Atstovybė Lietuvoje

Pradžia

Naujienos
08/12/2016

Komisija priėmė veiksmų planą, kuriuo nustatomos aiškios priemonės, skirtos kelionės dokumentų apsaugai didinti, kuriame pateikiamos aiškios rekomendacijos valstybėms narėms, kaip kovoti su kelionės dokumentų klastojimo reiškiniu, ir išdėstomi visapusiški veiksmai, kurių turi imtis Komisija. Kelionės dokumentų apsauga yra svarbus veiksnys kovojant su terorizmu bei organizuotu nusikalstamumu ir leidžiantis geriau apsaugoti sienas, tinkamiau valdyti migraciją ir kurti tikrą veiksmingą saugumo sąjungą.

08/12/2016

Komisija praneša apie pažangą, padarytą įgyvendinant ES ir Turkijos pareiškimą, taip pat perkėlimo Europos Sąjungoje ir perkėlimo į Europos Sąjungą programas. Be to, Komisija priėmė ketvirtą rekomendaciją, kurioje apžvelgiama Graikijos padaryta pažanga siekiant sukurti visapusiškai veikiančią prieglobsčio sistemą ir išdėstoma laipsniško asmenų perdavimo į Graikiją pagal Dublino reglamentą atnaujinimo procedūra.

Renginiai

Didžiausio Lietuvoje individualių moksleivių debatų konkurso „Eurodebatai“ finalas vyks tema „Kaip jaunimas gali suvienyti Europos Sąjungą“.

Data:
12/12/2016
Laikas:
- - 14:30 - 16:30