Atstovybė Lietuvoje

Naujienos

Pages

19/07/2017

Globalizacija suteikė didžiulės naudos mažiau išsivysčiusių pasaulio šalių ekonomikai ir daug galimybių europiečiams. Tačiau Komisijos diskusijoms skirtame dokumente dėl globalizacijos suvaldymo pabrėžiama, kad nors nauda yra visuotinė, našta neretai pasiskirsto nevienodai.

Category:
Regionai ir jų plėtra
17/07/2017

Diskusijos dėl Europos ateities aktyvėja: per 4 mėnesius po to, kai Komisija paskelbė Baltąją knygą dėl Europos ateities, jose galėjo dalyvauti daugiau kaip 30 mln. piliečių. 

Category:
Apie ES
11/07/2017

Liepos 11 d. nepriklausomų sanglaudos politikos ekspertų grupė pateikė galutinę ataskaitą, kaip būtų galima po 2020 m. supaprastinti ES fondų sistemą.

Category:
Regionai ir jų plėtra
07/07/2017

Šis susitarimas svarbesnis už visus kitus kada nors ES sudarytus dvišalius prekybos susitarimus ir pirmasis prekybos susitarimas, į kurį įtraukiamas konkretus įsipareigojimas pagal Paryžiaus klimato susitarimą.

Category:
Išorės santykiai ir užsienio reikalai
04/07/2017

Europos investicijų bankas įsipareigojo investuoti 20 mln. eurų į 100 mln. eurų fondą „BaltCap Infrastructure Fund“, skirtą infrastruktūros projektams finansuoti Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.

Category:
Verslas
Kviečiame tapti Jaunimo Europos komandos nariais!
04/07/2017

Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje kartu su Jaunimo Europos komandos alumni nariais atrinko 18 kandidatų, kuriuos kviečia rugpjūčio 21–25 d. dalyvauti įvadiniuose JEK narių mokymuose.

30/06/2017

Europos Komisija priėmė naują veiksmų planą, skirtą atsparumo antimikrobinėms medžiagoms (AAM) problemai spręsti. Ji įgauna vis didesnį mastą – kasmet dėl jos Europos Sąjungoje miršta 25 000 asmenų ir patiriama 1,5 mlrd. eurų nuostolių.

29/06/2017

Komisijos planai padės sukurti naują pensijos produktų klasę ir Europos vartotojai turės didesnį pasirinkimą kaupti pensijai.

29/06/2017

Liepos 3 d. oficialaus darbo vizito į Lietuvą atvyksta EK pirmininko pirmasis pavaduotojas Fransas Timmermansas.

29/06/2017

Šiandien Komisija pradeda įgyvendinti savo 7-ojoje Saugumo sąjungos ataskaitoje gegužės 16 d. nustatytą įsipareigojimą užtikrinti ES saugumo ir sienų valdymo informacinių sistemų sąveikumą ir pašalinti esamus jų trūkumus, kuriam buvo pritarta birželio 22 d. Europos Vadovų Tarybos posėdyje.

Pages