Atstovybė Lietuvoje

Pradžia

Naujienos
26/04/2017

Europos Komisija balandžio 26 d. pristato įvairias teisėkūros ir ne teisėkūros iniciatyvas, susijusias su darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra, darbuotojų informavimu, socialine apsauga ir darbo laiku.

26/04/2017

Komisija įgyvendina savo įsipareigojimą ir pateikia pasiūlymą dėl Europos socialinių teisių ramsčio. Dokumente nustatoma 20 pagrindinių principų ir teisių, pagal kuriuos siekiama remti sąžiningas ir gerai veikiančias darbo rinkas bei socialinės gerovės sistemas. Ramstis sukurtas kaip atnaujinto konvergencijos didinimo proceso ir geresnių darbo ir gyvenimo sąlygų Europoje kelrodis. Visų pirma jis parengtas euro zonos šalims, tačiau taikytinas visoms prisijungti pageidaujančioms ES valstybėms narėms.

Renginiai

Egzamino prizai - pažintinės kelionės į Europos Sąjungos institucijas Briuselyje, skrydis į Romą ir skrydžiai 30-ąjį gimtadienį švenčiančios programos „Erasmus+“ oro balionu.

Data:
09/05/2017 - 12/05/2017 - -
Laikas:
- - 8:00 - 23:45

Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje organizuoja stovyklą studentams „MEDIA LAB 2017“. Stovyklos tema Išmanieji miestai.

Data:
27/04/2017 - 30/04/2017 - -
Laikas:
0:00