Atstovybė Lietuvoje

Pradžia

Naujienos
10/01/2017

Europos Komisija pateikė pasiūlymus, kuriais siekiama geriau apsaugoti darbuotojus nuo su darbu susijusių vėžinių susirgimų, padėti įmonėms, ypač MVĮ ir labai mažoms įmonėms, laikytis galiojančių teisės aktų ir skirti daugiau dėmesio rezultatams, o mažiau – dokumentų forminimui. Komisija tęsia veiksmus ES darbuotojų saugos ir sveikatos srityje kovojant su vėžiu, kuris yra pagrindinė su darbu susijusių mirčių priežastis ES.

10/01/2017

Šiandien Europos Komisija teikia naujų teisės aktų siūlymus, kuriais siekiama užtikrinti geresnę privatumo apsaugą elektroninių ryšių srityje ir kartu atverti naujų verslo galimybių. Taip pat atnaujinamos ES institucijoms taikomos duomenų apsaugos taisyklės bei išdėstoma tarptautinio asmens duomenų perdavimo strategija.