Atstovybė Lietuvoje

Pradžia

Naujienos
29/09/2016

Visos Europos mastu vykstančiose viešose konsultacijose siekiama sužinoti suinteresuotųjų šalių nuomonę dėl užimtumo ir socialinės politikos trijose pagrindinėse kategorijose: lygių galimybių ir galimybės įsidarbinti,  tinkamos ir patikimos darbuotojų ir darbdavių teisių ir pareigų pusiausvyros bei tinkamos ir tvarios socialinės apsaugos. Atsižvelgus į konsultacijų metu išreikštas nuomones, 2017 m. pradžioje turėtų būti parengta suvestinė Europos socialinių teisių ramsčio redakcija.

29/09/2016

Siekiant išplėsti Lietuvoje veikiančių novatoriškų smulkiųjų ir vidutinių įmonių (SVV) galimybes gauti finansavimą, Europos investicinis fondas (EIF) ir Šiaulių bankas pasirašė garantijų susitarimą, kuris bus finansuojamas pagal Europos strateginių investicijų fondo (EFSI) paramos programą, remiantis Investicijų planu Europai.

Renginiai

Tai antrasis regioninių seminarų, kuriais siekiama  kuo plačiau informuoti  apie naujus investicijų šaltinius ir platformas, galinčias pritraukti  investuotojus ar  padėti parengti investicinius projektus, ciklo renginys.  

Data:
29/09/2016
Laikas:
- - 13:00 - 16:15

2016 m. spalio 26–28 d. Taline vyks Ekologinių inovacijų forumas. Jame kviečiami dalyvauti verslo, investuotojų, bankų, valdžios institucijų, politikos formuotojų atstovai, besidomintys žiedinės ekonomikos galimybėmis.

Data:
26/10/2016 - 28/10/2016 - -
Laikas:
- - 10:00 - 17:00