Navigációs útvonal


RÓLUNK
Fotó: Horváth Dániel

Az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete


A Bizottság megvizsgálja a határ menti ingázókra alkalmazott adóintézkedéseket
Az oldal elküldése e-mailbenAz oldal elküldése e-mailbenNyomtatható változatNyomtatható változat
2012/04/02

IP/12/340

Brüsszel, 2012. április 2.

A Bizottság célzott kezdeményezést indított útjára a tagállamok adóügyi rendelkezéseinek ellenőrzésére. Az ellenőrzés azt kívánja biztosítani, hogy a rendelkezések ne eredményezzék a határ menti ingázók hátrányos megkülönböztetését. Becslések szerint az EU-ban több mint 1,2 millióan dolgoznak más tagállamban, mint ahol élnek. 2010-ben a határ menti ingázóknak és az idénymunkásoknak fizetett bruttó bérek 46,9 milliárd eurót tettek ki. A munkavállalói mobilitás az európai növekedés és foglalkoztatás fokozásának egyik fő eszköze, az adóügyi korlátok azonban továbbra is az egyik legnagyobb visszatartó erőt jelentik a más tagállamban munkát kereső polgárok számára.

  Ezért a Bizottság 2012-ben górcső alá veszi a nemzeti közvetlen adókat, hogy megállapítsa, nem okoznak-e méltánytalan hátrányt azoknak a munkavállalóknak, akik az egyik tagállamban élnek és egy másikban dolgoznak. A diszkrimináció, illetve az alapvető uniós szabadságok megsértéseit a Bizottság jelzi a nemzeti hatóságok felé, és előírja a szükséges módosításokat. Amennyiben pedig a problémák továbbra is fennmaradnak, a Bizottság jogsértési eljárást indít az érintett tagállammal szemben.
  Algirdas Šemeta, az adóügyért, a vámunióért, a csalás elleni küzdelemért és az auditért felelős biztos elmondta: „Az uniós szabályok egyértelműek: az egységes piacon belül minden uniós polgárt azonos elbánásban kell részesíteni. Tilos a diszkrimináció és a munkavállalók szabad mozgáshoz való jogának korlátozása. A legtöbb tagállam tiszteletben tartja ezen alapvető szabályokat, kész vagyok azonban minden olyan intézkedés meghozatalára ahhoz, hogy ezek szabályok valamennyi tagállam adóügyi előírásaiban érvényesüljenek.”
  Mivel az adóügyi korlátok továbbra is az egyik fő visszatartó erőt jelentik a tagállamok közötti mobilitás terén, a Bizottság több fronton is küzd az uniós munkavállalók előtt álló akadályok felszámolásáért: javaslatot tett például a kettős adóztatás kezelésére (IP/11/1337) és a kiküldetésben lévő munkavállalók védelmének megerősítésére (IP/12/267).
   
  Háttér-információk

  Legfrissebb kezdeményezése keretében a Bizottság megvizsgálja, hogy

  - súlyosabb adóterhek nehezednek-e azokra a polgárokra, akik jövedelmük nagyobb részére más tagállamban tesznek szert, mint e másik tagállam polgáraira. Ebben az összefüggésben a Bizottság ellenőrzi, hogy az adott tagállam lakosainak rendelkezésére álló valamennyi személyi és családi levonást az ott lakóhellyel nem rendelkező munkavállalók is valóban igénybe tudják-e venni;

  - különbséget tesznek-e a tagállamok saját polgáraik és azon más tagállambeli polgárok között, akik eseti jelleggel dolgoznak területükön, különös tekintettel a kiadások levonásának jogára és a különböző adókulcsok alkalmazására.

  A vizsgálat nem csak a munkavállalók és alkalmazottak, hanem a vállalkozók és a nyugdíjasok helyzetére is kiterjed majd.

  A határ menti ingázók adóztatása során alkalmazandó alapelveket a Bíróság néhány precedensértékű ítélete fektette le, ezek közé tartozik a Schumacker (C-279/93), a Wielockx (C-80/94), a Turpeinen (C-520/04) és a Gerritse (C-234/01) ügyekben hozott ítélet.

  Az EU-n belüli szabad letelepedéshez és munkavállaláshoz való jog az uniós polgárok alapvető joga, egyszersmind azonban az európai szintű munkaerőpiac fejlesztésének kulcsfontosságú eszköze is. A Bizottság támogatja a tagállamokat a munkavállalói mobilitás előtt álló jogi és adminisztratív akadályok felszámolását célzó szakpolitikák kialakításában (pl. Mozgásban az ifjúság – IP/10/1124), ugyanakkor azt is biztosítja, hogy a határ menti ingázók ne részesüljenek a hazai munkavállalóktól eltérő bánásmódban, és ugyanazon szociális és adóügyi kedvezményeket élvezhessék, mint a hazai munkavállalók (további információ itt).
  Az európai polgároknak és vállalkozásoknak két szolgálat is segítséget nyújt jogaik megértéséhez és megvédéséhez: az Európa Önökért és a SOLVIT.

  Az Európa Önökért tanácsadó szolgálat a polgárok jogaival kapcsolatos, például a külföldi letelepedés és munkavállalás esetén járó betegbiztosítási és munkanélkülijáradék-jogosultságokra vonatkozó kérdésekre válaszol.
  A SOLVIT rövid idő alatt nyújt gyakorlati megoldásokat az adminisztratív akadályokkal – például a munkavállaláshoz szükséges szakmai képesítések más tagállambeli elismertetése – szembesülő polgároknak és vállalkozásoknak. Működésének kezdete óta mindkét szolgálat már több ezer uniós polgár és vállalkozás számára tette lehetővé, hogy éljenek az egységes piac nyújtotta előnyökkel.

  További nformációk

  Algirdas Šemeta, az adóügyért és a vámunióért, valamint az auditért és a csalás elleni küzdelemért felelős biztos honlapja

  HÍREK
  HÍREK

   


  ISMERI MÁR?

  Utolsó frissítés: 2012/04/02  |Az oldal tetejére