Navigációs útvonal


RÓLUNK
Fotó: Horváth Dániel

Az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete


Adózás: A Bizottság a személygépkocsik nyílt végű lízingjére vonatkozó áfa-szabályok módosítására szólítja fel Magyarországot
Az oldal elküldése e-mailbenAz oldal elküldése e-mailbenNyomtatható változatNyomtatható változat
2011/06/16

Az Európai Bizottság hivatalosan felszólította Magyarországot a hozzáadottérték-adóra vonatkozó jogszabályainak módosítására, azok ugyanis nem teszik lehetővé a lízingbe vevők számára adólevonás érvényesítését személygépkocsik nyílt végű lízingje esetén. A magyar jogszabályok szerint 2008. január 1-jétől a lízingbe adó által a személygépkocsi nyílt végű lízingjére terhelt áfát a lízingbe vevő nem vonhatja le. Az EU héa-irányelve (2006/112/EK) azonban jogot biztosít az adóalanyok számára a vásárolt termékek és igénybe vett szolgáltatások után fizetendő héa levonására. Az irányelv emellett csak azon rendelkezések vonatkozásában engedélyezi a tagállamok számára az adólevonási jog korlátozását, amelyek az uniós csatlakozás időpontjában hatályosak voltak. Mivel a szóban forgó magyarországi rendelkezést 2008. január 1-jén, azaz Magyarország 2004 májusi uniós csatlakozását követően vezették be, az ellentétes az uniós szabályokkal.

IP/11/717
Brüsszel, 2011. június 16.

  A magyar szabályok a gyakorlatban azt jelentik, hogy az állampolgárok nem élvezhetik azon héa-levonások előnyeit, amelyekre az uniós jog alapján jogosultak. A lízingköltségből való adólevonás jogának korlátozása kiadást jelent a lízingbe vevő számára.

  A Bizottság indokolással ellátott véleményt terjesztett elő, ez az uniós jogsértési eljárások második szakasza. Amennyiben két hónapon belül nem érkezik kielégítő válasz, a Bizottság úgy dönthet, hogy Magyarország ügyét a Bíróság elé terjeszti.

  Háttérinformációk

  A nyílt végű lízing olyan lízingkonstrukció, amely során a lízingbe vevő csak a futamidő végén teljesített kifizetés után szerzi meg a gépkocsi tulajdonjogát. A kifizetés összege a becsült maradványérték és a járműnek a lízing lejáratakori tényleges piaci értéke közötti különbözet.

  A magyar áfa-jogszabályok szerint 2008. január 1-jétől a lízingbe adó által a személygépkocsi nyílt végű lízingjére terhelt áfát a lízingbe vevő nem vonhatja le.

  A Bíróság joggyakorlata (lásd a C-78/00 ügybenhozott ítélet 28. pontját) megerősítette az adóalanyok azon, a 2006/112/EK uniós héa-irányelv 167. cikke szerinti jogát, hogy levonják a vásárolt termékek és igénybe vett szolgáltatások után fizetendő héát. A közös hozzáadottértékadó-rendszer ezen alapvető elve alapjában nem korlátozható.


  A héa-irányelv 178. cikke azonban engedélyezi a héa-levonási jog azon korlátozásait, amelyek az adott tagállam uniós csatlakozásakor szerepeltek a nemzeti jogban. Tekintve, hogy a magyarországi korlátozást Magyarország 2004 májusi uniós csatlakozását követően vezették be, az nem összeegyeztethető az uniós joggal.

  Az adó-, illetve vámügyekkel kapcsolatos jogsértési eljárásokra vonatkozó sajtóközlemények az alábbi címen olvashatók:

  http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/infringements/infringement_cases/index_en.htm

  További információk az uniós jogsértési eljárásokkal kapcsolatban a MEMO/11/408dokumentumban találhatók.

  A tagállamokkal szemben megindított jogsértési eljárásokkal kapcsolatos legfrissebb általános információkat lásd:

  http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/infringements_hu.htm

  HÍREK
  HÍREK

   


  ISMERI MÁR?

  Utolsó frissítés: 2011/06/17  |Az oldal tetejére