Atstovybė Lietuvoje

Naujienos

Pages

21/10/2016

Spalio 21 d. Europos Komisijos Pirmininkas Jeanas-Claude’as Junckeris, Estijos Ministras Pirmininkas Taavis Rõivas ir Suomijos Ministras Pirmininkas Juha Sipilä dalyvavo pasirašant susitarimą dėl 187 mln. eurų investicijos į „Balticconnector“ – pirmąją Suomijos ir Estijos dujotiekio jungtį. Projektą numatoma baigti 2020 metais.

Category:
Energija ir gamtiniai ištekliai
18/10/2016

2016 m. spalio 17 d. Kaune vyko Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje ir Lietuvos pramonininkų konfederacijos organizuotas  seminaras „Galimybės Lietuvos regionams: investicijos ir ateities pramonė“. Tai trečiasis renginys iš regioninių seminarų ciklo, kuriuo siekiama  kuo plačiau informuoti  apie naujus investicijų šaltinius ir platformas, galinčias pritraukti  investuotojus ar padėti parengti investicinius projektus.  Pirmieji seminarai įvyko Marijampolėje ir Panevėžyje, o lapkričio 3 ir 21 d. renginiai vyks Mažeikiuose ir Klaipėdoje.

18/10/2016

Komisija pateikė savo pirmąją pažangos ataskaitą apie Partnerystės migracijos srityje programos įgyvendinimą. Šios programos tikslas – pagerinti migrantų kilmės, tranzito ir paskirties šalių  bendradarbiavimą  ir bendromis pastangomis kuo veiksmingiau valdyti migracijos srautus, taip pat spręsti neatidėliotinas migracijos problemas ir naikinti pačias migracijos priežastis.

Category:
Išorės santykiai ir užsienio reikalai
14/10/2016

Arnoldas Pranckevičius pradės eiti Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje vadovo pareigas 2016 m. spalio 16 d. Į šį postą jis atsineš dešimties metų Europos ir tarptautinių reikalų patirtį ir gerus informavimo ir komunikacijos įgūdžius.

12/10/2016

Vakar, spalio 11 d. vakare buvo apdovanoti Europos Komisijos organizuojamo konkurso „RegioStars 2016“, kuriuo renkami labiausiai įkvepiantys ir novatoriškiausi regioniniai ES sanglaudos politikos lėšomis remiami projektai, nugalėtojai.

07/10/2016

Europos Komisija paskelbė nepriklausomo ES investicijų 2007–2013 m. vertinimo išvadas ir pateikė konkrečias kiekvienai valstybei narei skirtas ataskaitas. Šis vertinimas atskleidžia sanglaudos politikos naudą ir suteikia medžiagos diskusijoms apie ES biudžetą po 2020 m.

Category:
Apie ES
07/10/2016

Per savo pranešimą apie Sąjungos padėtį Komisijos Pirmininkas J.-C. Junckeris paskelbė apie ketinimą sukurti Europos solidarumo korpusą.

Category:
Apie ES
06/10/2016

Šiam įvykiui skirtas renginys Kapitan Andrejevo kontrolės punkte prie Bulgarijos išorės sienos su Turkija, kuriame, be kita ko, bus rodomos transporto priemonės, įranga ir bus galimybė susipažinti su naujosios agentūros darbuotojais. Remdamasi FRONTEX padėtu pamatu Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra stebės ES išorės sienas ir bendradarbiaus su valstybėmis narėmis, kad greitai nustatytų galimas saugumo grėsmes ES bei Šengeno erdvei ir jas pašalintų.

Category:
Išorės santykiai ir užsienio reikalai, Teisingumas ir piliečių teisės
04/10/2016

Europos Parlamentui spalio 4 d. pritarus Paryžiaus susitarimo ratifikavimui – tai padaryta dalyvaujant Europos Komisijos Pirmininkui Jeanui-Claude’ui Junckeriui, Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui Ban Ki-Moonui ir COP 21 pirmininkei Ségolène Royal – įveikta paskutinė kliūtis. Politinis procesas, kurio ES turėjo laikytis, kad ratifikuotų susitarimą, užbaigtas.

Category:
Aplinka, vartotojai ir sveikata
04/10/2016

Spalio 4 d. Europos Komisija priėmė komunikatą, kuriame pabrėžiami Jaunimo garantijų iniciatyvos ir Jaunimo užimtumo iniciatyvos pagrindiniai rezultatai, pasiekti nuo jų įgyvendinimo pradžios 2013 m., ir atsižvelgiama į tai, kaip pagerinti ES bei nacionalinio lygio pastangas įgyvendinant Jaunimo garantijų iniciatyvos nacionalines programas.

Category:
Kultūra, švietimas ir jaunimas, Užimtumas ir socialinės teisės

Pages