Atstovybė Lietuvoje

Naujienos

Pages

08/12/2016

Komisija priėmė veiksmų planą, kuriuo nustatomos aiškios priemonės, skirtos kelionės dokumentų apsaugai didinti, kuriame pateikiamos aiškios rekomendacijos valstybėms narėms, kaip kovoti su kelionės dokumentų klastojimo reiškiniu, ir išdėstomi visapusiški veiksmai, kurių turi imtis Komisija. Kelionės dokumentų apsauga yra svarbus veiksnys kovojant su terorizmu bei organizuotu nusikalstamumu ir leidžiantis geriau apsaugoti sienas, tinkamiau valdyti migraciją ir kurti tikrą veiksmingą saugumo sąjungą.

Category:
Išorės santykiai ir užsienio reikalai
08/12/2016

Komisija praneša apie pažangą, padarytą įgyvendinant ES ir Turkijos pareiškimą, taip pat perkėlimo Europos Sąjungoje ir perkėlimo į Europos Sąjungą programas. Be to, Komisija priėmė ketvirtą rekomendaciją, kurioje apžvelgiama Graikijos padaryta pažanga siekiant sukurti visapusiškai veikiančią prieglobsčio sistemą ir išdėstoma laipsniško asmenų perdavimo į Graikiją pagal Dublino reglamentą atnaujinimo procedūra.

Category:
Išorės santykiai ir užsienio reikalai
08/12/2016

Gruodžio 6 d. EBPO ir Europos Komisija paskelbė 2015 metų Tarptautinio moksleivių vertinimo programos (PISA) tyrimo duomenis – skirtingų pasaulio šalių penkiolikamečių gebėjimų palyginimą.

Category:
Mokslas ir technologija
07/12/2016

Šiandien Europos Komisija pradeda Europos solidarumo korpuso veiklą. Nuo šiol 18–30 metų jaunuoliai galės pasinaudoti naujomis galimybėmis, kad prasmingai prisidėtų prie visuomenės reikalų visoje ES ir įgytų neįkainojamos patirties bei vertingų įgūdžių pačioje karjeros pradžioje. 

Category:
Kultūra, švietimas ir jaunimas
05/12/2016

Europos investicinis bankas (EIB) ir valstybės valdoma energetikos įmonių grupė „Lietuvos energija“ šiandien pasirašė susitarimą dėl 190 mln. eurų paskolos, skirtos naujos kogeneracinės jėgainės statyboms Vilniuje finansuoti. Įgyvendinus šį projektą bus išspręsta sąvartynuose kaupiamų atliekų problema, sumažintos energijos kainos miesto gyventojams, padidintas energetinis saugumas ir užtikrinta švari energijos gamyba iš atsinaujinančiųjų ir vietinių energijos išteklių. EIB paskola šiam projektui bus skirta iš Europos strateginių investicijų fondo (ESIF), dar vadinamo Europos Komisijos pirmininko Jeano Claude‘o Junckerio planu.

Category:
Energija ir gamtiniai ištekliai
05/12/2016

2016 m. gruodžio 5–9 d. Europos Komisija rengia pirmą Europos profesinių gebėjimų savaitę, siekdama įkvėpti žmones atrasti, panaudoti ir tobulinti savo gebėjimus ir talentą pasitelkiant profesinį mokymą. Tai vienas iš dešimties pagrindinių veiksmų, kuriuos Komisija siūlo pagal 2016 m. birželio mėn. pristatytą naują Europos įgūdžių darbotvarkę. 

Category:
Kultūra, švietimas ir jaunimas, Mokslas ir technologija, Užimtumas ir socialinės teisės
01/12/2016

Gruodžio 1 d. už sveikatą ir maisto saugą atsakingas Europos Komisijos narys Vytenis Andriukaitis Seimo plenarinėje sesijoje pristatė Europos Komisijos Pirmininko Jeano Claude'o Junckerio pranešimą apie padėtį Europos Sąjungoje ir Europos Komisijos 2017 m. darbo programą.

Category:
Apie ES
01/12/2016

Europos Komisija pateikė priemonių, kuriomis gerinamos pridėtinės vertės mokesčio (PVM) sąlygos e. prekyba besiverčiančioms įmonėms Europos Sąjungoje. Priėmus pasiūlymus vartotojams ir įmonėms, visų pirma pradedančiosioms įmonėms ir MVĮ, bus paprasčiau pirkti ir parduoti prekes ir paslaugas internetu.

Category:
Ekonomika, finansai ir mokesčiai / Konkurencija
01/12/2016

Šiandien Komisija kartu su valstybėmis narėmis, įmonėmis, socialiniais partneriais, nevyriausybinėmis organizacijomis ir mokymo paslaugų teikėjais pradeda Skaitmeninių įgūdžių ir užimtumo koalicijos iniciatyvą, kad padėtų patenkinti didžiulį itin svarbių šiuolaikinėje darbo rinkoje ir visuomenėje skaitmeninių įgūdžių poreikį Europoje.

01/12/2016

Šiandien ir rytoj šimtai geriausių filmų kūrėjų, audiovizualinio sektoriaus atstovų ir politikos formuotojų renkasi Briuselyje svarstyti šio Europos sektoriaus laukiančių iššūkių ir galimybių, taip pat ES programos MEDIA, kuriai šiais metais sukanka 25-eri, ateities.

Pages