Atstovybė Lietuvoje

Pradžia

Naujienos
27/07/2017

Liepos 26 d. Europos Komisija ėmėsi veiksmų, kuriais siekiama užtikrinti teisinės valstybės principo apsaugą Lenkijoje. Lenkijos valdžios institucijoms skirta Rekomendacija dėl teisinės valstybės yra didelio Komisijos susirūpinimo dėl Lenkijoje planuojamos teismų reformos išraiška.

26/07/2017

2017 m. birželio 15 d. Komisija pradėjo pažeidimų nagrinėjimo procedūras ir nusiuntė Čekijai, Vengrijai ir Lenkijai oficialius pranešimus dėl teisinių įsipareigojimų, susijusių su perkėlimu Europos Sąjungoje, nesilaikymo. Šiandien Europos Komisija išskundė šioms šalims pagrįstas nuomones. Tai antrasis pažeidimo nagrinėjimo procedūros etapas, kurį sudaro oficialus prašymas laikytis ES teisės ir raginimas valstybėms narėms pranešti Komisijai apie tai, kokių padėties taisymo priemonių imtasi per nurodytą laikotarpį.

Renginiai

Diskusijos moderatorius Arnoldas Pranckevičius. Diskusijos dalyviai: Vladas Lašas, Liudas Mažylis, Jovita Neliupšienė, Rytis Zemkauskas.

Data:
09/09/2017
Laikas:
- - 16:30 - 17:30
Data:
12/08/2017
Laikas:
- - 15:00 - 22:00