Navigációs útvonal


RÓLUNK
Fotó: Horváth Dániel

Az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete


Kérdések és válaszok a PO/2012-2-INF/BUD számú ajánlattételi felhívásra vonatkozóan
Az oldal elküldése e-mailbenAz oldal elküldése e-mailbenNyomtatható változatNyomtatható változat
2012/04/24

  Kérdések és válaszok a jelentkezési határidő lejárta előtt

   

  Felhívás az intézményközi, nyílt eljárás keretében rendezendő PO/2012-2-INF/BUD számú ajánlattételre, karbantartási szolgáltatások nyújtására az Európai Unió Házában (Budapest, Magyarország)

   

  1. Kérdés: A tenderkiírásban karbantartási szolgáltatásra kérnek árajánlatot. Bizonyos Megrendelői feladatok teljesítése azonban üzemeltetési szolgáltatást, azaz helyszíni jelenlétet feltételeznek.
  Szüksége van-e helyszíni jelenlétre, és amennyiben igen, akkor hány főre?

  Válasz: Karbantartó napi szinten ellenőrzi az épület légkezelő- hűtő/fűtő rendszerét, valamint a karbantartási tervnek megfelelően végzi, adott esetben végezteti a karbantartási munkákat. Az ajánlattevő cég feladata a karbantartó személyzet létszámának meghatározása.
   

  2. Kérdés: Milyen jellegű munkákra kérhetnek hivatali időn túli munkavégzést?

  Válasz: Hivatali időn túli munkavégzést sürgősségi munkálatokra kérhetünk, melyek azonnali beavatkozást igényelnek ilyen lehet például csőtörés.

  3. Kérdés: Mit jelent, hogy  szükség esetén az ajánlatkérő felkérheti a vállalkozó helyszínen tartózkodó alkalmazottait, vagy alvállalkozóit néhány kisebb kiegészítő feladat ellátására? Melyek lehetnek ezek?

  Válasz: Amennyiben a karbantartó helyszínen tartózkodik megrendelő közvetlenül megkérheti kisebb munkálatok elvégzésére például csatornaszag a    
   mellékhelyiségben.

  4. Kérdés: Az épületfelügyeletet üzemeltethetjük- e saját telephelyről, ha annak műszaki megvalósítását az ajánlattevő megoldja (Internetes hozzáférés)?

  Válasz: Az épület felügyeleti rendszer csak az Európai Unió épületéből 1024 Budapest, Lövőház u. 35. üzemeltethető.


  5. Kérdés:Tisztelt Ajánlatkérő 1 eredeti és 2 másolati példányban kéri benyújtani az ajánlatokat?

  Válasz: Igen, az ajánlatokat 1 eredeti és kettő másolat példányban kérjük benyújtani.


  6. Kérdés: Az ajánlati felhívási, melléklete 3, oldalán „Ennek érdekében rendelkezésre kell bocsátania a kapcsolattartó jegyzékét". Mikor kell rendelkezésre bocsátanunk?

  Válasz: A kapcsolattartók jegyzéke, azon személyek listája az ajánlattevő részéről, akik a nap 24 órájában elérhetők, normál vagy sürgősségi bejelentés céljából.

  7. Kérdés: A referenciát, árbevételt EUR-ban kell megadni. Milyen árfolyamon kéri Ajánlatkérő az átszámítást?

  Válasz: Referenciát, árbevételt az alábbi linken elérhető

  http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm  2012. áprilisi árfolyamon kérjük átszámolni.

  8. Kérdés: Az ajánlati felhívás I. melléklete 14. oldalán „a szolgáltatást végző vagy a vállalkozó és/vagy a vállalatvezetés tagjainak, különösen a szolgáltatások vagy a munkák elvégzéséért felelős személyeknek a végzettségére és szakmai képesítésére vonatkozó bizonyíték". Kérjük Tisztelt Ajánlatkérőt, fejtse ki, hogy milyen szakmai végzettségű szakembert kell bemutatni az ajánlatba, illetve milyen bizonyítvánnyal kell rendelkeznie?

  Válasz: "Az ajánlattevőknek meggyőzően bizonyítaniuk kell, hogy az ajánlati felhívásban szereplő feladatokat el tudják végezni."

  Kérnénk az ajánlati dokumentációnak, valamint az ellátandó karbantartási feladatoknak megfelelően azon személyek önéletrajzzal ellátott listájának összeállítását, akiket alkalmazni kívánnak.

  9. Kérdés: Az ajánlati felhívás I. melléklete 14. oldalán az elmúlt 5 évben hasonló területen teljesített legalább 3 szerződésre vonatkozó bizonyíték.  Mi az alkalmassági követelmény?

  Válasz: Az elmúlt öt évben minimum három hasonló szerződés referencia listája, ezen a területen szerzett tapasztalat, valamint az erre vonatkozó bizonyíték, ajánlás.

  10. Kérdés: Az ajánlati felhívás I. melléklete 9. oldalán „a vállalkozónak a héa nélküli összeget és a héa összegét külön meg kell adnia. Kérjük, definiálja T. Ajánlatkérő, mit ért héa nélküli és héa összegen? Hol kell megadni, mert az V. mellékletben nem szerepel.

  Válasz: Héa nélküli összeg: az általános forgalmi adó nélkül feltüntett nettó összeg.

  Az árajánlat egy évre szóló nettó összegét (Áfa nélkül) euróban az V. melléklet 2. oldalán található táblázat második sorába kérjük beírni.


  11. Kérdés: Az ajánlati felhívási, melléklete 16. oldalán a c) bírálati szempont: „ a különböző beavatkozásokkal kapcsolatos reakcióidőkre vonatkozó javaslat, azok sürgősségi szintjétől függően, Illetve a XX; mellékletben foglaltaknak megfelelően". Tisztelt Ajánlatkérő tíz (10).darab mellékletett bocsátott az ajánlattevők rendelkezésére, mit ért XX. mellékleten?

  Válasz: A IV. melléklet kitöltése szükséges, amely a reakcióidőkre vonatkozik.


  12. Kérdés: Tisztelt Ajánlatkérő kéri hogy a technikai és pénzügyi ajánlatot külön-külön kell borítékolni. A pénzügyi ajánlatba kizárólag az V. melléklet kerülhet, a technikai ajánlatba pedig a IV. melléklet, a VII. melléklet, a Pénzügyi adatlap, a Jogi személyek adatlap, a IX. melléklet, a bankszámlakivonatok, cégkivonat, önéletrajzok stb.?

  Válasz: Igen, a pénzügyi ajánlatot az V. melléklet kitöltésével kell megadni. A technikai ajánlat tartalmazza a többi összes dokumentációt.

  A pénzügyi és a technikai ajánlatot külön-külön lezárt, kívülről lepecsételt és aláírt borítékba kell tenni. Az ajánlatoknak dupla borítékban kell beérkezniük.


  13. Kérdés: A szerződéstervezetet kéri T. Ajánlatkérő csatolni?

   Válasz: Az ajánlati felhívás VI. mellékletében található szerződéstervezet tájékoztató jellegű, az ajánlathoz nem kérjük csatolni.


  14. Kérdés: Tisztelt Ajánlatkérő a 2012/S 56-090536 számú ajánlati felhívását a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény szerint kívánja lefolytatni? Amennyiben igen, felhívjuk T. Ajánlatkérő figyelmét, hogy a az ajánlati felhívás VII. melléklete nem felel meg a hatályos jogszabálynak. Kérjük az ellentmondás feloldását!

   Válasz: Az ajánlati felhívást az Európai Unió közbeszerzési szabályai alapján folytatjuk le.


  15. Kérdés: A felhívás ajánlattételre 2. oldal 9. pontjában meghatározott határidő 8 munkanap. A Kbt. 45.§ (3) bekezdése szerint
  "... Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet a (2) bekezdésben foglalt válaszadási határidőt megelőző negyedik, gyorsított vagy hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban harmadik napnál később nyújtották be, a kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérőnek csak akkor kell megadnia, ha a tájékoztatás elkészítése és (5) bekezdés szerinti megküldése még az ajánlattételi, illetve részvételi határidő letelte előtt lehetséges. Az ajánlatkérő - amennyiben úgy ítéli meg, hogy a későn érkezett kérdés megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez, illetve részvételre jelentkezéshez szükséges és a válaszadáshoz nem áll megfelelő idő rendelkezésre - ilyenkor is élhet a (4) bekezdésben foglaltak szerint az ajánlattételi vagy részvételi határidő meghosszabbításának lehetőségével. "
    Amennyiben kérdésünk merülne fel a felhívás ajánlattételre 2. oldal 9. pontjában meghatározott határidőn túl, kérjük T. Ajánlatkérőt kérdéseink megválaszolására!

  Válasz: Az ajánlati felhívást az Európai Unió közbeszerzési szabályai alapján folytatjuk le.

  Az ajánlatkérő nem válaszol azokra a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmekre, amelyek az ajánlatok benyújtási határidejének lejártát kevesebb mint nyolc munkanappal megelőzően érkeznek be.


  16. Kérdés: A bankszámlakivonat milyen tartalmi követelményeknek feleljen meg?

   Válasz: A bankszámlakivonaton a Pénzügyi adatlapon is feltüntetett adatoknak kell szerepelniük, úgymint
  - a bankszámla-tulajdonos megnevezése, címe;
  - a bank neve, címe (bankfiók);
  - a bankszámlaszám és az IBAN-szám.


  17. Kérdés: Mit ért T. Ajánlatkérő a IX, melléklet 12-es pontjában „társaság alapszabálya" alatt (pl. alapító okirat?), milyen dokumentumot csatoljunk?

  Válasz: A társasági alapszabályzat kritériumhoz az alapító okirat másolata mellett más egyéb olyan szabályzatot is kérünk mellékelni, amely a társaság működéséről, felépítéséről rendelkezik.


  18. Kérdés: A IX, melléklet 11-es pontjában a „származási ország igazságügyi vagy közigazgatási hatósága által kiállított dokumentum" alatt cégkivonatra gondol T. Ajánlatkérő?

  Válasz: Igen, a cégkivonatot kérjük csatolni.

  19. Kérdés:   A bejáráson elhangzott, de a frissített kérdés válaszokban nem találtam arra vonatkozóan információt, hogy van–e kötelező jelleggel alvállalkozó kijelölve a garanciális feladatok elvégzésre illetve melyek a garanciális berendezések.

  Válasz:    Alvállalkozó nincs kötelező jelleggel kijelölve. Az összes légkezelő berendezés garanciális 2012. szeptember 30-ig.

   

  20. Kérdés:   Elhangzott, hogy az épület karbantartása során nem csak magyar jogszabályokat, hanem uniós jogszabályokat is figyelembe kell venni. Kérjük írásban megerősíteni, hogy a hatósági előírások között mikor melyiket kell figyelembe kell venni.

  Válasz:    A hatósági előírások közül a magyar jogszabályok az irányadóak. Amennyiben az uniós előírás a szigorúbb, akkor azt kell figyelembe venni.

   

   

  Utolsó frissítés: 2012.04.24.

   

   


   

  (A felhívás dokumentációja itt érhető el. )

  HÍREK
  HÍREK

   


  ISMERI MÁR?
  Európa Pont

  Az Európai Unió szakmai és kulturális találkahelye Budapesten

  Az áprilisi programból:

  Fókuszban:
  fenntartható Európa, európai irodalom

  Ápr. 23.: Lumiére Filmklub: Gyermekeink hangja

  Ápr. 24.: A Föld napja - élhető városi környezet

  Ápr. 25.: Beszégetés Varró Dániellel, Lovasi András énekel

  Ápr. 30.: Nemzetközi jazz-nap

  Bővebben...


  Utolsó frissítés: 2012/04/24  |Az oldal tetejére