Atstovybė Lietuvoje

Pradžia

Naujienos
26/07/2017

2017 m. birželio 15 d. Komisija pradėjo pažeidimų nagrinėjimo procedūras ir nusiuntė Čekijai, Vengrijai ir Lenkijai oficialius pranešimus dėl teisinių įsipareigojimų, susijusių su perkėlimu Europos Sąjungoje, nesilaikymo. Šiandien Europos Komisija išskundė šioms šalims pagrįstas nuomones. Tai antrasis pažeidimo nagrinėjimo procedūros etapas, kurį sudaro oficialus prašymas laikytis ES teisės ir raginimas valstybėms narėms pranešti Komisijai apie tai, kokių padėties taisymo priemonių imtasi per nurodytą laikotarpį.

25/07/2017

Europos Ekonomikos ir Socialinių Reikalų Komitetas skelbia konkursą 2017 m. pilietinės visuomenės premijai gauti. Šiais metais EESRK apdovanos novatoriškus projektus, skatinančius kokybišką užimtumą ir verslumą pilietinės visuomenės darbo ateičiai, daug dėmesio skiriant jaunimui, migrantams ir kitiems žmonėms, kuriems sunku patekti į darbo rinką.

Renginiai

Diskusijos moderatorius Arnoldas Pranckevičius. Diskusijos dalyviai: Vladas Lašas, Liudas Mažylis, Jovita Neliupšienė, Rytis Zemkauskas.

Data:
09/09/2017
Laikas:
- - 16:30 - 17:30
Data:
12/08/2017
Laikas:
- - 15:00 - 22:00