Atstovybė Lietuvoje

Naujienos

Pages

26/07/2017

2017 m. birželio 15 d. Komisija pradėjo pažeidimų nagrinėjimo procedūras ir nusiuntė Čekijai, Vengrijai ir Lenkijai oficialius pranešimus dėl teisinių įsipareigojimų, susijusių su perkėlimu Europos Sąjungoje, nesilaikymo. Šiandien Europos Komisija išskundė šioms šalims pagrįstas nuomones. Tai antrasis pažeidimo nagrinėjimo procedūros etapas, kurį sudaro oficialus prašymas laikytis ES teisės ir raginimas valstybėms narėms pranešti Komisijai apie tai, kokių padėties taisymo priemonių imtasi per nurodytą laikotarpį.

25/07/2017

Europos Ekonomikos ir Socialinių Reikalų Komitetas skelbia konkursą 2017 m. pilietinės visuomenės premijai gauti. Šiais metais EESRK apdovanos novatoriškus projektus, skatinančius kokybišką užimtumą ir verslumą pilietinės visuomenės darbo ateičiai, daug dėmesio skiriant jaunimui, migrantams ir kitiems žmonėms, kuriems sunku patekti į darbo rinką.

Category:
Užimtumas ir socialinės teisės
25/07/2017

2017 m. parengta vartotojų sąlygų rezultatų suvestinė rodo, kad vis daugiau ES vartotojų apsiperka internetu, o jų pasitikėjimas e. prekyba išaugo, ypač tais atvejais, kai apsiperkama internetu kitose ES šalyse.

Category:
Aplinka, vartotojai ir sveikata
25/07/2017

2017 m. parengta vartotojų sąlygų rezultatų suvestinė rodo, kad vis daugiau ES vartotojų apsiperka internetu, o jų pasitikėjimas e. prekyba išaugo, ypač tais atvejais, kai apsiperkama internetu kitose ES šalyse.

Category:
Aplinka, vartotojai ir sveikata
19/07/2017

Globalizacija suteikė didžiulės naudos mažiau išsivysčiusių pasaulio šalių ekonomikai ir daug galimybių europiečiams. Tačiau Komisijos diskusijoms skirtame dokumente dėl globalizacijos suvaldymo pabrėžiama, kad nors nauda yra visuotinė, našta neretai pasiskirsto nevienodai.

Category:
Regionai ir jų plėtra
17/07/2017

Diskusijos dėl Europos ateities aktyvėja: per 4 mėnesius po to, kai Komisija paskelbė Baltąją knygą dėl Europos ateities, jose galėjo dalyvauti daugiau kaip 30 mln. piliečių. 

Category:
Apie ES
11/07/2017

Liepos 11 d. nepriklausomų sanglaudos politikos ekspertų grupė pateikė galutinę ataskaitą, kaip būtų galima po 2020 m. supaprastinti ES fondų sistemą.

Category:
Regionai ir jų plėtra
07/07/2017

Šis susitarimas svarbesnis už visus kitus kada nors ES sudarytus dvišalius prekybos susitarimus ir pirmasis prekybos susitarimas, į kurį įtraukiamas konkretus įsipareigojimas pagal Paryžiaus klimato susitarimą.

Category:
Išorės santykiai ir užsienio reikalai
04/07/2017

Europos investicijų bankas įsipareigojo investuoti 20 mln. eurų į 100 mln. eurų fondą „BaltCap Infrastructure Fund“, skirtą infrastruktūros projektams finansuoti Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.

Category:
Verslas
Kviečiame tapti Jaunimo Europos komandos nariais!
04/07/2017

Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje kartu su Jaunimo Europos komandos alumni nariais atrinko 18 kandidatų, kuriuos kviečia rugpjūčio 21–25 d. dalyvauti įvadiniuose JEK narių mokymuose.

Pages