Atstovybė Lietuvoje

Naujienos

Pages

24/03/2017

Kovo 25 d. ES vadovai susirinks į Romą paminėti Romos sutarčių pasirašymo 60-mečio. Romos sutartys, kurias pasirašė šešios valstybės narės steigėjos, padėjo pamatus dabartinei Europos Sąjungai – iš naujo suvienytam taikiam žemynui, kurio pagrindas – solidarumo, demokratijos ir teisinės valstybės vertybės.

Category:
Apie ES
23/03/2017

Europos Komisija kovo 23 d. pristato veiksmų planą, kuriame išdėstyti būdai, kaip suteikti Europos vartotojams didesnį finansinių paslaugų pasirinkimą ir daugiau galimybių jomis naudotis visoje ES. Šiandien pristatomo veiksmų plano centre – technologijos, nes novatoriškos internetinės paslaugos paspartins perėjimą į integruotesnę finansinių paslaugų rinką.

Category:
Aplinka, vartotojai ir sveikata, Ekonomika, finansai ir mokesčiai / Konkurencija
22/03/2017

Europos Komisija pasiūlė naujų taisyklių, padėsiančių valstybių narių konkurencijos institucijoms tapti veiksmingesnėmis ES antimonopolinių taisyklių vykdymo užtikrinimo institucijomis. Kad institucijos tokiomis taptų, pasiūlymu siekiama užtikrinti, kad jos turėtų visas reikiamas priemones.

Category:
Ekonomika, finansai ir mokesčiai / Konkurencija
20/03/2017

Europos Komisija įvedė naują priemonę, kuria siekiama sudaryti palankesnes sąlygas asmenims pranešti Komisijai apie slaptus kartelius bei kitus antimonopolinių taisyklių pažeidimus ir kartu išsaugoti savo anonimiškumą.

Category:
Ekonomika, finansai ir mokesčiai / Konkurencija
16/03/2017

Europos Komisija skelbia 2016 metų veiklos ataskaitą, kurioje apžvelgiamos svarbiausios praėjusių metų ES iniciatyvos ir didžiausi laimėjimai.

Category:
Apie ES
16/03/2017

Šiandien Europos Komisija paskelbė naujausius duomenis, rodančius, kad 2016 m. skirtingose ES valstybėse narėse paskelbta daugiau kaip 2 000 pavojingų produktų. Po šių įspėjimų buvo imtasi 3 824 tolesnių veiksmų, pvz., gaminių atšaukimo iš rinkos. Į įspėjimus reaguota dukart dažniau nei ankstesniais metais.

Category:
Aplinka, vartotojai ir sveikata
13/03/2017

Europos Komisija kviečia visas suinteresuotąsias šalis teikti pastabas dėl įsipareigojimų, kuriuos nurodė įmonė „Gazprom“, atsiliepdama į Komisijos susirūpinimą dėl konkurencijos dujų rinkose Vidurio ir Rytų Europoje. Įsipareigojimais bus sudarytos sąlygos tarpvalstybiniams dujų srautams už konkurencingas kainas.

Category:
Ekonomika, finansai ir mokesčiai / Konkurencija
10/03/2017

Praėjus trims mėnesiams nuo Europos solidarumo korpuso veiklos pradžios, kai suinteresuotiems jauniems europiečiams suteikta galimybė registruotis korpuso duomenų bazėje, ja gali imti naudotis akredituotos organizacijos, teiksiančios galimybes vykdyti solidarumo veiklą. Minėtoje bazėje šios organizacijos gali ieškoti potencialių darbuotojų, stažuotojų ar savanorių.

07/03/2017

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas veiklą pradėjo prieš dešimt metų. Valstybėms narėms teikdamas finansinę paramą, kuri padeda darbuotojams ir bendrovėms prisitaikyti prie kintančio prekybos pobūdžio, šis fondas yra praktinis Europos solidarumo įrodymas.

Category:
Ekonomika, finansai ir mokesčiai / Konkurencija
07/03/2017

Europos Komisija nori sužinoti visų suinteresuotų asmenų nuomonę ir į ją atsižvelgti rengdama ir atnaujindama ES teisės aktus. Todėl 2017 m. kovo 1 d. pradėjo veikti nauja interneto svetainė, kurioje visi piliečiai ar organizacijos gali pareikšti savo nuomonę dėl ES teisinio reglamentavimo visais ES teisėkūros proceso etapais.

Category:
Apie ES

Pages