Navigációs útvonal


RÓLUNK
Fotó: Horváth Dániel

Az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete


Magyarország az EU-ban
Az oldal elküldése e-mailbenAz oldal elküldése e-mailbenNyomtatható változatNyomtatható változat

Magyarország és az Európai Unió kapcsolata 1988-ban kezdődött, amikor hazánk a közép-kelet-európai országok közül elsőként létesített diplomáciai viszonyt az Európai Közösséggel. Az Európai Bizottságot képviselő delegáció 1990-ben nyílt meg Budapest, és aktív szerepet játszott a csatlakozásra való felkészülésben. A csatlakozási szerződést 2003 áprilisában írták alá Athénban, s Magyarország 2004. május 1-jén lett az Európai Unió teljes jogú tagja.

Magyarország az EU-ban

 Magyar delegáltak az európai intézményekben

 

Az Európai Bizottságban  Andor László  foglalkoztatásért, szociális ügyekért és társadalmi összetartozásért felelős biztos képviseli Magyarországot.

Az Európai Bizottság  az EU végrehajtó szerve. A Bizottság dolgozza ki az új uniós jogszabályok tervezetét, és végzi az uniós szakpolitikák végrehajtásával, valamint az uniós költségvetés kezelésével járó napi teendőket. Az EU egészének érdekeit képviselő intézményként a Bizottság gondoskodik arról, hogy minden tagállam betartsa az európai uniós szerződésekből és jogszabályokból fakadó kötelezettségeit.

Az Európai Parlamentbe 22 hazai képviselőt  delegáltak a választópolgárok

Az Európai Parlamentaz Európai Unió egyetlen közvetlenül megválasztott testülete. Az Európai Parlament 765 tagjának feladata, hogy Önt, az uniós polgárt képviselje. Az Európai Unió 28 tagállamának választói ötévente választják meg őket 500 millió polgár képviseletére.

Az Európai Unió Tanácsában Magyarország 12 szavazattal rendelkezik (a 28 tagállam szavazatainak száma összesen 352).

A Tanács  az Unió legfőbb döntéshozó testülete. Az Európai Parlamenthez hasonlóan a Tanácsot is az 1950-es években, az Alapszerződések értelmében hozták létre. A Tanács a tagállamokat képviseli, és ülésein az Unió minden egyes nemzeti kormányából egy-egy miniszter vesz részt.

Az Európai Bíróság magyar bírája Juhász Endre, az Elsőfokú Bíróság munkájában Czúcz Ottó vesz részt.
Az Európai Unió Bíróságának1952-ben történt alapítása óta feladata, hogy biztosítsa „a jog tiszteletben tartását" a Szerződések „értelmezése és alkalmazása során".Ennek során az Európai Unió Bírósága: felülvizsgálja az Európai Unió intézményei jogi aktusainak jogszerűségét, gondoskodik arról, hogy a tagállamok teljesítsék a Szerződésekből eredő kötelezettségeiket, és a nemzeti bíróságok kérelmére értelmezi az uniós jogot.
Az Európai Számvevőszék magyar tagja Fazakas Szabolcs.
A Számvevőszéket a Brüsszeli Szerződés hozta létre 1975-ben, és az európai integrációs folyamat, valamint az egymást követő szerződések az uniós pénzügyek ellenőrzésével megbízott uniós intézmény szerepét ruházták rá. A Számvevőszék külső ellenőrként elősegíti az Unió pénzügyi gazdálkodásának javítását, és egyben az uniós polgárok pénzügyi érdekeinek független őre.
A Gazdasági és Szociális Bizottságban  12 tag képviseli Magyarországot.
Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság  (EGSZB) az Európai Unió konzultatív szerve. 1957-es alapítása óta szakértői tanácsokkal látja el a főbb uniós intézményeket. „Véleményt” bocsát ki a javasolt európai jogszabályokról, illetve „saját kezdeményezésű véleményt” is készít azokkal a kérdésekkel kapcsolatban, amelyekkel meggyőződése szerint foglalkozni kell. Egyik legfontosabb feladata, hogy „hídszerepet” töltsön be az európai intézmények és az úgynevezett „szervezett civil társadalom” között.
A Régiók Bizottságának 12 magyar tagja van.
A Régiók Bizottsága (RB) az a politikai testület, amely lehetővé teszi, hogy a helyi és regionális szint is hallassa hangját az Európai Unió politikaformálási és jogalkotási folyamatában.
A Lisszaboni Szerződés arra kötelezi az Európai Bizottságot, hogy már a jogalkotás előkészítő szakaszában konzultáljon EU-szerte a helyi és regionális önkormányzatokkal és szövetségeikkel, így az RB-t – mint a helyi és regionális önkormányzatok uniós szintű szószólóját – már ennek a korai szakasznak a munkálataiba is jelentős mértékben bevonják.
Az Európai Bizottság képviseletet, az Európai Parlament tájékoztatási irodát működtet a Millenáris Parkban található Euópai Unió Házában. Az Európai Bizottság Magyarországi képviselete a brüsszeli testület tevékenységeit közvetíti a nyilvánosság számára és figyeli a közvélemény alakulását a fogadó országban. Ezenkívül tájékoztatást nyújt az Európai Unióról – eseményeket szervez, brosúrákat, szórólapokat és más anyagokat készít, illetve terjeszt. Az Európai Parlament valamennyi uniós tagállam fővárosában - így Budapesten is - működtet egy ún. tájékoztatási irodát, amelynek a lakosság, illetve a sajtó legszélesebb körű tájékoztatása a feladata.

 

Az Európai Unió tevékenységeihez kapcsolódó főbb magyar intézmények

A Külügyminisztérium EU Kommunikációs és Közkapcsolati Osztálya
A kormányzati EU-kommunikációs feladatok koordinálását a Külügyminisztériumon belül működő EU Kommunikációs és Közkapcsolati Osztály látja el az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság (EKTB) szakmai felügyelete mellett. Az osztály a tárcák uniós projektjeinek koordinálása mellett továbbra is ellátja a lakossági EU-tájékoztatási szolgálatának feladatait; ezek a tartalomszolgáltatás, a felhalmozott és naprakész ismeretek közzététele, valamint a lakosság uniós kérdéseinek megválaszolása.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
A magyar nemzeti fejlesztési terv megvalósítását koordináló nemzeti intézmény. Pályázati adatbázis, operatív programok.

  A Magyar Köztársaság Európai Unió mellett működő Állandó Képviselete
Az Állandó Képviselet ellátja a Magyar Köztársaság Kormányának képviseletét az Európai Unió szerveinél, gondoskodik a magyar kormányzati álláspont, a magyar érdekek érvényesítéséről a megfelelő uniós fórumokon. A Képviselet folyamatos szakmai kapcsolatot tart fenn a kormányzati szervekkel és hozzájárul a magyar Európa-politika alakításához.

 

HÍREK
HÍREK

 


ISMERI MÁR?

Utolsó frissítés: 2013/07/01  |Az oldal tetejére