Atstovybė Lietuvoje

Naujienos

Pages

28/09/2016

Europos Komisija patvirtino 84 mln. eurų Sanglaudos fondo paramą Vilniaus vakariniam aplinkkeliui tiesti.  Sostinės vakarinis aplinkkelis sujungs magistrales A1 (E85) Vilnius–Kaunas–Klaipėda ir A2 (E272) Vilnius–Panevėžys ir įjungs Vilnių į transeuropinio transporto tinklo Šiaurės ir Baltijos jūrų transporto koridorių

Category:
Regionai ir jų plėtra, Transportas ir keliavimas
28/09/2016

Europos Komisija pasiūlė nustatyti, kad Skaidrumo registras būtų taikomas visoms trims ES institucijoms: Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai. Taip įgyvendinamas vienas svarbiausių J.-C. Junckerio vadovaujamos Komisijos įsipareigojimų užtikrinti skaidrumą.

Category:
Apie ES
27/09/2016

2016 m. rugsėjo 23 d. Europos Komisijos atstovybėje Lietuvoje buvo pristatyta atstovybės užsakymu Viešųjų investicijų plėtros agentūros (VIPA) parengta studija apie Europos strateginių investicijų fondo (ESIF) įgyvendinimo Lietuvos Respublikoje galimybes.

27/09/2016

Atsižvelgdama į iniciatyvą „Į rezultatus orientuotas ES biudžetas“ ir geresnio reglamentavimo pastangas, Komisija apžvelgia Europos struktūrinių ir investicijų fondų (ESI fondai) gavėjams taikomų taisyklių supaprastinimo aukšto lygio grupės atliktą darbą.

Category:
Apie ES
22/09/2016

Rugsėjo 21 d. Komisijos Kolegijos nariai aptarė patikslintą taisyklių, kurių reikia norint užtikrinti, kad būtų laiku išvengta piktnaudžiavimo atvejų, susijusių su tarptinklinio ryšio mokesčių panaikinimu 2017 m. birželio mėn., projektą.

Category:
Aplinka, vartotojai ir sveikata
21/09/2016

Parengta Europos strateginių investicijų fondo (ESIF) galimybių studija. Studijoje analizuojamas fondo patrauklumas Lietuvos ekonomikai bei verslui ir galimi fondo veikimo Lietuvoje mechanizmai, kurie leistų ne tik finansuoti siūlomus investicijų projektus, bet ir pritraukti papildomą privatų finansavimą.

Category:
Ekonomika, finansai ir mokesčiai / Konkurencija
19/09/2016

Š.m. rugsėjo 6 d.  Marijampolėje Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje ir Lietuvos pramonininkų konfederacija organizavo  seminarą „Galimybės Lietuvos regionams: investicijos ir ateities pramonė“. Šiuo renginiu pradedamas seminarų Lietuvos regionuose, kuriais siekiama  kuo plačiau informuoti  apie naujus investicijų šaltinius ir platformas, galinčias pritraukti  investuotojus ar  padėti parengti investicinius projektus, ciklas.

19/09/2016

Europos Komisija patvirtino paramą tiek elektros energiją, tiek šilumą gaminsiančiai jėgainei Vilniuje, skirsimą pagal ES valstybės pagalbos taisykles. Projektą per Europos strateginių investicijų fondą (ESIF) finansuos Europos investicijų bankas, o Lietuva skirs valstybės pagalbą.

16/09/2016

Kitą savaitę Europos Sąjungos aukšto lygio delegacija vyks į Niujorką, kur dalyvaus Jungtinių Tautų aukščiausio lygio susitikime dėl pabėgėlių ir migrantų, vyksiančiame rugsėjo 19 d., ir JT Generalinės asamblėjos ministrų savaitėje, prasidėsiančioje rugsėjo 20 d. ES delegacija prisijungs prie pasaulio valstybių lyderių, atvyksiančių į šiuos renginius.

Category:
Išorės santykiai ir užsienio reikalai
15/09/2016

Europos Komisija pristatė pagal pagrindinius rodiklius atliktą visų trečiųjų šalių išankstinį vertinimą (rodiklių suvestinę) – tai yra didelis žingsnis pirmyn kuriant pirmąjį bendrą mokesčių srityje nebendradarbiaujančių trečiųjų šalių ir teritorijų ES sąrašą.

Category:
Verslas

Pages