAz oldal elküldése e-mailbenNyomtatható változatNyomtatható változat
2012/05/31

IP/12/539

Brüsszel, 2012. május 31.

A Bizottság felkérte Magyarországot és Romániát, hogy tegyenek további lépéseket az élőhelyek védelme érdekében.A környezeti szempontból érzékeny területek tekintetében ugyanis mindkét ország előzetesen elvégzendő hatásvizsgálatok nélkül adott engedélyt bizonyos tevékenységekre és fejlesztésekre.Janez Potočnik környezetvédelmi biztos javaslata alapján a Bizottság indokolással ellátott véleményt küld Magyarországnak, Romániához pedig egy kiegészítő indokolással ellátott véleményt intéz, amelyekben a vonatkozó élőhelyvédelmi jogszabályok megfelelő végrehajtására kéri fel e két tagállamot.Amennyiben Magyarország és Románia két hónapon belül nem tesz eleget az indokolással ellátott véleményben foglaltaknak, a Bizottság az ügyet az Európai Unió Bírósága elé terjesztheti.

  Európa természetvédelmi politikája az 1992-ben kidolgozott élőhelyvédelmi irányelvre épül, amelykét pillér, nevezetesena védett területeket magába tömörítő Natura 2000 hálózat és a fajok védelmének szigorú rendszere köré szerveződik.A ritka élőhelyek és fajok védelmének előmozdítása érdekében az EU valamennyi tagállama kijelölte a határain belül található Natura 2000 területeket.

  • Magyarország esetében panasz érkezett a Natura 2000 hálózatba tartozó Csaholc-Garbolc terület szerves részét képező Sár-Éger csatorna menti erdő nem megfelelő módon végzett fakitermelésével (tarvágás) kapcsolatban, ami a kiemelt jelentőségű élőhelytípus jelentős visszaszorulásához vezetett.A magyar hatóságokkal történő egyeztetést követően a Bizottság arra a megállapításra jutott, hogy az érintett hatóságok a fakitermelés megkezdése előtt elvégzendő hatásvizsgálat elmulasztása mellett a keletkezett károk helyreállítása érdekében sem hoztak megfelelő kiegyenlítő intézkedéseket.

  • A román nemzeti hatóságoknak a Fekete-tenger partján, a Duna-deltában fekvő Sulina város 2009-ben jóváhagyott tengerparti fejlesztési projektje kapcsán nem sikerült alapos és átfogó hatásvizsgálatot felmutatniuk.A Bizottság 2010 májusában juttatta el felszólító levelét Romániának.A Románia által megküldött válasz azonban nem terjedt ki a Bizottságban megfogalmazódott valamennyi aggályra, ezért a levelet 2011 januárjában az első indoklással ellátott vélemény követte.További pontosításokra van azonban szükség az alkalmazandó eljárás, valamint a Románia által benyújtott dokumentációban található ellentmondások vonatkozásában, különösen ami a hatásvizsgálat végleges változatát és a fejlesztési projekt élőhelyekre gyakorolt kedvezőtlen hatásait illeti.

  Előzmények

  Az élőhelyvédelmi irányelv ezernél is több állat- és növényfaj, valamint több mint 200 európai jelentőségű élőhelytípus (pl. erdők, rétek, vizes élőhelyek) védelmét szolgálja.A hatalmas kiterjedésű Natura 2000 hálózatba felvett területek száma meghaladja a 25 ezret, és ezzelEurópa szárazföldi területének mintegy ötödét, továbbá a környező tengerek jelentős részét öleli fel.E természetes területek némelyike kontinensünk félreeső részein található, de többségük az európai táj meghatározó eleme és számos különböző élőhelytípusnak, pufferzónának és más táji értéknek ad otthont.

  További információk

  HÍREK
  HÍREK

   


  ISMERI MÁR?

  Utolsó frissítés: 2012/05/31  |Az oldal tetejére