Navigációs útvonal


RÓLUNK
Fotó: Horváth Dániel

Az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete


Teret nyer a vállalkozói készségek fejlesztése
Az oldal elküldése e-mailbenAz oldal elküldése e-mailbenNyomtatható változatNyomtatható változat
2012/04/13

IP/12/365

Brüsszel, 2012. április 13.

Az Európai Bizottság friss jelentése szerint a legtöbb európai ország egyre nagyobb mértékben támogatja a vállalkozói készségek fejlesztését. Nyolc ország (Dánia, Észtország, Litvánia, Hollandia, Svédország, Norvégia, Wales és Belgium flamand része) egyedi stratégiákat indított a vállalkozói készségek fejlesztésének előmozdítására, 13 további ország (Ausztria, Bulgária, Cseh Köztársaság, Finnország, Görögország, Magyarország, Izland, Liechtenstein, Lengyelország, Szlovákia, Szlovénia, Spanyolország és Törökország) pedig beépítette azt az élethosszig tartó tanulásra, a fiatalokra, illetve a növekedésre vonatkozó nemzeti stratégiáiba. Az európai országok fele jelenleg oktatási reformot hajt végre, amelyeknek része a vállalkozói készségek fejlesztésének előmozdítása. Az „Entrepreneurship Education at School in Europe” („A vállalkozói készségek iskolai fejlesztése Európában”) című jelentés összeállításához összesen 31 európai országot és 5 régiót vizsgáltak meg.

  Androulla Vasziliu, az oktatásügyért, a kultúráért, a többnyelvűségért és az ifjúságpolitikáért felelős biztos így nyilatkozott: „A vállalkozói készségek fejlesztése a további növekedés motorja és hozzájárul a jövő vállalkozóinak ösztönzése érdekében végzett munkánkhoz. Ha Európa versenyképes akar maradni, befektetésre van szükség az emberi erőforrások terén: a polgárok képzése, valamint alkalmazkodási képessége és innovációs készsége tekintetében. Mindez azt jelenti, hogy tényleges szemléletváltást kell előmozdítanunk a vállalkozói attitűdök terén Európában, amely ott kezdődik, hogy a vállalkozói szellemet az oktatási rendszer egészében, már annak korai szakaszában átadjuk.”

  A jelentésből kiderül, hogy az általános iskolai oktatási program a vizsgált országok két harmadában kifejezetten hangsúlyozza a vállalkozói készségek fejlesztésének a szerepét. Bár a vállalkozói készséget az alapfokú iskolákban nem oktatják külön tantárgy keretében, az országok fele olyan tanulási célokat is meghatározott, amelyek kapcsolódnak a vállalkozói attitűdökhöz és készségekhez, mint például a kezdeményezőkészség, a kockázatvállalás és a kreativitás.

  Az országok felének középfokú oktatásában a vállalkozói készség a kötelező tantárgyakba, mint például a gazdaság- vagy társadalomtudományokba integrálva jelenik meg. Két országban (Litvániában és Romániában) a vállalkozói készség különálló, kötelezően oktatandó tantárgy. A gyakorlati vállalkozói készségeket négy ország (Litvánia, Románia, Liechtenstein és Norvégia) határozta meg.

  A jelentésből kiderül, hogy egy tucat ország támogatásban részesíti a vállalkozói készségek fejlesztésével kapcsolatos kezdeményezéseket, úgymint az oktatási és az üzleti szféra szorosabb együttműködését, vagy diákok által működtetett kis cégek alapítását. Ugyanakkor külön e tárgy oktatására tanárképzés csak Flandriában, Bulgáriában és Hollandiában létezik. Az európai országoknak csak egy harmada kínál központi útmutatásokat és oktatási anyagot a vállalkozói készségek fejlesztéséhez.
   
  Háttér-információ

  Az Európai Unió támogatja a vállalkozói készséget, hiszen ez kulcsfontosságú a versenyképességhez, valamint hangsúlyozza egy európai vállalkozói kultúra kialakulásának fontosságát. Ennek érdekében igyekszik előmozdítani a helyes szemléletmódot és a vállalkozói készségek fejlesztését.
  Az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról szóló, 2006. évi európai parlamenti és tanácsi ajánlás  a vállalkozói készséget a nyolc kulcskompetencia egyikeként nevezi meg.
  A polgárok vállalkozói és innovációs képessége fejlesztésének szükségességét a foglalkoztatást és növekedést célzó Európa 2020 stratégiában kitűzött, következő három fő kezdeményezés is hangsúlyozza: az „Innovatív Unió”, a „Mozgásban az ifjúság” és az „Új készségek és munkahelyek menetrendje”.
  A kreativitás és az innováció, ezen belül a vállalkozói készség előmozdítása az oktatás és a képzés minden szintjén egyben az „Oktatás és képzés 2020” , az európai együttműködés stratégiai keretének hosszú távú célkitűzése is.
  Ennek keretében a Bizottság 2011 novemberében felállított egy olyan munkacsoportot, amely a vállalkozói készségek fejlesztésével foglalkozik. A munkacsoport 24 ország szakembereiből, valamint az üzleti élet és a szakszervezetek képviselőiből áll. Célja, hogy támogassa a tagállamokat a vállalkozói készségek fejlesztésének meghonosításában, továbbá útmutatással szolgáljon a vállalkozói készségek fejlesztésének előmozdítására irányuló bizottsági munkához. A munkacsoport 2013 végére összeállít egy szakpolitikai kézikönyvet a vállalkozói készségek fejlesztéséről.

  Európai Innovációs és Technológiai Intézet

  Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) nagy hangsúlyt fektet a vállalkozói készségekre, és céljául tűzte ki a következő vállalkozói nemzedék fiatal tagjainak oktatását. Ösztönzi és támogatja továbbá az egyéneket és a vállalkozásokat az innovatív ötletek kidolgozásában, és segíti azok piacra jutását. Az EIT tudományos és innovációs közösségeinek keretében alapított első vállalkozásokat nemrég mutatták be az első EIT vállalkozási díjak kiosztásának keretében (IP/12/160).

  Eurydice

  Az Eurydice hálózat információkat és elemzéseket szolgáltat az európai oktatási rendszerekről és szakpolitikákról. A hálózatot az EU az egész életen át tartó tanulás programjában részt vevő 33 országban (uniós tagállamok, Horvátország, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Svájc és Törökország) felállított 37 nemzeti egység alkotja. Koordinálója és irányítója az EU Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség, amely tanulmányokat készít és számos online adatbázist is működtet.

   

  További információ 

  • A teljes jelentés, angol nyelven itt  érhető el
  •   Az Európai Bizottság oktatással és képzéssel foglalkozó honlapja

  Melléklet

   

  1.2. ábra:Nemzeti/regionális stratégiák és kezdeményezések a vállalkozói készségek fejlesztésének az általános képzési rendszerbe történő bevezetésére (ISCED 1-3), 2011/12

   

  • 2.3. ábra: A vállalkozói készségek fejlesztését integráló tantárgyak az általános alsó középfokú képzésben
   (ISCED 2), 2011/12

  Vállalkozástan

  Gazdasági és üzleti tanulmányok, pályaorientáció

  Társadalomtudományok

  Matematika, természettudományok, technológia, IKT

  Művészet és zene

  Nem kötelező/szabadon választható tantárgyak

  Mindenki számára kötelező tantárgyak

  Forrás:Eurydice.

   

  Országspecifikus megjegyzés

  Egyesült Királyság (UK-ENG): A vállalkozói készségek fejlesztése az állampolgári, társadalmi, egészségügyi és gazdasági képzés (Personal, Social, Health and Economic Education) részét képezi.E tárgy oktatása önmagában nem kötelező az iskolák számára, azonban a legtöbb iskolában a diákok számára kötelező tárgyként oktatják.

   

  • 3.3. ábra: Központi útmutatások és oktatási anyagok biztosítása a vállalkozói készségek fejlesztéséhez, 2011/12

   

  HÍREK
  HÍREK

   


  ISMERI MÁR?

  Utolsó frissítés: 2012/04/13  |Az oldal tetejére