Naršymo kelias

Pranešimai spaudai
Išsiųskite šį tinklalapį el. paštuIšsiųskite šį tinklalapį el. paštuPrintPrint

2015/05/28

EK ragina Lietuvą įgyvendinti ES bankų gaivinimo ir pertvarkymo taisykles

Europos Komisija paprašė Lietuvos ir dar 10 valstybių (Bulgarijos, Čekijos, Italijos, Lenkijos, Liuksemburgo, Maltos, Nyderlandų, Prancūzijos, Rumunijos ir Švedijos) visiškai įgyvendinti Bankų gaivinimo ir pertvarkymo direktyvą. Ši direktyva yra ES bankų sąjungos, sukurtos siekiant padidinti finansų sektoriaus patikimumą ir saugumą po finansų krizės, pagrindas.  Daugiau informacijos

2015/05/28

ES stiprinama keliautojų apsauga

Šiandien į Konkurencingumo tarybą susirinkę ES ministrai pasiekė politinį susitarimą dėl Europos Komisijos pasiūlytų taisyklių, kurios suderins kelionės paslaugų paketų pirkėjų apsaugą su skaitmeninio amžiaus realijomis. Pagal naująsias taisykles 1990 m. priimta Kelionės paslaugų paketų direktyva bus taikoma ne tik įprastiems kelionės paslaugų paketams, bet ir bus apsaugoti 120 mln. vartotojų, kurie užsisako kitokias suderintas kelionės paslaugas, pvz., internetu patys užsisako lėktuvo skrydį ir viešbutį arba automobilio nuomą.  Daugiau informacijos

2015/05/28

Komisija kviečia dalytis idėjomis, kaip kurti žiedinę ekonomiką

Europos Komisija pradėjo viešas konsultacijas, siekiant sužinoti, ką visuomenė mano apie galimybes sukurti naują žiedinės ekonomikos įgyvendinimo modelį.  Daugiau informacijos

2015/05/20

2019 m. Europos kultūros sostinėmis bus Bulgarijos miestas Plovdivas ir Italijos miestas Matera

2015 m. Europos kultūros sostinių iniciatyvai sukanka 30metų. Iniciatyva pradėta 1985 m., ir kultūros sotinės titulas iki šiol suteiktas daugiau kaip 50-čiai miestų visoje ES.   Daugiau informacijos

2015/05/20

Europiečių maudyklų vanduo ir toliau yra aukštos kokybės

2014 m. būtiniausius vandens kokybės standartus atitiko 95 proc. stebimų Europos Sąjungos maudyklų. Vandens kokybė buvo puiki 83 proc. maudyklų – padėtis, palyginti su 2013 m., pagerėjo beveik 1 procentiniu punktu.  Daugiau informacijos

2015/05/20

Visų laikų plačiausio gamtos būklės įvertinimo rezultatai parodė, kad įvairių Europos buveinių ir rūšių padėtis nevienoda

Komisija priėmė naują ataskaitą, kurioje pateikiamas iki šiol pats išsamiausias ES gamtos būklės vaizdas. Ataskaitos duomenimis, daugumos paukščių rūšių būklė saugi, o kai kurių kitų rūšių ir buveinių būklė pagerėjo. Kryptingos išsaugojimo priemonės davė gerų rezultatų, tačiau, kad padėtis pagerėtų iš esmės, reikia dar gerokai daugiau pastangų.  Daugiau informacijos

2015/05/08

Europos Komisija paskelbė ES pagrindinių teisių chartijos taikymo ataskaitą

Pirmasis pirmininko pavaduotojas Fransas Timmermansas teigė: „Pagrindinių teisių chartija yra Sąjungos pagrindas ir Komisija pasiryžusi užtikrinti, kad ji būtų visapusiškai ir veiksmingai taikoma. Pagrindinės teisės įkūnija laisvos, atviros ir įtraukios visuomenės vertybes ir mes visi kasdienėje veikloje privalome jas nuolat ginti ir skatinti. Spalio mėnesį bus surengtas pirmasis metinis kolokviumas pagrindinių teisių tema, kuriame ypatingas dėmesys bus skirtas tolerancijos ir pagarbos skatinimui.“  Daugiau informacijos

2015/05/08

Paskelbta 2015 m. Inovacijų sąjungos rezultatų suvestinė

Europos Komisijos „Inovacijų sąjungos“ 2015 m. rezultatų suvestinė rodo, kad bendras ES inovacijų diegimo mastas išliko stabilus. Vis dėlto krizė paveikė privačiojo sektoriaus inovacinį aktyvumą: mažėja novatoriškų įmonių, rizikos kapitalo investicijų, MVĮ inovacijų, patentų paraiškų, eksportuojamų pažangiųjų technologijų produktų, mažiau parduodama naujoviškų produktų. Nors žmogiškųjų išteklių padėtis gerėjo, didėjo verslo investicijos į mokslinius tyrimus, technologijų plėtrą ir mokslo kokybę, to nepakako geresniems inovacijų veiklos rezultatams pasiekti.  Daugiau informacijos

2015/05/06

Komisija pradeda elektroninės prekybos sektoriaus tyrimą

Europos Komisija šiandien pradėjo Europos Sąjungos elektroninės prekybos sektoriaus konkurencijos antimonopolinį tyrimą. Tyrimas, apie kurį Komisijos narė M. Vestager pranešė kovo mėn., padės Komisijai atskleisti galimas konkurencijos problemas Europos elektroninės prekybos rinkose. Juo prisidedama prie veiksmų, pradedamų pagal šiandien priimtą Bendrosios skaitmeninės rinkos strategijąDaugiau informacijos

2015/05/05

2015 m. pavasario ekonominės prognozės. Palankūs vėjai skatina ekonomikos atsigavimą

Europos Sąjungos ekonomikai palankūs vėjai skatina augimą. Pagal Europos Komisijos 2015 m. pavasario prognozę trumpalaikiai veiksniai skatina ES ciklinį ekonomikos pakilimą, kuris kitu atveju būtų nuosaikesnis. Europos šalių ekonomiką vienu metu veikia daug palankių veiksnių. Naftos kainos išlieka palyginti žemos, pasaulinis augimas stabilus, euro kursas toliau krenta, o ES vykdoma palanki ekonominė politika.  Daugiau informacijos

2015/05/04

Europos Komisija skelbia žiniasklaidos konkursą 2015 m. Lorenzo Natali premijai laimėti

Šiandien Europos Komisija paskelbė žiniasklaidos konkursą 2015 m. Lorenzo Natali premijai už žurnalistinį darbą vystymosi srityje, visų pirma skurdo panaikinimo tema, laimėti.  Daugiau informacijos

2015/04/29

Europos Komisija pradeda elektros energijos tiekimo pajėgumų užtikrinimo priemonių tyrimą

Europos Komisija pradėjo valstybės pagalbos nacionalinėms priemonėms (vadinamosioms pajėgumų užtikrinimo priemonėms) tyrimą, siekdama užtikrinti, kad visada pakaktų elektros energijos gamybos pajėgumų ir būtų išvengta elektros energijos tiekimo nutraukimo. Atliekant tyrimą bus kaupiama informacija apie nagrinėtinas pajėgumų užtikrinimo priemones, visų pirma, ar jomis užtikrinamas pakankamas elektros energijos tiekimas neiškraipant konkurencijos arba prekybos bendrojoje ES rinkoje. Tyrimas papildo Komisijos energetikos sąjungos strategiją, kuria siekiama sukurti integruotą ir saugią energijos rinką Europoje. Išsamesnė informacija pateikiama duomenų suvestinėje.  Daugiau informacijos

2015/04/29

Balandžio mėnesio EK sprendimų dėl pažeidimų suvestinė

Šioje suvestinėje pateikiama kasmėnesinė sprendimų dėl pažeidimų, dėl kurių Europos Komisija imasi teisinių veiksmų prieš valstybes nares, nevykdančias ES teisės aktais nustatytų įsipareigojimų, apžvalga. Šiais įvairiems sektoriams skirtais sprendimais siekiama užtikrinti, kad ES teisė būtų taikoma tinkamai ir teiktų naudos tiek piliečiams, tiek įmonėms.  Daugiau informacijos

2015/04/28

Stiprinamas bendradarbiavimas kovojant su terorizmu, organizuotu nusikalstamumu ir elektroniniais nusikaltimais

Balandžio 28 d. Europos Komisija pristatė 2015–2020 m. Europos saugumo darbotvarkę, kuria bus remiamas valstybių narių bendradarbiavimas kovojant su grėsmėmis saugumui ir dedama daugiau bendrų pastangų kovojant su terorizmu, organizuotu nusikalstamumu ir elektroniniais nusikaltimais. Darbotvarkėje nurodytos konkrečios tokio bendradarbiavimo priemonės, kuriomis bus siekiama užtikrinti saugumą ir veiksmingiau šalinti šias tris didžiausias grėsmes.  Daugiau informacijos

2015/04/28

ES 70 mln. eurų didina savo paramą branduolinei saugai Černobylyje

Europos Komisija 70 mln. eurų padidins savo įnašą, skirtą užtikrinti, kad Černobylio elektrinės vietoje Ukrainoje būtų visiškai atkurta saugi aplinka.  Daugiau informacijos

2015/04/23

Eurobarometras: Jaunimas Lietuvoje nerimauja dėl įgūdžių ir žinių stokos įsidarbinant ir atlyginimo dydžio

2014 m. pabaigoje Eurobarometro atliktos 15-30 metų amžiaus žmonių apklausos duomenimis, lietuvių gerokai mažiau (49 proc.) negu vidutiniškai jaunų europiečių (63 proc.)  per pastaruosius trejus metus balsavo politiniuose rinkimuose. Mažesnė negu Lietuvoje jaunimo dalis politiniuose rinkimuose balsavo tik Airijoje (48 proc.), Kipre (47 proc.) ir Didžiojoje Britanijoje (45 proc.). Palyginus su 2013 metais, balsavusių rinkimuose jaunų žmonių dalis visoje Europos Sąjungoje padidėjo 4 proc., tuo tarpu Lietuvoje sumažėjo 2 proc.  Daugiau informacijos

2015/04/22

Valstybėms narėms suteikta daugiau galimybių spręsti dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų naudojimo

Atlikusi sprendimų dėl leidimo naudoti genetiškai modifikuotą maistą ir pašarus priėmimo proceso peržiūrą, Komisija pristato jos rezultatus. Peržiūra atlikta vadovaujantis 2014 m. liepos mėn. Europos Parlamentui pateiktomis politinėmis gairėmis, pagal kurias išrinkta dabartinė Komisija. Atlikus peržiūrą paaiškėjo, kad reikia visuomenės nuomonę atspindinčių pokyčių ir didesnių galimybių valstybių narių vyriausybėms išsakyti nuomonę apie ES leidžiamą naudoti genetiškai modifikuotą maistą ir pašarus. Todėl Komisija siūlo iš dalies pakeisti teisės aktus, kad valstybėms narėms būtų suteikta didesnė laisvė savo teritorijoje apriboti ar uždrausti genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų naudojimą, nors ES jau yra išdavusi tokį leidimą.  Daugiau informacijos

2015/04/22

Komisija teikia prieštaravimo pareiškimą bendrovei „Gazprom“ dėl įtariamo piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi Vidurio ir Rytų Europos dujų tiekimo rinkose

Europos Komisija bendrovei „Gazprom“ pateikė prieštaravimo pareiškimą, kuriame tvirtina, kad kai kuria verslo praktika Vidurio ir Rytų Europos dujų rinkose ji, pažeisdama ES antimonopolines taisykles, piktnaudžiauja dominuojančia padėtimi.  Daugiau informacijos

2015/04/21

EK pateikė skubų 10-ies veiksmų planą krizinei migracijos situacijai Viduržemio jūroje spręsti

Balandžio 20 d. jungtiniame ES Užsienio ir vidaus reikalų ministrų posėdyje už migraciją, vidaus reikalus ir pilietiškumą atsakingas EK narys Dimitris Avramopoulous pristatė skubų 10-ies veiksmų krizinei migracijos situacijai Viduržemio jūroje spręsti. Planui visiškai pritarė ES užsienio ir vidaus reikalų ministrai.  Daugiau informacijos

2015/04/20

Transatlantinės prekybos ir investicijų susitarimas suteiks daug galimybių mažoms ir vidutinėms įmonėms

Šiandien Europos Komisijos paskelbtoje ataskaitoje pristatomi 2014 m. atliktos mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) apklausos dėl sunkumų, su kuriais jos susiduria eksportuodamos į JAV, rezultatai. Apklausoje iš viso dalyvavo 869 įmonės, iš kurių - 19 įmonių iš Lietuvos  Daugiau informacijos

2015/04/16

Briuselyje bus apdovanota ir sakys kalbą geriausia jaunoji vertėja iš Lietuvos Emilija Svirinavičiūtė

Balandžio 16 d. Briuselyje Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja Kristalina Georgieva apdovanos Europos Komisijos organizuojamo jaunųjų vertėjų konkurso „Juvenes Translatores“ nugalėtojus. Dvidešimt aštuoni moksleiviai – po vieną iš kiekvienos valstybės narės – pakviesti į Briuselį atsiimti apdovanojimo už geriausią vertimą savo šalyje. Lietuvoje geriausia jaunąja vertėja išrinkta Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos moksleivė Emilija Svirinavičiūtė. Emiliją konkursui parengė jos anglų kalbos mokytoja Virginija Gaižauskienė.  Daugiau informacijos

2015/04/15

Komisija įmonei „Google“ nusiunčia prieštaravimo pareiškimą dėl kainų palyginimo paslaugos ir pradeda atskirą oficialų tyrimą dėl operacinės sistemos „Android“

Europos Komisija įmonei „Google“ nusiuntė prieštaravimo pareiškimą, kuriame tvirtinama, kad įmonė piktnaudžiauja dominuojančia padėtimi Europos ekonominės erdvės (EEE) bendrosios internetinės paieškos paslaugų rinkose, nes savo bendrosios paieškos rezultatų puslapiuose sistemingai teikia pirmenybę savo pačios kainų palyginimo priemonei. Komisijos preliminaria nuomone, toks elgesys pažeidžia ES antimonopolines taisykles, nes slopina konkurenciją ir kenkia vartotojams. Tai, kad išsiųstas prieštaravimo pareiškimas, nereiškia, kad tyrimo rezultatas jau yra aiškus.  Daugiau informacijos

2015/03/31

Žodis piliečiams: Komisijos ataskaita dėl Europos piliečių iniciatyvų

Per pastaruosius trejus metus apie šešis milijonus europiečių pritarė Europos piliečių iniciatyvoms (EPI) ir pasinaudojo galimybe pareikšti nuomonę, kad tiesiogiai atkreiptų Europos politikos formuotojų dėmesį į svarbius klausimus. Šiandien Europos Komisija skelbia ataskaitą, kurioje apžvelgiama, kaip naujoji priemonė taikyta nuo įsigaliojimo 2012 m. balandžio 1 d.  Daugiau informacijos

2015/03/26

Komisijos narė M. Vestager skelbia pasiūlymą atlikti elektroninės prekybos sektoriaus tyrimą

Už konkurencijos politiką atsakinga Europos Komisijos narė Margrethe Vestager kovo 26 d. konferencijoje Berlyne paskelbė, kad rengiamas pasiūlymas pradėti konkurencijos elektroninės prekybos sektoriuje tyrimą. Europoje vis daugiau prekių ir paslaugų perkama ir parduodama internetu. Tačiau tarpvalstybinė prekyba internetu ES auga lėtai. Tai iš dalies lemia kalbinės kliūtys, vartotojų pasirinkimas ir teisės aktų skirtumai įvairiose valstybėse narėse. Tačiau taip pat yra požymių, kad kai kurios bendrovės imasi priemonių, kad apribotų tarpvalstybinę elektroninę prekybą. Sektoriaus tyrimu visų pirma būtų siekiama šias priemones geriau nustatyti ir imtis atitinkamų veiksmų, atsižvelgiant į Komisijos prioritetus sukurti sujungtą bendrąją skaitmeninę rinką. Komisijos narė M. Vestager pasiūlymą Komisijai pateiks artimiausiomis savaitėmis.  Daugiau informacijos

2015/03/26

2015 m. kovo mėn. sprendimų dėl pažeidimų suvestinė

Toliau pateikiama kasmėnesinė sprendimų dėl pažeidimų, dėl kurių Europos Komisija imasi teisinių veiksmų prieš valstybes nares, nevykdančias prisiimtų ES teise nustatytų įsipareigojimų, apžvalga. Šiais įvairiems sektoriams skirtais sprendimais siekiama užtikrinti, kad ES teisė būtų taikoma tinkamai ir teiktų naudos tiek piliečiams, tiek įmonėms.  Daugiau informacijos

2015/03/26

Europos Komisija pradeda pažeidimų nagrinėjimo procedūrą prieš Lietuvą dėl apribojimų, taikomų investuotojams į žemės ūkio paskirties žemę

Komisija tiria teisės aktuose, kuriais reglamentuojamas žemės įsigijimas ir kuriais gali būti pažeidžiama ES teisė, nustatytus apribojimus. Tyrimas vykdomas atlikus bendrą valstybių narių, kurių leidimas laikinai taikyti nukrypti leidžiančią nuostatą, suteiktas stojant į ES, baigė galioti 2014 m., įstatymų vertinimą.  Daugiau informacijos

2015/03/26

ES baigia galioti pieno kvotų sistema

2015 m. kovo 31 d. baigia galioti pieno kvotų sistema. 1984 m., kai ES pieno gamyba smarkiai viršijo paklausą, nustatyta kvotų sistema buvo viena iš priemonių šiai struktūrinio pertekliaus problemai spręsti. Paskesnėmis ES bendros žemės ūkio politikos reformomis padidintas sektoriaus orientavimasis į rinkos poreikius ir drauge nustatyta kryptingesnių priemonių, kuriomis pradėti remti gamintojai, įsikūrę pažeidžiamose (pavyzdžiui, kalnuotose) vietovėse, kur gamybos išlaidos yra didesnės.  Daugiau informacijos

2015/03/25

Prieglobsčio, migracijos, integracijos ir saugumo reikalams skiriama 1,8 mlrd. EUR

Europos Komisija kovo 25 d. patvirtino 22 naujas 2014–2020 m. daugiametes nacionalines programas, finansuojamas iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo (PMIF) ir Vidaus saugumo fondo (VSF); bendras šių programų biudžetas – maždaug 1,8 mlrd. EUR. Vėliau per šiuos metus bus patvirtintos dar 36 nacionalinės programos. Pagal šias dvi ES finansavimo kryptis remiamos valstybių narių pastangos prieglobsčio, migracijos, integracijos ir vidaus saugumo srityse.  Daugiau informacijos

2015/03/24

Komisijos duomenimis, 2014 m. kelių saugumas pagerėjo nežymiai

Dvejus metus iš eilės Europos keliuose žuvusių žmonių skaičiaus mažėjimas buvo labai ryškus, tačiau pirmieji pranešimai apie 2014 m. žuvusiuosius keliuose nuvilia. Kovo 24 d. paskelbtais duomenimis, žuvusiųjų keliuose skaičius, palyginti su 2013 m., sumažėjo 1 proc. Prieš tai (2012 ir 2013 m.) žūčių sumažėjo 8 proc. 2014 m. 28 ES valstybėse narėse iš viso žuvo 25 700 žmonių. Nors tai 5 700 mažiau nei 2010 m., tačiau buvo numatyta, kad žūčių bus dar mažiau. Visa apžvalga pateikta priede.  Daugiau informacijos

2015/03/23

2014 m. iš ES rinkos pašalinta beveik 2500 pavojingų produktų

Europos Komisija paskelbė naujus duomenis, iš kurių matyti, kad 2014 m. beveik 2500 ES vartotojams pavojingų produktų, nuo žaislų iki variklinių transporto priemonių, buvo neleista įvežti į ES arba pašalinta iš rinkos. 12 metų Europos Komisija drauge su ES valstybėmis narėmis siekia užtikrinti, kad Europos rinkose pateikiamos vartojimo prekės būtų saugios. Šiuo tikslu naudojama ankstyvojo perspėjimo dėl pavojingų ne maisto produktų sistema.  Daugiau informacijos

2015/03/18

Komisija pristato mokesčių skaidrumo teisės aktų rinkinį

Šiandien Europos Komisija, įgyvendindama plataus užmojo darbotvarkę kovoti su pelno mokesčio vengimu ir žalinga mokesčių konkurencija Europos Sąjungoje, pristatė mokesčių skaidrumo priemonių teisės aktų rinkinį. Pagrindinis šio teisės aktų rinkinio dokumentas – pasiūlymas įpareigoti valstybes nares automatiškai keistis informacija apie sprendimus dėl mokesčių.  Daugiau informacijos

2015/03/09

2015 m. ES teisingumo rezultatų suvestinė. Pagalba valstybėms narėms gerinant jų teisingumo sistemų veiksmingumą

Šiandien Europos Komisija paskelbė 2015 m. ES teisingumo rezultatų suvestinę, kurioje pateikiama valstybių narių teisingumo sistemų kokybės, nepriklausomumo ir veiksmingumo apžvalga.  Daugiau informacijos

2015/03/09

Komisija patvirtina pagal 2015 m. darbo programą atšaukianti 73 dar nepriimtus teisės aktų pasiūlymus

Komisija patvirtino, kad yra įsipareigojusi laikytis geresnio reguliavimo principo – mažinti biurokratinę bei reguliavimo naštą ir taip padėti kurti investicijoms palankią aplinką.  Daugiau informacijos

2015/03/06

Skiriama 100 mln. eurų Europos energetikos tinklams sujungti

Europos Komisija paskelbė kvietimą teikti pasiūlymus pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę, siekiant padėti finansuoti pagrindinius transeuropinius energijos infrastruktūros projektus. 100 mln. eurų bus skirta projektams, kuriais siekiama panaikinti energetinę izoliaciją, pašalinti energetines kliūtis ir užbaigti kurti Europos energijos rinką. Tos europinės lėšos taip pat padės pritraukti papildomą privačių ir viešųjų investuotojų finansavimą. Iš viso 2015 m. numatyta 650 mln. eurų dotacijų. Be šio kvietimo teikti pasiūlymus, šiais metais numatyta skelbti dar vieną. Pasiūlymus galima teikti iki 2015 m. balandžio 29 d. Sprendimas dėl atrinktų pasiūlymų turėtų būti priimtas liepos viduryje.  Daugiau informacijos

2015/03/04

ES pradeda konsultacijas dėl būsimų santykių su kaimyninėmis šalimis

Vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotoja Federica Mogherini ir už Europos kaimynystės politiką ir plėtros derybas atsakingas Komisijos narys Johannesas Hahnas šiandien pradeda konsultacijas dėl Europos kaimynystės politikos (EKP) ateities. Paskutinį kartą EKP buvo persvarstyta 2011 m. Nuo to laiko kaimyninėse šalyse įvyko svarbių pokyčių, todėl dabar būtina iš pagrindų persvarstyti šią politiką grindžiančius principus, jos mastą ir tai, kaip reikėtų taikyti šios politikos priemones.  Daugiau informacijos

2015/03/04

Socialinis dialogas Europoje: kartu suteiksime naują postūmį

Rytoj Europos Komisija Briuselyje surengs aukšto lygio konferenciją, kurioje susitiks Europos Sąjungos ir nacionalinių darbdavių ir darbuotojų organizacijų lyderiai, Europos Parlamento nariai ir ES Tarybai pirmininkaujančios Latvijos atstovai.  Daugiau informacijos

2015/03/04

Komisija padarė pažangą dėl Europos migracijos darbotvarkės

Šiandien Europos Komisija pradėjo su išsamia Europos migracijos darbotvarke susijusius darbus. Komisijos narių kolegija surengė pirmuosius politinius debatus dėl svarbiausių veiksmų, kuriais būtų stiprinamos ES pastangos įgyvendinti dabartines priemones ir bendradarbiavimas valdant migracijos srautus iš trečiųjų šalių.  Daugiau informacijos

2015/03/03

Aplinkos ataskaita rodo ES veiksmų naudą

Šiandien paskelbtos naujos ataskaitos duomenimis, derinama ES aplinkos politika per pastaruosius 5 metus piliečiams buvo akivaizdžiai naudinga. Europiečiai kvėpuoja švaresniu oru ir naudojasi švaresniu vandeniu, į sąvartynus išmetama mažiau atliekų ir daugiau jų perdirbama; be to, aplinkos politika skatina darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą. Tačiau ataskaitoje įspėjama, kad ilgalaikis Europos tikslas „gyventi gerai pagal mūsų planetos išgales“, iškeltas bendrojoje Sąjungos aplinkosaugos veiksmų programoje (7-oji AVP), negali būti pasiektas esant dabartiniam aplinkos ir susijusių sričių politikos užmojui.  Daugiau informacijos

2015/02/27

Europos Komisija skirs milijoną eurų antibiotikų testo išradėjams

Europos Komisija skirs 1 milijono eurų prizą tyrėjams, kurie sukurs testą, padėsiantį greitai nustatyti, ar pacientui reikia skirti antibiotikų ar ne. Šios akcijos tikslas sustabdyti per didelį antibiotikų vartojimą ir apriboti vis augantį mikrobinį atsparumą jiems.  Daugiau informacijos

2015/02/26

Europos Komisijos vasario mėn. sprendimų dėl pažeidimų suvestinė

Mėnesiniame rinkinyje apžvelgiami sprendimai dėl pažeidimų, kuriais Europos Komisija imasi tam tikrų teisinių veiksmų prieš valstybes nares, netinkamai vykdančias ES teisėje nustatytus įsipareigojimus. Šiais įvairiems sektoriams skirtais sprendimais siekiama užtikrinti, kad ES teisė būtų taikoma tinkamai ir teiktų naudą piliečiams bei įmonėms.  Daugiau informacijos

2015/02/25

Energetikos sąjunga: ES vykdo įsipareigojimus nutraukti Lietuvos energetinę izoliaciją

Šiandien Europos Komisija paskelbė Energetikos sąjungos strategiją, kuri užtikrins įperkamą, konkurencingą, saugiai ir tvariai gaunamą energiją kiekvienam europiečiui. Ši strategija yra vienas iš dešimties J.-C. Junckerio vadovaujamos Europos Komisijos prioritetų, kurie bus įgyvendinti jos kadencijos metu.  Daugiau informacijos

2015/02/18

Bendroji kapitalo rinka atvers naujas finansavimo galimybes įmonėms

Šiandien Europos Komisija ėmėsi pirmųjų žingsnių kuriant tikrą bendrąją kapitalo rinką, kuri atvers naujas Europos įmonių finansavimo galimybes ir panaikins kliūtis tarpvalstybinėms investicijoms ES. Tuo tikslu pradėtos tris mėnesius truksiančios konsultacijos dėl galimų priemonių bendrai kapitalo rinkai sukurti.  Daugiau informacijos

2015/02/18

Europos Komisija pradeda formuoti teisingesnį ir skaidresnį požiūrį į mokesčius Europos Sąjungoje

Šiandien Europos Komisija pradėjo rengti plataus užmojo planą, skirtą kovai su mokesčių vengimu ir agresyviu mokesčių planavimu. Komisijos narių kolegija surengė pirmuosius politinius debatus dėl svarbiausių veiksmų, kuriais būtų galima užtikrinti teisingesnį ir skaidresnį požiūrį į mokesčius Europos Sąjungoje.  Daugiau informacijos

2015/02/17

Michelis Barnier paskirtas specialiuoju patarėju Europos gynybos ir saugumo politikos klausimais

Šiandien Europos Komisijos Pirmininkas Jeanas-Claude'as Junckeris paskyrė Michelį Barnier specialiuoju patarėju Europos gynybos ir saugumo politikos klausimais.  Daugiau informacijos

2015/02/13

Europos Komisija patvirtino 18 kaimo plėtros programų

Šiandien Komisija patvirtino dar 18 kaimo plėtros programų, kurias įgyvendinant iki 2020 m. bus siekiama gerinti ES ūkininkavimo sektoriaus konkurencingumą, rūpintis kaimo vietovėmis ir klimatu, stiprinti socialinę ir ekonominę kaimo bendruomenių struktūrą. Šioms 18 programų iš ES biudžeto bus skirta 14,3 mlrd. EUR, o juos dar papildys valstybių ar regionų lygmens viešasis finansavimas ir (arba) privačiosios lėšos. Su gruodžio mėn. patvirtintomis devyniomis programomis dabar bendras patvirtintų kaimo plėtros programų skaičius pasiekė 27 (iš 118), o tai reiškia, kad jau patvirtinta daugiau kaip 35 mlrd. EUR vertės (apie 36 % biudžeto) programų.  Daugiau informacijos

2015/02/05

Europos Komisija išdėstė savo poziciją dėl vystymosi po 2015 m. darbotvarkėje numatytos visuotinės partnerystės

Šiandien Europos Komisija paskelbė, kokių, jos nuomone, reikės visuotinių pastangų, kad būtų panaikintas skurdas ir paskatintas tvarus vystymasis. Komunikatą „Visuotinė partnerystė siekiant panaikinti skurdą ir užtikrinti tvarų vystymąsi po 2015 m.“ kartu parengė vyriausioji įgaliotinė ir Komisijos pirmininko pavaduotoja Federica Mogherini, už tarptautinį bendradarbiavimą ir vystymąsi atsakingas Komisijos narys Nevenas Mimica ir už aplinką, jūrų reikalus ir žuvininkystę atsakingas Komisijos narys Karmenu Vella. Komunikatas buvo suderintas su Komisijos pirmininko pavaduotoju Fransu Timmermansu, kuriam priklauso horizontalioji atsakomybė tvaraus vystymosi klausimais. Komunikate ne tik pateikiami pasiūlymai dėl to, kaip tarptautinė bendruomenė turėtų veikti, kad pasiektų tvaraus vystymosi tikslų, bet taip pat nurodoma, kaip prie tarptautinių pastangų galėtų prisidėti ES  Daugiau informacijos

2015/02/04

J.-C. Junckerio Komisija skiria 1 mlrd. EUR jaunimo nedarbo problemai spręsti

Šiandien Europos Komisija pasiūlė dar šiemet iš Jaunimo užimtumo iniciatyvos biudžeto valstybėms narėms skirti 1 mlrd. EUR. Taip išankstinis valstybių narių veiksmų, kuriais didinamas jaunimo užimtumas, finansavimas padidėtų iki 30 kartų – greičiau susirasti darbą būtų padėta iki 650 000 jaunuolių.  Daugiau informacijos

2015/01/30

Parama eurui Lietuvoje didėja

„Eurobarometro“ apklausa, atlikta Lietuvoje, kai euras visiškai pakeitė litą, rodo, kad parama bendrajai valiutai padidėjo; didžioji dauguma apklaustųjų sakė, kad prie euro pereita sklandžiai ir efektyviai.  Daugiau informacijos

2015/01/30

Naujos dotacijos mokslinių tyrimų kompetencijos skirtumams Europoje mažinti

Šiandien ES skelbia apie naujas dotacijas, kuriomis bus siekiama mažinti valstybių narių mokslinių tyrimų kompetencijos skirtumus ir visoje Europoje didinti konkurencingumą bei skatinti ekonomikos augimą. Šios dotacijos bus skiriamos pagal naują mokslo įstaigų susiejimo (angl. Teaming) priemonę ir padės gerinti mokslinių tyrimų rezultatus ir didinti investicijas prasčiau mokslinius tyrimus vykdančiose šalyse. Iš programos „Horizontas 2020“ lėšų finansuoti buvo atrinktas 31 šių šalių projektas, pagal kuriuos turi būti parengti veiklos planai kurti naujus kompetencijos centrus, bendradarbiaujant su didžiausiomis visos Europos mokslo įstaigomis.  Daugiau informacijos

2015/01/27

Įgyvendinamos naujos ES Skaidrumo registro taisyklės

Šiandien pradeda veikti nauja ES skaidrumo registro versija. Šiame registre nustatytas reikalavimas registruotis visiems, kas nori susitikti su Komisijos nariais, kabineto nariais ar generaliniais direktoriais arba organizacijoms, norinčioms pasisakyti per Europos Parlamento rengiamus klausymus. Taip pat išplečiamas reikalavimo deklaruoti numatomas su lobistine veikla susijusias išlaidas taikymas visiems užsiregistravusiesiems. Supaprastinta perspėjimų ir skundų procedūra leidžia nuodugniau nagrinėti ir veiksmingiau tvarkyti įtariamą klaidinančią informaciją. Šiandienos veiksmai yra J. C. Junckerio Komisijos įsipareigojimo didinti skaidrumą ir palaikyti atvirą ir nuolatinį dialogą su suinteresuotaisiais subjektais dalis. 2014 m. lapkričio 25 d. J. C. Junckerio Komisija jau didino skaidrumą – priėmė du sprendimus, kuriais reikalaujama skelbti informaciją apie Komisijos narių, jų kabinetų narių ir generalinių direktorių rengiamus susitikimus su  Daugiau informacijos

2015/01/26

Investicijų planas Europai – Ispanija mobilizuoja 3,2 mlrd. eurų MVĮ rizikos garantijoms

Europos Komisija su Ispanija pasirašė Mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) iniciatyvą. Tai novatoriškas susitarimas, kuris leis papildomai paskolinti 3,2 mlrd. eurų mažoms ir vidutinėms įmonėms (įmonėms, kuriose dirba iki 250 žmonių). Pagal naująją su Ispanija pasirašytą MVĮ iniciatyvą šalies regionai perskirstys dalį ES lėšų iš Europos struktūrinių ir investicijų fondų – 800 mln. eurų. Šios lėšos bus skiriamos ne kaip tradicinės dotacijos, o pagal MVĮ iniciatyvą, ir bus naudojamos kaip rizikos garantija įgyvendinant projektus. MVĮ galės lengviau gauti pigesnes paskolas investicijoms ir augimui. Būtent tam skirtas naujasis Investicijų planas Europai – gauti lėšų tiems ekonomikos sektoriams, kuriems jų reikia labiausiai. Europos Komisjos nuomone, ši MVĮ iniciatyva yra geras pavyzdys kitoms ES šalims.   Daugiau informacijos

2015/01/26

Europa didina humanitarinę pagalbą Ukrainai

Europos Komisija Ukrainai skiria dar 15 mln. eurų humanitarinę pagalbą. Jie bus skirti Mariupolio ir kitų konflikto paveiktų vietovių asmenims, kuriems paramos reikia labiausiai, taip pat šalies viduje perkeltiems asmenims, pabėgėliams ir namo grįžtantiems žmonėms. Parama bus skirta kasdieniams poreikiams, tokiems kaip būstas, maistas, vanduo, sveikatos priežiūra ir šilti rūbai, patenkinti. Visa ES skubios pagalbos suma, įskaitant ES valstybių narių indėlį, sudaro 95 mln. eurų.  Daugiau informacijos

2015/01/26

V.Andriukaitis: EK griežtai ragina ES valstybes kalbėti vienu balsu su Rusija

Briuselis, sausio 26 d. Europos Sąjungos (ES) Sveikatos ir maisto saugos komisaras Vytenis Andriukaitis kartu su ES valstybių žemės ūkio ministrais pirmadienį Tarybos posėdyje Briuselyje aptarė techninio pobūdžio pokalbius su Rusija dėl ES galimybės eksportuoti kai kuriuos maisto produktus.  Daugiau informacijos

2015/01/15

Antimonopoliniai klausimai. Komisija skelbia konsultacijas dėl alyvuogių aliejaus, galvijų ir lauko kultūrų derliaus bendro pardavimo gairių projekto

Europos Komisija kviečia teikti pastabas dėl naujų ES antimonopolinių taisyklių taikymo žemės ūkio sektoriuje gairių projekto. Įgyvendinus ES žemės ūkio politikos reformą, parduodant alyvuogių aliejų, galvijus ir lauko kultūrų derlių taikomos naujos specialios taisyklės. Pagal naująsias taisykles gamintojams visų pirma leidžiama bendrai parduoti minėtus produktus, jei laikomasi tam tikrų sąlygų; viena iš šių sąlygų – gamintojams bendradarbiaujant turi smarkiai padidėti jų veiklos efektyvumas. Komisijos gairės padės užtikrinti, kad įgyvendinus bendros žemės ūkio politikos reformą geriau veiktų maisto tiekimo grandinė, būtų užtikrinta veiksminga konkurencija ir novatoriškas požiūris žemės ūkio produktų rinkose. Atsakymus į viešujų konsultacijų klausimus galima teikti iki 2015 m. gegužės 5 d. Atsižvelgdama į gautus atsakymus Komisija patikslins savo pasiūlymą ir galutines gaires priims 2015 m. pabaigoje.  Daugiau informacijos

2015/01/15

Užimtumas ir pokyčiai socialinėje srityje. Metinėje apžvalgoje pabrėžiami pagrindiniai atsparumo krizei veiksniai

Šalys, užtikrinančios kokybiškas darbo vietas bei veiksmingą socialinę apsaugą ir investuojančios į žmogiškąjį kapitalą, pasirodė esančios atsparesnės ekonomikos krizei. Tai viena pagrindinių 2014 m. apžvalgos „Europos užimtumas ir pokyčiai socialinėje srityje“, kurioje buvo analizuojama padėtis po nuosmukio, išvadų. Apžvalgoje taip pat pabrėžiamas poreikis investuoti į mokymą ir tinkamų darbuotojų įgūdžių išlaikymą, siekiant palaikyti darbo našumą, bei būtinybė atkurti valstybių narių konvergenciją.  Daugiau informacijos

2015/01/13

GMO auginimas nuo šiol Lietuvos rankose

Pavasarį kiekviena Europos Sąjungos (ES) šalis, taip pat ir Lietuva, turės galimybę pati nuspręsti, ar auginti genetiškai modifikuotus organizmus (GMO).  Daugiau informacijos

2015/01/13

Šiandien pristatyta ataskaita. Konsultacijos dėl investicijų apsaugos vykstant ES ir JAV prekybos deryboms

Šiandien Europos Komisija paskelbė tyrimo rezultatus – išnagrinėta beveik 150 000 atsakymų į klausimus, pateiktus per konsultacijas internetu dėl investicijų apsaugos bei investuotojų ir valstybės ginčų sprendimo nuostatų derantis dėl Transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės (TPIP). Komisija paragino visuomenę pareikšti nuomonę, kaip būtų galima apsaugoti investicijas ir spręsti privačių investuotojų ir vyriausybių ginčus, susijusius su investicijomis. Vienas svarbiausių konsultacijų klausimų buvo toks: ar ES siūlomas metodas TPIP srityje leistų užtikrinti tinkamą investuotojų apsaugos ir ES teisės ir gebėjimo reguliuoti siekiant apsaugoti viešąjį interesą pusiausvyrą.  Daugiau informacijos

2015/01/13

315 mlrd. EUR investicijų planas įgyvendinamas laiku. Komisija pateikia teisės aktą dėl Europos strateginių investicijų fondo

Praėjus tik 50 dienų po paskelbto plataus užmojo Investicijų plano Europai, kuriuo siekiama skatinti darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą, šiandien Europos Komisija priėmė teisės akto dėl Europos strateginių investicijų fondo, kuris bus įsteigtas glaudžiai bendradarbiaujant su Europos investicijų banku (EIB), pasiūlymą. Fondas sudaro Komisijos Pirmininko J. C. Junckerio investicijų kampanijos, kuria visoje Europos Sąjungoje bus sutelkta ne mažiau kaip 315 mlrd. EUR privačiųjų ir viešųjų investicijų, pagrindą. Juo visų pirma bus remiamos strateginės investicijos, tokios kaip investicijos į plačiajuostį interneto ryšį ir energijos tiekimo tinklus, taip pat į mažesnes įmones, kuriose dirba mažiau nei 3 000 darbuotojų. Pasiūlymu taip pat įsteigiamas Europos investavimo konsultacijų centras, skirtas padėti visoje Sąjungoje nustatyti projektus, juos parengti ir plė  Daugiau informacijos

2015/01/12

Lietuva pasiekė paskutinį euro įvedimo etapą

Lietuva 2015 m. sausio 1 d. įsivedė eurą ir tapo 19-ąja euro zonos nare. Pereinamasis laikotarpis, kai galima atsiskaityti dviem valiutomis, baigiasi sausio 15 d., tad šią savaitę bus baigtas esminis euro įvedimo etapas.  Daugiau informacijos

2015/01/12

Eurobarometras: žymiai išaugo europiečių parama vystomajam bendradarbiavimui

Šiandien už tarptautinį bendradarbiavimą ir vystymąsi atsakingas Europos Komisijos narys Nevenas Mimica pristatė naują „Eurobarometro“ tyrimą, skirtą Europos metams vystymuisi. Tyrimo rezultatai rodo, kad žmonių, pritariančių pagalbos besivystančioms šalims didinimui, dalis labai išaugo ir kad europiečiai ir toliau labai teigiamai žiūri į vystomąjį bendradarbiavimą. 67 % respondentų Europos Sąjungoje mano, kad pagalbą vystymuisi reikėtų didinti – nepaisant ekonominės padėties, tai didesnė dalis nei ankstesniais metais. 85 % europiečių mano, kad svarbu padėti besivystančių šalių gyventojams.  Daugiau informacijos

2015/01/12

Euro įvedimui pažymėti skirtame renginyje lankysis EK Pirmininko pavaduotojas Valdis Dombrovskis ir EK narys Vytenis Andriukaitis

Š.m. sausio 14 d. Lietuvoje lankysis už eurą ir socialinį dialogą atsakingas Europos Komisijos Pirmininko pavaduotojas Valdis Dombrovskis ir už sveikatą ir maisto saugą atsakingas Europos Komisijos narys Vytenis Andriukaitis. Europos Komisijos atstovai dalyvaus euro įvedimui Lietuvoje pažymėti skirtame renginyje, kuris vyks Valdovų rūmuose.  Daugiau informacijos

2015/01/09

Mūsų pasaulis, mūsų orumas, mūsų ateitis: ES 2015-uosius paskelbė Europos metais vystymuisi

Su 2015-ųjų metų pradžia prasideda ir Europos metai vystymuisi. Tai metai, skirti didinti informuotumą, skatinti vystomąjį bendradarbiavimą ir diskusijas šia tema. Metų šūkis – „Mūsų pasaulis, mūsų orumas, mūsų ateitis“.  Daugiau informacijos

2015/01/09

Geresnė smurto aukų apsauga visoje ES

Nuo šio sekmadienio smurtą patyrusioms aukoms, visų pirma smurto šeimoje ar persekiojimo aukoms, bus užtikrinta geresnė apsauga bet kurioje ES valstybėje narėje. Remiantis naujausiomis taisyklėmis, vienoje valstybėje narėje išduotos apribojančios teismo nutartys, apsaugos orderiai ir draudimai bus greitai ir lengvai pripažįstami visoje ES taikant paprastą sertifikavimo procedūrą.  Daugiau informacijos

2015/01/09

Naujomis tarpvalstybinių teismo sprendimų taisyklėmis bus sumažinta biurokratizmo ir sutaupyta iki 48 mln. EUR

Rytoj įsigaliosiančios naujos taisyklės padės įmonėms ir vartotojams lengviau spręsti tarpvalstybinius teisinius ginčus ir kasmet ES sutaupyti iki 48 mln. EUR. Šiomis taisyklėmis panaikinama brangiai kainuojanti ir ilgai trunkanti teismų sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo kitose ES šalyse procedūra, kuria iki šiol buvo pasinaudojama 10 000 kartų per metus.  Daugiau informacijos

2015/01/08

Europos Komisija Rygoje šiandien pradeda 2015 metų piliečių dialogų ciklą

Šiandien Europos Komisija pradeda naują piliečių dialogų ciklą. Tai galimybė Europos piliečiams tiesiogiai pasikalbėti su Europos Komisijos nariais. Taip Komisija įgyvendina įsipareigojimą labiau bendrauti su piliečiais. Europos Komisijos Pirmininkas J. C. Junckeris 2014 m. rugsėjo mėn. įgaliojamuosiuose raštuose Komisijos narius ragino būti „politiškai aktyvius valstybėse narėse ir bendraujant su piliečiais“.  Daugiau informacijos

2015/01/08

Užimtumo ir socialinės padėties ketvirčio apžvalga rodo nedidelį, bet stabilų užimtumo augimą

2013 m. pavasarį ES prasidėjęs ekonomikos atsigavimas tebėra vangus, be to, prognozuojamas ES BVP neseniai buvo sumažintas.Tačiau naujausiais Užimtumo ir socialinės padėties ketvirčio apžvalgos duomenimis, užimtumas, nepaisant prastų makroekonominių sąlygų, nuo 2013 m. vidurio nedaug, bet stabiliai didėjo.Užimtumo lygis padidėjo daugumoje ES valstybių narių, įskaitant Graikiją, Ispaniją ir Portugaliją, kuriose nedarbo rodikliai yra itin aukšti. Užimtumo padėtis taip pat pagerėjo daugumoje sektorių, ypač paslaugų sektoriuje.  Daugiau informacijos

2015/01/08

ES ir Ukrainos santykiai. Komisija siūlo papildomą 1,8 mlrd. EUR makrofinansinę pagalbą

Europos Komisija pasirengusi suteikti papildomą pagalbą Ukrainai, išgyvenančiai gilų ekonomikos nuosmukį. Ekonomikai didelę žalą daro konfliktas šalies Rytuose. Šiandien Komisija pateikė pasiūlymą Ukrainai suteikti iki 1,8 mlrd. EUR makrofinansinę pagalbą vidutinės trukmės paskolų forma. Nauja makrofinansinės pagalbos programa, kurią turi patvirtinti Europos Parlamentas ir ES Ministrų Taryba, siekiama ekonomiškai ir finansiškai padėti Ukrainai susidoroti su tokiomis kritinėmis problemomis kaip silpnas mokėjimų balansas ir fiskalinė būklė. Be to, programos tikslas – padėti naujajai vyriausybei, pasirengusiai vykdyti reformas, stiprinti šalį ir spręsti ekonominius ir politinius uždavinius. Šiandien siūloma makrofinansinė pagalba bus susieta su tam tikromis reformomis.  Daugiau informacijos

2015/01/06

Eurobarometras: Lietuva sėkmingai pereina prie euro

2015 m. sausio 1 d. Lietuvai įsivedus eurą, perėjimas prie naujosios valiutos vyksta sklandžiai. Atsiskaityti litais galima 15 dienų. Sausio 3 d. grąžą eurais gavo 89 % pirkėjų. Nei bankuose, nei mažmeninės prekybos sektoriuje didelių problemų nepastebėta.  Daugiau informacijos

2015/01/06

Antimonopolinės taisyklės: Komisija siunčia prieštaravimo pareiškimą AB „Lietuvos geležinkeliai“

Europos Komisija pranešė Lietuvos geležinkelių sektoriaus senbuvei AB „Lietuvos geležinkeliai“ (toliau – LG), kad, jos nuomone, išmontavusi Lietuvą ir Latviją jungiančius geležinkelių bėgius bendrovė riboja konkurenciją Lietuvos ir Latvijos geležinkelių rinkose. Jei bus patvirtinta, kad toks elgesys apribojo konkurenciją, bendrovė būtų pažeidusi ES antimonopolines taisykles, kurios draudžia piktnaudžiauti dominuojančia padėtimi rinkoje. Gali būti, kad išmontavus bėgius klientai nebegalėjo naudotis kitų geležinkelių įmonių teikiamomis krovinių vežimo tarp Lietuvos ir Latvijos paslaugomis. Prieštaravimo pareiškimo išsiuntimas nereiškia, kad tyrimo rezultatas jau yra aiškus.  Daugiau informacijos

2015/01/06

Latvija pradeda pirmininkauti ES Tarybai ― J. C. Junckerio vadovaujamos Komisijos nariai vyksta į Rygą

Sausio 7–8 d. Europos Komisijos nariai vyks į Rygą – tai tradicinis vizitas į pirmininkavimą Europos Sąjungos Tarybai perimančią valstybę narę. Nuo 2015 m. sausio iki birželio mėn. Latvija rotacijos tvarka pirmą kartą pirmininkaus Tarybai. Latvijos pirmininkavimo prioritetus Komisijos nariai ir Latvijos Vyriausybė aptars plenarinėje sesijoje ir įvairių grupių diskusijose (žr. priedą). Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Komisijos nariai dalyvaus dvišaliuose susitikimuose su Latvijos ministrais ir diskusijose su pagrindiniais suinteresuotaisiais subjektais bei Saeima (Latvijos Parlamento) nariais. Sausio 9 d. Komisijos Pirmininkas Jeanas-Claude'as Junckeris ir Latvijos Ministrė Pirmininkė Laimdota Straujuma oficialiai pradės Europos vystomojo bendradarbiavimo metus, kuriais paskelbti 2015-ieji metai. Šiais metais daug dėmesio bus skiriama naujiems veiksmams, kuriais siekiama panaikinti skurdą, paskatinti vystymąsi ir kovoti su klimato kaita, kad p  Daugiau informacijos

2014/12/17

Eurobarometras. Pasitikėjimas Europos Sąjunga didėja. Lietuvoje eurui pritaria 63 proc. gyventojų

Šiandien paskelbti naujausios standartinės Eurobarometro apklausos rezultatai. 2014 m. rudens standartinė Eurobarometro apklausa yra pirmoji visos ES nuomonių apklausa, surengta J. C. Junckerio Komisijai pradėjus darbą 2014 m. lapkričio 1 d.  Daugiau informacijos

2014/12/16

Europos Komisijos 2015 m. darbo programoje – 23 konkrečios iniciatyvos

Šiandien Europos Komisija priėmė 2015 m. darbo programą. Šioje permainų darbotvarkėje Komisija nurodo artimiausiems 12 mėn. suplanuotus veiksmus, kuriais iš esmės prisidėtų prie darbo vietų kūrimo, ekonomikos augimo ir investavimo ir suteiktų konkrečios naudos piliečiams.  Daugiau informacijos

2014/12/15

EK pirmininko pavaduotojas J. Katainenas pradeda investicijų plano pristatymo kampaniją

Už darbo vietų kūrimą, ekonomikos augimą, investicijas ir konkurencingumą atsakingas Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Jyrki Katainenas šiandien pradėjo 28 šalyse vykdomą kampaniją, kurios tikslas – pristatyti ES investicijų planą, kurio vertė daugiau kaip 300 mlrd. EUR, ir paaiškinti, kokių galimybių jis atveria vyriausybėms, investuotojams, verslui, regionų valdžios institucijoms, profesinėms sąjungoms ir bendruomenėms.  Daugiau informacijos

2014/12/11

Aiškesnis maisto produktų ženklinimas bus naudingas ES vartotojams

2014 m. gruodžio 13 d. įsigalioja naujosios EP ir ES Tarybos priimtos maisto produktų ženklinimo taisyklės. Jomis užtikrinama, kad vartotojai gautų aiškesnę, išsamesnę ir tikslesnę informaciją apie maisto produktų sudėtį, o tai padės jiems renkantis maisto produktus.  Daugiau informacijos

2014/12/10

J. C. Junckerio Komisija Europos Teisingumo Teisme duoda nepriklausomumo priesaiką

Komisijos pirmininkas Jeanas-Claude'as Junckeris ir Komisijos nariai šiandien duoda oficialią tarnybos priesaiką Liuksemburge, ES Teisingumo Teisme. Duodami šį iškilmingą pasižadėjimą, Komisijos nariai įsipareigoja laikytis Sutarčių bei ES pagrindinių teisių chartijos ir vykdyti savo pareigas visiškai nepriklausomai ir bendrų Sąjungos interesų labui. Komisijos nariai taip pat pasižadės nesiekti gauti ir nevykdyti jokių institucijų nurodymų, susilaikyti nuo veiksmų, nesuderinamų su jų pareigomis ir vykdomomis užduotimis, ir laikytis savo įsipareigojimų per savo kadenciją ir jai pasibaigus.  Daugiau informacijos

2014/12/04

ES bendrovės turi padidinti investicijas į mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą – tik tada pajėgs konkuruoti pasaulyje

Nors ekonominės sąlygos nebuvo palankios, ES įsisteigusių bendrovių investicijos į mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą (MTTP) 2013 m. padidėjo 2,6 %. Tačiau palyginti su 6,8 % ankstesniais metais, 2013 m. augimas sulėtėjo. Be to, jis nesiekia 2013 m. pasaulio vidurkio (4,9 %) ir JAV (5 %) bei Japonijoje (5,5 %) įsisteigusių bendrovių investicijų augimo.  Daugiau informacijos

2014/12/03

Lietuvoje lankysis Europos Komisijos narys Vytenis Andriukaitis

Š.m. gruodžio 8-9 d. Lietuvoje lankysis už sveikatą ir maisto saugą atsakingas Europos Komisijos narys Vytenis Andriukaitis. Tai pirmasis oficialus V.  Andriukaičio vizitas į Lietuvą, EK nariui pradėjus eiti Europos Komisijos nario pareigas  š.m. lapkričio 1 d.  Daugiau informacijos

2014/12/02

Europa ir Afrika sutarė dėl 2 mlrd. eurų AIDS, Ebolos karštligės ir kitų infekcinių ligų tyrimams

Šiandien Keiptaune, Pietų Afrikoje, pradėta nauja ES ir Afrikos šalių partnerystė, kuria siekiama sukurti naujų ir geresnių vaistų infekcinėms ligoms, tokioms kaip AIDS, tuberkuliozė, maliarija, Ebolos karštligė, gydyti. Atsižvelgiant į pirmosios programos sėkmę, antrajai Europos ir besivystančių šalių partnerystės klinikinių tyrimų srityje programai numatytas 2 mlrd. eurų biudžetas 10 m. laikotarpiu. Už mokslinius tyrimus, mokslą ir inovacijas atsakingas EK narys Carlosas Moedasas sakė: „Infekcinės ligos, tokios kaip AIDS, Ebolos karštligė ar maliarija, kelia pasaulinę grėsmę, tačiau labiausiai paveikia skurdžias bendruomenes. Ebolos karštligės protrūkis primena, kad reikia daugiau mokslinių tyrimų, kad būtų sukurti nauji vaistai ir skiepai, kurie padėtų išgelbėti milijonų žmonių gyvybes. Šiandien Europa ir Afrika didina pastangas kartu kovoti su infekcinių ligų plitimu.“  Daugiau informacijos

2014/12/01

Nauja ES teisingumo ir vidaus reikalų politikos era

Šiandien prasideda naujas policijos ir teisminio bendradarbiavimo Europos Sąjungos baudžiamosiose bylose etapas. 2014 m. gruodžio 1 d., praėjus penkeriems metams nuo Lisabonos sutarties įsigaliojimo, įprastinės Komisijos ir Teisingumo Teismo galios minėtos srities teisės aktams pradedamos taikyti lygiai taip pat, kaip ir kitose ES teisės srityse.  Daugiau informacijos

2014/11/28

Limoje vyksiančios derybos dėl klimato kaitos – svarbus etapas, siekiant 2015 m. sudaryti susitarimą

Europos Sąjunga tikisi, kad Limoje (Peru) gruodžio 1–12 d. organizuojama JT klimato kaitos konferencija atvers galimybes kitais metais Paryžiuje priimti naują teisiškai privalomą pasaulinį kovos su klimato kaita susitarimą. ES įsitikinusi, kad, patvirtinus naująjį susitarimą, bendromis jėgomis tarptautiniu lygiu kovoti su klimato kaita bus galima gerokai veiksmingiau ir platesniu mastu. Spalio mėn. ES vadovų patvirtintas tikslas 40 % sumažinti išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir atitinkami JAV bei Kinijos vėliau paskelbti būsimi jų tikslai aiškiai rodo, kad tarptautinė bendruomenė yra tvirtai nusiteikusi kovoti su klimato kaita.  Daugiau informacijos

2014/11/28

Europos Komisija paskelbė 2015 m. metinę ES augimo apžvalgą

Šiandien Europos Komisijos paskelbtoje 2015 m. metinėje augimo apžvalgoje daugiausia dėmesio skiriama tam, kad Europoje vėl būtų kuriamos tvarios darbo vietos ir paspartėtų ekonomikos augimas. Plataus užmojo darbo vietų kūrimo, augimo, teisingumo ir demokratinių pokyčių darbotvarkę pasiūliusios Naujosios Komisijosdarbo pradžia yra tinkamas momentas suteikti naują postūmį. Plataus užmojo investicijų planu, pagal kurį per kitus trejus metus sutelkiama bent 315 mlrd. eurų papildomų viešojo ir privačiojo sektorių investicijų, Europa atverčia naują puslapį (Investicijų planui skirta svetainė). Taip Europos Komisija laikosi principo taikyti integruotą metodą, kad būtų remiamas darbo vietų kūrimas ir paskatintas Europos ekonomikos augimas. Laikydamasi šio principo Komisija 2015 m. metinėje augimo apžvalgoje rekomenduoja ekonominę ir socialin  Daugiau informacijos

2014/11/26

Pagrįsta nuomonė dėl Lietuvos: Uostai. Komisija prašo Lietuvos užtikrinti, kad sudarant uosto žemės nuomos sutartis būtų laikomasi ES taisyklių dėl įsisteigimo laisvės

Europos Komisija Lietuvai pateikė oficialų prašymą užtikrinti, kad sudaromos uosto žemės nuomos sutartys atitiktų ES taisykles dėl įsisteigimo laisvės. Pagal ES taisykles numatoma prievolė sudarant sutartis taikyti atviras, skaidrias ir nediskriminacines procedūras. Tačiau pagal galiojančius Lietuvos teisės aktus numatyta šios taisyklės išimtis, jei žeme besinaudojantis subjektas (nuomininkas) toje žemėje yra įsigijęs pastatų ar struktūrų. Lietuvos prašoma šią išimtį panaikinti. Sudarius kliūtis atviroms sutarčių sudarymo procedūroms, kitoms suinteresuotoms įmonėms nei tos, kurios dabar naudojasi žeme, trukdoma įsisteigti Lietuvos uostuose.  Daugiau informacijos

2014/11/26

ES pradeda investicijų kampaniją, kurios tikslas – skatinti darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą.

 Šiandien Europos Komisija paskelbė 315 mlrd. EUR vertės investicijų planą, kad Europoje vėl pradėtų augti ekonomika ir daugiau žmonių vėl rastų darbo.  Daugiau informacijos

2014/11/25

Atveriami langai: Komisija įsipareigoja didinti skaidrumą

Europos Komisija šiandien pasistūmėjo didesnio skaidrumo link – įsipareigojo viešinti informaciją apie tai, kas susitinka su jos politiniais vadovais ir vyresniaisiais pareigūnais, ir sudaryti geresnes galimybes susipažinti su dokumentais, susijusiais su derybomis dėl Transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės (TPIP) susitarimo su JAV. Vos prieš keletą savaičių pradėjusi dirbti J. C. Junckerio Komisija jau imasi įgyvendinti jo pažadą siekti atviresnės ir skaidresnės Komisijos ir rodo, kad ateinančius penkerius metus taikys naują požiūrį.  Daugiau informacijos

Daugiau informacijos

2014/11/21

Lietuvos pasirengimas euro įvedimui vyksta sėkmingai

Šiandien Europos Komisija paskelbė ataskaitą dėl Lietuvos praktinio pasirengimo įsivesti eurą, kurioje įvertino iki š. m. rugsėjo pabaigos padarytą pažangą.  Daugiau informacijos

2014/11/12

EK nario Carloso Moedaso vizitas

Š. m. lapkričio 13-14 d. Lietuvoje lankysis už tyrimus, mokslą ir inovacijas atsakingas EK narys Carlos MoedasDaugiau informacijos

2014/11/05

Pirmas sveikatos komisaro vizitas – į Ebolos židinius

Europos Sąjungos (ES) sveikatos ir maisto saugos komisaras Vytenis Povilas Andriukaitis planuoja trečiadienį vykti į tris Ebolos viruso krečiamas Vakarų Afrikos valstybes - Sierą Leonę, Liberiją ir Gvinėją.  Daugiau informacijos

2014/11/04

2014 m. rudens ekonominė prognozė. Lėtas atsigavimas esant labai mažai infliacijai

Pagal Europos Komisijos rudens prognozę numatoma, kad likusiais šių metų mėnesiais tiek ES, tiek euro zonoje ekonomika augs lėtai.Numatoma, kad per visus 2014 metus realiojo BVP augimas sudarys 1,3 % ES ir 0,8 % euro zonoje. Tikimasi, kad 2015 m. dėl didesnės užsienio ir vidaus paklausos augimas pamažu spartės iki atitinkamai 1,5 % ir 1,1 %. O 2016 m., sustiprėjus finansų sektoriui (Europos Centriniam Bankui atlikus išsamų vertinimą ir toliau kuriant bankų sąjungą) ir įgyvendinus naujausias struktūrines reformas, kurios pradeda duoti rezultatų, ekonominė veikla paspartės ir augimas sudarys atitinkamai 2,0 % ir 1,7 %.  Daugiau informacijos

„Europrotų“ virusas plinta – 53 miestai ir miesteliai dalyvaus didžiausiame protų kovų turnyre

2014/11/04

„Europrotų“ virusas plinta – 53 miestai ir miesteliai dalyvaus didžiausiame protų kovų turnyre

Lapkričio 5 d. prasideda didžiausias protų kovų turnyras Lietuvoje „Europrotai“. Įvairaus amžiaus ir profesijų žmonės rinksis savo miestų ir miestelių bibliotekose bei kitose viešose erdvėse ne tik pasitikrinti ir praplėsti žinias apie Europą, bet ir nuotaikingai praleisti laiką.  Daugiau informacijos

2014/11/01

J. C. Junckerio Komisija pradeda darbą

Šiandien oficialiai prasideda J. C. Junckerio vadovaujamos Komisijos kadencija, kuri baigsis 2019 m. spalio 31 d.   Daugiau informacijos

2014/10/30

Mokesčiai. Komisija siūlo galimybes, kaip sukurti paprastesnę ir patikimesnę būsimą PVM sistemą

Šiandien Komisijos paskelbtame dokumente išdėstyta, kaip užtikrinti paprastesnę, veiksmingesnę ir labiau nuo sukčiavimo apsaugotą ES bendrajai rinkai tinkamą PVM sistemą. Siekiama sukurti galutinę PVM sistemą, kuri pakeistų laikiną ir pasenusią sistemą, Europos Sąjungoje taikomą daugiau nei du dešimtmečius. Būsimoji sistema, palyginti su šiandienine, turėtų labiau atitikti bendrojoje rinkoje veikiančių įmonių poreikius ir suteikti mažiau galimybių sukčiauti. Komisijos tarnybų dokumente, parengtame išsamiai pasikonsultavus su valstybėmis narėmis ir suinteresuotosiomis šalimis, nustatytos penkios būsimos PVM sistemos formavimo galimybės.  Daugiau informacijos

2014/10/30

Šiandien Europoje vyksta didžiausios kibernetinio saugumo pratybos

@Enisa_EU #CyberSecurity #CyberEurope2014  Daugiau informacijos

2014/10/30

Skurdas. Komisija patvirtino Lietuvos programą skirti 77 mln. EUR iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo

Šiandien Europos Komisija patvirtino Lietuvos veiksmų programą naudoti naujojo Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo lėšas. 2014–2020 m. Lietuvai bus skirta 77 mln. EUR dabartinėmis kainomis, už kuriuos šalyje bus teikiama pagalba maistu ir būtiniausiomis higienos prekėmis tiems, kuriems ji labiausiai reikalinga. Ši suma bus papildyta 13 mln. EUR iš nacionalinių išteklių.  Daugiau informacijos

2014/10/28

ES ruošiasi iki 2030 m. dar labiau sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį

Šiandien Europos Komisija kartu su Europos aplinkos agentūra paskelbė metinę veiksmų klimato srityje pažangos ataskaitą. Naujausiais skaičiavimais, 2013 m. ES išmesta 1,8 proc. mažiau šiltnamio efektą sukeliančių dujų negu 2012 m. ir mažiausiai nuo 1990 m. Taigi ES turėtų ne tik sėkmingai pasiekti 2020 m. tikslus, bet ir juos viršyti.  Daugiau informacijos

2014/10/28

Atvirasis 3D spausdintuvu atspausdintas robotas Poppy turėtų įkvėpti inovacijoms auditorijose

Susipažinkite su Poppy – pirmu visiškai atviruoju, 3D spausdintuvu atspausdintu humanoidiniu robotu (@poppy_project). Poppy – tai robotas, kurį susikurti ir susiprogramuoti gali bet kas. Tai reiškia, kad jis nėra vien mokslininkams ir inžinieriams skirta priemonė. Jo kūrėjų grupė siekia, kad jis būtų naudojamas profesiniam mokymui mokymo įstaigose, ir taip suteikti studentams galimybę eksperimentuoti.  Daugiau informacijos

2014/10/27

ES krūties vėžio moksliniai tyrimai nukreipti į individualizuotą gydymą

Šiuo metu daugumoje išsivysčiusių šalių tikėtina, kad krūties vėžiu per savo gyvenimą susirgs kas aštunta moteris. Šį spalį, Informavimo apie krūties vėžį mėnesį, dėmesio centre – daugiau paramos ankstyvam ligos nustatymui, veiksmingesni gydymo būdai ir geresnė palaikomoji slauga. Vienas iš daug žadančių kelių, kuris pasirenkamas vykdant kai kuriuos ES finansuojamus mokslinių tyrimų projektus, yra individualizuotoji medicina, kurios principas – pritaikyti gydymą pagal specialias paciento aplinkybes ir būklę.  Daugiau informacijos

2014/10/24

Aplinka. 12 miestų pretenduoja į 2017 m. Europos žaliosios sostinės apdovanojimą

Baigėsi 2017 m. Europos žaliosios sostinės konkurso paraiškų teikimo terminas. Paraiškas pateikė šie miestai:  Daugiau informacijos

2014/10/23

Mokesčiai. Tyrimas patvirtina, kad dėl PVM nepriemokos prarandami milijardai eurų

Remiantis šiandien Komisijos paskelbto naujausio PVM nepriemokos tyrimo duomenimis, dėl reikalavimų nesilaikymo arba mokesčių nesurinkimo 2012 m. buvo prarasta apie 177 mlrd. EUR numatytų PVM įplaukų. Tai prilygsta 16 % 26 valstybių narių visų numatytų PVM įplaukų1. PVM nepriemokos tyrime pateikiami išsamūs duomenys apie turėtos surinkti ir faktiškai surinktos PVM sumos skirtumą 26 valstybėse narėse 2012 m. Siekiant atsižvelgti į patobulintą metodiką į jį taip pat įtraukti atnaujinti 2009–2011 m. duomenys. Tyrime taip pat nurodomos pagrindinės PVM nepriemokos tendencijos ir pateikiama ekonominių sąlygų bei politikos sprendimų poveikio PVM įplaukoms analizė.  Daugiau informacijos

2014/10/23

Europos Sąjunga Ebolos moksliniams tyrimams skirs 24,4 mln. eurų

Šiandien Europos Komisija paskelbė, kad skubiai reikalingiems Ebolos hemoraginės karštinės moksliniams tyrimams iš ES biudžeto bus skirta 24,4 mln. eurų. Finansavimas bus paskirstytas penkiems projektams, iš jų vienas – didelio masto klinikinis galimos vakcinos tyrimas, kiti – esamų ir naujų junginių tinkamumo Ebolai gydyti bandymai. Kad darbas būtų pradėtas kuo greičiau, pinigai iš ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programos Horizontas 2020 lėšų bus skirti skubos tvarka. Dalyvaudama naujoviškų vaistų iniciatyvoje Komisija taip pat bendradarbiauja su sektoriaus atstovais, kuriančiais Ebolos bei kitų hemoraginių ligų vakcinas ir tobulinančiais jų diagnostiką.  Daugiau informacijos

2014/10/22

Išjudinti Europą. Išrinktojo Europos Komisijos Pirmininko J. C. Junckerio kalbos Europos Parlamente pagrindinės mintys

Jeanas Claude'as Junckeris  Daugiau informacijos

2014/10/22

ES aukšto lygio grupė ragina tikslingai finansuojant skatinti naujų technologijų naudojimą aukštojo mokslo srityje

Europos Sąjungos aukštojo mokslo modernizavimo aukšto lygio grupė šiandien skelbia savo ataskaitą „Nauji mokymo(si) metodai universitetuose“. Grupė, kuriai vadovauja buvusi Airijos Prezidentė Mary McAleese, pateikė 15 rekomendacijų (1 priedas), kuriose pabrėžta reikmė tikslingiau skirstyti išteklius, kad aukštojo mokslo srityje būtų skatinama kurti ir naudoti lankstesnius skaitmeninio mokymo(si) metodus.  Daugiau informacijos

2014/10/20

Užimtumas. Pagal mikrofinansų priemonę „Progress“ 20 000 verslininkų suteikta 182 mln. EUR vertės paskolų naujoms įmonėms steigti ir verslui plėtoti

Europos Komisijos naujausios Europos mikrofinansų priemonės „Progress“ įgyvendinimo ataskaitos duomenimis, daugiau kaip 20 000 verslininkų jau pasinaudojo pagal minėtą priemonę teikiamomis paskolomis ir garantijomis, kurių bendra vertė – 182 mln. EUR. Visų pirma ataskaitoje nurodyta, kad mikrofinansų priemone „Progress“ labai prisidėta prie darbo vietų kūrimo, nes bedarbiams arba darbo rinkoje neaktyviems žmonėms, kuriems sunku gauti paskolą iš finansų įstaigų, atsirado galimybė gauti kreditą. Įgyta patirtimi bus remiamasi pagal Užimtumo ir socialinių inovacijų programą įgyvendinant naują mikrofinansų priemonę, kuri turėtų pradėti ve  Daugiau informacijos

2014/10/17

Dideli studentų mokamo mokesčio už mokslą ir jų gaunamų stipendijų skirtumai Europoje

Europos Komisijos tinklo „Eurydice“ paskelbtoje ataskaitoje pažymima, kad Europoje studentų mokamas mokestis už mokslą, jiems skiriamos stipendijos ir teikiamos paskolos ir toliau labai skiriasi. Ataskaitoje, į kurią įtraukti duomenys iš 33 šalių, atskleidžiama, kad, nors ir būta išimčių, mokesčio už mokslą sistemos beveik nekito. Vokietija yra vienintelė šalis, kuri ne taip seniai panaikino mokestį už mokslą, nors Vokietijoje mokesčio už mokslą tvarka buvo pradėta taikyti tik 2007 m.  Daugiau informacijos

2014/10/16

Mokesčių politika. ES Teisingumo Teismui perduota Belgijos byla dėl diskriminacijos apmokestinant kolektyvinio investavimo subjektus

Europos Sąjunga nusprendė kreiptis į ES Teisingumo Teismą dėl diskriminacijos, susijusios su Belgijos taikomais mokesčiais kitose ES arba EEE valstybėse narėse įsisteigusiems kolektyvinio investavimo subjektams (KIS). Ši diskriminacija yra kliūtis laisvam finansinių paslaugų ir kapitalo judėjimui bendrojoje rinkoje.  Daugiau informacijos

2014/10/16

Pasitelkus ES mokslinius tyrimus maisto atliekos paverčiamos pašarais

Numatoma, kad iki 2050 m. maisto produktų paklausa pasaulyje padidės 70 %, be to, bus naudojama gerokai daugiau biomasės. Dėl to iškils sunkumų žemės ūkyje. Pasaulio gyventojų aprūpinimui maistu nekenkiant aplinkai skiriama daug dėmesio per 2014 m. Pasaulinę maisto dieną; jis yra ir kelių ES finansuojamų mokslinių tyrimų projektų tikslas.  Daugiau informacijos

2014/10/16

Nedeklaruojamas darbas. Komisijos narys L. Andoras palankiai vertina Tarybos susitarimą dėl ES geresnės prevencijos ir atgrasymo platformos

Už užimtumą, socialinius reikalus ir įtrauktį atsakingas Komisijos narys László Andoras palankiai įvertino šiandien ES užimtumo ir socialinės politikos ministrų pasiektą susitarimą dėl bendro siekio sukurti Europos platformą, kuri padėtų veiksmingiau užkirsti kelią nedeklaruojamam darbui ir nuo jo atgrasytų. Platformoje dalyvautų įvairios nacionalinės vykdymo užtikrinimo institucijos, kovojančios su nedeklaruojamu darbu – reiškiniu, darančiu daug žalos darbo sąlygoms, sąžiningai konkurencijai ir valstybių biudžetams. Komisija pasiūlymą sukurti platformą pateikė 2014 m. balandžio mėn. (IP/14/387, MEMO/14/271, MEMO/14/272).  Daugiau informacijos

2014/10/16

Europos Komisija paskelbė pagrįstas nuomones dėl dviejų Lietuvos pažeidimų

Šiandien Europos Komisija paskelbė 138 sprendimus dėl valstybių narių pažeidimų. Tarp jų – 2 pagrįstos nuomonės dėl Lietuvos pažeidimų.  Daugiau informacijos

2014/10/13

Europos Komisija ir duomenų sektoriaus atstovai pradeda 2,5 mlrd. EUR didelių duomenų rinkinių tvarkymo partnerystę

Europos Komisija ir Europos duomenų sektoriaus atstovai įsipareigojo investuoti 2,5 mlrd. EUR į viešojo ir privačiojo sektorių partnerystę (VPSP), kurios tikslas – stiprinti duomenų sektorių ir siekti, kad Europa pirmautų pasaulinėje duomenų rinkoje.  Daugiau informacijos

2014/10/10

Europos programavimo savaitė

2014 m. spalio 11–17 d.  Daugiau informacijos

2014/10/09

ES moksliniai tyrimai padeda žuvų augintojams tapti konkurencingesniems

Akvakultūra sėkmingai mažina poreikį žvejoti laukinius žuvų išteklius. Pasaulinė žuvies paklausa didėja, todėl pernelyg intensyvi žvejyba kelia grėsmę daugeliui žuvų rūšių. Akvakultūra, kitaip tariant, žuvų auginimas ūkiuose, mažina žvejybos intensyvumą – pusė pasaulyje suvartojamos žuvies dabar jau išauginama ūkiuose. Vis dėlto Europos akvakultūros sektorius, kuriame dirba per 80 000 žmonių, galėtų būti efektyvesnis. Jei ūkiuose žuvys būtų auginamos tvariai ir nekenkiant aplinkai, neigiamas poveikis Europos laukiniams žuvų ištekliams dar sumažėtų.  Daugiau informacijos

2014/10/09

Telekomunikacijos. Komisija rekomenduoja sumažinti reguliuojamų rinkų skaičių Europoje

Šiandien, sutarusi su valstybėmis narėmis, Europos Komisija nusprendė, kad Europoje nebebus reguliuojamos dvi telekomunikacijų rinkos, o dėl rinkos ir technologijų pokyčių reikia iš naujo apibrėžti dar dvi rinkas. Taisyklės įsigalioja iškart. Nebereguliuojamos šios rinkos:  Daugiau informacijos

2014/10/08

Pasiektas rekordinis prašymų susipažinti su Komisijos dokumentais skaičius

Šiandien priimtoje naujoje metinėje ataskaitoje dėl viešos prieigos prie dokumentų nurodoma, kad 2013 m. Komisija gavo daugiau nei kada nors anksčiau prašymų susipažinti su dokumentais. Jų skaičius pasiekė 6 525: tai 8,5 proc. daugiau nei 2012 m., kai gauta 6 014 prašymų. 2001 m., kai įsigaliojo dabartinės taisyklės, buvo gauta vos 450 prašymų. Komisija peržiūri dvigubai daugiau prašymų, nei Europos Parlamentas ir Taryba kartu, ir leidžia susipažinti su dokumentais daugiau nei keturiais iš penkių atvejų.  Daugiau informacijos

2014/10/06

Ketvirčio apžvalga rodo nedidelį užimtumo ir socialinės padėties pagerėjimą

Iš naujausios Europos Komisijos užimtumo ir socialinės padėties ketvirčio apžvalgos matyti, kad 2013 m. pavasarį pradėjusi gerėti ekonomikos padėtis tebėra nestabili ir kad ateities užimtumo tendencijos tebėra neaiškios.  Daugiau informacijos

2014/10/06

Žuvininkystė. Komisijos siūlomo daugiamečio Baltijos jūros išteklių valdymo plano prioritetai – tvarumas ir regiono šalių bendradarbiavimas

Siekdama, kad žvejai galėtų geriau planuoti savo veiklą ir kad jų sužvejojamas žuvies laimikis būtų didelis, stabilus ir tvarus, šiandien Europos Komisija pasiūlė daugiametį Baltijos jūros išteklių (menkių, silkių ir šprotų) valdymo planą. Tai pirmas toks planas pagal naują bendrą žuvininkystės politiką ir pirmasis, kuris iš tiesų apima skirtingus žuvų išteklius. Juo pakeistas ankstesnis dviejų Baltijos jūros menkių išteklių valdymo planas.  Daugiau informacijos

2014/10/06

Per ES vadovaujamą operaciją REPLICA konfiskuota 1,2 mln. suklastotų prekių ir 130 mln. cigarečių

Per Europos kovos su sukčiavimo tarnybos (OLAF) koordinuojamą jungtinę muitinės operaciją konfiskuota daugiau nei 1,2 mln. vienetų suklastotų prekių ir 130 mln. cigarečių. Per operaciją kodiniu pavadinimu REPLICA tikrinta, ar laivais importuojamos prekės nėra suklastotos. Koordinuojant OLAF, muitinės institucijos vykdė tikslines fizines ir rentgenologines kelių šimtų atrinktų konteinerių patikras. Per jas rasta įvairiausių suklastotų prekių – cigarečių, kvepalų, automobilių ir dviračių atsarginių dalių, žaislų, madingų aksesuarų, buitinių prietaisų ir kt. Vien konfiskavus cigaretes išvengta daugiau nei 25 mln. eurų muitų ir mokesčių praradimo. Konfiskuotų cigarečių kiekis yra toks, kokį rūkydami po pakelį per dieną per metus surūkytų 17 000 asmenų. Visa per operacijos konfiskuotų prekių vertė, jei jos būtų tikros, būtų didesnė nei 65 mln. eurų.  Daugiau informacijos

2014/10/06

Nepaisant ekonomikos atsigavimo požymių, 2013 m. MVĮ vis dar buvo sunkūs

2013 m. MVĮ vis dar patyrė ekonominių sunkumų daugumoje valstybių narių. Ekonominiai rezultatai rodo, kad padėtis gerėja, tačiau tai vyksta netolygiai ir kol kas neužtikrintai. Šios išvados pateikiamos metinėje MVĮ veiklos rezultatų apžvalgoje ir konkrečioms šalims skirtose Smulkiojo verslo akto (SVA) duomenų suvestinėse, kurias šiandien paskelbė Europos Komisija. 2013 m. MVĮ skaičius ir jų pridėtinė vertė buvo didesnė nei prieš krizę (2008 m.), tačiau MVĮ užimtumas dar šiek tiek atsilieka – jis sumažėjo 1,9 mln. darbuotojų, t. y. 2,16 proc. darbuotojų mažiau, palyginti su 2008 m. Be to, kasmetinius pokyčius reikia vertinti atsargiai. 2013 m. pridėtinė vertė toliau augo (1,1 proc.), tačiau lėčiau, palyginti su ankstesnių metų augimo rodikliais (2012 m. – 1,5 proc., 2011 m. – 4,2 proc.). Be to, dėl apskritai sulėtėjusio ekonomikos augimo ir mažėjančios ES ekonomikos infliacijos MV  Daugiau informacijos

2014/10/03

OPEN DAYS: „Aukime kartu“. ES regionai ir miestai svarsto, kaip įgyvendinti 2014–2020 m. investicijų planus

2014 m. spalio 6–9 d. maždaug 6 000 Europos regionų ir miestų atstovų susirinks Briuselyje į 12-ąjį kasmetinį renginį OPEN DAYS. Jie dalysis nuomonėmis, kaip taikyti atnaujintą ES sanglaudos politiką, kad iš tiesų būtų kuriamos naujos darbo vietos ir augtų ekonomika. Reformą inicijavo už regioninę politiką atsakingas Europos Komisijos narys Johannesas Hahnas. Sanglaudos politika tapo modernia, į rezultatus orientuota ir visiems Europos regionams skirta investicine priemone. Didžioji dalis išteklių skirta svarbiausiems sektoriams, kaip antai inovacijoms, MVĮ konkurencingumui, informacinėms ir ryšių technologijoms (IRT) ir perėjimui prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos.  Daugiau informacijos

2014/10/03

Komisija siūlo 2015–2016 m. šiek tiek sumažinti giliavandenių žuvų žvejybos galimybes, kad būtų apsaugotos pažeidžiamos rūšys

Šiandien Europos Komisija pasiūlė 2015–2016 m. giliavandenių žuvų išteklių žvejybos galimybes šiaurės rytų Atlanto vandenyno ES ir tarptautiniuose vandenyse. Remdamasi mokslinėmis rekomendacijomis Komisija siūlo, palyginti su 2014 m., 4 išteklių bendrą leidžiamą sužvejoti kiekį (BLSK) padidinti, 9 išteklių BLSK sumažinti, o dar 5 išteklių BLSK palikti tokį patį. Dėl 4 išteklių, daugiausia giliavandenių ryklių, konkretūs skaičiai dar nenurodyti, nes mokslinės rekomendacijos bus pateiktos šį mėnesį.  Daugiau informacijos

2014/10/02

Projekto „Horizontas“ ataskaitoje mokyklos raginamos spręsti itin didelę skaitmeninių įgūdžių problemą

Mokinių menkų skaitmeninių įgūdžių bei kompetencijos gerinimas ir būtinybė į mokytojų rengimo programas įtraukti veiksmingą informacinių ir ryšių technologijų naudojimą yra vienos iš užduočių, kurias Europos mokyklinio ugdymo sistemose reikia spręsti skubiausiai. Taip teigiama Europos Komisijos ir grupės „New Media Consortium“ (JAV įsikūrusios ne pelno organizacijos, subūrusios švietimo technologijų ekspertus) paskelbtoje ataskaitoje. Šis 2014 m. leidinys yra pirmoji Europos mokykloms skirta projekto „Horizontas“ ataskaita. Joje aptariamos tendencijos ir technologijų raida, kurios, kaip numatoma, turės įtakos švietimui per ateinančius penkerius metus. Europos mokyklų problemos joje suskirstytos į tris kategorijas: „išsprendžiamas“, „sudėtingas“ ir „itin dideles“.  Daugiau informacijos

2014/10/02

Komisijos narys L. Andoras susitinka su vietos valdžios institucijomis aptarti pirmųjų ROMACT – romų įtraukties programos – rezultatų

Šiandien ir rytoj Briuselyje susitinkantys Belgijos, Bulgarijos, Graikijos, Vengrijos, Italijos, Portugalijos, Rumunijos, Slovakijos ir buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos miestų merai įvertins pažangą ir aptars patirtį romų integracijos vietos lygmeniu srityje, visų pirma įgyvendinant bendrą Europos Komisijos ir Europos Tarybos programą ROMACTDaugiau informacijos

2014/09/26

Komisija didina kosmetikos gaminių saugą

Šiandien Komisija dar labiau sustiprino vartotojų, ypač kūdikių ir mažų vaikų, apsaugą. Ji priėmė dvi priemones, kuriomis apribojamas trijų konservantų naudojimas kosmetikos gaminiuose.  Daugiau informacijos

2014/09/26

Kova su piktnaudžiavimu ES piliečių laisvo judėjimo teise. Komisija padeda valstybėms narėms spręsti fiktyvių santuokų problemą

Šiandien Europos Komisija paskelbė vadovą, kad padėtų ES valstybėms narėms imtis veiksmų dėl ES piliečių ir ne ES piliečių fiktyvių  santuokų, atsižvelgiant į ES teisės nuostatas dėl laisvo judėjimo. Šį vadovą Komisija parengė glaudžiai bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, gavusi daug prašymų iš įvairių ES šalių padėti spręsti šią problemą. Vadovo tikslas – padėti nacionalinės valdžios institucijoms veiksmingai kovoti su fiktyviomis santuokomis, kartu neapribojant ES piliečių laisvo judėjimo teisės. Šiandien paskelbtos gairės taip pat padės užtikrinti, kad nacionalinės valdžios institucijos šią labai nevienodai valstybėse narėse paplitusią problemą1 spręstų remdamosi visoje Sąjungoje vienodais faktiniais ir teisiniais kriterijais.  Daugiau informacijos

2014/09/26

ES pajūrio bendruomenių apsauga nuo potvynių

Kambarys su vaizdu į jūrą, daugumos nuomone, yra prabanga. Tačiau siaučiant audrai ir kylant vandeniui, tas pats vaizdas gali smarkiai įbauginti. Įgyvendinus du ES finansuojamus projektus, kuriais sukurta išankstinio perspėjimo apie pakrančių audras sistema ir sistema, kuri padeda vietos valdžios institucijoms, statybininkams bei projektuotojams planuoti protingai, apsaugomi žmonės ir jų namai.  Daugiau informacijos

2014/09/23

Varšuvoje išrinkti geriausi Europos jaunieji mokslininkai, tarp jų ir vienas iš Lietuvos

Pagaliau baigėsi laukimas. Praėjusią savaitę Varšuvos universiteto biblioteka buvo pilnutėlė perspektyvių jaunųjų mokslininkų. Šimtas dešimt 14–20 m. tyrėjų įtemptai varžėsi pristatydami savo projektus ir vildamiesi padaryti įspūdį tarptautinei vertinimo komisijai. Jie rungėsi dėl apdovanojimų 26-ajame metiniame Europos Sąjungos jaunųjų mokslininkų konkurse, kuris šiandien baigėsi apdovanojimų ceremonija. Be teisės laikyti save vienais iš geriausių jaunųjų mokslininkų Europoje, nugalėtojai taip pat pasidalijo 62 500 eurų ir buvo apdovanoti kitais puikiais prizais, tokiais kaip kelionės mokslo tikslais (MEMO/14/536).  Daugiau informacijos

2014/09/23

Komisija palankiai vertina naująjį Valstybinių užimtumo tarnybų tinklą, padėsiantį įgyvendinti Jaunimo garantijų iniciatyvą

Europos Komisija palankiai vertina tai, kad šiandien oficialiai pradėjo veikti Valstybinių užimtumo tarnybų tinklas. Tai nauja bendradarbiavimo platforma, padėsianti valstybėms narėms geriau koordinuoti savo kovos su nedarbu politikos priemones ir veiksmus ir stiprinsianti Europos ekonomikos valdymo sistemą. Stiprinti valstybių narių valstybinių užimtumo tarnybų teikiamą paramą jaunimui itin svarbu siekiant praktiškai įgyvendinti Jaunimo garantijų iniciatyvą – visoje ES vykdomą plataus užmojo reformą, kurios tikslas –padėti visiems jaunesniems kaip 25 metų gyventojams rasti darbą. Šiandien Briuselyje įvyks pirmasis naujojo tinklo valdybos posėdis.  Daugiau informacijos

2014/09/22

Lietuvoje lankysis už ekonomikos ir pinigų reikalus, eurą atsakingas EK pirmininko pavaduotojas Jyrki Katainenas

Š. m. rugsėjo 25 d. Lietuvoje lankysis už ekonomikos ir pinigų reikalus, eurą atsakingas EK pirmininko pavaduotojas Jyrki Katainenas.  Daugiau informacijos

2014/09/19

ES finansavimas padės geriau prognozuoti ugnikalnių išsiveržimus

Nuspėti ugnikalnio išsiveržimą visada labai sunku. Padidėjus seisminiam aktyvumui prie Islandijos Baurdarbungos ugnikalnio ir netoliese Houluhroino lauku tekant lavai, specialistai atidžiai stebi ir analizuoja didelius šioje vietovėje surinktų duomenų kiekius.  Daugiau informacijos

2014/09/18

Jaunimo garantijų iniciatyva: susipažinimas su Suomijos patirtimi

Rugsėjo 18–19 d. valstybių narių atstovai susitinka Helsinkyje, kad įvertintų, kaip įgyvendinama Jaunimo garantijų iniciatyva Suomijoje. Tai viena pirmųjų šią programą pradėjusių plėtoti šalių. Susitikimas rengiamas vykdant Europos Komisijos tarpusavio mokymosi programą. Jis bus proga 13 ES šalių (Airijai, Austrijai, Belgijai, Danijai, Estijai, Latvijai, Lenkijai, Lietuvai, Liuksemburgui, Prancūzijai, Nyderlandams, Švedijai ir Vokietijai) pasimokyti iš Suomijos patirties, padėsiančios joms praktiškai įgyvendinti Jaunimo garantijų iniciatyvą.  Daugiau informacijos

2014/09/18

Užimtumo ataskaita. Didesnis darbuotojų judumas gali padėti spręsti su demografine padėtimi ir įgūdžiais susijusius uždavinius Europos Sąjungoje

Siekdama švelninti visuomenės senėjimo padarinius, ES turės mažinti lyčių nelygybę ir didinti jaunimo bei vyresnio amžiaus asmenų dalyvavimą darbo rinkoje ir ne mažiau dėmesio skirti judumui bei migracijai. Tai pagrindinė išvada, padaryta šiandien paskelbtoje bendroje Komisijos ir EBPO ataskaitoje „Ekonominės migracijos ir darbo rinkos poreikių suderinimas“.  Daugiau informacijos

2014/09/18

Paskelbti 155 ES MVĮ priemonės dotacijų gavėjai

Šiandien Europos Komisija paskelbė sąrašą 155 mažųjų ir vidutinių įmonių (tarp jų viena iš Lietuvos), kurios pirmosios pasinaudos naująja 3 mlrd. biudžeto europine MVĮ priemone. Kiekviena iš 155 MVĮ (iš dvidešimt vienos valstybės) gaus po 50 000 EUR projektų galimybių studijoms finansuoti. Jos taip pat galės užsisakyti iki trijų dienų trukmės verslo konsultacijų. Paskui jų projektai gali būti svarstomi toliau ir jiems gali būti paskirta papildoma iki 2,5 mln. EUR dydžio Komisijos finansinė parama.  Daugiau informacijos

2014/09/16

Tyrimo duomenimis, dabar ES bendroji mokslinių tyrimų rinka priklauso nuo nacionalinių reformų

Valstybėms narėms, mokslinių tyrimų suinteresuotiesiems subjektams ir Komisijai plėtojant su Europos mokslinių tyrimų erdvės (EMTE) kūrimu susijusią partnerystę, padaryta didelė pažanga. Sąlygos sukurti Europos mokslinių tyrimų erdvę, kurioje tyrėjai ir mokslo žinios galėtų laisvai judėti, Europos lygmeniu jau sudarytos. Dabar, kad EMTE veiktų, reformas turi įgyvendinti valstybės narės.  Daugiau informacijos

2014/09/16

„Mūsų gatvės, mūsų pasirinkimas“ – ES pradeda 2014 m. Europos mobilumo savaitę

Tikimasi, kad apie 2 000 Europos miestų ir miestelių dalyvaus kasmet vykdomos Europos tvaraus judėjimo mieste kampanijos 13–oje Europos mobilumo savaitėje. Šiandien nacionaliniai ir vietos kampanijų rengėjai pradeda organizuoti įvairius renginius. Šių metų Europos mobilumo savaite, kurios šūkis yra „Mūsų gatvės, mūsų pasirinkimas“, siekiama paskatinti piliečius „susigrąžinti“ miestų erdves ir susikurti tokį miestą, kuriame jie norėtų gyventi.  Daugiau informacijos

2014/09/15

Europos Komisija peržiūri kontrolės priemones kovai su afrikiniu kiaulių maru

Rugsėjo 12 d. ES valstybių narių ekspertai patvirtino atnaujintas ES kontrolės priemones kovai su afrikiniu kiaulių maru.  Daugiau informacijos

2014/09/15

Už mokesčius, muitus, statistiką, auditą ir kovą su sukčiavimu atsakingo Europos Komisijos nario Algirdo Šemetos kalba

Europos Komisijos narys Algirdas Šemeta šiandien lankosi Lietuvoje. EK narys dalyvauja Lietuvos Investuotojų Forumo organizuojamoje tarptautinėje konferencijoje „10 metų kuriant Lietuvos ateitį kartu su Europos Sąjunga“. A. Šemetos kalba:  Daugiau informacijos

2014/09/12

Operacija SNAKE. ES ir Kinijos muitinės bendromis jėgomis siekia užkirsti kelią per mažos prekių vertės deklaravimui

ES ir nacionalinės institucijos, vykdydamos Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) koordinuojamą plataus masto bendrą muitinių operaciją, padėjo išvengti daugiau kaip 80 mln. EUR nuostolių dėl nesumokėtų muitų. Ši bendra muitinių operacija buvo ypač svarbi, mat joje pirmą kartą dalyvavo Kinijos muitinė. Konkretus operacijos SNAKE tikslas – užkirsti kelią per mažos importuojamų prekių vertės deklaravimui, dėl kurio kasmet valstybių biudžetai patiria didžiulių nuostolių. Per vieną mėnesį OLAF ir operacijoje dalyvavusios muitinės aptiko daugiau nei 1 500 konteinerių, kurių deklaruota muitinė vertė buvo gerokai sumažinta. Nustatyti atvejai susiję su netinkamu prekių aprašymu, neteisingai nurodytu svoriu ir kiekiu ir suklastotomis prekėmis. Be to, muitinėms pavyko nustatyti keletą vadinamųjų dingusių prekiautojų ir neegzistuojančių importuotojų – dėl to keliose šalyse pradėti baudžiamieji ir administraciniai tyrimai.  Daugiau informacijos

2014/09/11

ES projektas, skirtas sintetinių medžiagų natūralių pakaitalų paieškai

ES finansuojamo projekto AGROCOS dalyviai augalų pasaulyje intensyviai ieško natūralių pakaitalų sintetinėms sudedamosioms dalims, kurios šiuo metu naudojamos kosmetikos gaminiuose ir agrochemijos produktuose, kaip antai insekticidai, herbicidai ir fungicidai.  Daugiau informacijos

2014/09/11

Priverstinis darbas. Komisija ragina ES šalis ratifikuoti naują TDO protokolą

Europos Komisija pateikė ES Ministrų Tarybai pasiūlymą įgalioti ES valstybes nares ratifikuoti naują Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) konvencijos dėl priverstinio darbo protokolą. Protokolas ir su juo susijusi rekomendacija buvo priimti Konferencijos 103-ojoje sesijoje birželio mėn. (IP/14/669). TDO protokolą ratifikuojančios šalys susitaria vykdyti priverstinio darbo prevenciją, visų pirma kovos su prekyba žmonėmis srityje, pagerinti nukentėjusiųjų apsaugą ir suteikti jiems galimybę gauti kompensaciją. Šiuo protokolu taip pat sustiprinamas tarptautinis bendradarbiavimas kovojant su priverstiniu ar privalomuoju darbu.  Daugiau informacijos

2014/09/11

Transportas: 11,9 mlrd. eurų Europos transporto jungtims modernizuoti

Šiandien Europos Komisija pakvietė valstybes nares siūlyti projektus, kaip panaudoti ES skirtų 11,9 mlrd. eurų Europos transporto jungtims modernizuoti. Tai yra pati didžiausia ES kada nors skirta suma transporto infrastruktūrai finansuoti. Paraiškas valstybės narės gali teikti iki 2015 m. vasario 26 d.  Daugiau informacijos

2014/09/11

Dažnai užduodami klausimai apie ES atsaką į Rusijos įvestus importo draudimus žemės ūkio ir maisto produktams

2014 m. rugpjūčio 7 d. Rusija uždraudė importuoti tam tikrus mėsos ir pieno produktus, vaisius, daržoves ir perdirbtus maisto produktus iš ES, JAV, Kanados, Australijos ir Norvegijos.  Daugiau informacijos

2014/09/11

Pramonės konkurencingumas. Komisijos ataskaitose pabrėžiama, kad ES ir valstybės narės turi veikti ryžtingai

Nepaisant sunkių dabartinių ekonominių sąlygų, ES turi daug konkurencinių privalumų, kuriuos reikėtų išnaudoti ekonomikos augimui skatinti. Tokia išvada padaryta dviejose šiandien Komisijos paskelbtose pramonės konkurencingumo ataskaitose. Tačiau tam, kad augimas nesilpnėtų, ES ir valstybės narės turi kuo skubiau imtis spręsti tam tikras problemas, susijusias su investicijomis, galimybėmis gauti finansavimą, viešuoju administravimu, patekimu į užsienio rinkas, inovacijomis ir energijos kainomis.  Daugiau informacijos

2014/09/10

Komisijos pasiūlymai gerinti gyvūnų ir žmonių sveikatą

Šiandien Komisija priėmė pasiūlymus dėl veterinarinių vaistų ir vaistinių pašarų, kuriais siekiama gerinti gyvūnų sveikatą ir gerovę, Europos Sąjungoje mažinti atsparumą antimikrobinėms medžiagoms ir skatinti inovacijas.  Daugiau informacijos

2014/09/10

Europos Komisija stabdo greitai gendančių vaisių ir daržovių sektoriams taikomas skubias paramos priemones ir pasiūlys kryptingesnę paramos programą

Šiandien Europos Komisija sustabdė greitai gendančių vaisių ir daržovių sektoriams taikomas 125 mln. eurų vertės skubias paramos priemones, apie kurias pranešta rugpjūčio 18 ., Rusijai uždraudus tam tikrų ES žemės ūkio produktų importą. Paramos priemones tenka stabdyti dėl neproporcingos paraiškose nurodytos sumos; pavyzdžiui, paraiškose nurodyti kai kurių produktų kiekiai keliskart viršija visą į Rusiją eksportuojamą ES vidutinį metinį kiekį.  Daugiau informacijos

2014/09/09

Lietuvoje lankysis už žemės ūkį ir kaimo plėtrą atsakingas EK narys D. Cioloş

Š.m. rugsėjo 12 d. Lietuvoje lankysis už žemės ūkį ir kaimo plėtrą atsakingas Europos Komisijos narys Dacian Cioloş.  Daugiau informacijos

2014/09/09

Jaunimo garantijų iniciatyva. Komisija peržiūri 18 bandomųjų projektų

Šiandien Briuselyje rengiame seminare Europos Komisijos atstovai susitinka su Jaunimo garantijų iniciatyvos 18 bandomųjų projektų koordinatoriais. Per susitikimą bus apžvelgti pasiekti rezultatai ir įgyta patirtis. Bandomaisiais projektais siekiama praktiškai įgyvendinti Jaunimo garantijų iniciatyvą – pvz., stiprinti ryšius tarp darbdavių ir mokyklų ir didinti valstybinių užimtumo tarnybų teikiamą paramą jaunimui (išsamesnę informaciją žr. MEMO/14/521).  Daugiau informacijos

2014/09/09

Komisijos teigimu, EBPO išvados patvirtina švietimo investicijų svarbą ES ekonomikos augimui ir darbo vietų kūrimui

Europos Komisija teigiamai vertina šiandien skelbiamą Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) metinę ataskaitą „Education at a Glance 2014“ („Trumpa švietimo apžvalga, 2014 m.“), kurioje analizuojama nacionalinių švietimo sistemų padėtis ir joms kylantys iššūkiai. Joje pabrėžiama, kad švietimo investicijos tampa vis svarbesnės būsimam ekonomikos augimui ir užimtumui Europos Sąjungoje bei didesnei Europos visuomenių įtraukčiai.  Daugiau informacijos

2014/09/08

Beveik visi europiečiai teigia, kad aplinkos apsauga jiems svarbi

Akivaizdu, kad per trejus metus, praėjusius nuo kitos panašios „Eurobarometro“ apklausos, nepaisant ekonominės krizės europiečių susirūpinimas dėl aplinkos nesumažėjo. Didžioji dauguma (95 proc. iš 28 000 apklaustų piliečių) teigia, kad aplinkos apsauga jiems svarbi asmeniškai ir daugelis mano, kad šioje srityje galima nuveikti daugiau.  Daugiau informacijos

Daugiau informacijos

2014/09/08

Komisija jūsų teiraujasi, kaip Europos Sąjungoje sukurti palankesnes sąlygas MVĮ

Kokia būsima ES politika yra reikalinga mažosioms ir vidutinėms įmonėms? Tai esminis šiandien Komisijos pradedamų konsultacijų klausimas. Jos turėtų padėti patobulinti Smulkiojo verslo aktą (SVA). SVA – tai plataus masto priemonių rinkinys, kuriuo siekiama supaprastinti mažųjų įmonių veiklos sąlygas. Jis jau tapo geru MVĮ politikos pagrindu. SVA grindžiamas geriausios patirties mainais, tarptautinimo ir verslumo parama ir finansavimo galimybėmis, o įgyvendinamas Konkurencingumo ir inovacijų bendrosios programos ir programos COSME finansavimo priemonėmis. Taip jis skatina ES šalis pasinaudoti jau pasiteisinusiais veiksmingais sprendimais ir pačioms pasiūlyti panašių gerų idėjų. SVA kartu su plataus užmojo pažangaus reglamentavimo iniciatyvomis padidino MVĮ atsparumą ekonomikos krizėms.  Daugiau informacijos

2014/09/05

Pamažu formuojama J. C. Junckerio Komisija

Išrinktasis Komisijos Pirmininkas J. C. Junckeris Europos Sąjungos Tarybos pirmininko pareigas einančiam Italijos Ministrui Pirmininkui Matteo Renziui šiandien nusiuntė kandidatų į Komisijos narius sąrašą.  Daugiau informacijos

2014/09/05

Investicijos ilgalaikiam augimui ir darbo vietų kūrimui. Šeštojo sanglaudos forumo dėmesio centre – plėtra ir geras valdymas

2014 m. rugsėjo 8–9 d. Briuselyje vyksiančio aukšto lygio šeštojo sanglaudos forumo dėmesio centre – svarbus naujos ES sanglaudos politikos, kuria skatinamas Europos regionų ir miestų ekonomikos augimas ir darbo vietų kūrimas, vaidmuo. Sanglaudos politika šiuo metu yra pagrindinė ES investicinė priemonė, kuria siekiama sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus tarp Europos regionų, didinti jų konkurencingumą ir siekti platesnių strategijos „Europa 2020“ tikslų.  Daugiau informacijos

2014/09/04

Novatoriški tekstilės gaminiai atveria perspektyvas jūrinių dumblių pramonei ES

Jūriniai dumbliai yra reikšmingas, bet nepakankamai panaudojamas maisto bei pašarų sudedamųjų ir biokuro gamybos išteklius. Tačiau organizuoti jų pramoninį auginimą buvo keblu. Iki šiol. Įgyvendinant ES finansuojamą projektą AT~SEA sukurti naujoviški tekstilės gaminiai, kuriuos naudojant plūdriose jūrinių dumblių augimvietėse galima nesunkiai mechanizuotu būdu gauti didelį derlių.  Daugiau informacijos

2014/09/03

Reaguodama į Rusijos draudimus, ES didina ES žemės ūkio produktų rėmimo paramą

Europos Komisija šiandien patvirtino ketinimus skirti papildomus 30 mln. eurų žemės ūkio produktų rėmimo programoms, kurios bus pradėtos įgyvendinti 2015 m. Ši ES lėšų suma papildys 60 mln. eurų, kurie kasmet numatyti bendrosios žemės ūkio politikos biudžete. Kadangi šios programos yra bendrai finansuojamos, tikimasi, kad papildomai žemės ūkio produktų rėmimui skirta suma sudarys 60 mln. eurų. Siekiant su sušvelninti tam tikriems ES žemės ūkio produktams Rusijos taikomas priemones, ši papildoma suma bus pradėta skirti rėmimo programoms, kurios turi būti pateiktos iki rugsėjo pabaigos.  Daugiau informacijos

2014/09/03

Baltijos jūra: Komisija patvirtina silkių išteklių tvarumą ir siūlo didesnes žvejybos galimybes 2015 m.

Europos Komisija šiandien pirmą kartą pagal reformuotą bendrą žuvininkystės politiką pateikė pasiūlymą dėl svarbiausių komercinių žuvų išteklių žvejybos galimybių Baltijos jūroje 2015 m. Kadangi keletas žuvų išteklių šiuo metu žvejojami išlaikant tausios žvejybos lygį, bendras leidžiamas sužvejoti kiekis (BLSK), palyginti su 2014 m., bus padidintas 12 % ir sudarys maždaug 629 000 tonų.  Daugiau informacijos

2014/08/29

Kviečiame mokyklas registruotis į jaunųjų vertėjų konkursą „Juvenes Translatores"

Vidurinės mokyklos jau gali registruotis į kasmetinį ES jaunųjų vertėjų konkursą „Juvenes Translatores“. Registruotis galima iki spalio 20 d. konkurso interneto svetainėje ec.europa.eu/translatores. Konkurse gali dalyvauti bet kurios tautybės moksleiviai, gimę 1997 m. (viena mokykla gali registruoti nuo 2 iki 5 mokinių). Jaunųjų vertėjų konkursas vyks lapkričio 27 d. tuo pačiu metu visose atrinktose mokyklose. Iš viso konkurse gali dalyvauti 751 mokykla iš visos Europos Sąjungos. Kiekvienoje šalyje dalyvaus tiek mokyklų, kiek iš tos šalies išrinkta narių į Europos Parlamentą, taigi konkurse galės dalyvauti 11 Lietuvos mokyklų.  Daugiau informacijos

2014/08/28

Europos Komisija taikys skubias rinkos paramos priemones pieno sektoriui

Šiandien Europos Komisija pranešė, kad pradės teikti privačiam sviesto, nugriebto pieno miltelių ir tam tikrų sūrių sandėliavimui skirtą paramą, siekdama sušvelninti Rusijos taikomų ES pieno produktų importo apribojimų poveikį. Europos Komisija taip pat patvirtino, kad sviesto ir nugriebto pieno miltelių intervencinis supirkimas bus pratęstas iki šių metų pabaigos.  Daugiau informacijos

2014/08/28

ES moksliniai tyrimai padeda greičiau ir tiksliau įspėti apie potvynius

Laiku įspėjus apie potvynį ir tikruoju laiku stebint ekstremalią potvynio situaciją galima išgelbėti gyvybių ir apsaugoti nuo žalos turtą, infrastruktūrą ir aplinką. Imprints, WeSenseIt ir UrbanFlood – tik trys ES finansuojamų projektų pavyzdžiai, kuriuos įgyvendinant sukurta unikalių artėjančio potvynio prognozavimo ir visuomenės įspėjimo apie jį sistemų.  Daugiau informacijos

2014/08/27

Kvietimas registruotis į regioninės žiniasklaidos atstovų pažintinę kelionę euro tema į ES institucijas

Kviečiame registruotis į regioninės žiniasklaidos atstovų pažintinę kelionę į ES institucijas Briuselyje 2014 m. lapkričio 10-11 dienomis (išvykimas – š.m. lapkričio 9 d. 18.55 val. Vilnius–Briuselis, grįžimas – š.m. lapkričio 11 d. 22.50 val. Briuselis–Vilnius).  Daugiau informacijos

2014/08/21

Muitinė. Komisija priėmė geresnio muitinės rizikos valdymo strategiją ir veiksmų planą

Šiandien Komisija priėmė naują strategiją ir išsamų veiksmų planą, kuriais siekiama pagerinti muitinės rizikos valdymą. Patikimas muitinės rizikos valdymas itin svarbus užtikrinant ES ir jos piliečių saugumą ir saugą, teisėtų prekybininkų interesų ir ES finansinių interesų apsaugą ir kartu sudarant sąlygas sklandžiai prekybai. Kadangi prekybos apimtis didėja, o tarptautinė tiekimo grandinė tampa vis sudėtingesnė ir sparčiai kinta, muitinės rizikos valdymo sistema turi būti atitinkamai pritaikyta ir patobulinta. Naujos strategijos tikslas – užtikrinti, kad muitinės veikla nustatant ir prižiūrint tiekimo grandinės riziką būtų nuoseklesnė, veiksmingesnė ir ekonomiškai efektyvesnė, kad būtų atsižvelgiama į šiandienos realijas. Veiksmų plane nustatytos konkrečios priemonės, kaip tai pasiekti, taip pat nurodyti atsakingi subjektai ir aiškūs veiksmų terminai.  Daugiau informacijos

2014/08/20

Europos palydovinės navigacijos sistema. „Galileo“ paleidžia dar du palydovus

Rytoj pagal ES palydovinės navigacijos programą „Galileo“ į kosmosą bus išsiųsti dar du palydovai ir jų skaičius orbitoje padidės iki šešių. Palydovai bus paleisti 14.31 val. Vidurio Europos laiku iš Europos kosmodromo, esančio netoli Kuru Prancūzijos Gvianoje. Paleidimą bus galima stebėti tiesiogiai internetu. Šių palydovų paleidimas – tai dar vienas svarbus žingsnis visavertės europinės palydovinės navigacijos sistemos link. Šiedu palydovai – pirmieji naujos, visiškai ES priklausančios serijos palydovai. Ateityje papildžius esamą sistemą tokiais naujais palydovais „Galileo“ signalų prieinamumas ir aprėptis pamažu gerės ir bus žengtas dar vienas žingsnis kuriant visu pajėgumu veikiančią programą. Rytoj paleisimi palydovai „Doresa“ ir „Milena“ pavadinti dviejų moksleivių, laimėjusių ES piešimo konkursą, vardais.  Daugiau informacijos

2014/08/19

Europos pagalba humanitarinėms operacijoms

Kasmet rugpjūčio 19 d. minima Pasaulinė humanitarinės pagalbos diena, skirta paminėti aukoms, žuvusioms per 2003 m. išpuolį prie Jungtinių Tautų būstinės Bagdade (Irakas). Per šį išpuolį žuvo 22 žmonės, įskaitant JT specialųjį įgaliotinį Irake Sergio Vieira de Mello.  Daugiau informacijos

2014/08/19

ES Komisijos narės Kristalinos Georgievos pareiškimas 2014 m. Pasaulinės humanitarinės pagalbos dienos proga

Kasmet rugpjūčio 19 d. minima Pasaulinė humanitarinės pagalbos diena: prisimenami 2003 m. išpuolyje prieš Jungtinių Tautų būstinę Bagdade žuvę 22 žmonės, tarp kurių buvo JT specialusis įgaliotinis Irake Sergio Vieira de Mello.  Daugiau informacijos

2014/08/08

Dėl ES finansuojamų mokslinių tyrimų kruiziniai laivai bus saugesni

Spręsdami, kaip praleisti vasaros atostogas, daug europiečių pasirenka kruizą arba į norimą vietą vyksta keltu. Labai svarbus keleivinės laivybos aspektas yra sauga. Atlikus ES finansuojamus mokslinius tyrimus, ateityje evakuacija iš didelių keleivinių laivų galėtų būti dar sklandesnė ir saugesnė. ES finansuojami mokslininkai taip pat padeda projektuoti stabilesnius kruizinius laivus ir keltus.  Daugiau informacijos

2014/07/29

2014 m. vasarą išmokite programuoti!

Jeigu kaisti saulėje pabodo, pradėtą knygą skaityti baigėte, o kryžiažodžiai nebeteikia džiaugsmo, kodėl gi 2014 m. rugpjūtį neišmokus naujos skaitmeninės kalbos? Artėjant ES programavimo savaitei, kurios renginiai 2014 m. spalio 11–17 d. vyks visoje Europoje, šią vasarą jūs, jūsų draugai ir šeimos nariai gali išmokti programuoti įvairiais toliau nurodytais būdais.  Daugiau informacijos

2014/07/25

2014 m. pavasario standartinis „Eurobarometro“ tyrimas. Lietuviai palankiau vertina eurą

Šiandien paskelbti naujausio standartinio „Eurobarometro“ tyrimo rezultatai. Tai pirmasis visos ES nuomonių tyrimas, surengtas po gegužės mėn. rinkimų į Europos Parlamentą, kurių šūkis buvo „Šį kartą – kitaip“. Naujausias „Eurobarometro“ tyrimas rodo, kad padėtis iš tiesų keičiasi ir keliose srityse matyti teigiamų tendencijų.  Daugiau informacijos

2014/07/24

155 mažosios įmonės pasinaudos pirmą kartą europinio MVĮ rėmimo fondo skiriamomis dotacijomis

Europos Komisija šiandien paskelbė, kam skiriamas pirmasis finansavimas pagal naują MVĮ rėmimo priemonę. Priemonė, pagal kurią novatoriškos mažosios įmonės gauna paramą, kad įgyvendintų idėjas rinkoje, yra inicijuota pagal programą „Horizontas 2020“ ir jai numatyta 3 mlrd. eurų. Iš viso 155 mažosios ir vidutinės įmonės iš 21 šalies (ES valstybių narių ar „Horizonto 2020“ asocijuotųjų šalių) gaus po 50 000 EUR, kuriais finansuos galimybių studijas siekdamos plėtoti inovacijų strategijas. Be to, MVĮ galės pasinaudoti iki trijų dienų trukmės verslo konsultavimo paslaugomis.  Daugiau informacijos

2014/07/23

ES 2014–2020 m. sanglaudos politikos centre – energijos vartojimo efektyvumas, užimtumas ir MVĮ, teigiama naujoje Komisijos ataskaitoje

Šiandien paskelbta Europos Komisijos šeštoji ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos ataskaita rodo, kad ES sanglaudos politika padeda kurti darbo vietas ir mažinti skirtumus visoje Europoje, ir taip įgyvendinti strategijos „Europa 2020“ ekonomikos augimo tikslus. Ataskaitos duomenimis, siekiant, kad investicijos būtų kuo naudingesnės piliečiams, 2014–2020 m. jomis daugiausia dėmesio bus skiriama tokioms svarbioms sritims kaip energijos vartojimo efektyvumas, užimtumas, socialinė įtrauktis ir MVĮ.  Daugiau informacijos

2014/07/22

Komisija skirs 100 mln. EUR sparčiam inovacijų diegimui ir penkias premijas už inovacijas

Šiandien Europos Komisija pateikė išsamesnės informacijos apie naują, 100 mln. EUR vertės spartaus inovacijų diegimo (SID) bandomosios programos veiksmą ir penkias premijas už inovacijas pagal Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programą „Horizontas 2020“, kurios biudžetas siekia 80 mlrd. EUR. SID tikslas – paremti Europos ekonomiką novatoriškoms įmonėms ir organizacijoms teikiant dotacijas, kurios taptų galutiniu postūmiu puikioms idėjoms patekti į rinką. Premijomis apdovanojama už visuomenei itin svarbius technologinius proveržius. Vykdant pirmą dvejų metų programos „Horizontas 2020“ darbo programos dalį, iniciatyvomis labiausiai siekiama paremti inovacijas Europoje. Šiandien taip pat patvirtinama, kad kvietimams teikti paraiškas pagal programą „Horizontas 2020“ 2015 m. bus skirta 7 mlrd. EUR, ir pateikiamas paraiškų teikimo grafikas (  Daugiau informacijos

2014/07/22

Nauja ES telekomunikacijų rinkos būklės ataskaita

#ConnectedContinent #broadband  Daugiau informacijos

2014/07/22

COSME. Europos Komisija ir Europos investicijų fondas pasirašo susitarimą, kuriuo bus padidintos MVĮ galimybės gauti finansavimą

Šiandien Europos Komisija ir Europos investicijų fondas (EIF) pasirašys susitarimą, pagal kurį mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ) Europoje netrukus galės pasinaudoti iki 25 mlrd. EUR papildomu finansavimu. Susitarimo pasirašymo ceremonijai vadovaus naujai paskirtas už pramonę ir verslumą atsakingas Komisijos narys Ferdinando Nelli Feroci.  Daugiau informacijos

2014/07/22

Kultūros paveldui bus teikiama didesnė Europos Sąjungos parama, teigia Komisijos narė A. Vassiliou

Naujoje Europos Komisijos ataskaitoje teigiama, kad kultūros paveldo organizacijos, siekdamos spręsti sektoriaus problemas, turėtų naudotis Europos Sąjungos finansavimo programų ir politikos teikiamomis galimybėmis. Politikos dokumente „Integruotas požiūris į Europos kultūros paveldą“ teigiama, kad viešojo sektoriaus biudžetai ir dalyvavimas tradicinėje kultūrinėje veikloje mažėja, o dėl urbanizacijos, globalizacijos ir technologinių pokyčių įvairėja potencialios auditorijos, todėl sektorius atsidūręs kryžkelėje. Tačiau ataskaitoje taip pat pabrėžiama, kad valstybės narės ir suinteresuotieji subjektai galėtų glaudžiau bendradarbiauti tarptautiniu mastu ir užtikrinti, kad kultūros paveldo sektorius labiau prisidėtų prie tvaraus augimo ir darbo vietų kūrimo.  Daugiau informacijos

2014/07/22

Komisijos narys J. Hahnas ragina europiečius padėti formuoti būsimą ES miestų darbotvarkę

Už regioninę politiką atsakingas Europos Komisijos narys Johannesas Hahnas prašo ES piliečių  pasidalyti nuomonėmis dėl ES miestų darbotvarkės – kokia ji turėtų būti ir kaip ją reikėtų įgyvendinti. Komisijos narys ragina suinteresuotuosius subjektus ir miesto gyventojus aktyviai dalyvauti viešose konsultacijose, susijusiose su Europos Komisijos ką tik paskelbtu komunikatu. Tai atsakas į gausėjančius raginimus sudaryti miestams galimybių aktyviau dalyvauti formuojant ES politiką ir stengtis užtikrinti nuoseklesnį Europos institucijų veikimą sprendžiant miestų problemas.  Daugiau informacijos

2014/07/18

Bendrais Europos Komisijos ir valstybių narių veiksmais siekiama didesnės internetinius žaidimus perkančių vartotojų apsaugos

Gavusios daugybę skundų dėl internetinių žaidimų papildinių pirkimo, ypač dėl papildinių, kuriuos netyčia nusipirko vaikai, ES šalių nacionalinės institucijos pradėjo bendradarbiauti su Europos Komisija, kad išspręstų šią problemą.  Daugiau informacijos

2014/07/17

ES regioninių fondų lėšos naudojamos Europos kultūros paveldo išsaugojimui

Šiandien už regioninę politiką atsakingas ES Komisijos narys Johannesas Hahnas vyksta į Pompėją – visame pasaulyje žinomą archeologinę vietovę – kur pasirašys veiksmų planą su Italijos valdžios institucijomis, kad būtų sparčiau vykdomas didelės apimties ES projektas šiai vietovei išsaugoti. Veiksmų plane nustatytos konkrečios projekto įvykdymo priemonės ir tikslai. Šis projektas remiamas 78 mln. eurų vertės investicijomis iš Europos regioninės plėtros fondo (ERPF).  Daugiau informacijos

2014/07/17

Valstybės narės turi stiprinti kovos su sukčiavimu pastangas

Valstybės narės turi sustiprinti pastangas, kad užkirstų kelią sukčiavimui ES lėšomis, nustatytų jo atvejus ir apie jį praneštų – rašoma Komisijos metinėje ataskaitoje dėl finansinių interesų apsaugos (toliau – PIF ataskaita). Ataskaitoje pateikiamos išsamios rekomendacijos, kurioms sritims šiuo klausimu nacionalinės institucijos turėtų skirti ypač daug dėmesio. Ataskaitoje daroma išvada, kad ES išlaidų sąskaitose nustatytas sukčiavimo mastas – mažiau nei 0,2 proc. visų lėšų. Vis dėlto Komisija mano, kad nacionaliniu lygmeniu turėtų būti labiau stengiamasi tiek kovoti su sukčiavimu, tiek nustatyti jo atvejus. Todėl metinėje PIF ataskaitoje, be kitų dalykų, rekomenduojama, kad valstybės narės peržiūrėtų savo kontrolės priemones: užtikrintų, kad jos būtų pagrįstos rizika ir būtų tikslingos.  Daugiau informacijos

2014/07/16

Pirmą kartą tyrimų objektu tapo ES maisto mokyklose politika

Papildydamas Europos Komisijos pastangas mažinti vaikų nutukimą, Jungtinis tyrimų centras (JRC), kuris yra Komisijai priklausanti mokslinių tyrimų tarnyba, paskelbė pirmą išsamią ataskaitą apie Europos maisto mokyklose politiką. Iš ataskaitos matyti, kad Europos šalys pripažįsta, kokį svarbų indėlį mokyklos maistas turi vaikų sveikatai, vystymuisi ir veiklos mokykloje rezultatams. Visos tirtos šalys (28 ES narės, taip pat Norvegija ir Šveicarija) yra parengusios maisto mokyklose rekomendacijas, tačiau jos yra labai skirtingos. Sveika mityba mokyklose skatinama skirtingomis nacionalinėmis priemonėmis: tai gali būti ir pasirinktinai taikomos rekomendacijos dėl valgiaraščio ir porcijų dydžio, ir visiškas produktų pardavimo prekybos automatais, cukrumi saldintų gėrimų pardavimo ir pan. uždraudimas.  Daugiau informacijos

2014/07/15

Europos Komisija ketina pažaboti nesąžiningą praktiką maisto tiekimo grandinėje

Europos Komisija šiandien priėmė komunikatą, kuriuo ragina valstybes nares ieškoti būdų pagerinti smulkių maisto gamintojų ir mažmenininkų apsaugą nuo kur kas stipresnių prekybos partnerių nesąžiningos praktikos. Prieš maisto produktui pasiekiant vartotoją, tiekimo grandinėje prie jo kokybės ir vertės prisideda daugybė įvairių rinkos dalyvių (gamintojų, perdirbėjų, mažmenininkų ir kt.). Dėl įvairių pokyčių, kaip antai padidėjusios rinkos koncentracijos, tiekimo grandinės dalyvių santykiuose jų derybinės galios tampa labai nevienodos. Nors komerciniuose santykiuose derybinių galių skirtumai yra įprastas ir teisėtas reiškinys, dėl šio disbalanso kai kuriais atvejais gali susidaryti nesąžiningos prekybos praktikai palankios aplinkybės.  Daugiau informacijos

2014/07/15

Europos Komisija skelbia viešąsias konsultacijas dėl ne žemės ūkio produktų geografinių nuorodų

Šiandien Europos Komisija paskelbė žaliąją knygą – pradėjo konsultacijas dėl galimybės  geografinės nuorodos apsaugą taikyti ir ne žemės ūkio produktams.  Daugiau informacijos

2014/07/15

Europos Komisija pradeda tyrimą dėl LR ryšių reguliavimo tarnybos pasiūlymo dėl skambučių užbaigimo fiksuotojo ryšio tinkluose tarifų

Šiandien Europos Komisija pradėjo tyrimą dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) pasiūlymo dėl skambučių užbaigimo fiksuotojo ryšio tinkluose tarifų. RRT pasiūlymas iš esmės skiriasi nuo Europos Komisijos rekomendacijų ir neatitinka ES telekomunikacijų taisyklių. Skambučių užbaigimo tarifai – tai kaina, kurią telekomunikacijų operatoriai nustato vieni kitiems už skambučių užbaigimą savo tinkluose.   Daugiau informacijos

2014/07/14

Europos Komisija pateikė rekomendacijas dėl internetinių azartinių lošimų vartotojų apsaugos

Šiandien Europos Komisija priėmė rekomendaciją dėl internetinių lošimų paslaugų. Ji ragina valstybes nares siekti aukšto lygio vartotojų, lošėjų ir nepilnamečių apsaugos priimant internetinių azartinių lošimų paslaugų ir atsakingos šių paslaugų reklamos bei rėmimo principus. Principais siekiama apsaugoti sveikatą ir kuo labiau sumažinti galimą ekonominę žalą, kurią galima patirti dėl priklausomybės nuo azartinių lošimų arba dėl besaikio lošimo.  Daugiau informacijos

2014/07/10

Europos Komisija ragina Lietuvą ir dar septyniolika valstybių narių pereiti prie bendros oro erdvės valdymo

Šiandien Komisija oficialiai kreipėsi į šešių funkcinių oro erdvės blokų (FOEB) nares – Airiją, Austriją, Bulgariją, Čekiją, Graikiją, Ispaniją, Italiją, Jungtinę Karalystę, Kiprą, Kroatiją, Lietuvą, Lenkiją, Maltą, Portugaliją, Rumuniją, Slovakiją, Slovėniją ir Vengriją – prašydama tobulinti savo FOEB – pagal eismo srautus, o ne pagal valstybių sienas suformuotą bendrą oro erdvę. FOEB – svarbi priemonė siekiant efektyvesnės, ekonomiškesnės ir ekologiškesnės Europos aviacijos sistemos.  Daugiau informacijos

2014/07/09

ES ir pramonės partnerystės organizacijos skiria pirmąjį milijardą eurų inovacijas skatinantiems projektams

ES, privačiojo sektoriaus ir valstybių narių mokslinių tyrimų partnerystės organizacijos šiandien paskelbė pirmuosius kvietimus teikti projektų paraiškas ir tapti partneriais pagal ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programą „Horizontas 2020“, kuriai iš viso numatyta 80 mlrd. EUR. Bendra viešojo finansavimo vertė yra 1,13 mlrd. EUR. Jį panašia suma papildys privatūs partneriai. Pirmame etape finansavimas bus skirtas projektams, kuriais gerinamas žmonių gyvenimas ir skatinamas tarptautinis Europos pramonės konkurencingumas. Tarp finansuojamų sričių – nauji diabeto ir akių ligų gydymo būdai, dešimčių vandeniliu varomų kelių transporto priemonių eksploatacijos pradžia ir jiems skirtų degalinių statyba (žr. MEMO/14/468).  Daugiau informacijos

2014/07/07

ES muitinėms vykdant bendrą operaciją ERMIS konfiskuota 70 000 suklastotų prekių

Muitinėms vykdant bendrą operaciją (bendra muitinių operacija – toliau –BMO) kodiniu pavadinimu ERMIS buvo sulaikyta per 70 000 suklastotų prekių. Daugiausia dėmesio buvo skiriama pašto ir kurjerių siuntoms – siekta nustatyti mažomis siuntomis siunčiamus suklastotus produktus. BMO ERMIS organizavo Graikijos muitinės administracija ir Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (pranc. L'Office européen de lutte antifraude, toliau – OLAF). Operacijoje taip pat dalyvavo Komisijos, valstybių narių, buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos, Juodkalnijos, Serbijos ir Turkijos muitinių ekspertai. Šios operacijos rezultatai buvo paskelbti ataskaitiniame posėdyje Atėnuose, o šiandien skelbiami visoje Europoje.  Daugiau informacijos

2014/07/03

Pareikšk nuomonę apie mokslo ateitį: viešosios konsultacijos apie „Mokslą 2.0“

Šiandien Europos Komisija pradėjo viešąsias konsultacijas dėl „Mokslo 2.0“, norėdama įvertinti tendenciją vykdyti atviresnius, duomenimis grindžiamus ir į žmones orientuotus mokslinių tyrimus ir inovacijas. Siekdami į mokslinius tyrimus įtraukti tūkstančius žmonių tyrėjai naudojasi skaitmeninėmis priemonėmis, pavyzdžiui, prašo pranešti, kai susergi gripu, kad galėtų stebėti ligos protrūkius ir nuspėti galimas epidemijas. Daug atviresni ir mokslininkai: jie dalijasi savo įžvalgomis ankstyvuose etapuose;  siekdami geresnio darbų rezultato, lygina juos ir apie juos diskutuoja. Vis dažniau su mokslinėmis publikacijomis internete galima susipažinti nemokamai. Kai kuriais skaičiavimais, 90 proc. visų duomenų pasaulyje yra gauta per pastaruosius dvejus metus, o mokslinių duomenų gamybos apimtis kasmet išauga 30 proc. per metus.  Daugiau informacijos

2014/07/02

Komisija vyriausybes ragina naudotis didžiųjų duomenų potencialu

Duomenų rinkimas ir naudojimas plintantis reiškinys. Reaguodama į pramonės ir visuomenės iniciatyvas, Europos Komisija ragina nacionalines vyriausybes rengtis esminiams didžiųjų duomenų pokyčiams.  Daugiau informacijos

2014/07/02

Europos Komisija teikia pasiūlymus pastatų energetiniam naudingumui didinti

Šiandien Komisija priėmė naujų pasiūlymų, kuriais siekiama mažinti naujų ir renovuojamų pastatų poveikį aplinkai efektyviau naudojant išteklius ir renkant daugiau informacijos apie pastatų aplinkosauginį veiksmingumą. Tikimasi, kad rezultatai bus:  Daugiau informacijos

2014/07/02

Pasiūlyti atliekų perdirbimo tikslai iki 2030 m. Nuo 2025 m. siūloma drausti perdirbamąsias atliekas vežti į sąvartynus

Šiandien Komisija priėmė pasiūlymų, kurie turėtų Europai padėti pereiti prie žiedinės ekonomikos ir užtikrinti, kad valstybėse narėse būtų perdirbama daugiau atliekų. Pasiekus naujus atliekų perdirbimo tikslus turėtų būti sukurta 580 tūkst. naujų darbo vietų. Be to, Europa taptų konkurencingesnė ir mažiau priklausoma nuo ribotų ir brangiai kainuojančių išteklių. Pasiūlymuose taip pat numatyta mažinti poveikį aplinkai ir išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Numatyta, kad iki 2030 m. Europoje turėtų būti perdirbama 70 proc. komunalinių atliekų ir 80 proc. pakuočių atliekų, o nuo 2025 m. perdirbamąsias atliekas bus draudžiama vežti į sąvartynus. Be to, numatyta mažinti jūros taršą šiukšlėmis ir maisto švaistymą.  Daugiau informacijos

2014/07/01

Netrukus įsigalios paprastesnė ir teisingesnė PVM sistema

Laukti teliko šeši mėnesiai. Jiems praėjus, ES PVM sistema iš esmės pasikeis: palengvės daugelio įmonių veikla ir bus užtikrintas teisingesnis pajamų paskirstymas valstybėms narėms. Nuo 2015 m. sausio 1 d. visos telekomunikacijų, transliavimo ir elektroninės paslaugos bus apmokestinamos PVM ten, kur įsikūręs klientas, o ne teikėjas. Šis pokytis valstybėse narėse užtikrins vienodesnes sąlygas įmonėms ir objektyvesnes mokesčių teises. Kartu pradės veikti minimali vieno langelio sistema. Dėl jos suinteresuotoms įmonėms labai sumažės sąnaudos ir administracinė našta. Naudodamosi minimalia vieno langelio sistema įmonės, teikiančios elektronines paslaugas klientams daugiau negu vienoje ES šalyje, galės deklaruoti ir mokėti PVM savo valstybėje narėje. Tai suderinama su Komisijos tikslu bendrojoje rinkoje mažinti mokestines kliūtis ir naštą tarpvalstybinėms įmonėms. Komisija per pastaruosius kelerius metus dėjo daug pastangų siekdama  Daugiau informacijos

2014/06/30

Ketvirčio apžvalga atskleidė, kad ekonomikos atsigavimą jaučia ne visi

ES darbo rinka pamažu atsigauna – pirmą kartą nuo 2011 m. užfiksuotas BVP, užimtumo ir namų ūkių pajamų augimas. Tačiau ilgalaikis nedarbas vis dar didėja ir mažas pajamas turinčių namų ūkių padėtis negerėja. Tai kelios iš pagrindinių išvadų, Komisijos padarytų naujausioje Užimtumo ir socialinės padėties ketvirčio apžvalgoje. Joje taip pat pabrėžiama, kad moterys vis dar patiria sunkumų dėl nedarbo ir nepakankamo užimtumo, ir pateikiama naujausios informacijos apie darbuotojų judumą – nurodoma, kad judžių darbuotojų užimtumo rodikliai ir išsilavinimo lygis kyla.  Daugiau informacijos

2014/06/30

Toliau gerėja rinkos sąlygos vartotojams

Šiandien paskelbta Dešimtoji vartotojų rinkų rezultatų suvestinė, iš kurios galima spręsti, kad gerėja visų vartotojų rinkų sektorių veikla. Ypač žymus prekių rinkos gerėjimas, o paslaugų sektorius ir toliau lieka pagrindinis nepasitenkinimo šaltinis.  Daugiau informacijos

2014/06/30

Naujas „Eurobarometro“ tyrimas: rūšiuoti daugiau atliekų lietuvius paskatintų patogesnis išrūšiuotų atliekų surinkimas iš namų

Naujausio „Eurobarometro“ tyrimo „Europiečių požiūris į atliekų tvarkymą ir išteklių naudojimo efektyvumą“ duomenimis, dauguma ES piliečių ir Lietuvos gyventojų mano, kad jų šalyje susidaro per daug atliekų. Tyrimo rezultatai rodo, kad 87 % Lietuvos gyventojų (96 % europiečių) svarbu, kad Europa išteklius naudotų efektyviau. 75 % lietuvių bent kartais rūšiuoja plastiko atliekas, 74 % – stiklą, 73 % – popierių ir kartoną. Kitokių rūšių atliekas (elektroninės įrangos atliekas, pavojingas atliekas, tokias kaip dažai, cheminės medžiagos ir t.t., taip pat skardines, virtuvės atliekas) bent kartais rūšiuoja apie pusė Lietuvos respondentų. Visai jokių atliekų nerūšiuoja 7 % Lietuvos gyventojų (3 % europiečių).  Daugiau informacijos

2014/06/26

Komisija pateikia 2015 m. žvejybos galimybių planus

Žuvų ištekliai Europos šiaurėje ir vakaruose atsikuria, tačiau Viduržemio jūroje tebėra rimtų peržvejojimo problemų. Tai pagrindinė žinia, kurią perduoda už jūrų reikalus ir žuvininkystę atsakinga Europos Komisijos narė Maria Damanaki šių metų žuvų išteklių būklės ataskaitoje ir Komisijai rengiantis nustatyti kitų metų žvejybos kvotas. Suinteresuotosios šalys dabar gali išsakyti nuomones apie dokumentą per internetines viešas konsultacijas, o rudenį Komisija pateiks pasiūlymus dėl 2015 m. žvejybos galimybių.  Daugiau informacijos

2014/06/26

Spartesnės ir geresnės viešosios paslaugos įmonėms ir piliečiams

Šiandien Komisija priėmė naujos programos, valstybėms narėms padėsiančios modernizuoti administravimo institucijas ir nacionaliniu bei Europos lygmenimis teikti sąveikias skaitmenines paslaugas, pasiūlymą. Pasinaudojus ankstesnės Europos viešojo administravimo institucijų sąveikumo sprendimų programos ISA laimėjimais, pagal naująją programą ISA2 bus užtikrintas sklandus Europos viešojo administravimo institucijų tarpvalstybinis ir tarpsektorinis elektroninis bendradarbiavimas.  Daugiau informacijos

2014/06/25

Aplinka. 2014 m. projektų pasiūlymams numatyta 239 mln. EUR

Europos Komisija paskelbė pirmą kvietimą teikti paraiškas pagal finansavimo programą LIFE. Jis skirtas aplinkos projektams. Pagal LIFE programos Aplinkos paprogramį 2014 m. bus skirta 238,86 mln. EUR naujoviškiems aplinkos problemų sprendimo būdams plėtoti ir įgyvendinti visoje Europoje, daugiausia dėmesio skiriant gamtos ir biologinės įvairovės išsaugojimui, efektyviam išteklių naudojimui ir aplinkos valdymui bei informavimui.  Daugiau informacijos

2014/06/25

Nauja išmaniųjų telefonų programėlė teikia informaciją apie ES kelių eismo taisykles

Kaip ribojamas greitis Ispanijos keliuose? Ar Švedijoje dviratininkas privalo dėvėti šalmą? Kokias saugos priemones reikia turėti automobilyje Slovakijoje? Nuo šiol tokią informaciją atostogautojai ras greitai. Ją paruoštą naudoti jie gaus išmaniajame telefone įsidiegę Europos Komisijos programėlę Going Abroad.  Daugiau informacijos

2014/06/25

Tyrimo duomenimis, daugiau kaip 80 proc. ES mokytojų jaučiasi nevertinami. Komisija ragina imtis veiksmų

Europos Sąjungoje daugiau kaip trečdalis mokytojų dirba mokyklose, kuriose trūksta kvalifikuotų darbuotojų, o beveik pusė mokyklų vadovų nurodo, kad stinga mokytojų specialiųjų poreikių turintiems mokiniams. Nors beveik 90 proc. ES mokytojų teigia esantys patenkinti savo darbu, 81 proc. teigia jaučiantys, kad visuomenė nevertina mokytojo darbo. Nors mokytojai mano, kad darbui jie yra pasirengę tinkamai, pradedantys mokytojai pagalbos gali sulaukti ne visur. Tokios išvados padarytos Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijai (EBPO) atlikus Tarptautinio mokymo ir mokymosi tyrimą (TALIS). Atliekant tyrimą, grindžiamą mokytojų karjeros sąlygų vertinimu, įvairiose ES šalyse buvo apklausta 55 000 pagrindinių mokyklų mokytojų ir vadovų. Europos Komisija TALIS tyrimo rezultatus ir jų reikšmę ES švietimo ir mokymo politikai taip pat nagrinėjo šiandien paskelbtoje   Daugiau informacijos

2014/06/25

Komisija pritaria, kad būtų teikiama valstybės pagalba Lietuvos informacinių technologijų projektams

Europos Komisija nustatė, kad Lietuvos pagalbos schema, kuria siekiama suteikti postūmį Lietuvos informacinių technologijų (IRT) sektoriui, atitinka ES valstybės pagalbos taisykles. Komisija padarė išvadą, kad šia priemone padedama siekti ES sanglaudos politikos tikslų, nes ja skatinama Lietuvos regionų, kuriuose padėtis mažiau palanki, ekonomikos plėtra, tačiau nėra nederamai iškraipoma konkurencija bendrojoje rinkoje.  Daugiau informacijos

2014/06/20

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto pirmininko Henri Malosse pareiškimas Lietuvos pramonininkų konfederacijos atkūrimo 25-mečio proga

Lietuvai pavyko tai, kas nepavyko daugeliui Europos šalių. Nepaisant to, kad Lietuvos BVP sumažėjimas prasidėjus krizei buvo vienas didžiausių Europoje (-14,8 proc. 2009 m.), kitais metais jai pavyko šią tendenciją nukreipti priešinga linkme. Siekdami šio tikslo, lietuviai sutiko paaukoti labai daug ir vykdė vieną griežčiausių taupymo planų Europos Sąjungoje.  Daugiau informacijos

2014/06/20

Atkurti pasitikėjimą medicinos prietaisais. Veiksmų planas, priimtas sugriežtinus kontrolę po skandalo dėl PIP

Šiandien Užimtumo, socialinės politikos, sveikatos ir vartotojų reikalų taryboje aptarti bendri Europos Komisijos ir valstybių narių veiksmai, kurių jos ėmėsi, kad atkurtų vartotojų pasitikėjimą po skandalo dėl Prancūzijos bendrovės PIP pagamintų nekokybiškų krūtų implantų. Šios priemonės įtrauktos į Bendrą skubių veiksmų pagal esamus medicinos prietaisų teisės aktus planą (vadinamąjį PIP bendrą veiksmų planą), dėl kurio susitarta 2012 m. (žr. IP/12/119Daugiau informacijos

2014/06/20

Komisija sudarė partnerystės susitarimą su Lietuva dėl 2014–2020 m. Europos struktūrinių ir investicijų fondų

Šiandien priimtuose Europos Komisijos partnerystės susitarimuose su Lietuva, Latvija, ir Estija nustatoma Europos struktūrinių ir investicijų fondų optimalaus naudojimo strategija 2014 – 2020 m., teiksianti naudos šių šalių regionams ir žmonėms.  Daugiau informacijos

2014/06/19

Geležinkeliai. Kelias spartesnio augimo, didesnio veiksmingumo ir geresnės paslaugų kokybės Europoje link

Šiandien Europos Komisijos paskelbtoje Europos geležinkelių rinkos pusmečio ataskaitoje teigiama, kad geležinkelių rinka neabejotinai auga, tačiau keliose valstybėse narėse veiksmingumo ir paslaugų kokybės srityse vis dar galima nuveikti daugiau. Ataskaitoje taip pat atkreipiamas dėmesys į tai, kad atvira konkurencija ir dažniau rengiami viešieji konkursai sudaro sąlygos keleiviams teikti geresnes paslaugas ir tinkamiau panaudoti mokesčių mokėtojų lėšas.  Europos geležinkeliams per metus skiriama 36 mlrd. viešųjų subsidijų (beveik tiek pat, kiek jie uždirba iš parduodamų bilietų).  Daugiau informacijos

2014/06/19

Programa REFIT. Europos Komisija toliau paprastina ES teisės aktus

Europos Komisija toliau tęsia ES pažangaus reglamentavimo darbotvarkės įgyvendinimą. Vakar Europos Komisijos priimtame komunikate nagrinėjamas reglamentavimo kokybės ir rezultatų programos (dar vadinamos REFIT programa) įgyvendinimas ir daroma išvada, kad ES teisėkūra išties tampa paprastesnė ir pigesnė. Be to, Europos Komisija siūlo naujų iniciatyvų, kuriomis siekiama supaprastinti pateiktų pasiūlymų atšaukimą ir galiojančių teisės aktų galiojimo panaikinimą. Taip pat paskelbta pirmoji rezultatų suvestinė, kurioje įvertinta pažanga visose politikos srityse, taip pat ES ir nacionalinių institucijų pasiekta pažanga.  Daugiau informacijos

2014/06/19

Pacientų sauga. Pažanga daroma, tačiau ji nepakankama

Šiandien Europos Komisijos paskelbtame pacientų saugos dokumentų rinkinyje aptariama, kaip Komisija ir ES valstybės narės sprendžia pacientų saugos uždavinius, vertinama nuo 2012 m. padaryta pažanga, svarstoma, kaip įveikti kliūtis, trukdančias gerinti pacientų saugą, kaip numatyta 2009 m. Tarybos rekomendacijoje. Rengiant nacionalines pacientų saugos programas ir diegiant pacientų pranešimų apie nepageidaujamą poveikį teikimo sistemas padaryta pažanga, tačiau įgyvendinant nuostatas, pagal kurias pacientams suteikiama daugiau galimybių, ir ypač sveikatos priežiūros darbuotojų švietimo ir mokymo nuostatas, reikia padaryti kur kas daugiau. Į šiandien skelbiamus dokumentus bus atsižvelgiama jau vykstančiose diskusijose apie būsimus ES veiksmus pacientų saugos ir sveikatos priežiūros kokybės srityje.   Daugiau informacijos

2014/06/18

Klimatas: per pirmąjį projektų klimato srityje konkursą numatyta paskirstyti 44 mln. eurų finansavimą

Šiandien Europos Komisija paskelbė pirmąjį kvietimą teikti paraiškas pagal naująją finansavimo programą, skirtą klimato veiksmų projektams. Pagal antrinę Klimato politikos programą LIFE 2014 m. bus skirta 44,26 mln. eurų, kad Europoje būtų sukurti ir įdiegti nauji klimato kaitos klausimų sprendimo būdai.  Daugiau informacijos

2014/06/17

Užimtumas: naudojant naująjį Europos įgūdžių pasą palengvės įdarbinimas viešbučių ir viešojo maitinimo sektoriuje

Šiandien Europos Komisija pristatė Europos viešbučių ir viešojo maitinimo sektoriaus įgūdžių pasą: ši priemonė sukurta siekiant padėti Europos viešbučių ir viešojo maitinimo bei turizmo sektorių darbuotojams ir darbdaviams užmegzti ryšius. Darbuotojai ir darbdaviai naudoja įgūdžių pasą, kad nepaisydami kalbos barjerų galėtų palyginti viešbučių ir viešojo maitinimo įstaigų darbuotojų įgūdžius ir palengvinti jų įdarbinimą šiame sektoriuje. Europos įgūdžių pasas patalpintas Europos darbo mobilumo portale EURES ir pateikiamas visomis oficialiosiomis ES kalbomis. Ateityje bus sukurti ir kitų sektorių pasai.  Daugiau informacijos

2014/06/17

Miesto transportas. Komisija skiria finansavimą tvaraus mobilumo kampanijai Vilniuje

Šiandien Europos Komisija paskelbė 19 veiksmų, kuriems bus skirta tvaraus mobilumo mieste kampanijos „Rinkis tinkamą derinį“ lėšų. Kiekvienam atrinktam veiksmui bus suteikta iki 7 000 EUR remti veiklai, kuria skatinama mieste judėti ekologiškiau ir tvariau, pavyzdžiui, projektavimo konkursams ir šviečiamajai veiklai.  Daugiau informacijos

2014/06/17

Ketvirtadalio europiečių nuomone, švietimo sistema nesuteikia darbo rinkai reikalingų įgūdžių

Naujas „Eurobarometro“ tyrimas dėl europinės gebėjimų ir kvalifikacijų erdvės (Specialusis „Eurobarometras“ 417) rodo, kad 22 % Lietuvos gyventojų (ir 23% ES piliečių) mano, kad jų įgytas išsilavinimas nesuteikė jiems įgūdžių, reikalingų darbui pagal savo kvalifikacijas rasti. 58 % Lietuvos gyventojų (ir 56% ES piliečių) mano, kad jų išsilavinimas ir kvalifikacijos būtų pripažinti kitose ES valstybėse narėse. 10 % Lietuvos gyventojų ir 6 % europiečių bandė įsidarbinti arba studijuoti kitoje ES valstybėje narėje, tačiau negalėjo to padaryti, nes jų išsilavinimo ir kvalifikacijų nepripažino potencialus darbdavys ar švietimo įstaiga arba respondentams trūko informacijos apie jų kvalifikacijų pripažinimą užsienyje.  Daugiau informacijos

2014/06/16

Mokesčių ir BVP santykis Europos Sąjungoje 2012 m. siekė 39,4 % BVP

Eurostato duomenimis, mokesčių ir BVP santykis, t. y. visų mokesčių ir privalomų socialinių įmokų suma, išreikšta BVP procentine dalimi, Europos Sąjungoje 2012 m. siekė 39,4 % (2011 m. jis sudarė 38,8 %). Preliminariu Eurostato apskaičiavimu, 2013 m. šis santykis taip pat turėtų didėti.  Daugiau informacijos

2014/06/16

Muitinė. Kova su akcizais apmokestinamų prekių kontrabanda ir sukčiavimu

Šiandien Komisijos paskelbtoje ataskaitoje nurodoma, kad 2013 m. per dešimt mėnesių ES muitinės konfiskavo apie 816 mln. cigarečių ir 240 000 litrų alkoholio. Ataskaitoje išsamiai aprašoma, kaip buvo planuojama ir vykdoma tikslinė muitinės operacija „Išardymas“, kuria siekta sumažinti akcizais apmokestinamų prekių kontrabandos ir su jomis susijusio sukčiavimo riziką, ir kokių rezultatų pasiekta. 2013 m. kovo–gruodžio mėn. ES muitinės, vadovaudamosi bendrais rizikos kriterijais ir keisdamosi tikralaike informacija, prie rytinės sienos vykdė griežtesnes muitinio tikrinimo procedūras. Per tą laikotarpį bendroje muitinių rizikos valdymo sistemoje užregistruotas net 105 proc. didesnis (palyginti su tuo pačiu laikotarpiu 2012 m.) konfiskuoto kontrabandinio tabako kiekis. Maždaug trečdalį konfiskuoto tabako sudaro šalių, kurių atžvilgiu vykdyta operacija „Išardymas“, t. y. Rusijos, Ukrainos, Baltarusijos, Bosnijos ir Hercegovinos ir Ser  Daugiau informacijos

2014/06/13

Pieno ir pieno produktų rinkos ir pieno sektoriaus teisės aktų rinkinio ataskaita

Europos Komisija šiandien paskelbė ataskaitą dėl pieno ir pieno produktų sektoriaus rinkos padėties raidos ir 2012 m. pieno sektoriaus teisės aktų rinkinio nuostatų taikymo. Joje pateikiamos gana optimistinės pieno ir pieno produktų rinkos perspektyvos, įvertinamas pieno sektoriaus teisės aktų rinkinio nuostatų įgyvendinimas bei galimybės ir aptariami tolesni klausimai, susiję su kvotų sistemos pabaiga 2015 m.  Daugiau informacijos

2014/06/13

Maisto sauga. Žmonių ir gyvūnų sveikatos apsaugos sistema gyvuoja jau 35 metus

Europos tikslas užtikrinti mūsų maisto produktų atitiktį vieniems aukščiausių maisto saugos standartų pasaulyje šiuo metu kaip niekad priklauso nuo europinės Skubių pranešimų apie nesaugų maistą ir pašarus sistemos (RASFF). Pagrindinis tikslas, dėl kurio ji buvo sukurta prieš 35 metus, – užtikrinti maisto saugą, tačiau remiantis 2013 m. metine RASFF ataskaita, sistema taip pat yra pagrindinė priemonė, kai nustačius sukčiavimo faktą reikia atsekti ir pašalinti produktus.  Daugiau informacijos

2014/06/13

Vartotojų teisės skaitmeniniame amžiuje: jau nuo šiandien taikomos taisyklės pasitarnaus per 507 mln. piliečių

Gera žinia daugiau kaip 507 mln. Europos vartotojų: šiandien pradedantys galioti nauji ES teisės aktai suteiks jiems daugiau teisių visoje Europos Sąjungoje. Nauja, ką tik įsigaliojusia ES Vartotojų teisių direktyva sustiprinamos vartotojų teises, jiems ką nors perkant Europoje – parduotuvėje ar internetu. Naujosios taisyklės bus naudingos ir įmonėms, nes jomis visoms joms sukuriamos vienodos sąlygos ir prekiautojams nebebus taip brangu siūlyti savo produktus ir paslaugas vartotojams kitose šalyse. Pavyzdžiui, naujosiomis taisyklėmis užtikrinama, kad visoje ES vartotojai gali persigalvoti ir atsisakyti pirkimo internetu arba ne prekybai skirtose patalpose (kai pardavėjas apsilanko vartotojo namuose) per 14 dienų, o ne per mažiausiai 7 dienas, kaip reikalauta anksčiau. Naujosiomis taisyklėmis draudžiami papildomi mokesčiai už naudojimąsi  Daugiau informacijos

2014/06/12

Per pasaulio futbolo čempionatą ES pradeda kovos su seksualiniu nepilnamečių išnaudojimu kampaniją

Šiandien Europos Komisijos Pirmininkas José Manuelis Barrosas paskelbė pradedąs naują kampaniją, kurios tikslas – per pasaulio futbolo čempionatą Brazilijoje didinti informuotumą apie nepilnamečių seksualinį išnaudojimą.  Daugiau informacijos

2014/06/12

ES finansuota IRT priemonė, skirta padėti smegenų traumą patyrusiems pacientams

Kasmet ES 1,6 mln. žmonių patiria smegenų traumas. 70 000 iš jų neišgyvena, o 100 000 lieka neįgalūs visam gyvenimui. Vykdant ES finansuojamą projektą, kuriame dalyvauja partneriai iš Suomijos, Prancūzijos, Lietuvos ir Jungtinės Karalystės, renkami duomenys apie šimtus pacientų, patyrusių smegenų traumas. Šie duomenys bus panaudoti kuriant programinę įrangą, kuri padės geriau nustatyti diagnozę ir nuspėti gydymo rezultatus.  Daugiau informacijos

2014/06/11

Komisija pasiūlė paskutinį OLAF reformos etapą

Šiandien Komisija pasiūlė priemones, skirtas dar geriau apsaugoti OLAF tyrimų procesines garantijas. Jomis būtų užbaigta išsami ES kovos su sukčiavimu tarnybos reforma. Siūlomomis priemonės numatyta įsteigti naują Procesinių teisių kontrolieriaus, kuris vykdytų dvi pagrindines funkcijas, pareigybę. Pirma, jis būtų atsakingas už skundų, kuriuos gali pateikti bet kas, įtrauktas į OLAF tyrimus, peržiūrą ir atitinkamų rekomendacijų teikimą. Antra, prieš atlikdama tyrimą valstybių narių arba ES institucijų biuruose arba paimdama iš jų kokius nors dokumentus arba duomenis, OLAF turės gauti kontrolieriaus leidimą. Šiandieninis pasiūlymas – tai dar vienas žingsnis siekiant užtikrinti, kad OLAF, gindama ES finansinius interesus, ir toliau galėtų dirbti veiksmingai ir nepriklausomai, bet kartu būtų užtikrinta veiksminga pagrindinių teisių apsauga. Šis pasiūlymas papildo pasiūlymą dėl Europos prokuratūros (IP/19/709) ir prisideda pri  Daugiau informacijos

2014/06/11

A. Vassiliou planai surengti pirmąją Europos sporto savaitę

Už sportą atsakinga Europos Komisijos narė Androulla Vassiliou šiandien paskelbė planus 2015 m. rugsėjo mėn. surengti pirmąją Europos sporto savaitę.  Renginio tikslas – skatinti mankštintis ir sportuoti visais lygmenimis. Pagal naujausios „Eurobarometro“ apklausos dėl sporto ir fizinio aktyvumo rezultatus 60 proc. Europos Sąjungos piliečių niekada nesimankština ar nesportuoja arba tai daro retai. Tikimasi, kad Europos Komisija finansuos Europos sporto savaitę programos „Erasmus+“ – naujos Europos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programos – lėšomis.  Daugiau informacijos

2014/06/11

Siūlomu 2015 m. ES biudžetu numatoma skatinti Europos ekonomikos augimą, nepaisant finansinių suvaržymų

„Praeities palikimo suderinimas su pagalba Europai atsigauti po krizės – ir visa tai su mažesniais ištekliais“, – taip už ES biudžetą atsakingas Komisijos narys Januszas Lewandowskis apibūdino ES 2015 m. biudžeto projektą, kurį šiandien patvirtino Komisija (įsipareigojimų asignavimai – 145,6 mlrd. EUR, mokėjimų asignavimai – 142,1 mlrd. EUR). Didžioji dalis įsipareigojimų asignavimų numatyta būsimiems projektams, kuriais stiprinama Europos ekonomika, o apie 40 % mokėjimų asignavimų susiję su ES 2007–2013 m. finansiniu laikotarpiu finansuojamais projektais. Komisija taip pat siūlo dar 1 % sumažinti savo darbuotojų skaičių. Tai trečias toks sumažinimas per trejus metus.  Daugiau informacijos

2014/06/11

Kvietimas žiniasklaidos atstovams dalyvauti atrankoje į darbinę kelionę į Briuselį (š.m. liepos 22-23 d.), kurios metu vyks renginiai, skirti oficialiam Lietuvos pakvietimui į euro zoną

Š. m. liepos 22–23 d. Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje organizuoja žiniasklaidos atstovų grupės darbinę kelionę į Briuselį, kurios metu žurnalistai turės galimybę nušviesti renginius, skirtus oficialiam Lietuvos pakvietimui į euro zoną.  Daugiau informacijos

2014/06/10

Įsirašykite į tvarkaraštį – ES programavimo savaitė (2014 m. spalio 17–11 d.) Įgyvendinkite savo idėjas #programuodami

2014 m. spalio 11–17 d. vyks antroji ES programavimo savaitė.  Daugiau informacijos

2014/06/10

Ekonomikos atsigavimui palaikyti Komisija ragina imtis inovacijų srities reformų

Europos Komisija šiandien atkreipė dėmesį į investicijų ir reformų mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje svarbą ekonomikos atsigavimui Europos Sąjungoje ir pateikė pasiūlymų, kad padėtų ES valstybėms narėms kuo efektyviau panaudoti biudžeto lėšas tokiomis aplinkybėmis, kai daugelio jų finansinės galimybės vis dar ribotos. Įrodyta, kad didesnės investicijos į mokslinius tyrimus ir inovacijas skatina augimą, bet, siekiant išlaikyti arba užsitikrinti lyderystę daugelyje žinių bei pagrindinių technologijų sričių, ne mažiau svarbu gerinti moksliniams tyrimams ir inovacijoms skiriamų lėšų panaudojimo efektyvumą ir kokybę. Komisija įsipareigojo padėti valstybėms narėms vykdyti jų poreikius labiausiai atitinkančias mokslinių tyrimų ir inovacijų srities reformas: ji teiks strateginę paramą, pasaulinio lygio duomenis ir gerosios patirties pavyzdžius.  Daugiau informacijos

2014/06/06

Darbuotojų sveikata ir sauga. Strateginėje programoje išdėstyti 2014–2020 m. ES tikslai

Siekdama geriau apsaugoti daugiau negu 217 mln. ES darbuotojų nuo su darbu susijusių nelaimingų atsitikimų ir ligų, šiandien Europos Komisija pateikė naują 2014–2020 m. strateginę darbuotojų saugos ir sveikatos programą. Joje išdėstyti pagrindiniai su darbuotojų sveikata ir sauga susiję uždaviniai ir strateginiai tikslai, svarbiausi veiksmai ir priemonės. Naujosios programos tikslas – užtikrinti, kad ES toliau atliktų vieną svarbiausių vaidmenų skatinant aukštus darbo sąlygų standartus tiek Europoje, tiek tarptautiniu mastu, kaip numatyta strategijoje „Europa 2020“Daugiau informacijos

2014/06/04

Birželio 6 d. Vilniuje vyks ketvirtoji Lietuvių terminologijos forumo konferencija

2014 m. birželio 6 d. Vilniuje, LR Seime, vyks ketvirtoji Lietuvių terminologijos forumo konferencija. Lietuvių terminologijos forumas (LTF) – ES ir Lietuvos specialistų tinklas, kuriuo siekiama geriau derinti ES ir LR teisės aktų lietuvių kalbos terminiją.  Daugiau informacijos

2014/06/04

Bonos konferencijoje ES paskelbs apie svarų įsipareigojimą imtis dar platesnio užmojo visuotinių veiksmų klimato kaitos srityje

Per JT derybas klimato kaitos klausimais, kurios vyks birželio 4–15 dienomis Bonoje, Vokietijoje, Europos Sąjunga ketina paskelbti apie savo įsipareigojimą iki 2020 m. suaktyvinti tarptautinius veiksmus klimato kaitos srityje. Nors konferencijoje daugiausia bus dirbama pareigūnų lygmeniu, birželio 5 ir 6 dienomis taip pat vyks ministrų diskusijos.  Daugiau informacijos

2014/06/04

EK nario A. Šemetos pareiškimas dėl Lietuvos pasirengimo įsivesti eurą

Europos Komisijos vardu sveikinu Lietuvą -  žmones ir vyriausybę - su šiuo istoriniu pasiekimu.  Daugiau informacijos

2014/06/03

Vilniaus universiteto vertimo raštu magistrantūros programai suteiktas kokybės ženklas

Europos Komisija paskelbė universitetų programas, kurioms suteiktas Europos vertimo raštu magistrantūros programos kokybės ženklas. Šis ženklas suteiktas 62 vertimo raštu magistrus rengiantiems universitetams iš 21 ES valstybės narės. Tarp jų – ir Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto vertimo raštu magistrantūros programa.  Daugiau informacijos

2014/06/03

A. Šemeta Vilniuje pristatys euro Konvergencijos ataskaitą ir aptars Lietuvai skirtas rekomendacijas

Š.m. birželio 4 d. už mokesčius, muitus, statistiką, auditą ir kovą su sukčiavimu atsakingas Europos Komisijos (EK) narys Algirdas Šemeta lankysis Lietuvoje. EK narys susitiks su Ministru Pirmininku Algirdu Butkevičiumi, LR Seimo Europos reikalu komiteto nariais ir dalyvaus diskusijoje su verslo, profesinių sąjungų ir jaunimo atstovais.  Daugiau informacijos

2014/06/02

Komisijos pasiūlymas spręsti skurdo pasaulyje problemą ir darnaus vystymosi klausimą

Šiandien Europos Komisija priėmė komunikatą, kuriuo siekiama paremti ES poziciją tarptautinėse derybose dėl darnaus vystymosi tikslų (DVT) atsižvelgiant į tūkstantmečio vystymosi tikslus (TVT). DVT ketinama sustiprinti tarptautinės bendruomenės įsipareigojimą panaikinti skurdą ir remti darnų vystymąsi, t. y. spręsti problemas, kurios daro poveikį dabartinės ir būsimosios kartos gyvenimui. Komisijos komunikate aprašomi svarbiausi principai, siūlomos prioritetinės sritys ir galimi tikslai po 2015 m. – taip siekiama nustatyti konkretų darnaus vystymosi tikslų skaičių.  Daugiau informacijos

2014/06/02

ES Baltijos jūros regiono strategijai skirtas 5-asis metinis forumas

ES Baltijos jūros regiono strategija (ESBJRS) įgyvendindama jau penktus metus ir šio regiono šalys vis intensyviau bendradarbiaudamos sprendžia įvairių sričių – nuo konkurencingumo iki klimato kaitos ir nuo energetikos iki švietimo – problemas.   Daugiau informacijos

2014/06/02

Konkrečioms šalims skirtos 2014 m. rekomendacijos dėl ekonomikos augimo stiprinimo

Europos Komisija šiandien priėmė atskiroms valstybėms narėms skirtas ekonominės politikos rekomendacijas, kaip sustiprinti ekonomikos atsigavimą, kuris prasidėjo prieš metus. Rekomendacijos grindžiamos išsamia šalies padėties analize, jose siūloma, kaip paskatinti ekonomikos augimą, padidinti konkurencingumą ir sukurti naujų darbo vietų 2014–2015 m.  Daugiau informacijos

2014/05/28

2014 m. ES skaitmeninės darbotvarkės rezultatų suvestinė. Kaip sekasi Lietuvai?

Nauji duomenys rodo, kad Komisija iki 2015 m. gali pasiekti 95 iš 101 skaitmeninio tikslo – tai gera pažanga. ES piliečiai ir įmonės dažniau naudojasi internetu, daugiau perka internetu, labiau pasitiki informacinėmis ir ryšių technologijomis ir geriau moka jomis naudotis. Tačiau jie dažnai neturi galimybės naudotis sparčiu plačiajuosčiu ryšiu, ypač kaimo vietovėse, kad galėtų patenkinti savo skaitmeninius poreikius. Didelė problema tebėra ir grėsmingas skaitmeninių įgūdžių nevienodumas (žr. MEMO/14/383).  Daugiau informacijos

2014/05/28

ES ekonomikos valdymo paaiškinimas

Pasimokius iš patirties, įgytos per pastarąją ekonomikos, finansų ir valstybių skolos krizę, buvo imtasi ES taisyklių reformų, be kita ko, įdiegtos naujos biudžeto ir ekonominės politikos priežiūros sistemos bei sudarytas naujas euro zonos biudžeto tvarkaraštis.  Daugiau informacijos

2014/05/28

EK nario Algirdo Šemetos komentaras dėl Komisijos patvirtintos Europinės

„Ukrainos krizės akivaizdoje, ES žengia svarbus žingsnius energetinio saugumo srityje. Komisijos parengtoje strategijoje itin akcentuojamas solidarumo principas ir pagalba labiausiai pažeidžiamoms šalims narėms, ypač – Baltijos valstybėms, kurios, kartu su Suomija, Bulgarija ir Slovakija, yra visiškai priklausomos nuo vieno išorinio dujų tiekėjo – Rusijos.  Daugiau informacijos

2014/05/28

Energetinis saugumas. Komisija teikia išsamią strategiją, kuria siekiama padidinti energijos tiekimo saugumą

Atsižvelgdama į dabartinę geopolitinę padėtį ir ES priklausomybę nuo importo Europos Komisija imasi veiksmų – siūlo įgyvendinti naują Europos energetinio saugumo strategiją. Vieni svarbiausių jos tikslų – įvairinti išorės energijos tiekėjus, atnaujinti energetikos infrastruktūrą, baigti kurti ES energijos vidaus rinką ir taupyti energiją. Strategijoje taip pat pabrėžiama, kad reikia koordinuoti šalių energetikos politikos sprendimus ir laikytis bendros pozicijos derybose su išorės partneriais. Strategija grindžiama po 2009 m. dujų krizės padaryta pažanga. Komisijos pasiūlymus, įskaitant pasiūlymą imtis veiksmų, kuriais būtų užtikrintas nenutrūkstamas energijos tiekimas šią žiemą, ES valstybių ir vyriausybių vadovai aptars birželio 26–27 d. Europos Vadovų Tarybos susitikime.  Daugiau informacijos

2014/05/28

Europos piliečių iniciatyva. Europos Komisijos atsakymas dėl iniciatyvos „Vienas iš mūsų“

Šiandien Europos Komisija pateikė savo atsakymą dėl Europos piliečių iniciatyvos (EPI) „Vienas iš mūsų“. Susitikusi su iniciatyvos organizatoriais ir išnagrinėjusi jų prašymą, Komisija nusprendė neteikti teisės akto pasiūlymo, nes valstybės narės ir Europos Parlamentas visai neseniai aptarė ES politiką šiuo atžvilgiu ir priėmė sprendimus. Iniciatyvos „Vienas iš mūsų“ organizatoriai reikalavo, kad ES nutrauktų veiklos, kurią vykdant gali būti naikinami žmogaus embrionai, finansavimą, visų pirma mokslinių tyrimų, paramos vystymuisi ir visuomenės sveikatos srityse. Iniciatyvos organizatoriai, užregistravę savo pasiūlymą, surinko daugiau nei būtiną 1 mln. parašų ne mažiau kaip septyniose ES valstybėse narėse. Balandžio 9 d. organizatoriai susitiko su Komisija (Pareiškimas 14/115), o balandžio 10 d. pristatė iniciatyvą per viešą sva  Daugiau informacijos

2014/05/28

Pataisytame biudžete numatyta lėšų moksliniams tyrimams, švietimui, paramai įmonėms ir sanglaudos politikai

Komisija siūlo 4 738 mlrd. eurų padidinti 2014 metų mokėjimų asignavimus, kad būtų galima įvykdyti teisinius įsipareigojimus, susijusius su moksliniais tyrimais ir inovacijomis, švietimu ir parama mažosioms ir vidutinėms įmonėms. Tokių papildomų lėšų reikia, kad būtų galima kompensuoti didesnes nei įprastai valstybių narių sanglaudos srities išlaidas, taip pat dėl sudėtingos padėties Ukrainoje. Komisija siūlo panaudoti iki viršutinės mokėjimų ribos likusią nepaskirstytą maržą ir taikyti ypatingą priemonę – nenumatytų atvejų rezervą1. Tačiau valstybių narių grynosios išlaidos bus gerokai mažesnės (2 165 mlrd. eurų), nes Komisija  gaus daugiau kaip 1,5 mlrd. eurų papildomų pajamų (daugiausia iš konkurencijos bylose skiriamų baudų) ir daugiau kaip 1 mlrd. eurų lėšų, kurių šaltinis –įvykdytas 2013 m. biudžetas.  Daugiau informacijos

2014/05/27

Daugumos Europos maudyklų vandens kokybė – puiki

2013 m. daugumos Europos pajūrio paplūdimių, upių ir ežerų vanduo buvo aukštos kokybės – daugiau kaip 95 % šių maudyklų atitiko būtiniausius reikalavimus. Pajūrio maudyklų duomenys šiek tiek geresni negu vidaus vandenų maudyklų.  Daugiau informacijos

2014/05/26

Kova su sukčiavimu. Priimta darbo programa „Hercule III“

Šiandien Europos Komisija priėmė pirmąją naujosios kovos su sukčiavimu programos „Hercule III“ metinę darbo programą. Valstybių narių kovai su sukčiavimu, korupcija ir kita neteisėta veikla remti 2014 m. bus skirta 13,7 mln. eurų. Pagal šią programą taip pat bus padedama finansuoti konkrečius nacionalinių institucijų rentgeno aparatų ir kitokios techninės įrangos pirkimo projektus siekiant išgyvendinti kontrabandą ir kitą nusikalstamą veiklą, kenkiančią ES finansiniams interesams.  Daugiau informacijos

2014/05/22

Paskelbti pirmieji „Natura 2000“ apdovanojimų laimėtojai

Vakar vakare Briuselyje vykusiose iškilmėse paskelbti pirmieji „Natura 2000“ apdovanojimų prizininkai. Apdovanojimus jiems įteikė už aplinką atsakingas Europos Komisijos narys Janezas Potočnikas ir kiti vertinimo komisijos nariai.  Daugiau informacijos

2014/05/22

Tobulinti aukštojo mokslo sistemas daugelyje ES šalių kliudo informacijos trūkumas

Per mažai šalių savo renkamą informaciją apie aukštąjį mokslą naudoja tam, kad tobulintų universitetus ir suteiktų daugiau galimybių studentams. Tai matyti iš šiandien paskelbtos „Eurydice“ ataskaitos . Ataskaitoje „Modernisation of Higher Education in Europe: Access, Retention and Employability“ („Europos aukštojo mokslo modernizavimas: galimybės studijuoti, baigti studijas ir įsidarbinti“) tiriama, ką daro vyriausybės ir aukštojo mokslo įstaigos, kad galimybę studijuoti aukštosiose mokyklose įgytų daugiau įvairesnių žmonių, kad daugiau į aukštąją mokyklą įstojusių žmonių studijų nenutrauktų ir jas užbaigtų ir kad studentams būtų patariama, kaip patekti į darbo rinką. Tyrime dalyvavo daugiau kaip 30 šalių: visos ES valstybės narės, išskyrus Liuksemburgą ir Nyderlandus, Islandija, Juodkalnij  Daugiau informacijos

2014/05/21

Europos Komisijos Pirmininko J. M. Barroso laiškas Rusijos Federacijos Prezidentui V. Putinui

Šiandien Europos Komisijos Pirmininkas José Manuel Barroso išsiuntė laišką Rusijos Federacijos Prezidentui Vladimirui Putinui.  Daugiau informacijos

2014/05/21

Įdomioji statistika prieš Europos egzamino finalą: dalyviai žino ES piliečių teises, bet mažiau išmano geografiją

2014 m. Europos egzamino pirmųjų dviejų turų užduotis sprendusiems dalyviams lengviausias pasirodė klausimas apie ES piliečių teises. Net 88 proc. egzamine dalyvavusių senjorų, studentų ir įvairių organizacijų atstovų žinojo, kad ES piliečiai, gyvenantys kitoje ES šalyje, neturi teisės balsuoti tos šalies nacionalinio parlamento rinkimuose. Teisingai į šį klausimą atsakė ir 69 proc. moksleivių.  Daugiau informacijos

2014/05/21

Klimato politika. Komisija pateikia strategiją, kaip sumažinti sunkvežimių ir autobusų išmetamo CO2 kiekį

Pagal Europos Komisijos šiandien priimtą strategiją sunkvežimiai ir autobusai turėtų naudoti mažiau degalų ir išmesti mažiau anglies dioksido (CO2). Šios sunkiosios transporto priemonės išmeta maždaug ketvirtadalį kelių transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio Europos Sąjungoje. Jei nebus imtasi veiksmų, numatoma, kad 2030–2050 m. sunkiųjų transporto priemonių išmetamų teršalų kiekis liks panašus į dabartinį lygį, kuriuo neužtikrinamas tvarumas.  Daugiau informacijos

2014/05/21

Valstybės pagalba. Komisija patvirtino Lietuvos Respublikos 2014–2020 m. regioninės pagalbos žemėlapį

Europos Komisija patvirtino Lietuvos 2014–2020 m. valstybės pagalbos žemėlapį, parengtą pagal 2013 m. birželio mėn. Komisijos priimtas naujas regioninės pagalbos gaires (žr. IP/13/569). Naujosiose gairėse nustatytos sąlygos, kuriomis valstybės narės gali įmonėms skirti valstybės pagalbą, kad paskatintų regionų plėtrą. Šiomis gairėmis skatinamas ekonomikos augimas ir didesnė bendrosios rinkos sanglauda.  Daugiau informacijos

2014/05/20

Atostogos! Naudingi patarimai, kad vasara būtų be rūpesčių

Prasideda atostogų metas. Milijonams europiečių, planuojančių keliones žemyne ir už jo ribų, pateiksime keletą patarimų, ką daryti iškilus problemoms. Jei nesate tikri, kas padengs jūsų gydymo išlaidas nelaimingo atsitikimo atveju, arba norite sužinoti, kokius dokumentus reikia turėti gabenantis šunį, čia rasite sąrašą atvejų, kuriais Europos Sąjunga gali jums keliaujant būti naudinga.  Daugiau informacijos

2014/05/16

ES ir Kinija pasirašo svarbų abipusio pripažinimo susitarimą ir stiprina savo muitinių bendradarbiavimą

Šiandien ES ir Kinija pasirašė abipusio pripažinimo susitarimą, kuriuo remiantis bus sumažintos patikimų prekybininkų išlaidos, jiems bus taikomos paprastesnės procedūros ir bus galima lengviau prognozuoti jų veiklą. Šiuo susitarimu ES ir Kinija įsipareigojo pripažinti patvirtintus patikimus viena kitos prekybininkus, todėl jiems bus taikoma spartesnė kontrolės procedūra ir sumažės administracinė muitinio įforminimo našta. Dėl tokio abipusio pripažinimo muitinės galės skirti daugiau išteklių kovai su tikrosiomis grėsmėmis ir padidinti tiekimo grandinės patikimumą. ES yra pirmoji tokį susitarimą su Kinija sudariusi prekybos partnerė. 2011 m. ji pasirašė panašų susitarimą su Japonija, o 2012 m. – su JAV. Susitarimą su Kinija Jungtinio muitinių bendradarbiavimo komiteto posėdyje Pekine pasirašė už mokesčius ir muitų sąjungą atsakingas Komisijos narys Algirdas Šemeta.  Daugiau informacijos

2014/05/16

Europos teritorinis bendradarbiavimas: keturios sienos, keturios problemos, keturi sprendimai

Renginyje, kuriame siekiama parodyti, kaip pasitelkus ES regioninę politiką ir Europos teritorinį bendradarbiavimą vietos gyventojams padedama rasti reikalingus sprendimus, bus atkreiptas dėmesys į problemas, iškylančias trečdaliui ES piliečių, gyvenančių Europos pasienio regionuose.  Daugiau informacijos

2014/05/15

Lengviausias sudedamas dviratis – ekologiškas pasirinkimas Europos miestams

Sudedamas elektrinis dviratis, sveriantis vos 7.5 kilogramo, jau netrukus riedės Europos miestų gatvėmis.Tikimasi, kad „Bike Intermodal“ sukurtas dviratis paskatins miestų ir priemesčių gyventojus jais pakeisti savo automobilius – tai pažangi ir ekologiška transporto priemonė.  Daugiau informacijos

2014/05/15

Komisijos ataskaitoje teigiama, kad valstybės narės turi dar griežčiau užtikrinti oro transporto keleivių teises

Europos Komisija šiandien paskelbė skundų, susijusių su keleivių teisėmis, ir teisių užtikrinimo Europos oro transporto sektoriuje 2010–2012 m. apžvalgą. Iš apžvalgos matyti, kad skundų nacionalinėms valdžios institucijoms dėl kompensacijos ir pagalbos skaičius ir toliau lieka mažesnis, palyginti su išskirtiniais 2010 m. (tuomet dėl ugnikalnio pelenų debesies kilo krizė, o sniegas apsunkino sąlygas). Be to, oro transporto bendrovėms sankcijos taikomos tik 1 % atvejų, nes daugumai skundų išspręsti nebūtina imtis tokių priemonių, norint užtikrinti, kad būtų laikomasi teisės aktų. Bendras neįgaliųjų ir riboto judumo asmenų skundų dėl problemų, kylančių naudojantis oro transportu, skaičius tebėra nedidelis ir dėl tokių atvejų bendrovėms sankcijos nebuvo taikytos.  Daugiau informacijos

2014/05/15

Nauja Europos kino strategija siekiama padidinti kultūrų įvairovę ir konkurencingumą skaitmeniniame amžiuje

Beveik du trečdaliai ES kino teatruose parodomų filmų yra europiniai, tačiau į juos parduodamų bilietų pajamos sudaro vos trečdalį už kino teatrų bilietus gaunamų pajamų. Nuo 2008 iki 2012 m. Europoje sukuriamų filmų skaičius padidėjo nuo 1 100 iki 1 300, tačiau dauguma jų rodomi tik tose šalyse, kuriose jie sukuriami, ir retai platinami užsienyje. Šiandien Europos Komisijos iniciatyva pradėta nauja ES strategija dėl Europos kino skaitmeniniame amžiuje bus siekiama spręsti šią problemą, kuo geriau išnaudojant naujus platinimo metodus ir taip didinant kultūrų įvairovę ir konkurencingumą.  Daugiau informacijos

2014/05/14

Europos Komisija siūlo visiškai uždrausti žvejybą dreifuojančiaisiais tinklais

Europos Komisija nori nuo 2015 m. sausio 1 d. visiškai uždrausti ES vandenyse naudoti bet kokio dydžio dreifuojančiuosius tinklus. Nors jau yra taisyklės, draudžiančios dreifuojančiaisiais tinklais žvejoti tam tikras migruojančias rūšis, šis žvejybos būdas ir toliau kelia susirūpinimą, nes dreifuojančiaisiais tinklais žvejojama vandens paviršiuje arba arti jo, todėl į tinklus patenka jūros žinduolių, jūros vėžlių ir jūros paukščių, kurių daugumą saugo ES teisės aktai. Siekiant, kad nebūtų bandoma apeiti reikalavimų, Komisijos pasiūlyme numatyta ne tik visiškai uždrausti žvejybą dreifuojančiaisiais tinklais, bet ir jų turėti žvejybos laive. Be to, siekiant visiško aiškumo, pasiūlyme patikslinama dabartinė dreifuojančiojo tinklo apibrėžtis.  Daugiau informacijos

2014/05/14

2013 m. duomenimis, išmetamųjų teršalų sumažėjo, tačiau apyvartinių taršos leidimų perteklius išlieka

Remiantis Sąjungos registro duomenimis apskaičiuota, kad pernai iš ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos (ES ATLPS) įrenginių šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) išmesta bent 3 proc. mažiau negu ankstesniais metais.  Daugiau informacijos

2014/05/13

Priimta direktyva dėl darbuotojų komandiravimo direktyvos vykdymo užtikrinimo

Europos Komisija palankiai vertina šiandien ES Ministrų Taryboje galutinai priimtas naujas priemones, kuriomis siekiama geriau užtikrinti ES taisyklių dėl darbuotojų komandiravimo vykdymą. Naująja direktyva dėl darbuotojų komandiravimo direktyvos vykdymo užtikrinimo bus siekiama, kad būtų praktiškai užtikrinamos komandiruotųjų darbuotojų teisės ir būtų sustiprinta paslaugų teikėjams taikoma teisinė sistema.   Daugiau informacijos

2014/05/13

„Eurobarometro“ duomenimis, Europos Sąjungoje auga pasitikėjimas ir optimizmas

2014 m. kovo mėn. atlikto specialaus „Eurobarometro“ tyrimo „Europiečiai 2014 m.“ duomenimis, dauguma europiečių (72 proc.) teigiamai arba neutraliai vertina Europos Sąjungą (34 proc. teigiamai, 38 proc. neutraliai). Lietuvoje teigiamai Europos Sąjungą vertina 43 proc., o neigiamai – tik 8 proc.  Daugiau informacijos

2014/05/12

Europos Komisija pradėjo viešąsias konsultacijas dėl strategijos „Europa 2020“ įgyvendinimo

Europos Komisija pradėjo viešąsias konsultacijas internetu dėl strategijos „Europa 2020“ – ES ilgalaikio ekonomikos augimo ir užimtumo plano. Konsultacijos vyks iki 2014 m. spalio 31 d. interneto svetainėje „Jūsų balsas Europoje“ ir strategijai „Europa 2020“ skirtoje svetainėjeDaugiau informacijos

2014/05/08

ES vandenynų inovacijas vertina kaip tvaraus augimo variklį

Du trečdalius mūsų planetos paviršiaus užima vandenynai ir jūros. Atsakingai valdydami jų išteklius galėtume turėti maisto, vaistų ir energijos šaltinį kartu išsaugodami ekosistemas ateities kartoms. Bet, kad tai taptų realybe, turime daugiau žinoti apie mūsų jūras ir vandenynus. Todėl Komisija šiandien pristatė inovacijų mėlynojoje ekonomikoje veiksmų planą, kuris padės tausiai naudoti vandenynų išteklius ir skatinti augimą bei darbo vietų kūrimą Europoje.  Daugiau informacijos

„Europos egzaminu“ kviečia pasitikrinti žinias apie Europos Sąjungą

2014/05/08

„Europos egzaminu“ kviečia pasitikrinti žinias apie Europos Sąjungą

Gegužės 9 d., Europos dieną, Lietuvoje jau penktąjį kartą vyks „Europos egzaminas“. Šiemet pagrindinės egzamino temos – 10 metų narystės Europos Sąjungoje poveikis Lietuvai ir pasirengimas gyventi su euru. Planuojama, kad „Europos egzamine“ dalyvaus ne mažiau kaip 20 000 Lietuvos gyventojų, kurie egzaminą raštu laikys mokyklose, universitetuose, bibliotekose ir kitose organizacijose. Tie, kurie nenori kelti kojos iš namų, savo žinias apie Europos Sąjungą gali pasitikrinti internetu svetainėje http://www.pazinkeuropa.lt/.   Daugiau informacijos

2014/05/07

Tarp Nacionalinio diktanto konkurso nugalėtojų – Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje vertėja

Šiandien, Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną, Prezidentė Dalia Grybauskaitė apdovanojo Nacionalinio diktanto konkurso nugalėtojus.  Daugiau informacijos

2014/05/07

2014 m. pasaulinėje jūros gėrybių parodoje „Seafood Expo Global“ Komisijos narė M. Damanaki palaikys Europos akvakultūros ūkininkus

Žuvivaisos veikla yra naudinga ir gali padėti spręsti peržvejojimo problemas bei apsaugoti laukinių žuvų išteklius. Tokią žinią šiandien per Briuselyje vykstančią Pasaulinę jūros gėrybių parodą specialiai organizuojamame renginyje ketina perduoti už jūrų reikalus ir žuvininkystę atsakinga Europos Komisijos narė Maria Damanaki.  Daugiau informacijos

2014/05/06

Vyresniųjų klasių moksleiviai – paveikūs pilietiškumo ugdymo iniciatyvoms

KTU Viešosios politikos ir administravimo instituto pranešimas spaudai:  Daugiau informacijos

2014/05/05

EK nario A. Šemetos kalba Lietuvos narystės ES dešimtmečio minėjime Vyriausybėje

Šiandien EK narys Algirdas Šemeta kartu su Ministru Pirmininku Algirdu Butkevičiumi, Seimo opozicijos lyderiu Andriumi Kubiliumi ir kitais pranešėjais dalyvauja Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje dešimtmečio minėjime LR Vyriausybėje.  Daugiau informacijos

2014/05/05

2014 m. pavasario prognozė: augimo mastas didėja

Iš Europos Komisijos pavasario prognozės matyti, kad, prieš metus pakilusi iš nuosmukio, ES ekonomika toliau atsigauna. Nustatyta, kad 2014 m. realusis BVP augimas bus 1,6 % ES ir 1,2 % euro zonoje. 2015 m. jis toliau didės atitinkamai iki 2,0 % ir 1,7 %. Prognozė grindžiama prielaida, kad valstybės narės ir ES įgyvendins sutartas politikos priemones ir atliks reikiamus pakeitimus.  Daugiau informacijos

Prasidėjo „Europos egzaminas“ internete: ar užteks 4 minučių laimėti „iPad“?

2014/05/05

Prasidėjo „Europos egzaminas“ internete: ar užteks 4 minučių laimėti „iPad“?

Šiandien, gegužės 5 d., internete startavo „Europos egzaminas“. Norintys pasitikrinti savo žinias apie Europos Sąjungą (ES), kviečiami iki gegužės 11 d. spręsti egzamino užduotis socialiniame tinkle „Facebook“ ir laimėti planšetinį kompiuterį.  Daugiau informacijos

2014/05/02

Lietuvoje lankysis už mokesčius, muitus, statistiką, auditą ir kovą su sukčiavimu, atsakingas EK narys A. Šemeta

Š.m. gegužės 5 d. už mokesčius, muitus, statistiką, auditą ir kovą su sukčiavimu atsakingas Europos Komisijos (EK) narys Algirdas Šemeta lankysis Lietuvoje.  Daugiau informacijos

2014/04/30

Aplinka ir klimatas. Europos Komisija skiria 282,6 mln. eurų 225 naujiems aplinkos ir klimato projektams

Šiandien Europos Komisija patvirtino finansavimą, kurį ES aplinkos fondas (programa „LIFE+“) skirs 225 projektams. Atrinktuosius projektus pateikė gavėjai iš 28 ES valstybių narių. Juose numatyti veiksmai, susiję su gamtos apsauga, klimato kaita, aplinkos politika ir informacijos bei komunikacijos veikla aplinkos klausimais visoje ES. Į šiuos projektus iš viso bus investuota 589,3 mln. eurų, iš kurių 282,6 mln. eurų skirs ES.  Daugiau informacijos

2014/04/29

OLAF 2013 metais: didesnės tiriamojo darbo apimtys, trumpesnė tyrimų trukmė, daugiau rezultatų ES mokesčių mokėtojams

2013 m. Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) sėkmingai stiprino kovą su sukčiavimu visoje Europoje. Piliečiai ir institucijos pateikė kaip niekad daug tyrimams galimai naudingos informacijos. OLAF baigė rekordiškai daug tyrimų, sykiu sumažindama bendrą tyrimų trukmę, ir pateikė daugiau rekomendacijų nei per pastaruosius penkerius metus. OLAF rekomendavo į ES biudžetą susigrąžinti 402,8 mln. EUR, kurie galės būti panaudoti kitiems projektams finansuoti ir sumažins ES mokesčių mokėtojų naštą. Šie puikūs rezultatai rodo, kad OLAF veikia vis efektyviau, ir Europos piliečiai nuolat gali matyti jos darbo vaisius.   Daugiau informacijos

2014/04/29

Europos Sąjunga skiria 23 mln. EUR paramą žemės ūkio produktams populiarinti pačioje ES ir trečiosiose šalyse

Europos Komisija patvirtino 20 programų, skirtų žemės ūkio produktams populiarinti Europos Sąjungoje ir trečiosiose šalyse. Bendras programų, kurių dauguma bus vykdomos trejus metus, biudžetas yra 46,5 mln. EUR – iš jų 23,3 mln. EUR skyrė ES. Atrinktos programos taikomos įvairių kategorijų produktams, pavyzdžiui, kokybiškiems produktams (saugomoms kilmės vietos nuorodoms, saugomoms geografinėms nuorodoms ir garantuotiems tradiciniams gaminiams), ekologiškiems produktams, šviežiems vaisiams ir daržovėms, vynui, pienui ir pieno produktams, gėlėms, perdirbtiems vaisiams ir daržovėms, apdorotiems grūdams ir ryžiams, kiaušinių ženklinimui ir skirtingų produktų kategorijų deriniams.Trečiosios šalys ir regionai, kuriems skiriama parama, yra Šiaurės Amerika, Rusija, Kinija, Artimieji Rytai, Pietryčių Azija, Indija, Lotynų Amerika, Norvegija, Azerbaidžanas, Baltarusija ir Turkija.  Daugiau informacijos

2014/04/28

Narystės ES 10-mečio išvakarėse – žvaigždžių koncertas Vilniaus Katedros aikštėje

2014 m. balandžio mėn. 30 d. 18.30 val. Vilniaus Katedros aikštėje vyks Lietuvos narystės Europos Sąjungoje 10-mečiui skirtas šventinis koncertas „ESame“. Iškilmes pradės ir sveikinimo kalbą sakys Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė. Koncertą tiesiogiai transliuos LRT televizija.  Daugiau informacijos

2014/04/28

Iš saulės šviesos – reaktyviniai degalai. Įgyvendinant ES projektą pirmą kartą pagamintas „saulės“ žibalas

Įgyvendinant ES finansuojamą mokslinių tyrimų projektą SOLAR-JET pirmą kartą pasaulyje iš vandens ir anglies dioksido (CO2) pagaminti „saulės“ reaktyviniai degalai. Mokslininkai pirmą kartą sėkmingai pademonstravo visą atsinaujinančiojo žibalo gamybos grandinę kaip aukštos temperatūros energijos šaltinį naudodami koncentruotą šviesą. Projektas tebėra bandomajame etape – laboratorijos sąlygomis naudojant imituojamą saulės šviesą pagaminta apie stiklinė reaktyvinių degalų. Tačiau rezultatai suteikia vilties, kad ateityje iš saulės šviesos, CO2 ir vandens galės būti gaminami bet kokie skystieji angliavandeniliniai degalai.  Daugiau informacijos

2014/04/24

Naujas tyrimas rodo, kad darbuotojai mažiau patenkinti darbo sąlygomis

Nors šiek tiek daugiau nei pusė (53 proc.) Europos darbuotojų mano, kad darbo sąlygos jų šalyje geros (taip mano 50 proc. lietuvių), vis dėlto daugumos (57 proc.) ES piliečių nuomone, jų darbo sąlygos per pastaruosius 5 metus pablogėjo (su tokia nuomone sutinka tik 29 proc. lietuvių). Tai rodo šiandien paskelbtas „Eurobarometro“ tyrimas, kuriame nagrinėjama, kaip krizė paveikė darbo vietų kokybę. Nors dauguma darbuotojų yra patenkinti savo darbo sąlygomis (vidutiniškai 77 proc. visų ES darbuotojų), vienų šalių rezultatai labai skiriasi nuo kitų: nuo 94 proc. Danijoje iki 38 proc. Graikijoje. Apskritai dauguma ES darbuotojų labai patenkinti savo darbo dienos trukme (80 proc.; o Lietuvoje – 82 proc.) ir sveikata bei sauga darbe (85 proc.).  Daugiau informacijos

2014/04/22

Žurnalistų ir diplomatų trikovės varžybos bei bendradarbiavimo projektų apžiūra

Jungtinio techninio sekretoriato informacija (Europos kaimynystės ir partnerystės priemonė):  Daugiau informacijos

2014/04/17

Komisija teigiamai vertina Parlamento priimtus jūrų erdvės planavimo teisės aktus

Šiandien Europos Parlamentas patvirtino Jūrų erdvės planavimo direktyvą, kuri valstybėms narėms turėtų padėti parengti geresnio įvairios jūrinės veiklos derinimo planus ir užtikrinti, kad ta veikla būtų kuo našesnė ir tvaresnė. Toje pačioje pakrančių ir jūrų teritorijoje yra vykdoma įvairių rūšių veikla ir konkuruojama dėl išteklių, todėl erdvės reikia žvejybos vietoms, akvakultūros ūkiams, saugomoms jūrų teritorijoms, taip pat jūrų infrastruktūrai, kaip antai kabeliams, vamzdynams, jūrų keliams, naftos, dujų ir vėjo energijos įrenginiams. Naujoji direktyva padės išvengti galimo veiklos rūšių įvairovės nesuderinamumo, ją įgyvendinant bus sukurtos pastovios investuotojams patrauklios sąlygos ir taip bus prisidedama prie tvaraus augimo.  Daugiau informacijos

2014/04/16

Komisija palankiai vertina Parlamento patvirtintą naują Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondą

Europos Parlamentas didžiąja balsų dauguma šiandien patvirtino Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondą (EJRŽF). Iš šio fondo, kuriam 2014–2020 m. bus skirta 6,5 mlrd. eurų, bus finansuojami naujos pertvarkytos bendros žuvininkystės politikos (BŽP) įgyvendinimo projektai ir teikiama parama žvejams, žuvų augintojams ir pakrančių bendruomenėms, kad jie prisitaikytų prie pasikeitusių taisyklių. Iš fondo taip pat bus finansuojami projektai, kuriais skatinamas mėlynasis augimas ir darbo vietų kūrimas pagal ES integruotą jūrų politiką.  Daugiau informacijos

2014/04/15

Europos Komisija atkreipia dėmesį į mišrių šeimų problemas ir pradeda konsultacijas dėl tolesnių veiksmų

Šiandien paskelbtoje Europos Komisijos ataskaitoje atkreipiamas dėmesys į mišrioms šeimoms (skirtingos pilietybės sutuoktiniams) Europoje vis dar kylančias teisines problemas, kai jos bando spręsti tarpvalstybinius ginčus dėl jų santuokos arba vaikų globos. Padidėjus piliečių judumui Europos Sąjungoje, padaugėjo šeimų, kurių nariai yra skirtingų pilietybių, gyvena skirtingose ES valstybėse narėse arba valstybėje narėje, kurios piliečiu nėra bent vienas iš šeimos narių. Iširus šeimai, tarpvalstybinis teisminis bendradarbiavimas itin svarbus siekiant vaikams užtikrinti saugų teisinį pagrindą, kad jie galėtų palaikyti ryšius su abiem tėvais arba globėjais, kurie gali gyventi kitoje valstybėje narėje. Šiandien paskelbtoje ataskaitoje pabrėžiama, kad reikia nuveikti daugiau, kad tokioje padėtyje atsidūrusioms mišrioms šeimoms būtų suteiktas didesnis teisinis aiškumas (pvz., žinoti, kuris teismas yra kompetentingas nagrinėti jų   Daugiau informacijos

2014/04/15

Persvarstytas skaidrumo registras: daugiau informacijos, daugiau paskatų, griežtesnis tonas pažeidėjų atžvilgiu

Bendro interesų grupių atstovų registras buvo sukurtas 2011 m. Jis veikia pagal Europos Parlamento  ir Europos Komisijos tarpinstitucinį susitarimą (TIS), kurį neseniai persvarstė aukšto lygio grupė, kartu pirmininkaujama Komisijos pirmininko pavaduotojo Marošo Šefčovičiaus ir Parlamento pirmininko pavaduotojo Rainerio Wielando. Grupės darbe dalyvavo ir Europos Parlamento nariai iš visų frakcijų, taip pat stebėtojas iš Tarybos. 2013 m. rugpjūčio–gruodžio mėn. grupė surengė devynis posėdžius ir pateikė registro tobulinimo rekomendacijų.  Daugiau informacijos

2014/04/14

Laisvas darbuotojų judėjimas. Komisija teigiamai vertina tai, kad Taryba priėmė direktyvą, kuria veiksmingiau užtikrinamos darbuotojų teisės

Europos Komisija palankiai vertina tai, kad šiandien ES Ministrų Taryba priėmė naują direktyvą, kuria siekiama užtikrinti, kad ES piliečių teisė dirbti kitoje valstybėje narėje būtų geriau taikoma nacionaliniu lygmeniu. Naujomis taisyklėmis, kurias Komisija pasiūlė 2013 m. balandžio mėn., siekiama panaikinti atotrūkį tarp teisių pripažinimo ir praktinio jų įgyvendinimo, kad kitoje šalyje darbo ieškantiems asmenims būtų lengviau praktiškai naudotis savo teisėmis. Valstybės narės turės per dvejus metus įgyvendinti šią direktyvą nacionaliniu lygmeniu.  Daugiau informacijos

2014/04/14

ES pagrindinių teisių chartijos svarba didėja. Nauda piliečiams

Šiandien Europos Komisijos paskelbta 4-oji ES pagrindinių teisių chartijos taikymo ataskaita rodo, kad šios chartijos svarba vis didėja: ES Teisingumo Teismas vis plačiau taiko chartiją savo sprendimuose, o nacionaliniai teisėjai vis labiau suvokia chartijos poveikį ir kreipiasi į Teisingumo Teismą dėl išaiškinimo. Europos Komisija taip pat vis aktyviau siekė užtikrinti chartijos taikymą, skatindama ir gindama pagarbą joje išdėstytoms ES piliečių teisėms. Nuo 2010 m. Europos Komisija remiasi vadinamuoju pagrindinių teisių kontroliniu sąrašu – tikrina kiekvieno siūlomo teisės akto poveikį pagrindinėms teisėms. Metinėje chartijos taikymo ataskaitoje vertinama pažanga ir nurodomi uždaviniai bei problemos. Iš ataskaitos matyti, kad Europos Komisija siekia užtikrinti, kad pagrindinės teisės būtų visų ES politikos sričių centre.  Daugiau informacijos

2014/04/14

Lyčių lygybė. ES veiksmai skatina nuolatinę pažangą

2013 m. Europos Komisija toliau dėjo pastangas, siekdama didinti moterų ir vyrų lygybę, įskaitant veiksmus, skirtus sumažinti lyčių nelygybę užimtumo srityje, vyrų ir moterų darbo užmokesčio bei pensijų skirtumus, kovoti su smurtu ir skatinti lyčių lygybę sprendimų priėmimo srityje. Šios pastangos duoda rezultatų: konkreti pažanga padaryta sprendžiant moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumo problemą – visų pirma įgyvendinant Komisijos iniciatyvą, skirtą darbo užmokesčio skaidrumui padidinti (IP/14/222) – arba didinant moterų skaičių bendrovių valdybose (žr. priedą). Tokios yra pagrindinės Komisijos metinės lyčių lygybės ataskaitos, kuri šiandien paskelbta su metine ataskaita dėl pagrindinių teisių (žr. IP/14/422), išvados. Tačiau vis dar lieka spręstinų u  Daugiau informacijos

2014/04/14

Piktnaudžiavimas rinka. Gindama sąžiningumą rinkoje, ES įveda baudžiamąsias sankcijas

Europos Komisija sveikina šiandien Tarybos oficialiai priimtą jos reglamento dėl piktnaudžiavimo rinka pasiūlymą (IP/11/1217) ir direktyvos dėl baudžiamųjų sankcijų už piktnaudžiavimą rinką pasiūlymą (IP/11/1218). Europos Parlamentas plenariniu balsavimu reglamentui pritarė 2013 m. rugsėjo 10 d. (MEMO/13/774), o direktyvai – 2014 m. vasario 4 d. (MEMO/14/77).  Daugiau informacijos

2014/04/14

Komisija ragina sektoriaus, vairuotojų ir aplinkos labui tobulinti krovinių vežimo keliais taisykles

Už transportą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Siimas Kallasas ragina paprastinti ES krovinių vežimo keliais taisykles ir padaryti jas aiškesnes. Savo pastabas S. Kallasas pateikė šiandien paskelbus kelių transporto vidaus rinkos integravimo ataskaitą. Konstatavus tam tikrą pažangą, taip pat daroma išvada, kad Europos ūkiui ir aplinkai būtų naudinga, jei likę apribojimai būtų pašalinti.  Daugiau informacijos

2014/04/14

Naujajame Komisijos tyrime įvardyti geriausi Europos informacinių ir ryšių technologijų centrai

Kur, Jūsų manymu, geriausi informacinių ir ryšių technologijų (IRT) centrai? Pažvelkite į naujajame IRT kompetencijos centrų ES žemėlapyje pažymėtą Miuncheną, Londoną, Paryžių arba mažesnius miestus, pavyzdžiui, Darmštatą. Žemėlapyje parodytos vietos, kuriose klesti skaitmeninės technologijos, ir atkreipiamas dėmesys į tokios sėkmės veiksnius.  Daugiau informacijos

2014/04/14

Bus geriau saugomos ES vartotojų teisės užsisakant atostogas internetu

Nacionalinės vartotojų apsaugos institucijos ėmėsi bendrų veiksmų, kuriuos koordinavo Europos Komisija, ir 2013 m. patikrino 552 svetaines. Rezultatai apstulbino – Europos vartotojų teisės nepaisyta net 382 svetainėse. Imtasi ryžtingų vykdymo užtikrinimo veiksmų, ir 62 proc. patikrintų svetainių su vartotojais dabar elgiasi taip, kaip turėtų. Likusiems 38 proc. gresia papildomos sankcijos, nes Europos institucijos ėmėsi tolesnių veiksmų, kad užtikrintų, jog būtų visapusiškai laikomasi vartotojų teisių.  Daugiau informacijos

2014/04/14

Mažeikiškis: mūsų miestas – dar nesprogęs pumpuras

Apie gilias pramonės tradicijas turinčių Mažeikių perspektyvas ir plėtros kryptis vietos politikai, verslininkai ir bendruomenės atstovai balandžio 10 dieną diskutavo su ekonomikos ekspertais debatuose „Mažeikiai: darbo, verslo ir investicijų perspektyvos“, kuriuos organizavo Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje.  Daugiau informacijos

2014/04/10

Komisija skelbia pirmąją ES transporto suvestinę

Šiandien Europos Komisija paskelbė pirmąją ES transporto suvestinę. Joje palyginti valstybių narių rezultatai pagal 22 su transportu susijusias kategorijas ir daugumoje jų pažymėta po penkias geriausius ir blogiausius rezultatus pasiekusias šalis. Suvestinėje pirmauja aukščiausius 11 kategorijų balus surinkę Nyderlandai ir Vokietija, po jų rikiuojasi Švedija, Jungtinė Karalystė ir Danija.  Daugiau informacijos

2014/04/10

Vaiko teisės. Komisija renka nuomones, kaip geriausiai apsaugoti labiausiai pažeidžiamus asmenis nuo smurto

Kokiomis priemonėmis veiksmingiausia kovoti su smurtu prieš vaikus? Su kokiomis didžiausiomis problemomis susiduria nacionalinės vaiko apsaugos sistemos? Kaip ES galėtų remti nacionalines vaiko apsaugos sistemas? Siekdama atsakyti į šiuos klausimus, Europos Komisija šiandien pradėjo viešąsias konsultacijas internetu, skirtas padėti valstybėms narėms parengti integruotas ir veiksmingas vaiko apsaugos sistemas. Surinktos informacijos pagrindu bus parengtos ES gairės, kuriose bus pateikta informacija apie su šiomis sistemomis susijusius ES teisės aktus ir politikos kryptis. Jose bus aiškiai apibrėžta, kokiais atvejais ES gali remti nacionalines vaiko apsaugos sistemas, ir tarpvalstybiniu bei nacionaliniu mastu skleidžiama geroji vaikų apsaugos praktika. Iki liepos 3 d. vyksiančiose   Daugiau informacijos

2014/04/09

Sveikatos priežiūra jūsų kišenėje. Mobiliosios sveikatos priežiūros potencialo panaudojimas.

Šiandien Europos Komisija pradeda konsultacijas dėl mobiliosios sveikatos priežiūros, arba m. sveikatos (#mHealth), ir prašo padėti rasti būdų gerinti europiečių sveikatą ir savijautą panaudojant mobiliuosius įrenginius, kaip antai mobiliuosius telefonus, planšetinius kompiuterius, paciento stebėjimo įrenginius ir kitus belaidžio ryšio įrenginius.  Daugiau informacijos

2014/04/09

Komisija siūlo sukurti naują platformą, kuria siekiama veiksmingiau užkirsti kelią nedeklaruojamam darbui

Šiandien Europos Komisija pasiūlė sukurti Europos platformą, skirtą bendradarbiavimui ES lygmeniu gerinti siekiant veiksmingiau užkirsti kelią nedeklaruojamam darbui ir nuo jo atgrasyti. Platformoje dalyvautų įvairios nacionalinės vykdymo užtikrinimo institucijos, kurios vykdo kovą su nedeklaruojamu darbu – reiškiniu, kuris labai kenkia darbo sąlygoms, sąžiningai konkurencijai ir valstybių biudžetams.  Daugiau informacijos

2014/04/09

Europos Komisija siūlo skatinti didžiausių Europos bendrovių akcininkų aktyvumą ir suteikti jiems teisę balsuoti dėl vadovų atlyginimų

Šiandien Europos Komisija patvirtino tam tikras priemones, kurių tikslas – gerinti maždaug 10 000 Europos biržinių bendrovių valdymą. Šios priemonės padėtų didinti tų bendrovių konkurencingumą ir ilgalaikį tvarumą. Taip pat siūloma kitų ekonomiškai efektyvių bendrovių teisės sprendimų tarpvalstybinę veiklą vykdančioms mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ). Šiuo priemonių rinkiniu įgyvendinami pagrindiniai veiksmai, nustatyti kovo 27 d. Komunikate dėl ilgalaikio Europos ekonomikos finansavimo (IP/14/320).  Daugiau informacijos

2014/04/09

Paskelbti penktą kartą teikiamo ES apdovanojimo už žurnalistinį darbą laureatai

Vakar vakare Briuselyje vykusioje apdovanojimų ceremonijoje už sveikatos politiką atsakingas Europos Komisijos narys Tonio Borgas paskelbė penktą kartą teikiamo ES apdovanojimo už žurnalistinį darbą sveikatos srityje laureatus. Iš daugiau kaip 850 konkursui pateiktų straipsnių visų 28 ES šalių vertinimo komisijos atrinko po vieną nacionalinį finalininką.  Daugiau informacijos

2014/04/08

ES kreipėsi į PPO dėl Rusijos draudimo importuoti kiaulieną

Šiandien ES kreipėsi į Pasaulio prekybos organizaciją (PPO) dėl Rusijos įvesto draudimo importuoti kiaules, šviežią kiaulieną ir tam tikrus kiaulienos produktus iš ES. Rusija uždarė savo rinką Europos Sąjungai 2014 m. sausio pabaigoje – taip visas ES eksportas sumažėjo beveik 25 proc. Savo sprendimą Rusija pagrindė keturiais pavieniais afrikinio kiaulių maro atvejais Lietuvoje ir Lenkijoje ties siena su Baltarusija.  Daugiau informacijos

2014/04/08

Komisija ragina sukurti griežtas nepilotuojamųjų civilinių skraidymo aparatų naudojimo taisykles

Šiandien Europos Komisija pasiūlė nustatyti naujas griežtas taisykles nepilotuojamųjų civilinių skraidymo aparatų (nuotolinio valdymo skraidymo aparatų sistemų) skrydžiams reguliuoti. Bus nustatytos naujos saugos, saugumo, privatumo, duomenų apsaugos, draudimo ir atsakomybės taisyklės. Taip siekiama Europos pramonei sukurti galimybes pirmauti šios naujos technologijos rinkoje ir užtikrinti, kad būtų nustatytos būtinos saugios veiklos užtikrinimo priemonės   Daugiau informacijos

2014/04/07

Rytoj Briuselyje bus apdovanota geriausia jaunoji ES vertėja iš Lietuvos Laura Baronaitė

Rytoj, balandžio 8 d., Briuselyje už švietimą, kultūrą, daugiakalbystę ir jaunimą atsakinga Europos Komisijos narė Androulla Vassiliou įteiks prizus Europos Komisijos organizuojamo jaunųjų vertėjų konkurso „Juvenes Translatores“ nugalėtojams. Dvidešimt aštuoni moksleiviai – po vieną iš kiekvienos valstybės narės – pakviesti į Briuselį atsiimti apdovanojimo ir diplomo už geriausią vertimą savo šalyje. Lietuvoje geriausia jaunąja vertėja išrinkta Pasvalio raj. Pumpėnų vidurinės mokyklos moksleivė Laura Baronaitė. Laurą konkursui parengė jos anglų kalbos mokytoja Olga Daugene.  Daugiau informacijos

2014/04/04

ES romų integracijos priemonės duoda pirmų rezultatų

Įgyvendindama suderintus veiksmus, Europos Komisijos užtikrino, kad Europos politinėje darbotvarkėje daug dėmesio būtų skirta romų integracijai. Kaip matyti iš šiandien skelbiamos naujos ataskaitos, kurioje vertinama valstybių narių ES romų integracijos nacionalinių strategijų bendrųjų principų įgyvendinimo pažanga, romų padėtis jau šiek tiek pagerėjo.  Daugiau informacijos

2014/04/03

Europos Parlamentas balsuoja už tarptinklinio ryšio mokesčių panaikinimą, vartotojų teisių išplėtimą ir geresnių telekomunikacijų kūrimo palengvinimą

Šiandien Europos Parlamentas, balsuodamas už Komisijos pasiūlytą reglamentą dėl žemyno ryšių infrastruktūros (bendrosios telekomunikacijų rinkos)*, pritarė tam, kad iki 2015 m. Kalėdų tarptinklinio ryšio mokesčių nebeliktų.  Daugiau informacijos

2014/04/03

Programos „Copernicus“ palydovas parengtas startui

Europos Komisija nekantriai laukia „Sentinel 1A“ – pirmojo programos „Copernicus“ palydovo – paleidimo iš Europos kosmodromo Prancūzijos Gvianoje. Jis numatytas balandžio 3 d. 23.02 val. Briuselio laiku (tiesioginė transliacija: http://www.esa.int/spaceinvideos/ESA_Live )Daugiau informacijos

2014/04/03

Esenas, Liubliana, Neimegenas, Oslas ir Umeo įtraukti į galutinį 2016 m. Europos žaliosios sostinės kandidatų sąrašą

Šiandien Europos Komisija paskelbė, kad penki miestai – Esenas (Vokietija), Liubliana (Slovėnija), Neimegenas (Nyderlandai), Oslas (Norvegija) ir Umeo (Švedija) – atrinkti į finalinį konkurso dėl 2016 m. Europos žaliosios sostinės vardo etapą. Šis vardas kasmet suteikiamas vienam Europos miestui – taip pripažįstami jo pasiekimai aplinkos tvarumo srityje. Pirmą kartą nuo šios iniciatyvos pradžios į jį gali pretenduoti Europos miestai, kuriuose gyvena daugiau kaip 100 000 gyventojų; anksčiau į jį galėjo pretenduoti tik miestai, kuriuose gyvena ne mažiau kaip 200 000 gyventojų.  Daugiau informacijos

2014/04/03

Aukšto lygio grupė pradeda veiklą: bus sprendžiamas būsimo ES finansavimo klausimas

Vakar Briuselyje aukšto lygio grupė nuosavų išteklių klausimais, vadovaujama buvusio Italijos Ministro Pirmininko ir Europos Komisijos nario Mario Monti, surengė savo pirmąjį posėdį.  Daugiau informacijos

2014/04/02

Pareiškimas po ES ir JAV energetikos tarybos susitikimo

Šiandien Briuselyje įvyko penktasis ES ir JAV energetikos tarybos susitikimas. Daug dėmesio skirta įvykiams Ukrainoje, kurie paryškino susirūpinimą dėl energetinio saugumo ir būtinybę stiprinti energetinį saugumą Europoje.  Daugiau informacijos

2014/04/01

Sukurta saulės šviesos imitacija

Įsivaizduokite, kad sėdite kambaryje be langų, tačiau jaučiate, kaip veidą glosto saulės spinduliai. Tokią unikalią patirtį siūlo ES finansuojamas projektos „Coelux“, kurio metu siekiama atkurti fizinį ir optinį natūralios šviesos efektą uždarose patalpose. Tyrimų duomenimis, natūraliai per atmosferą sklindančios saulės šviesos imitacija teigiamai veikia uždarose patalpose ar požemyje dirbančių žmonių aktyvumą ir sveikatą.  Daugiau informacijos

2014/04/01

Lankstesnės vizų taisyklės ekonomikos augimui ir darbo vietų kūrimui skatinti

Daug į ES norinčių atvykti ne ES šalių piliečių dažnai susiduria su sudėtingomis, ilgai trunkančiomis ir daug kainuojančiomis vizų išdavimo procedūromis. Šiandien pateikti pasiūlymai leis gerokai sutrumpinti ir supaprastinti procedūras, taikomas asmenims, kurie nori trumpam atvykti į ES. Be to, bus sutaupyta lėšų, sumažės biurokratinių formalumų ir bus išlaikytas esamas saugumo lygis. Palengvinus teisėtų keliautojų galimybes vykti į Šengeno erdvę jiems bus paprasčiau aplankyti draugus ir gimines ar keliauti verslo reikalais. Bus skatinama aktyviau plėtoti ekonominę veiklą, kurti darbo vietas turizmo ir kituose susijusiuose sektoriuose, pvz., restoranų ir transporto pramonės. Neseniai atliktas tyrimas parodė, kad dėl sudėtingų vizų išdavimo procedūrų 2012 m. iš šešių daugiausia keliautojų turinčių šalių negalėjo atvykti iš viso 6,6 mln. potencialių keliautojųi.  Jis taip pat parodė,   Daugiau informacijos

2014/03/31

Ataskaita dėl klimato kaitos poveikio visuomenei

Šiandien Jungtinių Tautų klimato kaitos mokslinis komitetas pristatė naujausią ataskaitą dėl klimato kaitos poveikio visuomenei ir gebėjimų prisitaikyti prie kintančio klimato. Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos ataskaitoje pateikiami įrodymai, kad klimato kaita jau daro didelį poveikį, ir teigiama, kad tokio poveikio riziką ateityje gali sumažinti skubūs šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo veiksmai.  Daugiau informacijos

2014/03/31

ES paramos kasdienei vartotojų veiklai kaina – tik 5 centai

Tik 5 centai – tiek vienas pilietis kasmet skiria Europos Sąjungos vartotojų programai, kuri padeda piliečiams visapusiškai naudotis vartotojų teisėmis ir aktyviai dalyvauti bendrojoje rinkoje. Bendras programos biudžetas 2014–2020 m. – 188,8 mln. EUR  Daugiau informacijos

2014/03/31

Užimtumas ir socialinė padėtis. Ketvirčio apžvalga rodo tik nežymų pagerėjimą, nors yra pirmų ekonomikos atsigavimo požymių

Naujausios Europos Komisijos Užimtumo ir socialinės padėties ketvirčio apžvalgos duomenimis, dėl pastarojo ekonomikos pagyvėjimo naujų darbo vietų dar nesukurta, o ES socialinės padėties pagerėjimo požymių kol kas nedaug. Iš šios analizės taip pat matyti, kad 2013 m., kaip ir manyta, išaugo skurdo lygis ir truputį padidėjo socialinės apsaugos išlaidų veiksmingumas, nors jo poveikis tebėra labai silpnas. Apžvalgoje empiriškai įrodyta, kad sunkiausiu krizės laikotarpiu didžiausią neigiamą poveikį užimtumo srityje patyrė vyrai ir jaunimas.  Daugiau informacijos

2014/03/31

Lietuvoje mirtinų nelaimingų atsitikimų keliuose skaičius mažėja, tačiau vis dar yra gerokai didesnis už ES vidurkį

Lietuvoje žūčių keliuose mažėja. 2013 metais žuvusiųjų skaičius milijonui gyventojų buvo 85, 2010m. - 103, o 2001m. – 202. Lyginant su Europos Sąjungos vidurkiu (52 žuvusieji milijonui gyventojų) žuvusiųjų skaičius išlieka didelis. Lietuva, Latvija, Lenkija, Kroatija, Graikija ir kitos valstybės narės, kurios padarė pažangą, tačiau kurių mirtinų nelaimingų atsitikimų keliuose statistika vis dar yra gerokai didesnė už ES vidurkį raginamos dar labiau didinti pastangas. Ypatingo dėmesio reikalauja padėtis Latvijoje, kur kelių eismo sauga pernai, deja, visai nepagerėjo. Žuvusiųjų keliuose skaičius taip pat padidėjo Maltoje ir Liuksemburge, nors absoliutūs šių šalių skaičiai yra tokie maži, kad dideli svyravimai skirtingais metais nėra statistiškai reikšmingi.  Daugiau informacijos

2014/03/31

Kaip užtikrinti sąžiningas, humaniškas ir veiksmingas asmenų grąžinimo procedūras?

Veiksminga ir humaniška grąžinimo procedūra, kurios metu paisoma pagrindinių teisių, yra esminė ES migracijos politikos dalis. Šiandien priimtame Komunikate dėl ES grąžinimo politikos Komisija pristato šioje srityje pasiektą pažangą ir nurodo, kokių pokyčių ir veiksmų reikia ateityje.  Daugiau informacijos

2014/03/28

Kovo mėn. sprendimų dėl pažeidimų rinkinys

Mėnesiniame rinkinyje apžvelgiamais sprendimais dėl pažeidimų Europos Komisija imasi teisinių veiksmų prieš valstybes nares, kurios netinkamai vykdo pagal ES teisę nustatytus įsipareigojimus. Šiais įvairiems sektoriams skirtais sprendimais siekiama užtikrinti, kad ES teisė būtų taikoma tinkamai ir būtų naudinga piliečiams bei įmonėms. Komisija priėmė 139 sprendimus, įskaitant 11 pagrįstų nuomonių ir 3 sprendimus perduoti bylą Europos Sąjungos Teisingumo Teismui. Toliau apžvelgiami pagrindiniai sprendimai. Daugiau informacijos apie pažeidimų nagrinėjimo procedūrą pateikiama MEMO/12/12Daugiau informacijos

2014/03/27

Europos Komisija pradeda viešas konsultacijas internetu dėl investuotojų apsaugos pagal TPIP

Europos Komisija, siekdama, kad prekybos derybos su JAV būtų pačios atviriausios ir skaidriausios, palyginti su visomis ligšiolinėmis derybomis, šiandien pradeda viešas konsultacijas dėl investuotojų apsaugos bei investuotojų ir valstybės ginčų sprendimo pagal Transatlantinę prekybos ir investicijų partnerystę (TPIP).Be to, Europos Komisijos nuomone, šias viešas konsultacijas būtina pradėti reaguojant į vis dažnesnes visuomenėje kylančias diskusijas ir didėjantį susirūpinimą investuotojų ir valstybės ginčų sprendimu pagal TPIP.  Daugiau informacijos

2014/03/27

Komisijos veiksmų planas Europos ekonomikos ilgalaikiams finansiniams poreikiams patenkinti

Europos Komisija šiandien priėmė rinkinį priemonių, kuriomis bus plėtojami įvairūs nauji būdai pasinaudoti ilgalaikio finansavimo galimybėmis ir remti Europos grįžimą prie tvaraus ekonomikos augimo. Įgyvendinant strategiją „Europa 2020“ ir 2030 m. klimato kaitos ir energetikos dokumentų rinkinį reikės didelių ilgalaikių investicijų į infrastruktūrą, naujas technologijas ir inovacijas, mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą, taip pat į žmogiškąjį kapitalą. Pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę nustatyta, kad vien tik į ES reikšmės transporto, energetikos ir telekomunikacijų infrastruktūros tinklus iki 2020 m. reikės investuoti 1 trilijoną EUR.  Daugiau informacijos

2014/03/27

Siekiama, kad Europos Parlamento rinkimai būtų demokratiškesni ir kad juose dalyvautų daugiau žmonių

Iki Europos Parlamento rinkimų likus dviem mėnesiams paskelbtose dviejose naujose Komisijos ataskaitose apžvelgti veiksmai, kurių ryžtingai imtasi siekiant, kad šie rinkimai būtų demokratiškesni, o Europos politika – artimesnė piliečiams. Vienoje ataskaitoje išnagrinėta, kaip valstybės narės ir politinės partijos vadovavosi pernai Komisijos pateiktomis rekomendacijomis didinti Europos Parlamento rinkimų skaidrumą ir demokratinį teisėtumą ( IP/13/215 ). Viena svarbiausių rekomendacijų buvo prašyti Europos politinių partijų, kad jos pasiūlytų pagrindinius kandidatus į Komisijos pirmininkus. Antroje ataskaitoje nagrinėjama nauja komunikacijos priemonė – vadinamieji piliečių dialogai. Šia pastaruosius 18 mėnesių Komisijos plėtota priemone siekta informuoti piliečius, atkurti jų pasitikėjimą Europos ir naciona  Daugiau informacijos

2014/03/25

Lietuvoje siūlomas plačiajuostis ryšys yra pigiausias Europos Sąjungoje

Šiandien paskelbtais ES duomenimis, 400 mln. Europos interneto naudotojų tenka dalyvauti geografinėje loterijoje dėl plačiajuosčio ryšio kainos, spartos ir pasirinkimo. Iš keturių šiandien paskelbtų tyrimų rezultatų matyti, kad ES plačiajuosčio ryšio rinkose nėra nei pasiūlos modelio, nei nuoseklumo. Vartotojus trikdo ir operatorių pateikiamos informacijos skirtingumas, todėl galimybė pasirinkti jiems tinkamiausią variantą ribota. Populiariausių plačiajuosčio ryšio pasiūlymų kainos kai kuriose valstybėse narėse gali būti keturis kartus didesnės nei kitur, net atsižvelgus į valstybės perkamąją galią.  Daugiau informacijos

2014/03/25

Komisija siūlo, kad ekologiškų produktų būtų gaminama daugiau ir geresnės kokybės

Komisija paskelbė naujo reglamento dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo pasiūlymą. Naujajame pasiūlyme, kuriuo siekiama šalinti dabartinės sistemos trūkumus, daugiausiai dėmesio skiriama vartotojams ir gamintojams rūpimiems klausimams. ES ekologiškų produktų rinka per pastaruosius 10 metų išaugo keturgubai ir tam, kad sektorius galėtų ir toliau plėstis ir būtų pasirengęs spręsti ateities uždavinius, reikia atnaujinti ir pakoreguoti taisykles.  Daugiau informacijos

2014/03/25

2012 m. Europos Sąjungoje perdirbta arba paversta kompostu 42 % apdorotų komunalinių atliekų, Lietuvoje – dukart mažiau

Eurostato duomenimis, 2012 m. vienam Europos Sąjungos gyventojui teko 492 kg komunalinių atliekų (iš jų 480 kg komunalinių atliekų buvo apdorota). Komunalinės atliekos apdoros skirtingai: 34 % išvežta į sąvartynus, 24 % sudeginta, 27 % perdirbta, 15 % paversta kompostu. Perdirbtų arba paverstų kompostu komunalinių atliekų dalis Europos Sąjungoje išaugo nuo 18 % 1995 m. iki 42 % 2012 m.  Daugiau informacijos

2014/03/25

Vartotojų saugos didinimas: Europos ankstyvojo perspėjimo dėl pavojingų produktų sistemai – dešimt metų

Jau dešimt metų Europos vartotojai, naudodamiesi ES skubaus pasikeitimo informacija sistema (RAPEX), gali išvengti nesaugių ne maisto produktų. Komisijos paskelbtoje RAPEX 2013 metų ataskaitoje teigiama, kad lietuviai pateikė 55 įspėjimus. Dėl 19-os iš jų, kitos ES arba EEE šalys ėmėsi tolesnių veiksmų. Ataskaitoje apie pranešamus pavojus matyti, kad lietuviai dažniausiai praneša apie užspringimą (36%), sužalojimus (27%) bei elektros smūgius (15%). 2013 m. gaminių srityje, lietuviai daugiausia pranešė apie žaislus bei elektrinius prietaisus ir įrankius. Palyginus su 2012m., pranešimų apie žaislus padaugėjo (nuo 22 iki 26), tuo tarpu apie cheminius produktus - ženkliai sumažėjo (nuo 10 iki 3).  Daugiau informacijos

2014/03/24

Atlikus apklausą paaiškėjo, kad nedeklaruojamas darbas – plačiai paplitusi problema

Maždaug vienas iš dešimties (11 proc.) europiečių (14 proc. lietuvių) pripažįsta, kad praėjusiais metais pirko su nedeklaruojamu darbu susijusias prekes arba paslaugas, o 4 proc. europiečių (8 proc. lietuvių) pripažįsta, kad jie patys gavo nedeklaruotą užmokestį už atliktą darbą. 3 proc. respondentų (6 proc. lietuvių) dalį darbo užmokesčio darbdavys sumokėjo grynaisiais pinigais (vadinamasis atlyginimas vokelyje). Tokios išvados padarytos atlikus „Eurobarometro“ apklausą, kurios duomenys rodo, kad nedeklaruojamas darbas Europoje tebėra plačiai paplitęs, nors šios problemos mastas ir jos suvokimas įvairiose šalyse skiriasi.  Daugiau informacijos

2014/03/24

„Eurobarometro“ apklausos dėl sporto rezultatai: daug ES gyventojų yra fiziškai neaktyvūs

Pagal naujausios „Eurobarometro“ apklausos dėl sporto ir fizinio aktyvumo rezultatus net 15 proc. lietuvių sportuoja reguliariai (ES vidurkis - 8 proc.). 46 proc. lietuvių (ES vidurkis - 42 proc.) niekada neužsiima sportu.  Daugiau informacijos

2014/03/24

Europos Komisijos nario Algirdo Šemetos pareiškimas dėl Santaupų direktyvos

Šiandien buvo priimta vadinamoji  Santaupų direktyva, užtikrinanti, jog automatinių mainų būdu būtų keičiamasi informacija tarp valstybių narių apie pajamas iš palūkanų. Valstybės narės šį sprendimą priėmė po šešerius metus trukusių derybų. Tai ne tik politiškai simboliškas įvykis, ženklinantis jog bankų slaptumo ir mokesčių neskaidrumo era baigiasi. Tai ir praktine prasme svarbus žingsnis, nes ši direktyva užlopo spragas, egzistuojančias dabartinėje sistemoje (kurią reglamentuoja dar 2003 m. priimta direktyva). Naująja direktyva išplečiama taupymo pajamų sąvoka, įtraukiant visus finansinius produktus, savo esme panašius į taupymo, nepriklausomai nuo to, kaip jie vadinasi. Kitas svarbus pokytis - direktyva užtikrina, kad faktiškasis palūkanų gavėjas negalėtų pasislėpti už tarpininkaujančių finansinių struktūrų, tokių, kaip trestai ar fondai.  Daugiau informacijos

2014/03/24

E. sveikatos padėtis Europos Sąjungoje

Dviejų tyrimų, atliktų Europos intensyviosios priežiūros ligoninėse (jų paskirtis – trumpalaikis medicininis arba chirurginis gydymas ir priežiūra) ir apklausus jos bendrosios praktikos gydytojus, duomenimis, e. sveikatos paslaugomis pradedama naudotis vis aktyviau: 2013 m. 60 % bendrosios praktikos gydytojų naudojosi e. sveikatos priemonėmis – nuo 2007 m. ši dalis padidėjo 50 %. Tačiau reikia pasiekti daug daugiau.  Daugiau informacijos

2014/03/21

Europos masto debatuose Briuselyje dalyvaus piliečiai iš visų ES šalių

Po 50 dialogų, kurie vyko kiekvienos iš 28 ES valstybių narių miestuose, daugiau kaip 150 piliečių Europos Komisijos kviečiami dalyvauti Europos masto debatuose, vyksiančiuose Europos Komisijos „Charlemagne“ pastate Briuselyje kovo 27 d., ketvirtadienį. Popiet bus surengtas piliečių dialogas, kuriam vadovaus EK pirmininkas José Manuelis Barroso, visą dieną vyksiančiuose analogiškuose renginiuose su piliečiais diskutuos dar 10 Komisijos narių ir Europos Parlamento nariai. Pageidaujantys dalyvauti spaudos atstovai turėtų užsiregistruoti Joshua.SALSBY@.ec.europa.euDaugiau informacijos

2014/03/20

Paskelbti 2014 m. ES kultūros paveldo ir „Europa Nostra“ apdovanojimų laureatai

Šiandien Europos Komisija ir „Europa Nostra“ paskelbė 2014 m. Europos Sąjungos kultūros paveldo ir „Europa Nostra“ apdovanojimų laimėtojus. Pagerbti iš 160 projektų, kuriuos pristatė 30 šalių, atrinktų 27 laureatų pasiekimai keturiose srityse: paveldo išsaugojimo, mokslinių tyrimų, ypatingų nuopelnų ir švietimo, mokymo bei informavimo. Apdovanojimų įteikimo iškilmės vyks gegužės 5 d. Burgtheater Vienoje, o renginį globos Austrijos Prezidentas Heinzas Fischeris. Apdovanojimus teiks už švietimą, kultūrą, daugiakalbystę ir jaunimą atsakinga Europos Komisijos narė Androulla Vassiliou ir operos dainininkas, „Europa Nostra“ pirmininkas Plácido Domingo. Šešiems laimėtojams bus skirtas pagrindinis prizas ir įteikta po 10 000 EUR, o vienas „Europa Nostra“ surengtoje internetinėje apklausoje atrinktas laureatas gaus Publikos simpatijų apdovanojimą. ES apdovanojimu ne tik   Daugiau informacijos

2014/03/19

Europos Sąjunga Lietuvai skiria finansinę paramą dėl afrikinio kiaulių maro

Vakar vykusiame Nuolatinio maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos komiteto posėdyje ES valstybių narių ekspertai pavirtino sprendimą skirti 3,5 mln. eurų finansinę paramą kovai su afrikiniu kiaulių maru 2014 metais. Lietuvai, Lenkijai, Estijai ir Latvijai numatyta parama skiriama stebėjimui, informuotumo didinimo kampanijoms ir kompensacijoms ūkininkams už kiaulių skerdimą.  Daugiau informacijos

2014/03/19

Europos Komisija siūlo papildomą 1 mlrd. eurų vertės makrofinansinę pagalbą Ukrainai

Europos Komisija pasiūlė naują 1 mlrd. eurų vertės makrofinansinę pagalbą vidutinės trukmės paskolų forma Ukrainai. Naująją makrofinansinės pagalbos programą artimiausiu laiku turi patvirtinti ES Taryba. Ši programa yra dalis pagalbos Ukrainai paketo, kurį kovo 5 d. paskelbė Europos Komisija ir kovo 6d. patvirtino Europos Vadovų Taryba. Siūloma makrofinansinės pagalbos programa siekiama padėti Ukrainai patenkinti dalį skubių išorinio finansavimo poreikių pagal stabilizavimo ir reformų programą, kuri dabar rengiama su Tarptautinio valiutos fondo (TVF) pagalba. Siūloma pagalba siekiama sumažinti trumpalaikius mokėjimų balanso ir fiskalinius sunkumus.  Daugiau informacijos

2014/03/19

Komisija pritaria pirmai sėkmingai Europos piliečių iniciatyvai

Šiandien Komisija nusprendė pritarti pirmai sėkmingai Europos piliečių iniciatyvai jos kompetencijai priklausančiose srityse. Europos piliečių iniciatyvos „Right2Water“ organizatoriai kreipėsi į Komisiją prašydami užtikrinti, kad visi ES piliečiai turėtų teisę į vandenį ir tinkamas sanitarines sąlygas, kad vandens tiekimui ir vandens išteklių valdymui nebūtų taikomos vidaus rinkos taisyklės ir kad šie sektoriai nebūtų liberalizuojami, ir dėti daugiau pastangų, kad viso pasaulio gyventojai būtų aprūpinti vandeniu ir turėtų tinkamas sanitarines sąlygas.  Daugiau informacijos

2014/03/17

2014 m. ES teisingumo rezultatų suvestinė: veiksmingesnių ES teisingumo sistemų siekis

Europos Komisija šiandien paskelbė antrąją ES teisingumo suvestinę, kurioje aptariama Europos Sąjungos teisingumo sistemų kokybė, nepriklausomumas ir veiksmingumas. ES teisingumo rezultatų suvestinė – informacinė priemonė; joje pateikiama objektyvių, patikimų ir palyginamų duomenų apie valstybių narių teisingumo sistemas. Pirmą kartą paskelbta 2013 m. (IP/13/285), Europos teisingumo rezultatų suvestinė ir 2014 m. padės valstybėms narėms bei ES didinti savo teisingumo sistemų veiksmingumą ir taip prisidėti prie Sąjungos ekonomikos augimo. Į Suvestinės rezultatus bus atsižvelgiama Europos semestre – ES ekonominės politikos koordinavimo procese, kuriuo, teikiant konkrečiai šaliai skirtas rekomendacijas, siekiama pagerinti valstybių narių ekonomikos rezultatus ir konku  Daugiau informacijos

2014/03/17

Žiniasklaidos konkurso „Euromedija 2013“ laimėtojų ir nominantų darbai

Kovo 6-ąją dieną įvyko žiniasklaidos konkurso „Euromedija 2013“ apdovanojimų ceremonija. Skelbiame laimėtojų ir nominantų darbus (laureatai paryškinti juodai).  Daugiau informacijos

2014/03/12

Komisijos rekomendacijos dėl nemokumo

Šiandien Europos Komisija pateikė keletą bendrų principų, pagal kuriuos finansinių sunkumų patiriančioms įmonėms turėtų būti taikomos nacionalinės nemokumo procedūros. Reikia pakeisti požiūrį – pirmiausia turėtų būti skatinama kuo anksčiau restruktūrizuoti perspektyvias įmones ir išvengti jų nemokumo, o ne orientuojamasi į likvidavimą, kaip buvo iki šiol. Kasmet maždaug 200 000 įmonių įvairiose ES šalyse tampa nemokios, ir 1,7 mln. žmonių dėl to netenka darbo, todėl Komisija nori suteikti perspektyvioms įmonėms galimybę persitvarkyti ir išlikti versle. Nacionalinių nemokumo teisės nuostatų reforma būtų naudinga visiems: perspektyvios įmonės lengviau išliktų versle, būtų išsaugota darbo vietų ir kartu pagerėtų kreditorių padėtis – jie galėtų susigrąžinti daugiau savo investicijų nei skolininko bankroto atveju. Bankrutavusiems sąžiningiems verslininkams netrukus būtų suteikiama dar  Daugiau informacijos

2014/03/12

Europos Komisija pristato teisines priemones teisinės valstybės principams Europos Sąjungoje apsaugoti

Šiandien Europos Komisija priėmė naujų teisinių priemonių, kad pašalintų sistemines grėsmes teisinei valstybei bet kurioje iš 28 ES valstybių narių. Ši iniciatyva pradėta po Komisijos narių kolegijos surengtų dviejų orientacijos diskusijų apie teisinę valstybę 2013 m. rugpjūčio 28 d. ir 2014 m. vasario 25 d., kuriose buvo padaryta išvada, kad būtina sukurti ES lygmens priemonę kovai su sisteminėmis grėsmėmis teisinei valstybei. Naujosios priemonės dėl teisinės valstybės papildys pažeidimo procedūras – kai pažeidžiama ES teisė – ir vadinamąją Lisabonos sutarties „7 straipsnio procedūrą“, pagal kurią kraštutiniu atveju gali būti sustabdytos valstybės narės, rimtai ir nuolat pažeidinėjančios ES vertybes, balsavimo teisės.  Daugiau informacijos

2014/03/12

Tikros Europos teisingumo erdvės kūrimas: pasitikėjimo, judumo ir augimo skatinimas

Europos Komisija šiandien pateikė būsimos ES teisingumo politikos viziją. Per ketverius metus nuo Lisabonos sutarties įsigaliojimo padaryta didžiulė pažanga kuriant Europos teisingumo erdvę. Rengdama teisingumo srities teisės aktus Komisija mažino biurokratizmą ir išlaidas piliečiams ir įmonėms, kad skatintų ekonomikos atsigavimą, o piliečiams būtų lengviau kasdieniniame gyvenime praktiškai naudotis laisvo judėjimo teisėmis. Komisija toliau sieks daryti pažangą, kad iki 2020 m. būtų sukurta visapusiškai veikianti bendra Europos teisingumo erdvė, grindžiama pasitikėjimu, judumu ir augimu.   Daugiau informacijos

2014/03/12

Tolesnis būsimos vidaus reikalų politikos kūrimo etapas

Kaip sprendžiant migracijos, prieglobsčio ir saugumo klausimus ES veiksmai gali padėti užtikrinti, kad Europa būtų atvira, klestinti ir saugi visiems joje dirbantiems ir gyvenantiems piliečiams? Netrukus baigsis Stokholmo programa, kurios pagrindu buvo suformuota 2010–2014 m. vidaus reikalų politika. Dabar Komisija pateikia būsimų vidaus reikalų politikos prioritetų strateginę viziją.  Daugiau informacijos

2014/03/10

„Eurobarometro“ apklausa. Dauguma europiečių palankiai vertina naujosios BŽŪP kryptis

Daugiau kaip trys ketvirtadaliai (77 proc.) europiečių mano, kad bendra žemės ūkio politika yra naudinga visiems ES piliečiams. Daugiau kaip 90 proc. jų remia pagrindines naujosios BŽŪP kryptis, pavyzdžiui, teisingiau ir tikslingiau teikiamą paramą (92 proc.), žemdirbiams suteiktos finansinės paramos ir aplinkai palankaus (ekologiško) ūkininkavimo ryšio nustatymą (91 proc.). Tokios yra šiandien Komisijos paskelbtos „Eurobarometro“ apklausos dėl BŽŪP pagrindinės išvados.  Daugiau informacijos

2014/03/07

Europos Komisija lygių galimybių tikslus įgyvendino 11 mėnesių anksčiau

Tarptautinę moters dieną Komisija pažymės naujiena, kad ji moterų atstovavimo tikslus įgyvendino 11 mėnesių anksčiau, nei numatyta. 2010–2014 m. Lygių galimybių strategijoje nustatyti iki 2014 m. gruodžio 31 d. trijose moterų menkai atstovaujamose srityse privalomi pasiekti tikslai: pasiekti, kad moterys eitų 25 % aukščiausiosios grandies vadovų, 30 % vidurinės grandies vadovų ir 43 % nevadovaujamųjų administratorių pareigų.  Daugiau informacijos

2014/03/07

Tarptautinė moters diena: Komisija imasi veiksmų mažinti moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumą

Artėjant Tarptautinei moters dienai - kovo 8 d. - Europos Komisija šiandien patvirtino rekomendaciją valstybėms narėms didinti moterų ir vyrų darbo užmokesčio skaidrumą, kad būtų galima sumažinti moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumą. Vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumas– vyrų ir moterų valandinio uždarbio vidutinis skirtumas atsižvelgiant į visą ekonomiką – pastaraisiais metais visoje ES beveik nepakito ir yra lygus 16,4 proc. (IP/14/190).  Daugiau informacijos

2014/03/06

Paskelbti konkurso „Euromedija 2013“ laureatai

Ketvirtadienį „Europos namuose“ paskelbti žiniasklaidos konkurso „Euromedija 2013“ nugalėtojai. Paskelbti geriausi 2013-ųjų metų spaudos, televizijos, radijo, interneto, regioninės žiniasklaidos, fotožurnalistikos ir socialinės medijos darbai ir apdovanoti jų autoriai.   Daugiau informacijos

2014/03/06

„Technologijų sritis per daug svarbi, kad priklausytų tik vyrams!“

Europos skaitmeninė ekonomika ir programinės įrangos sektorius klesti, bet kurgi moterys? Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja Neelie Kroes sakė: „Technologijų sritis per daug svarbi, kad priklausytų tik vyrams! Kiekvieną savaitę sutinku vis daugiau technologijų srityje dirbančių moterų, kurių pavyzdys įkvepia.“  Daugiau informacijos

2014/03/05

Europos Komisija skiria paramą Ukrainai

Šiandien Europos Komisija sutarė dėl ekonominės ir finansinės paramos Ukrainai, kad paremtų Ukrainos ekonomines ir politines reformas. Šias paramos priemones Europos Komisija pristatys kovo 6 d. vysiančiame neeiliniame Europos Vadovų Tarybos posėdyje.  Daugiau informacijos

2014/03/05

ES siūlo atsakingos prekybos naudingosiomis iškasenomis iš konfliktinių zonų strategiją

ES vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai Catherine Ashton ir už prekybą atsakingas ES Komisijos narys Karelas De Guchtas šiandien pasiūlė integruotą ES požiūrį į tai, kaip užkirsti kelią gauti pelną iš prekybos naudingosiomis iškasenomis, kuris naudojamas ginkluotiems konfliktams finansuoti. Parengtu priemonių paketu siekiama, kad ginkluotoms grupuotėms konfliktinėse ir didelės rizikos zonose būtų sudėtinga savo veiklą finansuoti iš naudingųjų iškasenų kasybos ir prekybos jomis.  Pagrindinis požiūrio akcentas – sudaryti palankesnes sąlygas bendrovėms atsakingai pirkti alavą, tantalą, volframą ir auksą ir stiprinti teisėtos prekybos kanalus.  Daugiau informacijos

2014/03/05

Smurtas prieš moteris kasdien ir visur

ES pagrindinių teisių agentūros pranešimas spaudai  Daugiau informacijos

2014/03/04

Inovacijas diegianti Europa, sudaryta iš skirtingų regionų

Inovacijų Sąjungos veiklos rezultatų suvestinėje 2014 valstybės narės pagal pasiektus rezultatus suskirstytos į keturias grupes.  Daugiau informacijos

2014/03/04

ES užsienio reikalų ir saugumo politikos vyriausiosios įgaliotinės Catherine Ashton pareiškimas dėl Ukrainos po vakar vykusio neeilinio ES užsienio reikalų tarybos susitikimo

„Toliau skatinsime užmegzti konstruktyvų dialogą, kurio tikslas – rasti taikų sprendimą, prisidėsime prie tarptautinių veiksmų, kuriais stengiamasi padėti išspręsti šią krizę, ir bendradarbiausime su Jungtinėmis Tautomis, Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija (ESBO) bei kitomis tarptautinėmis organizacijomis.“  Daugiau informacijos

2014/03/04

Didžiojo septyneto vadovų pareiškimas

Savaitgalį Didžiojo septyneto (G7) šalys kartu su Europos Komisijos Pirmininku J. M. Barroso ir Europos Vadovų Tarybos Pirmininku H. Van Rompuy paskelbė pareiškimą dėl padėties Ukrainoje.  Daugiau informacijos

2014/03/03

ES ir Tunisas užmezgė partnerystę mobilumo srityje

Tunisas ir Europos Sąjunga šiandien oficialiai užmezgė partnerystę mobilumo srityje. Tuo tikslu bendrą deklaraciją pasirašė už vidaus reikalus atsakinga Europos Komisijos narė Cécilia Malmström, Tuniso ambasadorius Belgijoje ir Europos Sąjungoje Taharas Cherifas ir dešimties šioje partnerystėje dalyvaujančių ES valstybių narių (Belgijos, Danijos, Vokietijos, Ispanijos, Prancūzijos, Italijos, Lenkijos, Portugalijos, Švedijos, Jungtinės Karalystės) ministrai.  Daugiau informacijos

2014/03/03

Europiečių nuomone, siekiant darbo vietų kūrimu grindžiamo ekonomikos atsigavimo reikia vykdyti klimato politiką

Šiandien buvo paskelbti „Eurobarometro“ nuomonių apklausos apie klimato kaitą duomenys. Pasak jų, keturi iš penkių Europos Sąjungos gyventojų pripažįsta, kad kovojant su klimato kaita ir efektyviau vartojant energiją galima paskatinti ekonomikos augimą ir užimtumą. Pritariančiųjų skaičius kiek didesnis negu per praėjusią - 2011 m. - apklausą, kai su tuo sutiko 78 % apklaustųjų.  Daugiau informacijos

2014/03/03

Naujų tyrimų rezultatai apie apsaugos nuo potvynių priemones ir aplinkosaugą skatinančius mokesčius

Dviejų tyrimų rezultatai, kuriuos šiandien paskelbė Europos Komisija, rodo, kaip aplinkos politika gali paskatinti ekonomikos augimą stiprinant apsaugą nuo potvynių ir geriau išnaudojant perėjimą prie mokesčių, labiau skatinančių aplinkosaugą. Iš vieno tyrimo gauta daugiau duomenų apie bendrą ekonominę laiku atliktų investicijų į apsaugą nuo potvynių naudą, o antru akcentuojama, kuo pranašesnis mokesčių naštos perkėlimas nuo darbo jėgos bazės į išteklių naudojimo ir taršos bazę.  Daugiau informacijos

2014/02/28

Kovo 1 d. bus paskelbta baigiamoji projekto „Naujasis Europos naratyvas“ deklaracija

Projektą „Naujasis Europos naratyvas“ įgyvendino Europos Komisija Europos Parlamento siūlymu, kai Europos Komisijos Pirmininkas J. M. Barroso 2012 m. metinėje kalboje paragino suburti Europos menininkus, intelektualus, mokslininkus ir akademinės bendruomenės atstovus, kad jie drauge išnagrinėtų visus Europos piliečius vienijančias vertybes bei simbolius ir pasiūlytų naują Europos viziją, kuri padėtų atgaivinti Europos dvasią.  Daugiau informacijos

2014/02/28

Vienodo darbo užmokesčio diena: Europoje moterys uždirba 16,4 proc. mažiau nei vyrai, Lietuvoje – 12,6 proc. mažiau

Remiantis šiandien paskelbtais naujausiais Europos Komisijos duomenimis, Europoje moterys 59 dienas per metus vis dar dirba veltui. Vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumas — vidutinis skirtumas tarp moterų ir vyrų valandinio uždarbio — pastaraisiais metais beveik nepakito ir tebėra 16,4 proc. Vienodo darbo užmokesčio diena jau antrus metus iš eilės Europoje minima vasario 28 d. Tai nauja riba Europos kalendoriuje — metų diena, nuo kurios moterų uždarbis nebesiskiria nuo vyrų uždarbio. Tai reiškia, kad šiemet moterys, kad uždirbtų lygiai su vyrais, turėtų papildomai dirbti 59 dienas.  Daugiau informacijos

2014/02/28

Eurobarometro tyrimas: lietuviai per dešimtmetį priartėjo prie Europos

Naujausio Eurobarometro tyrimo rezultatai rodo, kad per narystės Europos Sąjungoje dešimtmetį padaugėjo Lietuvos piliečių, kurie save tapatina ne tik su Lietuva, bet ir su Europa. Šiuo metu 53 proc. Lietuvos gyventojų teigia, kad jaučiasi ne tik savo šalies piliečiais, bet bent jau iš dalies ir europiečiais. Lietuva yra viena iš nedaugelio šalių, kurioje taip besijaučiančių piliečių procentinė dalis per pastaruosius 10 metų labai padidėjo.  Daugiau informacijos

2014/02/26

Klausimai ir atsakymai. Naujos tabako gaminių taisyklės

Šiandien Europos Parlamentas patvirtino persvarstytą ES tabako gaminių direktyvą. Naujuoju teisės aktu sugriežtinamos tabako gaminių gamybos ir pateikimo ES taisyklės ir nustatomos tam tikrų su tabaku susijusių produktų taisyklės. Šiuo dokumentu siekiama atsakyti į klausimus apie tai, kas konkrečiai pasikeis įsigaliojus pakeistai direktyvai.  Daugiau informacijos

2014/02/25

2014 m. žiemos prognozė: ekonomika atsigauna

Europos Komisijos žiemos prognozėje numatoma, kad daugelyje valstybių narių ir apskritai visoje ES ekonomika toliau atsigaus. Po nuosmukio 2013 m. pavasarį ir trijų iš eilės ketvirčių vangaus kilimo numatomas šiek tiek spartesnis ekonomikos augimas.  Daugiau informacijos

2014/02/25

Viviane Reding apie Katalonijos nepriklausomybę

Europos Komisijos pirmininko pavaduotojos, už teisingumą, pagrindines teises ir pilietybę atsakingos ES Komisijos narės Viviane Reding kalbos apie Katalonijos nepriklausomybę ištrauka.  Daugiau informacijos

Kas taps „Europrotais“ – aiškinsis ir Pravieniškėse, ir Kembridže

2014/02/24

Kas taps „Europrotais“ – aiškinsis ir Pravieniškėse, ir Kembridže

Vasario 26 d. prasideda didžiausio Lietuvoje protų kovų turnyro „Europrotai“ trečiasis sezonas. Prieš dvejus metus startavęs žaidimas šį pavasarį vyks pusšimtyje miestų ir miestelių. Mažo miestelio bibliotekoje ar didmiesčio bare susirinkusius įvairaus amžiaus ir profesijų dalyvius vienys bendri tikslai – ne tik azartiškai bei smagiai praleisti laiką kartu, bet ir praplėsti savo žinias apie Europą.  Daugiau informacijos

2014/02/21

Dar vienas lietuviškas produktas įtrauktas į saugomų geografinių nuorodų registrą

Europos Komisija įtraukė Daujėnų naminę duoną į saugomų geografinių nuorodų registrą.  Daugiau informacijos

2014/02/21

Europos ateitis. Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja Viviane Reding dalyvaus diskusijose su piliečiais Barselonoje

Koks turėtų būti ES vaidmuo gaivinant ekonomiką? Kokių teisių turi ES piliečiai ir kokią įtaką jos daro kasdieniam jų gyvenimui? Kokios Europos norėtų jos piliečiai? Šiais ir kitais klausimais Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja Viviane Reding kalbėsis su maždaug 250 piliečių per vasario 23 d. Barselonoje vyksiantį 45-ąjį piliečių dialogą.  Daugiau informacijos

2014/02/21

Europos nusikaltimų aukų diena: Komisija veiksmais siekia geresnes aukų teises paversti tikrove

Rengdamasi rytoj, vasario 22 d., paminėti Europos nusikaltimų aukų dieną, Europos Komisija imasi veiksmų, siekdama užtikrinti, kad nusikaltimų aukos galėtų iš tiesų pasikliauti ES teisės aktais joms suteiktomis teisėmis. 2012 m. spalio 25 d. priimtos naujos taisyklės dėl būtiniausių aukų teisių visose ES šalyse (Direktyva 2012/29/ES). Teisės aktais garantuojamos būtiniausios aukų teisės visose ES šalyse, įskaitant tinkamą pagalbą, informacijos suteikimą ir apsaugą (IP/12/1066). Iki 2015 m. lapkričio 16 d. ES valstybės narės turi perkelti Europos nuostatas į nacionalinę teisę, o Komisija šiandien paskelbė gaires, kurios padės valstybėms narėms įgyvendinti šį procesą. Šias gaires parengė Komisijos Teisingumo generalinis direktoratas, param  Daugiau informacijos

2014/02/21

ES išorės migracijos politika: drąsesnės priemonės

Kokia pažanga padaryta siekiant geriau valdyti migracijos srautus ir skatinti mobilumą saugioje aplinkoje? Šiandien priimtoje ataskaitoje Komisija apžvelgia pagrindinius ES išorės migracijos politikos 2012 m. ir 2013 m. įvykius. Praėjus dvejiems metams po to, kai pradėtas įgyvendinti persvarstytas Visuotinis požiūris į migraciją ir judumą (VPMJ), pranešama apie svarbius laimėjimus stiprinant dialogą ir bendradarbiavimą, bet taip pat pripažįstama, kad siekiant didesnės pažangos turėtų būti nuveikta daugiau.  Daugiau informacijos

2014/02/20

Komisija pristatė naują Europos pakrančių ir jūrų turizmo skatinimo strategiją

Šiandien Europos Komisija pristatė naują strategiją, skirtą pakrančių ir jūrų turizmui Europoje remti. Strategija pripažįstamas sektoriaus tvaraus augimo bei darbo vietų kūrimo potencialas. Joje išdėstomi 14 ES veiksmų, kuriais siekiama pakrančių regionams ir įmonėms padėti spręsti kylančius uždavinius ir sustiprinti sektoriaus kaip vienos iš svarbiausių Europos mėlynosios ekonomikos varomųjų jėgų poziciją. Be šių konkrečių veiksmų, dar nurodytos atskiros užduotys, kurių imdamosi valstybės narės, regionai ir sektoriaus suinteresuotosios šalys gali papildyti ES veiksmus.  Daugiau informacijos

2014/02/19

Europos Komisijos Pirmininko J. M. Barroso pareiškimas dėl įvykių Ukrainoje

„Šokiruoti ir su nerimu stebėjome paskutinių 24 valandų įvykius Ukrainoje. Jokios aplinkybės negali pateisinti ir pagrįsti tokių įvykių. Reiškiame nuoširdžią užuojautą aukų šeimoms ir nukentėjusiems. Griežtai smerkiame prievartos naudojimą sprendžiant politinę ir institucinę krizę. Šalies politinė vadovybė privalo užtikrinti reikiamą pagrindinių teisių ir laisvių apsaugą. Raginame visas puses nedelsiant nutraukti smurtą ir pradėti konstruktyvų dialogą, atsižvelgiant į demokratinius Ukrainos žmonių siekius“  Daugiau informacijos

2014/02/17

Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Marošas Šefčovičius susitiko su Europos piliečių iniciatyvos „Rigth2Water“ organizatoriais

Šiandien Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Marošas Šefčovičius susitiko su pirmosios sėkmingos Europos piliečių iniciatyvosRight2Water – organizatoriais. Toks oficialus susitikimas su Europos Komisijos atstovais numatytas Europos piliečių iniciatyvos teisės aktuose ir suteikia organizatoriams išsamiau pristatyti savo pasiūlymus bei reikalavimus.   Daugiau informacijos

2014/02/17

Panaikinus tarptinklinio ryšio mokesčius telekomunikacijų bendrovės galėtų įgyti 300 mln. papildomų klientų

Naujos 28 000 ES piliečių apklausos duomenimis, 94 proc. už savo šalies ribų keliaujančių europiečių dėl tarptinklinio ryšio kainų mažiau naudojasi mobiliojo ryšio paslaugomis. Europos Komisija apskaičiavo, kad telekomunikacijų bendrovės dėl dabar taikomų kainodaros strategijų netenka maždaug 300 milijonų telefonų naudotojų rinkos ir tai daro neigiamą poveikį kitų rūšių verslui, pavyzdžiui mobiliųjų programėlių kūrėjams.  Daugiau informacijos

2014/02/14

ES miestų darbotvarkė

Vasario 17–18 d. įvyksiančio forumo „CiTIEs. Ateities miestai. Investavimas į Europą“  pagrindinis uždavinys - suteikti Europos miestams galimybę garsiau išsakyti savo problemas, o miestų darbotvarkę padaryti ES politikos formavimo pagrindu.  Daugiau informacijos

2014/02/11

Minima Europos skubios pagalbos numerio 112 diena

Vasario 11 d. yra Europos bendrojo pagalbos telefono numerio 112 diena, ja siekiama atkreipti visuomenės dėmesį į saugą ir saugumą Europoje, primenama apie bendrą numerį 112 ir galimybę juo išsikviesti skubią pagalbą. Bendruoju pagalbos telefono numeriu 112 galima nemokamai skambinti fiksuotojo ryšio ir mobiliaisiais telefonais visose ES šalyse. Šį numerį surinkęs asmuo sujungiamas su atitinkama pagalbos tarnyba (vietos policija, ugniagesiais arba medicinos tarnyba).    Daugiau informacijos

2014/02/11

Europos Komisija skelbia tyrimo apie mobilių ES piliečių integracijos patirtį šešiuose miestuose rezultatus

ES piliečiai į kitas ES šalis daugiausia vyksta dėl darbo galimybių, jie yra palyginti jauni ir paprastai turi darbą. Tai rodo šiandien paskelbti naujo nepriklausomo tyrimo, kuriuo tirtas teisės laisvai judėti ES poveikis, rezultatai. Tyrime daugiausia dėmesio skirta šešiems Europos miestams: Barselonai, Dublinui, Hamburgui, Liliui, Prahai ir Turinui, - pasirinktiems dėl jų gyventojų daugiatautiškumo. Tyrimo rezultatai rodo, kad visuose šešiuose miestuose jaunesnių, darbingo amžiaus ES piliečių skaičiaus padidėjimas turėjo teigiamą ekonominį poveikį.  Daugiau informacijos

2014/02/07

Už sveikatą atsakingo Europos Komisijos nario pareiškimas

„Europos Komisija dar kartą ragina Rusijos Federaciją pradėti konstruktyvias derybas dėl draudimo į Rusiją eksportuoti kiaules ir kiaulieną iš ES“  Daugiau informacijos

2014/02/07

Aplinka. Komisija konsultuojasi, kaip ES gali kovoti su labai suintensyvėjusia neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais

Europos Komisija pradėjo viešas konsultacijas, kaip ES veiksmingiau kovoti su neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais. Šios konsultacijos rengiamos todėl, kad pastaruoju metu visame pasaulyje labai suintensyvėjo brakonieriavimas ir nelegali prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais – kai kuriomis rūšimis prekiaujama iki šiol neregėtu mastu. Pavyzdžiui, 2013 m. Pietų Afrikoje brakonieriai nušovė daugiau kaip 1000 raganosių (2007 m. – tik 13), o raganosio ragas dabar vertinamas labiau už auksą. ES yra viena iš didžiausių laukinių augalų ir gyvūnų neteisėtų produktų realizavimo rinkų ir svarbus tranzito punktas, o organizuotas nusikalstamumas atlieka vis didesnį vaidmenį.  Daugiau informacijos

2014/02/07

Europos ateitis. Pirmininko pavaduotoja Viviane Reding dalyvaus diskusijose su visuomene Londone

Per 44-ąjį piliečių dialogą (žr. priedą), kuris 2014 m. vasario 10 d. įvyks Londone ir kuriame dalyvaus Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja Viviane Reding, Jungtinės Karalystės Europos reikalų ministras Davidas Lidingtonas ir apie 400 piliečių, bus aptarti Europos ateities, piliečių teisių, atsigavimo po ekonomikos krizės ir kiti klausimai.  Daugiau informacijos

2014/02/06

Lietuvoje ir dar 9 ES valstybėse atliktas tyrimas apie filmų žiūrovų elgseną: 70 % europiečių filmus žiūri nemokamai

Europos Komisijos atlikto tyrimo apie filmų žiūrovų elgseną duomenimis, beveik 70 % europiečių nemokamai siunčiasi filmus arba žiūri juos tiesiogiai internetu – ir legaliai, ir nelegaliai. 40 % išmaniųjų telefonų savininkų ir daugiau kaip 60 % planšetinių kompiuterių savininkų žiūri filmus šiuose įrenginiuose. Šis tyrimas atliktas 10-yje ES valstybių narių – Lietuvoje, Jungtinėje Karalystėje, Prancūzijoje, Italijoje, Ispanijoje, Vokietijoje, Lenkijoje, Kroatijoje, Rumunijoje ir Danijoje. Jo metu apklausta beveik 5 tūkstančiai 4–50 metų amžiaus žmonių.  Daugiau informacijos

2014/02/06

Kova su mokesčių slėpimu. Komisija siūlo glaudžiau bendradarbiauti PVM srityje su ES nepriklausančiomis šalimis

Europos Komisija šiandien pradėjo procesą, skirtą pradėti derybas su Rusija ir Norvegija dėl administracinio bendradarbiavimo susitarimų pridėtinės vertės mokesčio (PVM) srityje. Taip siekiama prisidėti prie atkaklesnės kovos su mokesčių slėpimu. Pagrindinis šių susitarimų tikslas būtų sukurti tarpusavio pagalbos sistemą, skirtą kovoti su tarptautinio masto PVM slėpimu ir padėti kiekvienai šaliai susigrąžinti jai priklausančią PVM dalį. PVM slėpimas dalyvaujant trečiosios šalies veiklos vykdytojams itin tikėtinas telekomunikacijų ir elektroninių paslaugų sektoriuose. Kadangi šie sektoriai sparčiai auga, būtina sukurti veiksmingesnes kovos su šio mokesčio slėpimu priemones, kad būtų apsaugoti valstybių biudžetai. Bendradarbiavimo susitarimai su ES kaimynėmis ir prekybos partnerėmis padidintų valstybių narių galimybes nustatyti ir išgyvendinti PVM slėpimą bei sumažintų dėl jo patiriamus fi  Daugiau informacijos

2014/02/05

ES jaunųjų vertėjų konkurso laimėtoja iš Lietuvos – Pumpėnų vidurinės mokyklos moksleivė

Šiandien paskelbti Europos Komisijos kasmetinio jaunųjų vertėjų raštu konkurso „Juvenes Translatores“, skirto vidurinių mokyklų moksleiviams, laimėtojai. Geriausia jaunąja vertėja iš Lietuvos pripažinta iš anglų į lietuvių kalbą vertusi Pasvalio raj. Pumpėnų vidurinės mokyklos moksleivė Laura Baronaitė. Laurą konkursui parengė jos anglų kalbos mokytoja Olga Daugene.  Daugiau informacijos

2014/02/05

Komisija ragina valstybes nares įgyvendinti kitoje ES valstybėje narėje nuteistiems arba teismo laukiantiems asmenims taikytinas sulaikymo taisykles, dėl kurių bendrai susitarta

Šiandien paskelbtos naujos Europos Komisijos ataskaitos duomenimis, tik maždaug pusė iš 28 ES valstybių narių taiko bendras taisykles, susijusias su sulaikymu, kurioms buvo vienbalsiai pritarta. Ataskaitoje nagrinėjama, kaip įgyvendinami trys atskiri ES pamatiniai sprendimai dėl: 1) kalinių perdavimo, 2) lygtinio nuteisimo ir alternatyvių sankcijų ir 3) Europos teisminės priežiūros orderio. Šiuose trijuose ES teisės aktuose numatyta galimybė laisvės atėmimo bausmę, lygtinio nuteisimo arba alternatyvias sankcijas ir ikiteisminės priežiūros priemones vykdyti kitoje ES valstybėje narėje, nei ta, kurioje asmuo nuteistas ar laukia teismo. Tai gali būti pilietybės, gyvenamosios vietos ar kita ES valstybė narė, su kuria asmuo glaudžiai susijęs.  Daugiau informacijos

2014/02/04

Aplinka. Kampanija „Būkime sąmoningesni“ ragina nustoti švaistyti atliekas!

Naujausiu Europos Komisijos kampanijos „Būkime sąmoningesni“ etapu pagrindinis dėmesys telkiamas į netvaraus išteklių naudojimo padarinius aplinkai, ekonomikai, visuomenei ir individualiems asmenims. Šia kampanija siekiama informuoti vartotojus, kokį poveikį jų vartojimo įpročiai daro gamtos ištekliams, ir parodoma, kaip būtų naudinga, jeigu jie savo įpročius pakeistų. Vykdant kampaniją sukurta visiškai sąveiki interneto svetainė visomis 24 oficialiosiomis ES kalbomis. Joje animaciniai personažai parodo, kaip kasdieniniai sprendimai apsiperkant veikia aplinką.  Daugiau informacijos

2014/02/04

Laisvas judėjimas. Europos Komisija kviečia merus aptarti problemas ir pasidalyti patirtimi

Vasario 11 d. Briuselyje daugiau kaip 100 įvairų Europos miestų merų ir vietos valdžios institucijų atstovų diskutuos apie Europos Sąjungos piliečių laisvo judėjimo problemas ir galimybes. Europos Komisijos ir Regionų komiteto organizuojamoje Merų konferencijoje bus siekiama padėti vietos institucijoms pasisemti idėjų ir pasidalyti gerąja patirtimi, susijusia su laisvo judėjimo taisyklėmis. Merai taip pat aptars su laisvu judėjimu susijusias vietos lygmens socialinės įtraukties problemas. Šia konferencija prisidedama prie vieno iš penkių veiksmų, kuriuos 2013 m. lapkričio 25 d. nustatė Komisija, siekdama stiprinti laisvo judėjimo teisę ES ir padėti valstybėms narėms pasinaudoti jos teikiama nauda (IP/13/1151). Renginyje gali dalyvauti ir spaudos atstovai: žurna  Daugiau informacijos

2014/02/03

Airijos lietuviai domėjosi savo teisėmis į sveikatos apsaugą, pensiją ir balsavimą

Daugiau nei 60 Airijoje gyvenančių lietuvių apsilankė seminare, skirtame susipažinti su Europos Sąjungos piliečių teisėmis. Dubline sausio 29 d. vykusį renginį „Lietuvis Airijoje: į ką turiu teisę?“ organizavo Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje kartu su Lietuvos Respublikos ambasada Airijoje.  Daugiau informacijos

2014/02/03

Komisija skelbia pirmąją ES kovos su korupcija ataskaitą

Lietuva yra sukūrusi teisinę korupcijos prevencijos ir kovos su ja sistemą. Šiandienos ataskaitoje Europos Komisija siūlo Lietuvai teikti pirmenybę stambesnių bylų tyrimui ir imtis priemonių korupcijai viešojo pirkimo srityje nustatyti, didžiausią dėmesį skiriant vietos lygmeniui ir sveikatos priežiūros sektoriui. Komisija taip pat siūlo Lietuvai parengti kovos su neoficialiais mokėjimais sveikatos priežiūros sistemoje strategiją ir gerinti išrinktų bei paskirtų pareigūnų interesų konfliktų deklaracijų kontrolę. Taip pat reikia papildomų pastangų politinių partijų finansavimo skaidrumui užtikrinti.  Daugiau informacijos

2014/01/30

„Valgyk sveikai – jauskis gerai“. Komisija siūlo sujungti pieno ir vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programas

Šiandien Komisija paskelbė pasiūlymą į vieną sistemą sujungti dvi šiuo metu atskirai vykdomas programas – vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programą ir pieno vartojimo skatinimo mokyklose programą. Vaikai šių produktų vartoja vis mažiau, todėl siekiama veiksmingiau keisti netinkamus mitybos įpročius, tobulinti šių programų edukacines priemones ir kovoti su nutukimu. Išplėstoje programoje, kurios šūkis „Valgyk sveikai – jauskis gerai“, daugiau dėmesio bus skiriama edukacinėms priemonėms, kad vaikai daugiau sužinotų apie sveikos mitybos įpročius, žemės ūkio produktų įvairovę, tv  Daugiau informacijos

2014/01/30

2013 m. padirbtų euro monetų sumažėjo 4 %

2013 m. padirbtų euro monetų iš apyvartos išimta 4 % mažiau, palyginti su ankstesniais metais. 2013 m. nacionalinės valdžios institucijos visose euro zonos šalyse išėmė iš apyvartos iš viso 175 900 padirbtų euro monetų. Šiuo metu apyvartoje cirkuliuoja 16,8 mlrd. autentiškų euro monetų, taigi kiekvienam šimtui tūkstančių autentiškų monetų tenka viena padirbta moneta. Nors absoliučiais skaičiais iš apyvartos išimtų kiekvieno nominalo monetų sumažėjo, du trečdaliai aptiktų padirbtų euro monetų (67,6 % visų padirbtų monetų) yra 2 eurų nominalo monetos – jas ir toliau nusikaltėliai padirbinėja dažniausiai. Padirbtų 50 euro centų dalis padidėjo (16,7 % visų padirbtų monetų), o 1 euro monetų dalis sumažėjo (15,6 % visų padirbtų monetų).  Daugiau informacijos

2014/01/29

Komisija imasi veiksmų ES piliečių balsavimo teisėms, kurias jie prarado dėl naudojimosi laisvo judėjimo teise, apginti

Šiandien Europos Komisija paskelbė gaires, skirtas toms ES valstybėms narėms, kuriose dėl galiojančių taisyklių piliečiai netenka balsavimo nacionaliniuose rinkimuose teisės vien todėl, kad jie pasinaudojo laisvo judėjimo teise ES. Šiuo metu tokia tvarka galioja penkiose ES valstybėse narėse – Danijoje, Airijoje, Kipre, Maltoje ir Jungtinėje Karalystėje. Nors pagal galiojančias ES sutartis valstybės narės turi kompetenciją nuspręsti, kam suteikti teisę balsuoti nacionaliniuose rinkimuose, tokios teisės atėmimas gali daryti neigiamą poveikį laisvo judėjimo teisei ES. Balsavimo teisės praradimas taip pat prieštarauja esminei ES pilietybės idėjai, t. y. kad ja ES piliečiams turėtų būti suteikta papildomų teisių, o ne atimtos teisės.  Daugiau informacijos

2014/01/29

Struktūrinė ES bankų sektoriaus reforma

Šiandien Europos Komisija pasiūlė naujas taisykles, kurių tikslas – užkirsti kelią didžiausiems ir sudėtingiausios struktūros bankams užsiimti rizikinga prekybos savo sąskaita veikla. Naujosios taisyklės taip pat suteikia priežiūros institucijoms teisę reikalauti, kad tokie bankai atskirtų tam tikrą potencialiai rizikingą prekybos veiklą nuo indėlių priėmimo veiklos, jei dėl to kyla pavojus finansiniam stabilumui. Kartu su šiuo pasiūlymu Komisija ėmėsi papildomų priemonių, kuriomis siekiama padidinti tam tikrų sandorių šešėlinės bankininkystės sektoriuje skaidrumą. Šios priemonės papildo visapusiškas reformas, kurių jau imtasi ES finansų sektoriui sustiprinti.  Daugiau informacijos

2014/01/28

2014 m. Duomenų apsaugos diena. Pirmininko pavaduotoja Viviane Reding ragina sudaryti naują duomenų apsaugos sutartį Europai

Praėjus dvejiems metams po to, kai Europos Komisija pasiūlė visapusiškai pertvarkyti ES duomenų apsaugos taisykles, kad jos atitiktų XXI am. žmonių poreikius (IP/12/46), buvo padaryta didelė pažanga (MEMO/14/60). 2013 m. spalio mėn. Europos Parlamento Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas (LIBE) didele balsų dauguma pritarė Komisijos pasiūlymams (MEMO/13/923). Ministrai Teisingumo taryboje daug kartų diskutavo dėl šių pasiūlymų, bet dar nesutarė dėl įgaliojimo pradėti derybas su Europos Parlamentu. Šiandien Europos duomenų apsaugos dienos proga už teisingumą atsakinga Eu  Daugiau informacijos

2014/01/28

Airijos lietuviams – konsultacijos apie jų teises

Lietuvos narystė Europos Sąjungoje suteikia lietuviams laisvę keliauti, studijuoti, dirbti ir gyventi bet kurioje ES šalyje. Siekdama suteikti daugiau informacijos apie tai, ką šios laisvės suteikia Airijoje gyvenantiems Lietuviams, Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje kartu su Lietuvos ambasada Airijoje sausio 29 d. Dubline organizuoja informacinį renginį – diskusiją „Lietuvis Airijoje: į ką turiu teisę?“. Renginyje bus pristatyti nemokami Europos Sąjungos teisinės pagalbos ir informacijos centrai „SOLVIT“, „Jūsų Europos patarėjas“ ir „Europos vartotojų centras“. Bus aptarti aktualiausi klausimai ir problemos, susijusios su lietuvių kaip ES piliečių teisėmisDaugiau informacijos

2014/01/27

Graikija – 16-oji valstybė narė, pradėsianti taikyti tarptautinėms poroms skirtas ES taisykles

Šiandien Europos Komisija patvirtino Graikijos sprendimą prisijungti prie 15 šalių, jau taikančių ES taisykles, pagal kurias tarptautinės poros gali pasirinkti, kurios šalies teisę taikyti joms nutraukiant santuoką ar siekiant gyventi skyrium. Taisyklės buvo priimtos 2012 m. birželio mėn., prieš tai ES valstybės narės pirmą kartą priėmus sprendimą didinti integraciją taikant tvirtesnio bendradarbiavimo procedūrą (IP/10/347). Tvirtesnis bendradarbiavimas – tai 2001 m. Nicos sutartimi įtvirtintas principas, kuris pirmą kartą pritaikytas tik per antrąją J. M. Barroso pirmininkavimo Komisijai kadenciją. Šiandien vadovaudam  Daugiau informacijos

2014/01/27

Paskelbtas kvietimas siūlyti 2014 m. Europos įmonių apdovanojimų kandidatus

Šiandien Europos Komisija pakvietė siūlyti kandidatus gauti 2014 m. Europos įmonių apdovanojimus, kurie teikiami ES viešosioms įstaigoms ir viešojo ir privačiojo sektorių partneriams už kūrybingiausias ir sėkmingiausias verslumo, o ypač – mažųjų ir vidutinių įmonių veiklos skatinimo iniciatyvas. Nacionalinio lygmens konkursas prasideda dabar, o gegužės mėn. bus atrinktos šalys, kurios varžysis tarptautiniu lygmeniu. Dalyviai sieks laimėti vertinimo komisijos didįjį prizą, kuris bus įteiktas spalio mėn. Neapolyje vyksiančioje apdovanojimų ceremonijoje.  Daugiau informacijos

2014/01/22

2030 m. klimato ir energetikos tikslai kuriant konkurencingą ir saugią mažo anglies dioksido kiekio technologijų ES ekonomiką

40 proc. sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekį, palyginti su 1990 m. lygiu, nustatyti privalomą ES lygmens 27 proc. atsinaujinančiosios energijos tikslą, su didesniu užmoju įgyvendinti energijos vartojimo efektyvumo politiką, įdiegti naują valdymo sistemą ir nustatyti naujus rodiklius, kad energetikos sistema būtų konkurencinga ir saugi. Tai esminiai naujos 2030 m. ES klimato ir energetikos strategijos, kurią šiandien pristatė Europos Komisija, ramsčiai.   Daugiau informacijos

2014/01/22

Komisija ragina nedelsiant imtis veiksmų dėl Europos pramonės atgimimo

Europos Komisija ragina valstybes nares pripažinti, kad pramonė labai svarbi skatinant darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą ir įtraukiant su pramone susijusio konkurencingumo klausimus į visas politikos sritis. Tai pagrindinė šiandien priimto komunikato „Dėl Europos pramonės atgimimo“ išvada. Komisija ragina Tarybą ir Parlamentą priimti pasiūlymus dėl energetikos, transporto, kosmoso ir skaitmeninių ryšių tinklų, taip pat įgyvendinti teisės aktus, kuriais siekiama sukurti vidaus rinką, ir užtikrinti šių teisės aktų vykdymą. Be to, būtina toliau modernizuoti pramonę investuojant į inovacijas, efektyvų išteklių naudojimą, naujas technologijas, įgūdžius ir galimybes gauti finansavimą – šių tikslų galima greičiau pasiekti naudojant tikslines ES lėšas. Komunikate skatinama kurti verslui palankesnę aplinką Europoje imantis veiksmų, kurių tikslas – supaprastinti teisinę sistemą ir padidinti ES viešo  Daugiau informacijos

2014/01/22

Aplinka. Europos Komisijos rekomenduojami būtinieji skalūnų dujų žvalgymo ir gavybos principai

Šiandien Europos Komisija priėmė rekomendaciją, kuria siekiama užtikrinti, kad išgaunant skalūnų dujas hidraulinio ardymo dideliu skysčio kiekiu (angl. high-volume hydraulic fracturing) technologija būtų taikomos tinkamos aplinkos ir klimato apsaugos priemonės. Rekomendacija turėtų padėti visoms valstybėms narėms, norinčioms imtis šios praktikos, mažinti riziką sveikatai bei aplinkai ir didinti skaidrumą piliečiams. Ja vadovaujantis bus sudarytos vienodos sąlygos pramonės įmonėms ir taps aiškesnė sistema investuotojams.  Daugiau informacijos

2014/01/21

Bendra muitinių operacija „Sandėlis“ Lietuvoje padėjo išvengti didelių ES ir valstybių narių biudžetų nuostolių

Plataus masto bendros muitinių operacijos metu buvo konfiskuota beveik 45 mln. kontrabandinių cigarečių, beveik 140 000 litrų dyzelinio kuro ir apie 26 000 litrų degtinės. Operaciją kodiniu pavadinimu „Sandėlis“ 2013 m. spalio mėnesį įvykdė Lietuvos muitinės tarnyba ir Lietuvos mokesčių inspekcija, glaudžiai bendradarbiaudamos su Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF), taip pat dalyvaujant visoms 28 ES valstybėms narėms. Įvykdžius operaciją „Sandėlis“ buvo išvengta didelių galimų Europos Sąjungos ir valstybių narių biudžetų nuostolių. Preliminariais skaičiavimais jie būtų sudarę apie 9 mln. EUR nesumokėtų muitų ir mokesčių forma.  Daugiau informacijos

2014/01/21

Užimtumas ir socialinė raida. Metinėje apžvalgoje pabrėžiama, kad reikia valdyti dirbantiesiems kylančią skurdo riziką

Viena iš akivaizdžiausių ekonomikos krizės socialinių pasekmių – labai padidėjęs darbingo amžiaus gyventojų skurdas. Jeigu išliks darbo užmokesčio skirtumai, pirmiausia atsirandantys dėl išaugusios ne visą dieną dirbančių gyventojų dalies, ši padėtis gali nepasikeisti net palaipsniui mažėjant nedarbo lygiui. Tai viena iš pagrindinių išvadų, pateiktų 2013 m. apžvalgoje „Europos užimtumo ir socialinės tendencijos“, kurioje taip pat apžvelgiama, kaip socialinės išmokos gali paskatinti gyventojus grįžti į darbo rinką, taip pat vyraujančios lyčių nelygybės pasekmės ir Ekonominės ir pinigų sąjungos socialinis matmuo.  Daugiau informacijos

2014/01/20

Komisija įvertins ES piliečių mokestinio diskriminavimo klausimą

2014 m. Europos Komisija išsamiai įvertins valstybių narių mokestinius režimus, kad nustatytų, ar jie nesukuria nepatogumų mobiliems ES piliečiams. Komisija nagrinės daugelio skirtingų ES piliečių kategorijų – darbuotojų, savarankiškai dirbančių asmenų ir pensininkų – situaciją. Įgyvendinant Komisijos iniciatyvą bus nagrinėjama ir vertinama, ar ne savo valstybėje narėje gyvenantys ES piliečiai dėl mobilumo nėra apmokestinami didesniais mokesčiais, ar nepatiria nepagrįstų sunkumų, susijusių su įmokomis į pensijų schemas, ar jiems taikomos priklausančios mokesčių atskaitos bei lengvatos, ar jie nėra diskriminuojami dėl savo investicijų ar turto buvimo vietos bei kiti mokestiniai klausimai. Jei Komisija nustatys, kad minėti asmenys diskriminuojami ar kad pažeidžiamos ES pagrindinės laisvės, ji informuos nacionalines valdžios institucijas ir pareikalaus trūkumus ištaisyti. Jei problemos nebus išspręstos, Komisija gali pradėti   Daugiau informacijos

2014/01/20

Komisija teikia „mėlynosios“ energetikos plėtros skatinimo planą

Šiandien Komisijos nariai Maria Damanaki ir Güntheris Oettingeris pateikė naują veiksmų planą atsinaujinančios vandenynų energijos sektoriaus tolesnei plėtrai Europoje skatinti. Plane numatyti veiksmai turėtų padėti išvystyti dar tik gimstantį „mėlynosios“ energetikos sektorių. Pasaulio vandenynų energijos ištekliai viršija dabartinį ir numatomą būsimą energijos poreikį. Vandenynų energetika apima visas technologijas, kuriomis galima gaminti elektrą iš atsinaujinančios jūrų ir vandenynų, pavyzdžiui bangų ir potvynių, energijos, išskyrus technologijas, susijusias su jūros vėjo energija. Naudodama vandenynų energiją ES ne tik lengviau įgyvendintų savo siekį tapti mažaangle ekonomika, bet ir taptų mažiau priklausoma nuo iškastinio kuro – taip didindama savo energetinį saugumą.  Daugiau informacijos

2014/01/17

Užimtumas. Komisija siūlo tobulinti EURES darbo paieškos tinklą

Įgyvendinus Europos Komisijos ką tik pateiktą pasiūlymą, būtų sustiprintas europinis darbo paieškos tinklas EURES ir užtikrinta, kad jame būtų pateikiama daugiau darbo pasiūlymų ir padidėtų tikimybė rasti tinkamą darbą ir padėti darbdaviams, visų pirma mažosioms ir vidutinėms įmonėms, į laisvas darbo vietas darbuotojus priimti greičiau ir veiksmingiau.   Daugiau informacijos

2014/01/17

Lygybę užtikrinančios ES kovos su diskriminacija taisyklės jau perkeltos į visų 28 ES valstybių narių nacionalinės teisės aktus

Visos valstybės narės į nacionalinę teisę perkėlė Europos Sąjungos taisykles, kuriomis kovojama su diskriminacija dėl rasinės ar etninės kilmės, religijos ar įsitikinimų, negalios, amžiaus ir seksualinės orientacijos. Tolesnis žingsnis – užtikrinti jų praktinį taikymą. Prie tokių išvadų prieita šiandien Europos Komisijos paskelbtoje ataskaitoje. 2000 m. priimtomis Vienodo požiūrio užimtumo srityje direktyva ir Rasių lygybės direktyva siekiama kovoti su diskriminacija. Pagaliau šios ES direktyvos perkeltos į visų 28 ES valstybių narių nacionalinę teisę. Tačiau šiandien paskelbtoje ataskaitoje nurodyta, kad nacionalinės valdžios institucijos turi imtis veiksmų, kad būtų užtikrinta veiksminga nuo diskriminacijos nukentė  Daugiau informacijos

2014/01/17

Europos Komisijos Pirmininkui J. M. Barroso skirtas Karolio V apdovanojimas

Yuste Europos akademija (Ispanija) Europos Komisijos Pirmininkui J. M. Barroso šiandien įteikė Karolio V apdovanojimą. Apdovanojimas skirtas už jo pasiryžimą vienyti Europą, įtraukti ES piliečius į Europos integracijos procesus ir priartinti Europos Sąjungą prie jos piliečių.  Daugiau informacijos

2014/01/17

Konkurse „Euromedija 2013“ – rekordiškai didelis autorių ir darbų skaičius

Š. m. sausio 15 d. baigėsi žiniasklaidos konkurso „Euromedija 2013“ paraiškų teikimo terminas. Aštuonioms konkurso nominacijoms 79 autoriai pateikė 132 darbus. Tai didžiausiais dalyvių ir darbų skaičius per konkurso „Euromedija“ penkerių metų istoriją.  Daugiau informacijos

2014/01/15

Stiprinamas ES atsakas radikalėjimui ir smurtiniam ekstremizmui

Terorizmas ir smurtinis ekstremizmas nuolat tobulėja ir išlieka reikšminga grėsmė ES viduje. Šią veiklą vykdo ne tik organizuoti susivienijimai – vis dažniau ja užsiima mažesnės grupės ar net pavieniai asmenys, kuriuos dabar skatina įvairūs šaltiniai. Verbavimui ir propagandos sklaidai vis plačiau naudojant internetą ir socialinę žiniasklaidą, tampa sunkiau nuspėti ir aptikti smurto veiksmus. Be to, vis daugiau europiečių vyksta į užsienį mokytis ir kovoti konflikto zonose, taip suradikalėdami. Sugrįžę iš konflikto zonos jie gali kelti grėsmę mūsų saugumui.  Daugiau informacijos

2014/01/15

Europos Komisija remia laisvą asmenų judėjimą

Ne savo gimtojoje valstybėje narėje dabar nuolat gyvena daugiau kaip 14 mln. ES piliečių, todėl laisvas judėjimas – galimybė gyventi, dirbti ir mokytis bet kurioje Sąjungos šalyje – europiečiams yra viena svarbiausių ES teisių. ES piliečių motyvai pasinaudoti judėjimo laisve pirmiausia susiję su darbu, antra dažniausia priežastis – šeima. 2012 m. daugiau kaip trys ketvirtadaliai (78 proc.) visų kitoje ES šalyje gyvenančių ES piliečių (toliau – judūs ES piliečiai) buvo darbinio amžiaus (15–64 m.), palyginti su 66 proc. vietos piliečių. Vidutinis judžių ES piliečių užimtumo rodiklis (67,7 proc.) buvo didesnis nei vietos piliečių (64,6 proc.).   Daugiau informacijos

2014/01/15

Diskusija apie Europos ateitį. Tiesioginis dialogas internetu su Komisijos pirmininko pavaduotoja Viviane Reding

Visus 2013 metus Europoje vyko piliečių dialogai. Dabar diskusija persikelia į skaitmeninę erdvę. 2014 m. sausio 16 d. 20:00 val. (Centrinės Europos laiku) Komisijos pirmininko pavaduotoja Viviane Reding dalyvaus tiesiogiai per „YouTube“ transliuojamoje internetinėje diskusijoje su visos Europos piliečiais.  Daugiau informacijos

2014/01/15

Socialinių įmonių ateičiai svarbus Europos lygmens renginys

Socialinė ekonomika yra svarbus Europos ekonomikos ramstis – ji sudaro apie 10 % BVP. Socialinės ekonomikos srityje dirba daugiau kaip 11 mln. darbuotojų (4,5 % dirbančių ES gyventojų). Kas ketvirta kasmet įsteigiama nauja įmonė (o Prancūzijoje, Suomijoje ir Belgijoje – kas trečia) yra socialinio verslo įmonė.  Daugiau informacijos

2014/01/13

Laisvas judėjimas. Komisija paskelbė socialinės apsaugos srityje taikytinas įprastinės gyvenamosios vietos patikros taikymo gaires

Europos Komisija ką tik paskelbė įprastinės gyvenamosios vietos patikros praktines gaires, padėsiančias valstybėms narėms taikyti ES taisykles dėl gyventi į kitą valstybę narę persikėlusių ES piliečių socialinės apsaugos koordinavimo. Naujosiose gairėse geriau išaiškinama ES įprastinės gyvenamosios vietos patikra – tai padės valstybių narių valdžios institucijoms taikyti ją praktikoje.  Daugiau informacijos

2014/01/10

Dar vienas lietuviškas produktas įtrauktas į tradicinių garantuotų gaminių registrą

Europos Komisija įtraukė tradicinį lietuvišką pieno produktą – žemaitišką kastinį – į tradicinių garantuotų gaminių registrą.  Daugiau informacijos

2014/01/10

ES mobilumo suvestinė: būtina aktyviau skatinti studentus studijuoti ir stažuotis užsienyje

Pirmojoje ES mobilumo suvestinėje teigiama, kad geriausias viešosios paramos sistemas, pagal kurias aukštųjų mokyklų studentai konsultuojami ir skatinami studijuoti ar stažuotis užsienyje, turi Vokietija, Belgija, Ispanija, Prancūzija ir Italija. Šią suvestinę Europos Komisija parengė valstybių narių1 paraginta pašalinti kliūtis studijuoti ir stažuotis užsienyje ir taip kuo platesniu mastu padėti jaunuoliams įgyti reikiamų įgūdžių ir patirties, padidinsiančių jų įsidarbinimo galimybes.  Daugiau informacijos

2014/01/07

Struktūriniai ir investiciniai fondai. Komisija sustiprino partnerių vaidmenį planavimo ir įgyvendinimo etapais

Šiandien Europos Komisija priėmė visiems bendrą standartų rinkinį, pagal kurį bus daugiau konsultuojamasi, bendraujama ir bendradarbiaujama su tokiais partneriais kaip regiono, vietos, miesto ir kitos valdžios institucijos, profsąjungos, darbdaviai, nevyriausybinės organizacijos ir subjektai, atsakingi už socialinę įtrauktį, lyčių lygybę ir nediskriminavimą, planuojant, įgyvendinant, stebint ir vertinant Europos struktūrinių ir investicinių fondų (ESIF) lėšomis finansuojamus projektus.  Daugiau informacijos

2014/01/06

Latvija sklandžiai pereina prie euro: jau du trečdaliai mokėjimų grynaisiais atliekami tik eurais

2014 m. sausio 1 d. Latvija įsivedė eurą ir tapo 18-ąja euro zonos nare. Prie euro pereinama pagal planą. Naujausios, 2014 m. sausio 4 d. atliktos „Eurobarometro“ apklausos duomenimis, jau ketvirtąją dieną parduotuvėse net du trečdaliai mokėjimų grynaisiais atlikti tik eurais.  Daugiau informacijos

2013/12/31

Latvija – 18-oji eurą įsivedusi valstybė narė

Šiandien vidurnaktį, minint 15-ąją euro įvedimo 1999 metais sukaktį, prie euro zonos prisijungs Latvija. Nuo šiol bendrą valiutą 18-oje valstybių narių naudos 333 mln. Europos piliečių. Tai yra didelis Latvijos ir visos euro zonos pasiekimas. Nuo rytojaus latviai galės išsiimti grynųjų eurų ir eurais sumokėti už savo pirkinius. To buvo įmanoma pasiekti kruopščiai pasirengus bendros valiutos įvedimui.  Daugiau informacijos

2013/12/20

2013 m. rudens „Eurobarometro“ apklausa: daugiau vilčių, kad ekonomika atsigaus

Remiantis šiandien paskelbtais naujausios „Eurobarometro“ apklausos rezultatais, europiečiai šiek tiek optimistiškiau vertina Europos ekonominę padėtį. Daugiau kaip pusė europiečių (51 proc.) į ES ateitį žvelgia optimistiškai (palyginti su 49 proc. 2013 m. pavasario „Eurobarometro“ apklausoje, žr. priedą). Apskritai, 43 proc. (1 procentiniu punktu daugiau, palyginti su 2013 m. pavasario apklausa) piliečių mano, kad ES, siekdama atsigauti po krizės, pasirinko tinkamą kryptį ir sprendžia naujus pasaulinio masto uždavinius (žr. priedą). Taip pat optimistiškai nusiteikusių europiečių, manančių, kad krizės poveikis užimtumui jau pasiekė didžiausią lygį, padaugėjo 4 procentiniais punktais, nuo 36 iki 40 proc.  Daugiau informacijos

2013/12/20

Klimato kaitos problemų sprendimo būdų yra daug ir įvairių

Įsivaizduokite viešąsias erdves, šildomas naudojant švarią energiją, gaunamą iš praeivių judėjimo. Įsivaizduokite saulės energija varomus namų liftus, maisto gaminimą minimaliai naudojant vandens ar energijos išteklius ir technologijas, kuriomis galite patikrinti savo pirkinių krepšelio poveikį aplinkai... Panašu į mokslinę fantastiką? Anaiptol. Tai tik keli klimatui nekenkiantys sprendimo būdai, atskleisti Europos Komisijai vykdant kampaniją „Tau patinkantis pasaulis. Tavo mėgstamas klimatas“. Šiandien kampanija oficialiai baigiama.  Daugiau informacijos

2013/12/19

Nauja premija siekiama atkreipti dėmesį į Europos biologinę įvairovę

Europos Komisija steigia „Natura 2000“ premiją už išskirtinę veiklą Europos gamtos apsaugos srityje. Jeigu dalyvaujate tinklo „Natura 2000“ veikloje, turite progą sublizgėti. „Natura 2000“ – saugomų didelės biologinės įvairovės vietovių tinklas, apimantis apie 20 proc. ES teritorijos, kurioje gausu gyvūnijos ir augalijos – nuo Čekijos kalnuose augančių bukų miškų iki Lenkijos šlapynėse gyvenančių vėžlių ar prie Ispanijos krantų plaukiojančių delfinų. Be gamtos apsaugos, tinklas teikia daug socialinės bei ekonominės naudos.  Daugiau informacijos

2013/12/19

Komisija priima naująjį reglamentą dėl mažos (de minimis) pagalbos pirminės žemės ūkio gamybos sektoriuje

Šiandien Komisija priėmė reglamentą, kurio tikslas – padidinti mažos (de minimis) pagalbos, kuri gali būti nelaikoma valstybės pagalba, viršutinę ribą ir patikslinti jos apibrėžtį. Už žemės ūkį ir kaimo plėtrą atsakingas Komisijos narys Dacianas Cioloşas pareiškė: Remdamosi naujuoju reglamentu valstybės narės galės laisviau spręsti dėl pagalbos teikimo neiškraipant konkurencijos, visų pirma susiklosčius ekstremaliajai padėčiai, o Komisija – paprasčiau nagrinėti valstybių narių suteiktą žemės ūkio sektoriaus pagalbą.  Daugiau informacijos

2013/12/18

Maistas. Komisija teikia gyvūnų klonavimo ir naujų maisto produktų pasiūlymus

Šiandien Europos Komisija priėmė tris teisės aktų dėl gyvūnų klonavimo ir naujų maisto produktų projektus, kuriais bus užtikrintas teisinis šios srities tikrumas. Dviejuose pasiūlymuose numatyta Europos Sąjungoje uždrausti taikyti klonavimo metodą ūkiniams gyvūnams1 ir importuoti tuos gyvūnų klonus. Taip pat bus draudžiama prekyba iš gyvūnų klonų pagamintais maisto produktais. Šiais pasiūlymais siekiama spręsti gyvūnų gerovės ir kitus etinius klausimus, susijusius su minėto metodo naudojimu. Pasiūlytu teisės aktu dėl naujų maisto produktų peržiūrimas galiojantis Naujų maisto produktų reglamentas, siekiant palengvinti naujų ir naujoviškų maisto produktų patekimą į ES rinką toliau išlaikant aukštą vartotojų apsaugos lygį.  Daugiau informacijos

2013/12/18

Naujas aplinkos politikos priemonių rinkinys švaresniam orui Europoje užtikrinti

Prasta oro kokybė – pagrindinė su aplinka susijusi pirmalaikių mirčių ES priežastis: dėl jos miršta daugiau žmonių, nei žūsta kelių eismo įvykiuose. Be to, nešvaraus oro sukeliama astma ir kvėpavimo problemos turi poveikį gyvenimo kokybei. Atsižvelgdama į tai, šiandien Komisija priima naujų priemonių oro taršai mažinti. Švaraus oro politikos priemonių rinkiniu atnaujinami galiojantys teisės aktai ir numatoma toliau mažinti pramonės ir žemės ūkio sektoriuose, taip pat transporto priemonių ir elektrinių išmetamų kenksmingų teršalų, kad sumažėtų jų poveikis žmonių sveikatai ir aplinkai. Dėl oro taršos taip pat prarandama darbo dienų ir patiriama didelių sveikatos priežiūros išlaidų. Nuo jos labiausiai kenčia pažeidžiami asmenys – vaikai, astmininkai ir vyresni žmonės. Be to, per didelė tarša azoto junginiais (eutrofikacija) ir rūgštieji lietūs kenkia ekosistemoms. Dėl oro taršos,  Daugiau informacijos

2013/12/17

Su Komisijos pagalba kelionės mieste taps patogesnės ir ekologiškesnės

Šiandien priimtas mobilumo mieste dokumentų rinkinys rodo, kad Europos Komisija miestams ir miesteliams teiks didesnę paramą. Komisija aktyviau skatins keistis geriausiais praktikos pavyzdžiais, teiks kryptingą finansinę paramą ir investuos į mokslinius tyrimus ir plėtrą. Be to, Komisija skatina kurti tvaraus mobilumo mieste planus, kad miestų teritorijose būtų sparčiau pereinama prie švaresnio ir darnesnio transporto.  Daugiau informacijos

2013/12/16

Eurobarometro apklausa: pusė visų europiečių patenkinti savo šalių geležinkeliais, tačiau geležinkelio paslaugų pasiūlą dar reikia gerinti

Šiandien paskelbtos „Eurobarometro“ apklausos duomenimis, 58 proc. europiečių patenkinti jų šalyse teikiamomis geležinkelių paslaugomis. Tačiau traukiniais keliauja palyginti nedaug europiečių. Kai kuriose šalyse keleivių, manančių, kad įsigyti traukinio bilietą pernelyg sudėtinga, yra itin daug, ir tai kelia susirūpinimą. Maždaug 19 proc. europiečių nesinaudoja traukiniais dėl prieinamumo problemų. Žmonės su judėjimo negalia ypač skundėsi dėl prasto traukinių vagonų ir peronų prieinamumo bei informacijos apie prieinamumą trūkumo planuojant kelionę.  Daugiau informacijos

2013/12/13

Vilniaus rotušėje EK pirmininko pavaduotoja V. Reding atsakė į Lietuvos žmonių klausimus

Koks galėtų būti Lietuvos vaidmuo Europos šeimoje? Kokia turėtų būti ES migracijos politika? Ar ateityje ES bus solidaresnė su savo Rytų kaimynais? –  šiuos ir daug kitų klausimų šiandien kėlė susirinkusieji į Europos Komisijos rengtą diskusiją su piliečiais. Vilniaus rotušėje vykusioje diskusijoje kartu su už teisingumą, pagrindines teises ir pilietybę atsakinga Europos Komisijos (EK) pirmininko pavaduotoja Viviane Reding dalyvavo daugiau nei 200 aktyvių piliečių iš visos Lietuvos, tarp jų ir sveikinimo žodį taręs Vilniaus meras Artūras Zuokas, Seimo narys Linas Balsys ir kiti Lietuvos visuomenės veikėjai.  Daugiau informacijos

2013/12/13

Moksleivių debatuose – nevaikiškos diskusijos nuo rūkymo iki euro (video)

Baigėsi dvi savaites Lietuvoje vykęs moksleivių debatų turnyras „Eurodebatai“. Jo metu dešimtyje miestų susitiko dvidešimt moksleivių komandų, kurios tarpusavy diskutavo apie asmeninės informacijos apsaugą „Facebook“ ir „Google“ amžiuje, eurą Lietuvoje, studijas užsienyje ir kitomis aktualiomis temomis.  Daugiau informacijos

Moksleivių debatuose – nevaikiškos diskusijos nuo rūkymo iki euro (video)

2013/12/13

Moksleivių debatuose – nevaikiškos diskusijos nuo rūkymo iki euro (video)

Baigėsi dvi savaites Lietuvoje vykęs moksleivių debatų turnyras „Eurodebatai“. Jo metu dešimtyje miestų susitiko dvidešimt moksleivių komandų, kurios tarpusavy diskutavo apie asmeninės informacijos apsaugą „Facebook“ ir „Google“ amžiuje, eurą Lietuvoje, studijas užsienyje ir kitomis aktualiomis temomis.  Daugiau informacijos

2013/12/12

Europos neįgaliųjų diena. Komisija 2014 m. geriausiai visiems gyventojams pritaikyto miesto apdovanojimą skiria Geteborgui!

Gruodžio 3 d. minimos Europos neįgaliųjų dienos proga Europos Komisija skyrė Geteborgui 2014 m. geriausiai visiems gyventojams pritaikyto miesto apdovanojimą. Apdovanojimu pripažįstama, kad Geteborgas puikiai dirbo siekdamas kuo labiau pritaikyti miestą neįgaliesiems ir pagyvenusiems žmonėms. 2014 m. konkursą rengia Europos Komisija ir Europos neįgaliųjų forumas. Apdovanojimas įteikiamas Briuselyje per renginį „Visiems pritaikytas turizmas Europoje“, skirtą kasmetinėms Europos neįgaliųjų dienai bei Europos turizmo dienai paminėti. Apdovanojimu siekiama paskatinti miestus, kuriuose gyvena ne mažiau kaip 50 000 gyventojų, dalytis patirtimi ir geriau prisitaikyti prie visų gyventojų poreikių.  Daugiau informacijos

2013/12/12

Europos ateitis. Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja Viviane Reding dalyvaus diskusijose su piliečiais Vilniuje

41-osiose Piliečių dialogo diskusijose (žr. priedą) Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja Viviane Reding ir 200 piliečių rytoj, 2013 m. gruodžio 13 d. Vilniuje aptars Europos ateitį, piliečių teises ir atsigavimą po ekonomikos krizės.  Daugiau informacijos

2013/12/11

Kviečiame žiniasklaidos atstovus dalyvauti Europos Komisijos pirmininko pavaduotojos Viviane Reding spaudos konferencijoje

Š. m. gruodžio 13  d. už teisingumą, pagrindines teises ir pilietybę atsakinga Europos Komisijos (EK) pirmininko pavaduotoja Viviane Reding lankysis Lietuvoje.  Daugiau informacijos

2013/12/11

Pradedama vykdyti programa „Horizontas 2020“. Pirmųjų dvejų metų biudžetas – 15 mlrd. EUR

Europos Komisija šiandien paskelbė pirmuosius kvietimus teikti projektų paraiškas pagal Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programą „Horizontas 2020“. Šios programos, kuriai iš viso numatoma skirti 80 mlrd. EUR., pirmųjų dvejų metų biudžetas – daugiau kaip 15 mlrd. EUR. Šiomis lėšomis siekiama padėti plėtoti Europos žinių ekonomiką ir paskatinti spręsti klausimus, nuo kurių sprendimo priklauso žmonių gyvenimo kokybė. 2014–2015 m. numatyta sutelkti dėmesį į veiklą 12 sričių, tarp kurių asmeniniams poreikiams pritaikyta sveikatos priežiūra, skaitmeninis saugumas ir pažangieji miestai (žr. MEMO/13/1122).  Daugiau informacijos

2013/12/11

Paskelbtas programos „Kūrybiška Europa“ finansavimo vadovas. 2014 m. numatyta skirti 170 mln. EUR

Kultūros ir kūrybos sektorių organizacijos, norinčios 2014 m. gauti finansavimą pagal naują kultūros ir kūrybos sektoriams skirtą Europos Sąjungos programą „Kūrybiška Europa“, gali šiandien pradėti rengti savo paraiškas.  Pradinę informaciją apie finansavimo galimybes (kvietimus teikti paraiškas) galima rasti čia. Kad paraiškas rengti būtų lengviau, naujame programos „Kūrybiška Europa“ vadove pateikiama daug informacijos apie finansavimo procesą. Pagal pirmuosius programos kvietimus teikti paraiškas 2014 m. numatyta skirti beveik 170 mln. EUR. Pavieniai asmenys negali tiesiogiai teikti paraiškų paramai gauti. Jie turėtų susisiekti su atitinkamomis organizacijomis, pavyzdžiui, kultūros asociacijomis, festivaliais, teatrais, filmų platintojais ir kt., kurie pateiks paraišką. Taip pat jie gali kreiptis į nacionalinį programos „Kūrybiška Europa“ centrą  Daugiau informacijos

2013/12/11

Komisijos narė M. Damanaki džiaugiasi galutiniu reformuotos bendrosios žuvininkystės politikos patvirtinimu

Už žuvininkystę ir jūrų reikalus atsakinga Europos Komisijos narė Maria Damanaki džiaugiasi, kad Europos Parlamentas šiandien galutiniu balsavimu pritarė naujajai, reformuotai ES bendrajai žuvininkystės politikai (BŽP), kurią ji inicijavo 2011 m. liepos mėnesį. Šiuo balsavimu BŽP reforma patvirtinta oficialiai ir nuo 2014 m. sausio 1 d. bus vykdoma visuose Europos Sąjungos vandenyse.  Daugiau informacijos

2013/12/10

Vyriausiosios įgaliotinės Catherine Ashton deklaracija Europos Sąjungos vardu 2013 m. gruodžio 10 d. minimos Žmogaus teisių dienos proga

„Šiemet minime 1993 m. Vienoje įvykusios Pasaulio žmogaus teisių konferencijos dvidešimtmetį. Vienos deklaracija ir veiksmų programa įtvirtino visuotines žmogaus teises ir atvedė prie istorinių pokyčių žmogaus teisių skatinimo ir apsaugos srityje. Europos Sąjungai, kurios vienas iš pamatinių principų yra žmogaus teisės, ši deklaracija yra nuolatinis įkvėpimo šaltinis. Šiandien taip pat sukanka 20 metų JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biurui.  Dėkojame Vyriausiajai komisarei Navi Pillay už jos pasiaukojimą ir už milžinišką darbą, kurį atliko jos vadovaujamas biuras siekdamas apsaugoti žmogaus teises visame pasaulyje.    Daugiau informacijos

2013/12/10

Moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumas. Remiantis Komisijos ataskaita, Europoje moterys 59 dienas vis dar dirba veltui

16,2 proc. – tiek skiriasi moterų ir vyrų darbo užmokestis arba vidutinis moterų ir vyrų valandinis uždarbis ES. Tokius duomenis šiandien paskelbė Europos Komisija. Per metus šis skaičius nė kiek nepakito. Remiantis šiandien Europos Komisijos paskelbta ataskaita, moterų ir vyrų darbo užmokestis ES šalyse vis dar skiriasi: nuo 27,3 proc. Estijoje iki 2,3 proc. Slovėnijoje. Bendri duomenys patvirtina menką pastarųjų metų pažangą – minėtas darbo užmokesčio skirtumas 2008–2011 m. sumažėjo tik 1,1 proc. Remiantis nauja ataskaita – didžiausia problema kovojant su moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumu yra praktinis vienodo darbo užmokesčio taisyklių taikymas ir tai, kad moterys dėl to nesikreipia į nacionalinius teismus.  Daugiau informacijos

2013/12/09

Aviacija. ES švelnina naudojimosi elektroniniais prietaisais lėktuvuose taisykles

Šiandien ES aviacijos saugos agentūra (EASA) atnaujino savo gaires dėl nešiojamųjų elektroninių prietaisų, įskaitant išmaniuosius telefonus, planšetinius kompiuterius ir e. skaitykles, naudojimo lėktuve. Patvirtinta, kad šiuos prietaisus skrydžio režimu (kai išjungiamos funkcijos, kurioms reikia signalų siuntimo) galima naudoti visos kelionės metu (lėktuvui riedant žeme, kylant ir leidžiantis) nesukeliant pavojaus saugai. Už transportą atsakingas Europos Komisijos narys Komisijos pirmininko pavaduotojas Siimas Kallasas paprašė EASA sparčiau atlikti signalų siuntimo ir priėmimo režimu nustatytų elektroninių prietaisų naudojimo lėktuve saugos peržiūrą, o 2014 m. pradžioje turėtų būti paskelbtos naujos gairės.  Daugiau informacijos

2013/12/09

Priimta pirma ES teisinė romų įtraukties priemonė

Šiandien visos 28 Europos Sąjungos valstybės narės įsipareigojo įgyvendinti Europos Komisijos pasiūlytas rekomendacijas sustiprinti ekonominę ir socialinę romų bendruomenių integraciją. Ministrai Tarybos susitikime vieningai priėmė Tarybos rekomendaciją praėjus mažiau nei šešiems mėnesiams nuo Komisijos pasiūlymo (IP/13/607, MEMO/13/610). Tai pirmoji ES lygmens teisinė romų įtraukties priemonė. Priėmusios šią rekomendaciją valstybės narės įsipareigoja imtis tikslingų veiksmų atotrūkiui tarp romų ir likusios visuomenės dalies mažinti.  Daugiau informacijos

2013/12/06

Komisija palankiai vertina postūmį dėl jos pasiūlymo, kuriuo siekiama padėti įmonėms susigrąžinti tarpvalstybines skolas

Šiandien teisingumo ministrai susitarė dėl bendro požiūrio į Europos Komisijos pasiūlymą dėl visoje Europoje galiosiančio sąskaitos blokavimo įsakymo (IP/11/923), kuris turėtų tiek piliečiams, tiek įmonėms padėti susigrąžinti tarpvalstybines skolas. Pasiūlymu siekiama palengvinti tarpvalstybinių skolų išieškojimo procedūrą ir kreditoriams užtikrinti, kad jie galės atgauti skolas, o drauge padidinti pasitikėjimą prekyba ES bendrojoje rinkoje. Tai – viena iš Komisijos darbotvarkės dėl ekonomikos augimui naudingo teisingumo dalių. Šia darbotvarke ES bendros teisingumo erdvės potencialą siekiama išnaudoti prekybos ir ekonomikos augimo labui.  Daugiau informacijos

2013/12/06

Aplinka. Ką manote apie Europos Sąjungos erdvinės informacijos infrastruktūrą?

Europos Komisija kviečia pasidalyti savo nuomone apie Europos bendrijos erdvinės informacijos infrastruktūros direktyvą. Sukūrus Europos erdvinės informacijos infrastruktūrą (angl. Infrastructure for Spatial Information, arba INSPIRE), valdžios institucijos, piliečiai ir įmonės gali lengviau dalytis geografiniais, socialiniais ir ekonominiais bei aplinkos duomenimis. Per šias konsultacijas siekiama surinkti tiek erdvinių duomenų naudotojų, tiek tokių duomenų kūrėjų, dirbančių valdžios institucijose, privačiajame arba akademiniame sektoriuje ar individualiai, atsiliepimų, kuriais remiantis bus tobulinamas informacijos teikimas politikos ir kitos susijusios veiklos, darančios poveikį aplinkai, reikmėms.  Daugiau informacijos

2013/12/05

Aviacija. Komisija atnaujina oro transporto bendrovių, kurioms draudžiama vykdyti veiklą Europoje, sąrašą

Europos Komisija dvidešimt antrą kartą atnaujino oro transporto bendrovių, kurioms dėl saugos priežasčių draudžiama vykdyti veiklą Europos Sąjungoje arba kurių veikla Europos Sąjungoje ribojama, sąrašą. Remdamasi iš įvairių šaltinių gauta saugos informacija ir išklausiusi Nepalo aviacijos institucijas bei keletą Nepalo oro transporto bendrovių, Komisija nusprendė į ES sąrašą įrašyti visas Nepalo oro transporto bendroves.  Daugiau informacijos

2013/12/05

Telšių gyventojai ir investuotojai ieško bendro vardiklio

Telšių gyventojai ateities viltis deda į gamybos atgaivinimą, tačiau investuotojus įsileidžia atsargiai. Pasak ekspertų, statybos ir lengvosios pramonės tradicijos Telšiuose dar gyvos, o infrastruktūra, iš arenos pasitraukus didžiosioms įmonėms, tebėra iki galo neišnaudota. Apie Telšių ateities perspektyvas ir efektyviausias plėtros kryptis Telšių politikai, verslininkai ir bendruomenės atstovai gruodžio 4 dieną diskutavo su ekonomikos ekspertais debatuose „Telšiai: verslo ir užimtumo perspektyvos“, kuriuos organizavo Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje.  Daugiau informacijos

2013/12/04

Jaunimo užimtumas. Komisija siūlo standartus, padėsiančius gerinti stažuočių kokybę

Šiandien Europos Komisija pasiūlė gaires, padėsiančias stažuotojams įgyti kokybiškos darbo patirties saugiomis ir sąžiningomis darbo sąlygomis ir padidinti galimybes gauti kokybišką darbą. Siūlomoje Tarybos rekomendacijoje dėl stažuočių kokybės sistemos valstybės narės visų pirma raginamos užtikrinti, kad nacionalinėje teisėje ar praktikoje būtų laikomasi gairėse išdėstytų principų ir prireikus pritaikytų savo teisės aktus. Stažuotės yra vienas pagrindinių 2012 m. gruodžio mėn. Komisijos pasiūlytos ir 2013 m. balandžio mėn. ES Ministrų Tarybos priimtos Jaunimo garantijų iniciatyvos elementų. Neseniai atlikto „Eurobarometro“ tyrimo duomenimis (IP/13/1161), šiuo metu standartų, susijusių su darbo sąlygomis ir mokymosi turiniu, neatitinka vien  Daugiau informacijos

2013/12/03

ES mokyklų ataskaita. Geresni gamtos mokslų ir skaitymo, bet prasti matematikos rezultatai

Iš naujausios Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) ataskaitos dėl penkiolikmečių matematikos, gamtos mokslų ir skaitymo gebėjimų matyti, kad valstybių narių rezultatai nevienodi. Visoje ES matematikos rezultatai daug blogesni nei turėtų būti, tačiau gamtos mokslų bei skaitymo rezultatai teikia vilčių – Europa sėkmingai siekia 2020 m. tikslo užtikrinti, kad nepažangių moksleivių 1 būtų mažiau kaip 15 proc. Šiuos rezultatus Briuselyje pristatė EBPO Generalinio Sekretoriaus pavaduotojas Yves Leterme ir Europos Komisijos Švietimo ir kultūros GD generalinis direktorius Janas Truszczynskis.  Daugiau informacijos

2013/12/03

Lyčių lygybė sporte. Komisija ragina imtis veiksmų

Gyvename XXI a., tačiau sporto pasaulyje moterų ir mergaičių padėtis tebėra sudėtinga. Sporto srityje garsiai kalbama apie lygybę, tačiau dažnai tikrovė yra kitokia – sporto valdymo institucijose vis dar dominuoja vyrai, trenerės moterys uždirba mažiau už savo kolegas vyrus ir panašiai. Gruodžio 3–4 d. Europos Komisija organizuoja Vilniuje  konferenciją „Lyčių lygybė sporte“. Į šį renginį susirinks Europos, tarptautinių ir nacionalinių sporto organizacijų, įskaitant Tarptautinį olimpinį komitetą, nacionalinius olimpinius komitetus, Tarptautinį parolimpinį komitetą, UEFA, atstovai, vyriausieji nacionalinių vyriausybių patarėjai ir Lietuvos sostinėje įsikūrusio Europos lyčių lygybės instituto atstovai.  Daugiau informacijos

2013/12/02

Žiniasklaidos atstovus kviečiame dalyvauti spaudos konferencijoje lyčių lygybės sporte klausimais

Rytoj, gruodžio 3 d. 13.45-14.15 kviečiame žiniasklaidos atstovus dalyvauti spaudos konferencijoje, rengiamoje Vilniuje vyksiančios tarptautinės sporto konferencijos lyčių lygybės sporte klausimais proga.  Daugiau informacijos

2013/11/29

EUROSUR – nauja priemonė, padėsianti gelbėti migrantų gyvybes ir užkirsti kelią nusikaltimams prie ES sienų

2013 m. gruodžio 2 d. pradės veikti Europos sienų stebėjimo sistema – EUROSUR. Naudojant EUROSUR bus galima išgelbėti žmones, kurie rizikuoja savo gyvybe, kad pasiektų Europos krantus. Taip pat ES ir valstybės narės turės tinkamesnę priemonę, kad užkirstų kelią tarpvalstybiniams nusikaltimams, tokiems kaip prekyba žmonėmis ar narkotikais, ir aptiktų skęstančius migrantų laivelius bei suteiktų jiems pagalbą, nepažeisdamos jokių Europos ar tarptautinių įsipareigojimų, įskaitant negrąžinimo principą.  Daugiau informacijos

2013/11/29

Metinės ataskaitos duomenimis, Skaidrumo registre užsiregistravusiųjų skaičius padidėjo 10 proc. ir atlikta daugiau kokybės patikrinimų nei kada nors anksčiau

Naujausios metinės bendro Europos Parlamento ir Europos Komisijos Skaidrumo registro ataskaitos duomenimis, šiame registre užsiregistravo dar daugiau interesų grupių. Iš viso jame yra užsiregistravusios beveik 6 000 organizacijų – tai 10 proc. daugiau, nei nurodyta pernai metų ataskaitoje. Ataskaitoje nurodomo neseniai atlikto akademinio tyrimo duomenimis, registre yra užsiregistravę 60–75 proc. visų Briuselyje įsikūrusių interesų grupių atstovų. Be to, naudojantis trumpesnėmis procedūromis ir naujomis IT priemonėmis, šiemet įdiegtomis našumui didinti, atlikta daugiau kaip 1000 kokybės patikrinimų. Iš jų 783 kartus duomenys buvo papildomai tikslinami, kad registro informacija būtų kuo kokybiškesnė.  Daugiau informacijos

2013/11/29

Europos Komisijos narių vizitai lapkričio 28 d. – gruodžio 3 d.

Informacija yra nuolat atnaujinama ir gali keistis.  Daugiau informacijos

2013/11/28

Europos paveldo ženklas suteiktas pirmosioms paveldo vietovėms

Šiandien Europos Komisijos įsteigta nepriklausoma atrankos grupė suteikė naująjį Europos paveldo ženklą pirmosioms paveldo vietovėms. Europos paveldo ženklą gavo keturios vietovės: Karnunto archeologinis parkas, t.y. atstatytas romėniško miesto rajonas Austrijos mieste Bad Doič Altenburge, viduramžių Didžiosios gildijos namai Taline, Estijoje, šimtamečiai Hagos Taikos rūmai ir Nyderlanduose esanti Antrojo pasaulinio karo nacių tranzitinė Vesterborko stovykla Hoghaleno mieste.  Daugiau informacijos

2013/11/28

Komisija siūlo taisykles, kuriomis siekiama padėti apsisaugoti nuo konfidencialios verslo informacijos vagysčių

Šiandien Europos Komisija pasiūlė naujas apsaugos nuo neteisėto neskelbtinos praktinės patirties ir verslo informacijos (komercinių paslapčių) gavimo, naudojimo ir atskleidimo taisykles.  Daugiau informacijos

2013/11/28

Šiandien ES septyniolikmečiai dalyvauja ES jaunųjų vertėjų konkurse „Juvenes Translatores“

Daugiau kaip 3 000 paauglių iš visų ES šalių šiandien išbandys jėgas septintajame kasmetiniame ES jaunųjų vertėjų konkurse „Juvenes Translatores“.  Daugiau informacijos

2013/11/27

Telšiuose vyks diskusija apie rajono ekonomikos perspektyvas

Š. m. gruodžio 4 d. 14 val. Telšių rajono savivaldybės salėje vyks atviri debatai „Telšiai: užimtumo ir verslo perspektyvos“. Šis renginys yra dalis Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje inicijuojamo debatų ciklo Lietuvos regionuose, kurių metu siekiama su vietos atstovais ir žinomais ekspertais aptarti vietos užimtumo, verslo ir investicijų perspektyvas.  Daugiau informacijos

2013/11/27

Europos Komisija siekia geriau apsaugoti piliečius baudžiamosiose bylose

Europos Komisija pateikė rinkinį pasiūlymų, kuriais toliau stiprinamos piliečiams baudžiamosiose bylose taikomos procesinės apsaugos priemonės. Siekiama visiems piliečiams užtikrinti teisę į teisingą bylos nagrinėjimą, kad ir kurioje Europos Sąjungos šalyje jie būtų. Šiais pasiūlymais siekiama užtikrinti nekaltumo prezumpcijos laikymąsi, teisę dalyvauti bylos nagrinėjime, taip pat specialių apsaugos priemonių taikymą baudžiamosiose bylose dalyvaujantiems vaikams ir laikiną teisinę pagalbą įtariamiesiems ir kaltinamiesiems pradiniais bylos nagrinėjimo etapais – visų pirma asmenims, dėl kurių išduotas Europos arešto orderis. Šie nauji pasiūlymai itin svarbūs siekiant užtikrinti procesines teises ir papildyti nuo 2010 m. priimtų trijų ES teisės aktų – dėl teisės į vertimą raštu ir žodžiu (IP/13/995), teisės į informaciją (  Daugiau informacijos

2013/11/27

ES ir JAV susitarimai. Komisija teikia ataskaitas dėl Terorizmo finansavimo sekimo programos ir Keleivio duomenų įrašo

Šiandien Europos Komisija priėmė Terorizmo finansavimo sekimo programos (toliau – TFSP) vertinimo ataskaitą ir Keleivio duomenų įrašo (toliau – PNR) susitarimo su JAV bendros peržiūros ataskaitą. Komisija įvertino pagal ES ir JAV TFSP susitarimą pateiktų finansinių duomenų vertę kovojant su terorizmu ir tai, kaip JAV valdžios institucijos panaudojo keleivio duomenų įrašo duomenis kovai su sunkiais nusikaltimais ir terorizmu. Komisija taip pat priėmė komunikatą dėl Europos terorizmo finansavimo sekimo sistemos (toliau – TFSS), kuriame konstatavo, kad kol kas kurti tokios sistemos nėra pagrindo.  Daugiau informacijos

2013/11/27

Rytų partnerystės susitikime Vilniuje dalyvaus EK Pirmininkas Barroso, ES Vyriausioji įgaliotinė Ashton, EK nariai Füle ir De Gucht

Trečiajame Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikime Vilniuje dalyvaus Europos Komisijos Pirmininkas J. M. Barroso, Europos Komisijos Pirmininko pavaduotoja ir ES Vyriausioji įgaliotinė C. Ashton, Europos Komisijos nariai Š. Füle ir K. De Gucht.  Daugiau informacijos

2013/11/26

7 ES piliečiai iš 10 teigia, kad pagalba besivystančioms šalims naudinga ir jiems

66 proc. ES piliečių teigia, kad vienas iš svarbiausių Europos Sąjungos prioritetų turėtų būti skurdo mažinimas besivystančiose šalyse. Septyni asmenys iš dešimties (69 proc.) mano, kad šioms šalims skiriama parama yra naudinga ir ES – naudos gauna ir jos piliečiai. Tai vieni iš pagrindinių „Eurobarometro“ apklausos rezultatų. Ji bus paskelbta šiandien Briuselyje Europos vystymosi dienų proga (lapkričio 26–27 d.).  Daugiau informacijos

2013/11/26

Europos Komisija aktyviau kovoja su neteisėta žvejyba

Prieš metus paskelbusi oficialų įspėjimą (IP/12/1215), šiandien Europos Komisija ėmėsi aktyvesnių kovos su neteisėta žvejyba veiksmų – Belizą, Kambodžą ir Gvinėją ji pripažino nebendradarbiaujančiomis šalimis. Siekdama šiose trijose šalyse įdiegti žuvininkystės valdymo sistemą ir veiksmingas kontrolės priemones, Komisija glaudžiai bendradarbiauja su jų valdžios institucijomis, tačiau šios šalys vis dar neišsprendė struktūrinių problemų ir nėra rimtai nusiteikusios kovoti su neteisėta žvejyba. Todėl Komisija siūlo Ministrų Tarybai nustatyti prekybos su šiomis trimis šalimis priemonių, kad būtų panaikinta galimybė gauti pelno iš neteisėtos žvejybos. Tarybai priėmus sprendimą į ES bus uždrausta įvežti šių šalių laivų žvejybos produktus.  Daugiau informacijos

2013/11/26

ES 2012 m. finansinė ataskaita. ES biudžetas tampa vis svarbesne investavimo priemone ES

Iš 2012 m. finansinės ataskaitos, kurią šiandien paskelbė Europos Komisija, matyti, kad 94 proc. 2012 m. ES biudžeto, kurio bendra suma siekia 135,6 mlrd. EUR, buvo skirta visos Europos gavėjams – tyrėjams, studentams, mažosioms ir vidutinėms įmonėms, miestams, regionams ir NVO.  Daugiau informacijos

2013/11/25

Kova su mokesčių vengimu: Komisija griežtina pagrindines ES pelno mokesčio taisykles

Šiandien Komisija pasiūlė iš dalies pakeisti pagrindinius ES pelno mokesčio teisės aktus, kad Europoje būtų iš esmės sumažinta mokesčių vengimo atvejų. Pasiūlymu bus pašalintos Patronuojančiųjų ir patronuojamųjų bendrovių direktyvos spragos, kuriomis kai kurios įmonės naudojosi, kad išvengtų mokesčių. Visų pirma, įmonės nebegalės naudotis skirtingose ES šalyse taikomo įmonių grupės viduje pervedamų sumų apmokestinimo skirtumais ir taip visai išvengti mokesčių. Tuo bus pasiekta, kad Patronuojančiųjų ir patronuojamųjų bendrovių direktyva toliau užtikrintų vienodas sąlygas sąžiningoms įmonėms bendrojoje rinkoje ir nebeteiktų agresyvaus mokesčių planavimo galimybių. Šiandienos pasiūlymas buvo numatytas praėjusių metų Komisijos veiksmų plane dėl kovos su mokesčių slėpimu (IP/12/1325) ir taps svarbia kovos su pelno mokesčio vengimu t  Daugiau informacijos

2013/11/25

Laisvas asmenų judėjimas: penki veiksmai, naudingi ES piliečiams, augimui ir užimtumui

Europos Komisijos ką tik priimtame politikos dokumente pabrėžiama valstybių narių ir ES institucijų bendra atsakomybė už ES piliečių teisių gyventi ir dirbti kitoje ES šalyje užtikrinimą. Kad paremtų valstybių narių su tuo susijusius veiksmus, Komisija dokumente apibūdina penkis konkrečius veiksmus, kuriais būtų stiprinama laisvo judėjimo teisė, ir kartu padedama valstybėms narėms pasinaudoti teigiamais laisvo judėjimo aspektais. Politikos dokumente išaiškinamos ES piliečių teisės laisvai judėti ir naudotis socialinėmis išmokomis ir nagrinėjami tam tikrų valstybių narių iškelti klausimai, susiję su problemomis, kurias migracijos srautai gali kelti vietos valdžios institucijoms.  Daugiau informacijos

2013/11/25

Už regioninę politiką atsakingas Europos Komisijos narys Johannes Hahn dalyvaus Neformaliame ministrų, atsakingų už sanglaudos politiką, susitikime

Š.m. lapkričio 25-26 d. už regioninę politiką atsakingas Europos Komisijos narys Johannes Hahn lankysis Lietuvoje.  Daugiau informacijos

2013/11/25

Moksleiviai diskutuos ir apie rūkymą, ir apie „Facebook“

Pirmadienį Lietuvoje prasideda moksleivių debatų turnyras „Eurodebatai“. Dešimtyje miestų susitiks 20 debatų komandų, kurios diskutuos įvairiais klausimais: apie plonų bei mėtinių cigarečių uždraudimą, informacinį saugumą Europoje ir griežtinamas privatumo apsaugos taisykles „Facebook“ ir panašioms bendrovėms, euro ateitį ir kt.  Daugiau informacijos

2013/11/22

Interneto pavojai: apklausa atskleidžia elektroninio nusikalstamumo poveikį

Šiandien paskelbta Eurobarometro apklausa rodo, kad ES interneto vartotojų susirūpinimas kibernetiniu saugumu yra didžiulis. 76 proc. teigia, kad pastaraisiais metais padidėjo rizika tapti elektroninių nusikaltimų aukomis: taip manančių yra daugiau nei 2012 m., kai buvo atliekama panaši apklausa. 12 proc. interneto vartotojų pareiškė, kad jau buvo įsilaužta į jų socialinių tinklų paskyras arba elektroninio pašto dėžutes.  Daugiau informacijos

2013/11/21

Pasitikėjimo Europos teisingumo sistemomis didinimas. Konferencijoje „Assises de la Justice“ bus formuojama ES teisingumo politika

Kokia bus ES teisingumo politika 2020 m.? Tai pagrindinė Europos Komisijos Briuselyje lapkričio 21–22 d. rengiamos didelio masto konferencijos „Assises de la Justice“ tema.
Šiandien pradedamoje konferencijoje pirmiausia bus aptartas Komisijos pateiktas penkių konsultacijoms skirtų dokumentų rinkinys dėl Europos civilinės, baudžiamosios ir administracinės teisės, taip pat dėl teisinės valstybės principo ir pagrindinių teisių Europos Sąjungoje. Šiuose dokumentuose pateikiama minčių ir klausimų dėl galimų būsimų ES veiksmų teisingumo politikos srityje. Siekiama sustiprinti Europos Sąjungos pamatus ir baigti kurti Europos piliečiams ir įmonėms naudingą Europos teisingumo erdvę.  Daugiau informacijos

2013/11/21

Sutvarkyta Anykščių infrastruktūra gali padėti pritraukti investuotojus

Anykščiams siekiant plėtoti turizmą, vietos gyventojų nuomonės apklausa rodo, kad žmonės norėtų rajone atgaivinti gamybą. Pasak ekspertų, toks gyventojų noras nestebina, nes pastaruoju metu Anykščiai susiduria su rimtais socialiniais iššūkiais ir žmonės galvoja apie išeitis, kurios padėtų sukurti daugiau darbo vietų. Apie Anykščių ateities perspektyvas ir veiksmingiausias plėtros kryptis Anykščių politikai, verslininkai ir bendruomenės atstovai lapkričio 20 dieną diskutavo su ekonomikos ekspertais debatuose „Anykščiai: verslo ir užimtumo perspektyvos“, kuriuos organizavo Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje kartu su Finansų ministerija.  Daugiau informacijos

2013/11/21

A. Vassiliou žodžiais, „Horizontas 2020“ – didžiulė paspirtis Europos mokslininkams ir verslininkams

Pagal šiandien Europos Parlamento patvirtintą naujosios ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ biudžetą programai „Marie Skłodowskos Curie veiksmai“ (MSCA), pagal kurią finansuojamos tyrėjų stipendijos, ir Europos inovacijos ir technologijos institutui (EIT) bus skiriama daug daugiau lėšų. MSCA ir EIT priklauso už švietimą, kultūrą, daugiakalbystę ir jaunimo reikalus atsakingos Europos Komisijos narės Androullos Vassiliou kompetencijai. A. Vassiliou Parlamento sprendimą pavadino „didžiule paspirtimi Europos ateities mokslininkams ir verslininkams“.  Daugiau informacijos

2013/11/21

Naujoji Europos žemės ūkio ir žemės ūkio maisto produktų propagavimo politika

Šiandien Europos Komisija pristatė informavimo apie žemės ūkio ir maisto produktus ir jų propagavimo politikos reformos projektą. Tikimasi, kad naujoji propagavimo politika, kuriai bus skirtas didesnis biudžetas ir kurią įgyvendinti vėliau padės Europos vykdomoji įstaiga, padės įsitvirtinti naujose rinkose. Politikos, kuria raginama vertinti Europoje pagamintus produktus („Enjoy, it's from Europe“), tikslas – įgyvendinant Europos lygmeniu parengtą strategiją padėti žemės ūkio sektoriaus subjektams patekti į tarptautines rinkas ir geriau informuoti vartotojus apie pastangas gerinti produktų kokybę.  Daugiau informacijos

2013/11/20

Lapkričio mėn. sprendimų dėl pažeidimų rinkinys. Pagrindiniai sprendimai

Mėnesiniame rinkinyje apžvelgiamais sprendimais dėl pažeidimų Europos Komisija imasi teisinių veiksmų prieš valstybes nares, kurios netinkamai vykdo pagal ES teisę nustatytus įsipareigojimus. Šiais įvairiems sektoriams skirtais sprendimais siekiama užtikrinti, kad ES teisė būtų taikoma tinkamai ir būtų naudinga piliečiams bei įmonėms.  Daugiau informacijos

2013/11/20

Valstybės pagalba. Komisija leido skirti 448 mln. EUR pagalbą suskystintų gamtinių dujų terminalo statybai Lietuvoje

Komisija nustatė, kad pagalba suskystintų gamtinių dujų terminalo statybai ir eksploatavimui,  Klaipėdos jūrų uoste   (projektą vykdo AB „Klaipėdos nafta“), atitinka ES valstybės pagalbos skyrimo taisykles. Projektu siekiama padidinti dujų tiekimo Lietuvoje saugumą įtraukiant naujų tiekimo šaltinių. Komisija padarė išvadą, kad pagalba padės įgyvendinti ES energetikos tikslus pernelyg neiškreipdama konkurencijos, nes pastačius naująjį SGD terminalą Lietuva galės integruotis į ES dujų rinką ir bus skatinama Lietuvos dujų rinkų konkurencija.  Daugiau informacijos

2013/11/20

Komisija reikalauja, kad reguliuodamos lošimų paslaugas valstybės narės nepažeistų ES teisės

Šiandien Europos Komisija keletą valstybių narių paragino užtikrinti, kad jų nacionalinės azartinių lošimų reguliavimo sistemos nepažeistų Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo įtvirtintų pagrindinių laisvių. Iš esmės valstybės narės pačios nustato savo internetinių lošimų reguliavimo politikos tikslus. Jos gali uždrausti užsienio subjektams teikti visas ar tam tikros rūšies azartinių lošimų paslaugas arba apriboti tokių paslaugų teikimą siekdamos viešojo intereso tikslų, pavyzdžiui, apsaugoti vartotojus, užkirsti kelią sukčiavimui ir kitai nusikalstamai veiklai. Tačiau nacionalinės azartinių lošimų reguliavimo sistemos negali prasilenkti su ES teise.   Daugiau informacijos

2013/11/19

Gera žinia Komisijai: Europos Parlamentas patvirtino programą „Kūrybiška Europa“

Šiandien Europos Parlamentas patvirtino naują Europos Komisijos programą „Kūrybiška Europa“, pagal kurią bus daugiau remiama Europos kultūra, kinas, televizija, muzika, literatūra, scenos menas, paveldas ir susijusios sritys. Ateinantiems septyneriems programos vykdymo metams skirta 1,46 mlrd. EUR 1 (9 % daugiau nei dabar), taip ši programa suteiks postūmį sparčiai augantiems kultūros ir kūrybos sektoriams, kuriuose sukuriama daug darbo vietų. Pagal programą „Kūrybiška Europa“ bus finansuojama ne mažiau kaip 250 000 menininkų ir kultūros srities specialistų, 2 000 kino teatrų, 800 filmų ir 4 500 knygų vertimų. Pagal ją taip pat bus sukurtas naujas finansinių garantijų mechanizmas, sudarysiantis galimybę mažoms kultūros ir kūrybos sektorių įmonėms gauti iki 750 mln. EUR banko paskolų.  Daugiau informacijos

2013/11/19

ES sanglaudos politikos reforma siekiant kuo didesnio poveikio ekonomikos augimui ir darbo vietų kūrimui. 10 reformos veiksmų

Vykdant sanglaudos politiką iš 2014–2020 m. ES biudžeto investuoti į veiklą siekiant ES lygmens ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo tikslų, taip pat kovojant su klimato kaita, energetine priklausomybe ir socialine atskirtimi valstybėse narėse, regionuose ir miestuose skirta 325 mlrd. EUR. Atsižvelgiant į valstybių narių įnašą ir finansinių priemonių sverto poveikį, bendras poveikis veikiausiai viršys 500 mlrd. EUR. Pertvarkius sanglaudos politiką bus užtikrintas maksimalus šių regionų ir miestų konkrečioms reikmėms pritaikytų investicijų poveikis.  Daugiau informacijos

2013/11/19

Maištas, nukreiptas į pokyčius arba menas iš antrinių žaliavų

Visada norėjote prisidėti prie ekologinių problemų sprendimo, bet nežinojote nuo ko pradėti? Pradėkite nuo savęs ir jau šiandien – tokį patarimą gali duoti Dizaino studijos „Absurdo idėjos" savininkė Jurgita Jakubauskaitė. Jurgita neseniai paskelbta Europos Komisijos konkurso „Tau patinkantis pasaulis“ nugalėtoja už geriausią kovos su klimato kaita sprendimą Lietuvoje.  Konkursas skatino kūrybingus žmones siūlyti naujoviškus CO2 kiekio mažinimo sprendimus, o visuomenė galėjo balsuoti už labiausiai patikusius 269 pateiktus projektus, kurie buvo skelbiami kampanijos internetiniame puslapyje. Vėliau dešimt daugiausia balsų surinkusių projektų buvo pateikti vertinti komisijai.  Daugiau informacijos

2013/11/19

Aptarta valstybės valdomų įmonių reformos pažanga

Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje organizuoja apskrito stalo diskusijų ciklą, kurio tikslas – plėtoti dialogą su įvairiomis suinteresuotomis šalimis, aptariant  Europos Sąjungos Tarybos rekomendacijų Lietuvai (http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/csr2013_lithuania_lt.pdf) įgyvendinimą. Antroji  ciklo diskusija, vykusi lapkričio 18 d. Vilniuje, buvo skirta valstybės valdomų įmonių reformai.  Daugiau informacijos

2013/11/19

Programai „Erasmus+“ – žalia šviesa. Daugiau kaip 4 mln. asmenų gaus stipendijas įgūdžiams ir įsidarbinimo galimybėms gerinti

Šiandien Europos Parlamentas patvirtino „Erasmus+“, naują ES švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programą, kuri bus pradėta vykdyti sausio mėn. Šios septynerių metų programos, kuria siekiama gerinti įgūdžius, galimybes įsidarbinti ir remti švietimo, mokymo ir darbo su jaunimu sistemų atnaujinimą, biudžetas sieks 14,7 mlrd. EUR 1 – 40 proc. daugiau nei dabar. Daugiau kaip 4 mln. žmonių gaus paramą studijoms, mokymuisi, darbui ar savanoriškai veiklai užsienyje, iš jų – 2 mln. aukštųjų mokyklų studentų, 650 000 profesinių mokyklų moksleivių ir gamybinę praktiką atliekančių asmenų, taip pat daugiau kaip 500 000 asmenų, dalyvaujančių jaunimo mainų ar savanoriškos veiklos užsienyje programose. Studentai, planuojantys visas magistrantūros studijas užsienyje, kuriems retai skiriamos nacionalinės stipendijos ar išduodamos paskolos, gal  Daugiau informacijos

2013/11/19

Pagal 2014–2020 m. ES biudžeto programą į Europos ateitį bus investuota vienas trilijonas eurų

Šiandien Europos Parlamentas balsavo už 2014–2020 m. ES daugiametę finansinę programą (DFP). Šią programą, kuriai pritarė Europos Parlamentas, artimiausiomis savaitėmis turėtų galutinai patvirtinti Taryba. Taip baigėsi dvejus su puse metų trukusios intensyvios derybos, prasidėjusios 2011 m. birželio 29 d., Komisijai pateikus savo pasiūlymus.  Daugiau informacijos

2013/11/18

Volkswagen – didžiausia pasaulyje investuotoja į mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą. Kitų ES bendrovių rezultatai nevienodi

Pirmą kartą nuo 2004 m. ES bendrovė – Vokietijos automobilių gamintoja „Volkswagen“ – yra didžiausia pasaulyje privačiojo sektoriaus investuotoja į mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą. Bendrovei „Volkswagen“ Europos Komisijos 2013 m. ES pramonės įmonių investicijų į mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą (MTTP) rezultatų suvestinėje tenka pirma vieta – bendrovės investicijos 2012 m. siekė 9,5 mlrd. EUR. Apskritai ES įsikūrusios bendrovės (527 įmonės) investicijas į MTTP padidino 6,3 proc. Šis padidėjimas šiek tiek didesnis negu 2000 rezultatų suvestinėje nurodytų bendrovių vidurkis (+6,2 proc.). Tačiau, kaip ir pernai, ES įsikūrusios bendrovės atsilieka nuo JAV bendrovių (jos investicijas padidino 8,2 proc.). ES bendrovių rezultatai skirtinguose sektoriuose nevienodi: vienuose į MTTP buvo investuojama daug, kituose – tiek pat arba mažiau. Su rezultatų suvestine susijusioje apklausoje dalyvavusios ES bendrov  Daugiau informacijos

2013/11/15

2013 m. Europos informavimo apie antibiotikus diena. ES stiprina kovą su vaistams atspariomis bakterijomis

Šiandien Europos Komisijos paskelbtame tyrime1 atskleidžiama, kad nuo 2009 m. žmonės naudoja vis mažiau antibiotikų ir visuomenė vis geriau suvokia, jog antibiotikai neįveikia virusų. Tačiau šias geras žinias temdo tuo pačiu metu Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro (ECDC) paskelbti duomenys, iš kurių matyti, kad Europoje žymiai padaugėjo daugeliui vaistų atsparių gramneigiamų bakterijų, atsparių karbapenemams – paskutinės kartos antibiotikams, naudojamiems su sveikatos priežiūra susijusioms infekcijoms gydyti. Todėl Komisija stiprina kovą su atsparumu antimikrobinėms medžiagoms (AAM), skirdama finansavimą 15 naujų tyrimo projektų (MEMO/13/996) ir nustatydama suderintas duomenų apie AAM gyvūnuose ir maiste rinkimo taisykles (  Daugiau informacijos

2013/11/15

Veiksmingos PVM sistemos kūrimas. 7-asis Briuselio mokesčių forumas

Pirmadienį, lapkričio 18 d., 250 dalyvių iš 37 šalių susirinks į 7-ąjį Briuselio mokesčių forumą aptarti ES PVM sistemos ir jos veiksmingumo didinimo būdų. Be kitų temų, bus nagrinėjama kova su sukčiavimu PVM, PVM reikalavimų laikymosi gerinimas ir PVM vaidmuo vykdant fiskalinį konsolidavimą. Forume įžanginę kalbą pasakys jo globėjas – Komisijos narys Algirdas Šemeta. Tarp kitų aukšto rango pranešėjų bus Belgijos valstybės sekretorius Johnas Crombezas, Portugalijos valstybės sekretorius Paulo Nuncio ir Europos Parlamento narė Sharon Bowles. Šis kasmetinis renginys – svarbi proga susitikti, pasikeisti nuomonėmis ir aptarti svarbiausių ES mokesčių srities klausimų sprendimus politikams, suinteresuotosioms šalims ir ekspertams.  Daugiau informacijos

2013/11/15

Aplinka. Prasideda Europos atliekų mažinimo savaitė

Vis kalbame, kaip svarbu skatinti piliečius mažinti, pakartotinai naudoti ir perdirbti atliekas. Svarbiausias iš šių trijų dalykų – atliekų mažinimas. Per ateinančias 7 dienas – Europos atliekų mažinimo savaitę – tam ir bus skiriamas didžiausias dėmesys. Per ją siekiama labiau informuoti apie tai, kaip Europoje galime keisti įpročius, ir paraginti diskutuoti išteklių naudojimo efektyvumo bei žiedinės ekonomikos klausimais. Šis projektas, kurį koordinuoja Miestų ir regionų atliekų perdirbimo ir tvaraus tvarkymo asociacija („ACR+“) ir kuris remiamas pagal ES programą „LIFE +“, dabar vykdomas 17 šalių, įskaitant 3 ES nepriklausančias šalis.  Daugiau informacijos

2013/11/15

Lietuviai ištobulino efektyvią užteršto grunto valymo technologiją

UAB „Biocentras“, kartu su partneriais vykdydami projektą „Sorbent“, sukūrė technologiją, kuri leis greičiau išvalyti nafta ir jos produktais užterštą gruntą, apsaugoti gruntinius vandenis ir sumažins valymo darbų kainą. Bendros 4,8 mln. litų vertės „Sorbent“ projektui buvo skirta daugiau kaip 3 mln. litų EK Septintosios bendrosios mokslinių tyrimų programos (SP7) investicijų.  Daugiau informacijos

2013/11/14

Europos Komisija priima naujas filmų rėmimo taisykles

Europos Komisija patvirtino persvarstytus kriterijus, kuriais remdamasi pagal ES valstybės pagalbos taisykles vertins valstybių narių taikomas filmų ir kitų audiovizualinių kūrinių rėmimo schemas. Naujame Kinematografijos komunikate leidžiama teikti pagalbą įvairesnei veiklai, pabrėžiama valstybių narių teisė apibrėžti rėmimo vertą kultūrinę veiklą, leidžiama teikti daugiau pagalbos tarpvalstybinei filmų gamybai ir remiamas kinematografinis paveldas. Komisija atsižvelgė į pastabas, gautas surengus tris viešas konsultacijas su valstybėmis narėmis ir suinteresuotosiomis šalimis.  Daugiau informacijos

2013/11/14

ES masto apklausa rodo, kad visuomenė palaiko atsakingus mokslinius tyrimus ir inovacijas

Naujas „Eurobarometro“ tyrimas rodo, kad daugiau kaip trys ketvirtadaliai (77 %) europiečių mano, jog mokslas ir technologijos daro teigiamą įtaką visuomenei. Tačiau respondentai taip pat išreiškė susirūpinimą naujų technologijų pavojais, pavyzdžiui, žmogaus sveikatai ir aplinkai. Jie pageidauja, kad moksliniai tyrimai būtų atliekami ir inovacijos diegiamos deramai atsižvelgiant į etikos principus (76 %), lyčių pusiausvyrą (84 %) ir viešą dialogą (55 %). Panašiai, kaip per ankstesnius „Eurobarometro“ tyrimus, paaiškėjo, kad daugiau kaip pusę europiečių mokslo ir technologijų plėtra domina (53 %), bet dauguma nesijaučia pakankamai informuoti (58 %).  Daugiau informacijos

2013/11/14

2012 m. globalizacijos fondas skyrė daugiau kaip 73,5 mln. EUR paramos 15 700 ES darbuotojų

Šiandien Europos Komisijos priimtos ataskaitos duomenimis, Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas (EGF) 2012 m. padėjo vėl rasti darbą iš viso 15 700 darbuotojų, atleistų iš darbo dėl ekonomikos krizės ir globalizacijos padarinių. Šiems darbuotojams vienuolikoje valstybių narių (Austrijoje, Danijoje, Suomijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Airijoje, Italijoje, Nyderlanduose, Rumunijoje, Ispanijoje ir Švedijoje) EGF skyrė daugiau kaip 73,5 mln. EUR paramos, kuri papildyta dar 51,7 mln. EUR iš nacionalinių išteklių.  Daugiau informacijos

2013/11/14

Europos ateitis. Viviane Reding dalyvauja diskusijose su Prancūzijos piliečiais Marselyje

Europos ateitis, piliečių teisės ir ekonomikos krizės įveikimas – tokios bus šiandien, lapkričio 14 d., Marselyje vyksiančios 37-osios diskusijos su piliečiais temos. Joje dalyvaus už teisingumą atsakinga Europos Komisijos narė ir pirmininko pavaduotoja Viviane Reding ir antspaudo saugotoja, Prancūzijos teisingumo ministrė Christiane Taubira.  Daugiau informacijos

2013/11/13

2014 m. Europos semestras: Europos Komisija skelbia ES ekonomikos prioritetus

Didžiausias Europai šiuo metu iškilęs uždavinys – palaikyti vykstantį ekonomikos atsigavimą. Tai svarbiausia šiandien Komisijos priimtoje šių metų metinėje augimo apžvalgoje skelbiama žinia. Šia apžvalga pradedamas ketvirtasis Europos ekonomikos koordinavimo semestras tokiu metu, kai ekonomika vėl pradeda augti, o valstybės narės daro pažangą šalindamos prieš krizę susidariusį disbalansą.  Daugiau informacijos

2013/11/12

ES ekonomikos valdymo paaiškinimas

Pasimokius iš patirties, įgytos per pastarąją ekonomikos, finansų ir valstybių skolos krizę, buvo imtasi ES taisyklių reformų, be kita ko, įdiegtos naujos biudžeto ir ekonominės politikos priežiūros sistemos bei sudarytas naujas biudžeto tvarkaraštis.  Daugiau informacijos

2013/11/11

Kasmetinis Baltijos forumas. Pirmojo Europos makroregiono pažanga

Šiandien, praėjus ketveriems metams nuo tada, kai pagal Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategiją (ES BJRS) sukurtas pirmasis ES makroregionas, aštuonių strategiją įgyvendinančių ES šalių atstovai ir už regioninę politiką atsakingas Komisijos narys Johannesas Hahnas susitinka Vilniuje kasmetiniame forume dėl ES BJRS. Prie jų prisijungs ir Rusijos bei Norvegijos atstovai. Pagrindiniai dalyviai aptars, kaip remiantis įgyta patirtimi plėtoti minėtą strategiją. Daugiausia bus svarstoma, kaip sprendžiant regiono aplinkosaugos problemas skatinti ekonomikos augimą ir kurti darbo vietas.  Daugiau informacijos

2013/11/08

Lietuvoje lankysis už užimtumą, socialinius reikalus ir įtrauktį atsakingas Europos Komisijos narys László Andor

Š.m. lapkričio 11 d. už užimtumą, socialinius reikalus ir įtrauktį atsakingas Europos Komisijos narys László Andor lankysis Lietuvoje.  Daugiau informacijos

2013/11/08

Už regioninę politiką atsakingas Europos Komisijos narys Johannes Hahn dalyvaus Baltijos jūros regiono strategijos metiniame forume

Š.m. lapkričio 11 d. už regioninę politiką atsakingas Europos Komisijos narys Johannes Hahn lankysis Lietuvoje.  Daugiau informacijos

2013/11/08

Komisijos narys J. Hahnas ragina ES regionus veikti: gebėjimas pasinaudoti inovacijų teikiamomis galimybėmis yra būtina ekonomikos augimo sąlyga

Už regioninę politiką atsakingas Europos Komisijos narys Johannesas Hahnas šiandien pabrėžė, kad itin svarbu padidinti ES regionų konkurencingumą panaudojant ES investicijas ir tikslinį planavimą. Šiandien Briuselyje vykstančioje konferencijoje „Naujo augimo varomoji jėga – pažangiosios specializacijos regionai“ Komisijos narys J. Hahnas paragino regionus nustatyti pagrindines savo stiprybes ir išteklius skirti joms, kad išaugtų regionų konkurencinis pranašumas. Regioninės politikos ir miestų generalinio direktorato ir Flandrijos regiono organizuotame aukšto lygio renginyje įvertinta, kaip Europos valstybėms ir regionams sekasi diegti vadinamąsias pažangiosios specializacijos strategijas. Būtent pažangioji specializacija yra pagrindinis naujosios ES sanglaudos politikos elementas ir išankstinė sąlyga norint panaudoti Europos regioninės plėtros fondo lėšas.  Daugiau informacijos

2013/11/08

2014 m. startuos nauja programa „Erasmus+“

Šiais metais baigiasi didžiausia Europos Komisijos remiama švietimo programa Mokymasis visą gyvenimą (angl. LLP). Programos metu daugiau nei 55 tūkst. Lietuvos gyventojų studijavo, stažavosi, savanoriavo, dalyvavo mokymuose ir kitaip tobulėjo užsienio šalyse. Nuo 2014 m. formalaus ir neformalaus ugdymo veiklą visoje Europoje tęs nauja programa „Erasmus+“.  Daugiau informacijos

2013/11/07

35 mln. EUR parama žemės ūkio produktams populiarinti Europos Sąjungoje ir trečiosiose šalyse

Europos Komisija patvirtino 22 programas, skirtas žemės ūkio produktams populiarinti Europos Sąjungoje ir trečiosiose šalyse. Bendras programų, kurių dauguma bus vykdomos trejus metus, biudžetas yra 70 mln. EUR – iš jų 35 mln. skyrė ES. Atrinktos programos apima kokybiškus produktus, įregistruotus ir saugomus kaip turinčius SKVN (saugomą kilmės vietos nuorodą), SGN (saugomą geografinę nuorodą) ir kaip GTG (garantuotus tradicinius gaminius), vynus, mėsą, pagamintus pagal nacionalines kokybės programas, ekologiškus produktus, pieną ir pieno produktus, šviežius vaisius ir daržoves, dekoratyvinės sodininkystės produktus, medų ir bitininkystės produktus, jautieną, veršieną ir kiaulieną ir kokybišką paukštieną.  Daugiau informacijos

2013/11/07

N. Kroes sveikina Lietuvą įsteigus nacionalinę skaitmeninę koaliciją

Europos Komisijos Pirmininko pavaduotoja Neelie Kroes pasveikino Lietuvos švietimo, bibliotekų, skaitmeninio ir IRT sektorių įsipareigojimą ugdyti skaitmeninius įgūdžius ir didinti šios srities darbo vietų skaičių Lietuvoje. Šiandien didžiausiame Europos skaitmeninių inovacijų renginyje ICT 2013 Vilniuje vienuolika organizacijų ir asociacijų pasirašė bendradarbiavimo memorandumą „Dėl nacionalinės Lietuvos skaitmeninės koalicijos steigimo“. Šios koalicijos siekis – mažinti IT specialistų trūkumą, propaguoti mokymosi visą gyvenimą programas ir didinti informuotumą apie skaitmeninio raštingumo ir IRT įgūdžių svarbą.   Daugiau informacijos

2013/11/07

Skaitmeninio pasaulio metų moterų ir mergaičių apdovanojimai renginyje ICT 2013

Šiandien Vilniuje (Lietuva) vykstančiame renginyje ICT 2013 paskelbti apdovanojamų Europos moterų, mergaičių ir organizacijų, padariusių įtaką skaitmeniniam pasauliui, vardai ir pavadinimai. Pirmuosius Skaitmeninio pasaulio moters apdovanojimus gavusios Saša Bezuhanova, Lune Victoria van Eewijk, Amy Mather ir „HTW–Berlin“ sulaukė pripažinimo už savo vadovavimą, verslumą ir kūrybingumą skaitmeninėse studijų ir darbo srityse, taip pat už aktyviai vykdomą įsipareigojimą gausinti moterų ir mergaičių, siekiančių išsilavinimo ir karjeros informacinių ir ryšių technologijų (IRT) srityje, gretas. Apdovanojimus kuruoja Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja Neelie Kroes, o konkursą rengė konsultantų įmonė „Zen Digital“, remianti   Daugiau informacijos

2013/11/06

Varšuvos konferencijoje ES siekia darnios pažangos vykdant klimato politiką

Europos Sąjunga siekia, kad JT klimato kaitos konferencijoje, vykstančioje lapkričio 11–22 d. Varšuvoje, būtų priimtas darnus sprendimų rinkinys, kuriuo būtų skatinamas tarptautinės klimato politikos vykdymas. Reikia sprendimų, kad būtų paspartintas jau suderintų kovos su klimato kaita priemonių įgyvendinimas, paspartintas darbas, susijęs su pasaulyje išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimu iki 2020 m., ir pasirengta iki 2015 m. priimti naują teisiškai įpareigojantį pasaulinį susitarimą dėl klimato kaitos, į kurį būtų įtraukti visų šalių įsipareigojimai mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį.  Daugiau informacijos

2013/11/06

Europos Komisijos narių vizitų anonsas

Europos Komisijos narių vizitai į Lietuvą š. m. lapkričio 7-12 dienomis (informacija yra nuolat atnaujinama ir gali keistis).  Daugiau informacijos

2013/11/06

Klimato politika. Komisija siūlo ratifikuoti Kioto protokolo dalinį pakeitimą, kuriuo pradedamas antrasis įsipareigojimų vykdymo laikotarpis

Šiandien Europos Komisija pateikė du teisės aktų, kuriais Europos Sąjunga oficialiai ratifikuoja Kioto protokolo dėl klimato kaitos dalinį pakeitimą ir pradeda antrąjį pagal tą protokolą prisiimtų įsipareigojimų vykdymo laikotarpį (2013–2020 m.), pasiūlymus. ES, valstybės narės ir Islandija įsipareigojo antruoju laikotarpiu bendrą šiltnamio efektą sukeliančių išmetamųjų teršalų kiekį, palyginti su 1990 m. arba kitais jų pasirinktais atskaitos metais išmestų teršalų kiekiu, drauge sumažinti 20 proc. Toks įsipareigojimas sumažinti išmetamųjų teršalų kiekį atitinka 2009 m. klimato kaitos ir energetikos teisės aktų rinkinio tikslus ir bus vykdomas tiek ES, tiek atskirose valstybėse narėse taikant tuose teisės aktuose nustatytas išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo priemones.  Daugiau informacijos

2013/11/06

Kokios ateities norite? Komisija kviečia padėti parinkti būsimos politikos ir mokslinių tyrimų planavimo kryptį ir balsuoti, kaip Europa galėtų atrodyti 2050 m.

Ar 2050 m. ekonomika bus iš pagrindų pasikeitusi, nes namuose galėsite spustelėti savo trimačio spausdintuvo mygtuką ir išsispausdinti naujus drabužius, sofą arba virtuvinį stalą? Ar vėžys bus likęs praeityje, nes nanorobotai galės aptikti ir sunaikinti piktybinius auglius? Kokia bus visuomenė, kai daugelis galės gyventi 100 ir daugiau metų?  Daugiau informacijos

2013/11/05

Europos Komisija pateikė rekomendacijas valstybėms narėms dėl valstybės intervencijos į elektros energijos rinkas

ES energijos vidaus rinka labai svarbi siekiant užtikrinti energetinį saugumą priimtinomis kainomis ir kovoti su klimato kaita. Kartais labai konkrečiais atvejais viešosios politikos uždaviniams įgyvendinti gali prireikti valstybės intervencijos, tačiau ji turi būti subalansuota ir reikia atsižvelgti į išlaidas bei rinkos iškraipymus, kuriuos ji gali sukelti. Europos Komisija pristatė gaires valstybėms narėms, kaip geriausia pasinaudoti valstybės intervencija, kaip reformuoti esamas valstybės intervencijos priemones (ypač atsinaujinančiosios energijos subsidijavimo programas) ir kaip parengti veiksmingas naujas intervencijos priemones.  Daugiau informacijos

2013/11/05

2013 m. rudens ekonominė prognozė. Laipsniškas atsigavimas ir išorės pavojai

Per keletą pastarųjų mėnesių atsirado teigiamų požymių, kad Europos ekonomika atsigauna. Iki pirmojo 2013 m. ketvirčio traukusis, antrąjį ketvirtį ji vėl ėmė augti ir per likusius šių metų mėnesius realusis BVP turėtų toliau didėti.   Daugiau informacijos

2013/11/04

Tarptautiniame mokslinių tyrimų ir inovacijų forume „ICT 2013: Create, Connect, Grow“ dalyvaus Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja Neelie Kroes

Š. m. lapkričio 6–8 d. LITEXPO parodų rūmuose vyks Tarptautinis mokslinių tyrimų ir inovacijų forumas „ICT 2013: Create, Connect, Grow“. Šiame renginyje geriausi Europos informacinių ir ryšių technologijų (IRT) srities mokslininkai, ilgametę patirtį turinčių ir naujų bendrovių atstovai, skaitmeninių technologijų sektoriaus strategai svarstys Europos IRT politikos klausimus. Forumo metu vyks konferencija, paroda, įvairūs susitikimai, užsiėmimai ir investuotojų forumas.  Daugiau informacijos

2013/11/04

Pirmųjų Europos piliečių iniciatyvų šalininkams rinkti skirtas laikas baigėsi. Kokie bus tolesni veiksmai?

Rytoj baigiasi laikotarpis, per kurį pirmųjų aštuonių Europos piliečių iniciatyvų (EPI) organizatoriai galėjo rinkti pritarimo pareiškimus. Trys grupės tvirtina, kad pasiekė tikslą – surinko milijoną parašų. Kaip reikalaujama EPI teisės aktuose, šis minimalus skaičius parašų turi būti surinktas ne mažiau kaip septyniose valstybėse narėse. Minėtosios grupės – tai „Right2water“, teigianti, kad „vanduo yra viešoji gėrybė, o ne prekė“, „One of Us“, siekianti nutraukti ES finansavimą veiklai, kuria leidžiama naikinti žmogaus embrionus, ir „Stop Vivisection“, siekianti, kad nebebūtų atliekama bandymų su gyvais gyvūnais.  Daugiau informacijos

2013/11/04

Aplinkosauga. Komisija siūlo plastikinių maišelių naudoti mažiau

Šiandien Komisija priėmė pasiūlymą, kuriuo reikalaujama, kad valstybės narės mažintų lengvų plastikinių pirkinių maišelių naudojimą. Valstybės narės gali pasirinkti joms labiausiai tinkančias priemones: pvz., nustatyti mokesčius, nacionalinius mažinimo tikslus arba tam tikromis sąlygomis uždrausti tokius maišelius naudoti. Lengvi plastikiniai maišeliai dažnai panaudojami tik kartą, tačiau aplinkoje gali išlikti šimtmečius – dažnai kaip kenksmingos mikroskopinės dalelės, kurios kelia pavojų jūrų florai ir faunai.  Daugiau informacijos

2013/10/30

Komisija siūlo 2014 m. žvejybos Atlanto vandenyne ir Šiaurės jūroje galimybes

Šiandien Europos Komisija pasiūlė 2014 m. žvejybos Atlanto vandenyne, Šiaurės jūroje ir tarptautiniuose vandenyse galimybes. Kaip ir kasmet, ji pateikė pasiūlymą, kiek komercinių išteklių žuvų Europos Sąjungos žvejai galės sužvejoti kitais metais. Pasiūlymu nustatomas pasaulio vandenynuose esančių tik Europos Sąjungos, Europos Sąjungos drauge su trečiosiomis šalimis ir regioninių žuvininkystės valdymo organizacijų valdomų žuvų išteklių bendras leidžiamas sužvejoti kiekis (BLSK) ir žvejybos pastangos.  Daugiau informacijos

2013/10/30

Ar Marijampolėje susikurs lietuviškasis „Bang & Olufsen“?

Pastaruosius kelerius metus gerėjančiais ekonominiais rodikliais galinčios pasigirti Marijampolės politikai tvirtina, kad neblogai verčiasi ir be užsienio investicijų. Stiprios vietinės įmonės, už Lietuvos vidurkį  mažesnis nedarbas, investavimas į gamybą bei žemės ūkį ir geresnės gyvenimo kokybės kūrimas – tokius regiono planus Marijampolės politikai, verslininkai ir bendruomenės atstovai svarstė su ekonomikos ekspertais debatuose „Marijampolė: verslo ir užimtumo perspektyvos“, kuriuos inicijavo Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje.  Daugiau informacijos

2013/10/28

Pagrindinių BŽŪP reformos elementų paaiškinimas

Komisija, Taryba ir Europos Parlamentas (EP) pasiekė politinį susitarimą dėl bendrosios žemės ūkio politikos reformos, kurį Taryba ir Europos Parlamentas turi oficialiai patvirtinti kaip pirmuoju svarstymu priimtą susitarimą. Dėl daugelio klausimų susitarta birželio 26 d. trišaliame susitikime, o dėl likusių klausimų (susijusių su Daugiametės finansinės programos paketu) galutinai susitarta rugsėjo 24 d. 2011 m. spalio mėn. Komisijos pasiūlymais (IP/11/1181 ir MEMO/11/685) grindžiamas susitarimas yra susijęs su keturiais pagrindiniais Europos Parlamento ir Tarybos bendrosios žemės ūkio politikos reglamentais: i) tiesioginių išmokų, ii) vieno bendro žemės ūkio rinkų organizavimo, iii) kaimo plėtros, iv) horizontaliojo reglamento dėl bendrosios žemės ūkio politikos f  Daugiau informacijos

2013/10/28

Europos Komisija žengė dar vieną didelį žingsnį skatindama debesijos kompiuteriją

Šiandien Europos Komisija sudarė ekspertų grupę, kuri turi parengti saugias ir sąžiningas debesijos kompiuterijos sutarčių sąlygas, kaip neprivalomą teisinę priemonę. Norima sužinoti, kaip geriausiai išsklaidyti vartotojų ir mažų įmonių nerimą, nes jie dažnai nelinkę pirkti debesijos kompiuterijos paslaugų dėl neaiškių sutarčių sąlygų. Sudaryta ekspertų grupė – tai dalis Komisijos pastangų stiprinti pasitikėjimą debesijos kompiuterijos paslaugomis ir išnaudoti jų potencialą stiprinti ekonomikos produktyvumą Europoje. Tai vienas iš pagrindinių veiksmų pagal Komisijos debesijos kompiuterijos strategiją, kuri buvo priimta pernai (IP/12/1025, MEMO/12/713) ir kuria siekiama išspręsti su debesija susijusias problemas, kurios nepatenka į bendrosios Europos pirkimo-pardav  Daugiau informacijos

2013/10/28

Debatai Lietuvos regionuose: sprendžiant regionų ateitį svarų žodį turėtų tarti vietos žmonės

Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje spalio–gruodžio mėn. Marijampolėje, Anykščiuose ir Telšiuose organizuoja diskusijas, kuriose vietos bendruomenes kviečia apie savo regiono perspektyvas diskutuoti su žinomais ekspertais. Pirmieji atviri debatai apie užimtumo, verslo ir investicijų perspektyvas jau spalio 29 d. vyks Marijampolėje, lapkričio 20 d. planuojami debatai Anykščiuose, o gruodžio 4 d. – Telšiuose. Praėjusiais metais vykusio debatų ciklo metu buvo diskutuojama apie Tauragės, Šalčininkų ir Panevėžio regionų ekonomikos perspektyvas.  Daugiau informacijos

2013/10/25

Už sveikatos apsaugos politiką atsakingo Komisijos nario Tonio Borgo pranešimas dėl Direktyvos dėl pacientų teisių į tarpvalstybines sveikatos priežiūros paslaugas įsigaliojimo

„Šiandiena svarbi visos Europos Sąjungos pacientams. Nuo šiandien ES galiojančiais ES teisės aktais įtvirtinama piliečių teisė vykti gydytis į kitą ES šalį ir gauti gydymo išlaidų kompensaciją. Nuo šiandien visos ES šalys turi būti į savo nacionalinę teisę perkėlusios prieš 30 mėnesių priimtą Direktyvą dėl pacientų teisių į tarpvalstybines sveikatos priežiūros paslaugas.  Daugiau informacijos

2013/10/25

Paskutinis etapas: po dviejų dienų ES teisės aktas dėl teisės į vertimą raštu ir žodžiu taps tikrove

Iki konkretaus įvykio kuriant Europos teisingumo erdvę liko tik dvi dienos. Spalio 27 d. sueina terminas, iki kurio valstybės narės turi įgyvendinti pirmąjį ES teisės aktą dėl įtariamųjų teisių baudžiamajame procese. ES teisės aktais piliečiams, kurie yra suimti arba kaltinami padarę nusikaltimą, visuose teismuose užtikrinama teisė į vertimą žodžiu į jų kalbą per visą baudžiamąjį procesą, taip pat gaunant teisines konsultacijas. Šį teisės aktą 2010 m. pasiūlė Europos Komisija (IP/10/249), o Europos Parlamentas ir Ministrų Taryba jį priėmė per rekordiškai trumpą laiką – devynis mėnesius (IP/10/1305).  Daugiau informacijos

2013/10/25

Europos Komisijos narių vizitai į Lietuvą

Vizitai spalio 28 d. - lapkričio 12 d. (informacija nuolat atnaujinama ir keičiama).  Daugiau informacijos

2013/10/23

Kaune vyks programos „Erasmus+“ informacinis renginys Rytų partnerystės šalims

Naujoji ES švietimo, mokymo, sporto ir jaunimo programa „Erasmus+“ suteiks daugiau galimybių Rytų partnerystės šalių studentams ir mokslo darbuotojams studijuoti ar stažuotis Europos Sąjungoje ir atvirkščiai.  Daugiau informacijos

2013/10/23

Standartinė PVM deklaracija palengvins gyvenimą įmonėms ir pagerins mokestinių prievolių vykdymą

Šiandien Komisija pasiūlė naują standartinę PVM deklaraciją, dėl kurios ES įmonių išlaidos gali sumažėti iki 15 mlrd. EUR per metus. Šios iniciatyvos tikslas — gerokai sumažinti biurokratinių kliūčių įmonėms, palengvinti mokestinių prievolių vykdymą ir padidinti mokesčių administracijų veiksmingumą visoje Sąjungoje. Taigi, ši iniciatyva visiškai atitinka Komisijos pažangaus reglamentavimo įsipareigojimą ir yra viena iš neseniai priimtoje programoje REFIT (Reglamentavimo kokybės ir rezultatų programa) paskelbtų iniciatyvų, kuriomis siekiama supaprastinti taisykles ir sumažinti įmonėms tenkančią administracinę naštą (IP/13/891). Šiandienos pasiūlyme numatomi vienodi reikalavimai PVM deklaracijas teikiančioms įmonėms, kad ir kurioje valstybėje narėje tai atliekama. Nacionalines PVM deklaracijas pakeisiančia standartine PVM deklaracija bus užtikrinta, kad vi  Daugiau informacijos

2013/10/23

Skaitmeninės ekonomikos mokesčių sistema. Komisija buria ekspertų grupę ES požiūriui formuoti

Šiandieninės mokesčių sistemos buvo sukurtos tais laikais, kai nebuvo kompiuterių. Tad nenuostabu, kad jos dažnai būna nesuderinamos su šiuolaikine skaitmenine ekonomika. Mokesčių sistema neturi trukdyti naudotis visais skaitmeninės revoliucijos privalumais. Tačiau drauge turime užtikrinti, kad skaitmeninis sektorius elgtųsi garbingai ir sąžiningai mokėtų mokesčius. Uždaviniai, susiję su skaitmeninės ekonomikos mokesčių sistema, yra didžiuliai, o paruoštų atsakymų nėra. Todėl reikia remiantis informacija nuodugniai ir kryptingai apsvarstyti šį klausimą ES, kad tolesni mūsų veiksmai būtų teisingi“, – sakė už mokesčius, muitų sąjungą, statistiką, kovą su sukčiavimu ir auditą atsakingas Komisijos narys Algirdas Šemeta.  Daugiau informacijos

2013/10/23

Marijampolės atstovai kartu su ekonomikos ekspertais aptars vietos ekonomikos perspektyvas

Š. m. spalio 29 d. 15 val. Marijampolės savivaldybės posėdžių salėje vyks debatai „Marijampolė: užimtumo ir verslo perspektyvos“. Šis renginys yra dalis Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje inicijuojamo debatų ciklo Lietuvos regionuose, kurių metu siekiama su vietos atstovais ir žinomais ekspertais aptarti užimtumo, verslo ir investicijų perspektyvas regionuose.  Daugiau informacijos

2013/10/23

2012 m. ES teisės taikymo rezultatai ES valstybėse narėse

Tinkamas ES teisės taikymas yra ES sutarčių pagrindas ir pamatinis Komisijos reglamentavimo kokybės ir rezultatų programos (REFIT) principas. 30-ojoje metinėje ES teisės taikymo kontrolės ataskaitoje pateikiami duomenys apie valstybių narių pažangą, padarytą taikant ES teisę. 2012 m. pabaigoje buvo pradėta mažiau pažeidimo bylų nei ankstesniais metais. Dažniau naudotasi problemų sprendimo mechanizmais, pavyzdžiui, sistema „EU Pilot“. Tai yra Europos Komisijos pasiryžimo bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis spręsti problemas ir užtikrinti geresnę atitiktį ES teisės aktams, rezultatas.  Daugiau informacijos

2013/10/22

Atrasti priešnuodžiai biometrinių sistemų apgavystėms

Pastaraisiais metais veido, balso ir piršto atspaudo atpažinimo technologijos iš mokslinės fantastikos filmų persikraustė į masinio vartojimo prietaisus, tokius kaip išmanieji telefonai ar planšetiniai kompiuteriai. „Tabula Rasa“ konsorciumas, remiamas ES tyrimų ir inovacijų investicijų, užsibrėžė tikslą nustatyti, ar išties nepriekaištingai funkcionuoja šios naujosios technologijos. Tam buvo pasitelktas taip vadinimas „spoofing‘as“, kai apgauti biometrines apsaugos sistemas naudojamos įprastos, kasdienės priemonės kaip makiažas, nuotraukos ar garso įrašai.  Daugiau informacijos

2013/10/21

Metas imtis aktyvesnių ES lygio veiksmų prieš smurtinį šaunamųjų ginklų naudojimą

Per pastaruosius keletą metų mūsų dėmesį ne kartą prikaustė Europoje įvykę dramatiški susišaudymai; galime paminėti susišaudymus Norvegijoje, Belgijoje, Suomijoje, Prancūzijoje ar Italijoje – ir tai bus tik dalis jų. Ši problema neaplenkė nė vienos šalies, o visoje ES kasmet nuo šaunamųjų ginklų žūsta per tūkstantį žmonių, be to, ES užregistruota pusė milijono prarastų arba pavogtų šaunamųjų ginklų, kurių buvimo vieta nežinoma.  Daugiau informacijos

2013/10/18

Graikija – 16-oji valstybė narė, pradėsianti taikyti naujas tarptautinėms poroms skirtas ES taisykles

Šiandien Graikija pranešė apie savo sprendimą prisijungti prie 15 šalių, jau taikančių ES taisykles, pagal kurias tarptautinės poros gali pasirinkti, kurios šalies teisę taikyti joms nutraukiant santuoką. 2012 m. birželio mėn. priėmusios naujas taisykles ES valstybės narės pirmą kartą nusprendė didinti integraciją taikydamos tvirtesnio bendradarbiavimo procedūrą (IP/10/347). Tvirtesnis bendradarbiavimas – tai 2001 m. Nicos sutartimi įtvirtintas principas, kuris pirmą kartą pritaikytas tik per antrąją J. M. Barroso pirmininkavimo Komisijai kadenciją. Šiandien vadovaudamosi šiuo principu bent devynios valstybės narės gali įgyvendinti priemones, jeigu visos 28 valstybės narės nepasiekia susitarimo. Taigi, 2011 m. 14 valstybių narių susitarė dėl reglamento dėl santuokos nutraukimo taisyklių (žr. pagrindinius faktus), prie kurio 2012 m. prisijungė Lie  Daugiau informacijos

2013/10/17

ES tikslas pasiektas pirma laiko: bazinis plačiajuostis ryšys prieinamas visoje Europoje.

Dabar kiekvienas ES namų ūkis gali naudotis baziniu plačiajuosčiu ryšiu, kuris per palydovą tapo prieinamas visoje ES. Palydovinis ryšys prieinamas visose 28 valstybėse: jį gali užsisakyti kiekvienas europietis, taip pat ir tie trys milijonai, kuriems nepasiekiami fiksuotojo ir judriojo plačiajuosčio ryšio tinklai.   Daugiau informacijos

2013/10/17

Spalio 17–18 d. Vilniuje svarstomos Europos turizmo sektoriaus galimybės, pokyčiai ir perspektyvos

Europos turizmo sektorius sėkmingai atlaikė pasaulinės ekonomikos nuosmukį (IP/13/878). Svarbu nustatyti, kas galėtų dar labiau sustiprinti ES turizmo sektorių ir padėti Europai išlikti populiariausiu turistiniu regionu pasaulyje. Šiandien, spalio 17 d. Vilniuje renkasi ES turizmo ministrai. Jie aptars tris svarbias iniciatyvas, kuriomis siekiama užtikrinti darbo vietų kūrimą turizmo sektoriuje ir jo ekonominę gerovę: tai trumpalaikių vizų išdavimo tvarkos supaprastinimas, senjorų turizmo galimybių didinimas ir būsimųjų turizmo iniciatyvų derinimas su naujojo 2014–2020 m. finansinio laikotarpio prioritetais, siekiant užtikrinti šio sektoriaus finansavimą ir padidinti jo augimą bei konkurencingumą.  Daugiau informacijos

2013/10/17

Transportas. Nauja ES infrastruktūros politika

Iš esmės peržiūrėjusi ES infrastruktūros politiką, kuri pradėta taikyti dar XX a. 9-ajame dešimtmetyje, Komisija šiandien paskelbė naujus žemėlapius su devyniais pagrindiniais transporto koridoriais, kuriais bus vykdoma vežimo veikla Europos bendrojoje rinkoje ir kurie padės iš esmės pertvarkyti Rytų ir Vakarų jungtis. Kad tokio plataus užmojo tikslai būtų pasiekti, transporto infrastruktūrai skiriamas ES finansavimas 2014–2020 m. laikotarpiu bus patrigubintas ir pasieks 26 mlrd. eurų.  Daugiau informacijos

2013/10/17

Konferencija: Lietuva prie Europos integracijos vairo – naujas žvilgsnis į Europą!

EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO INFORMACIJA:  Daugiau informacijos

2013/10/16

ES plėtra: 2014 m. prioritetai

Šiandien Europos Komisija priėmė ES plėtros dokumentų rinkinį. Jame Europos Komisija rekomenduoja suteikti ES šalies kandidatės statusą Albanijai ir penktą kartą iš eilės rekomenduoja pradėti stojimo derybas su buvusiąja Jugoslavijos Respublika Makedonija. Europos Komisija taip pat įvertino kitų Vakarų Balkanų šalių ir Turkijos per paskutinius metus padarytą pažangą siekiant narystės ES. Islandijos vyriausybei priėmus sprendimą sustabdyti derybas dėl narystės ES, supaprastintoje ataskaitoje apžvelgiama dabartinė Islandijos atitikties ES reikalavimams padėtis.  Daugiau informacijos

2013/10/16

Lietuvoje lankysis už pramonę ir verslumą atsakingas Europos Komisijos Pirmininko pavaduotojas Antonio Tajani

Š.m. spalio 17 d. už pramonę ir verslumą atsakingas Europos Komisijos (EK) Pirmininko pavaduotojas Antonio Tajani lankysis Lietuvoje.  Daugiau informacijos

2013/10/16

Už mokesčius, muitų sąjungą, auditą ir kovą su sukčiavimu atsakingo Europos Komisijos nario Algirdo Šemetos vizitas į Lietuvą (š.m. spalio 17-18 d.)

Š.m. spalio 17 d. Europos Komisijos (EK) narys dalyvaus ir sakys kalbą Tarpparlamentinėje Europos Sąjungos ekonomikos ir finansų valdysenos konferencijoje. A. Šemeta susitiks su Finansų ministru Rimantu Šadžiumi ir bendraus su Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos atstovais.  Daugiau informacijos

2013/10/16

Europos Komisijos narių vizitai spalio 17-18 d.

Pateikta informacija yra nuolat atnaujinama ir gali keistis.  Daugiau informacijos

2013/10/15

Konkurse „Migrantai Europoje“ apdovanotos Italijos, Belgijos ir Estijos aukštosios mokyklos

Europos Komisijos narė Cecilia Malmström paskelbė Europos masto multimedijos konkurso „Migrantai Europoje“ nugalėtojus. Šiuo konkursu meno, grafinio dizaino ir komunikacijų studentai iš visos ES buvo skatinti susimąstyti apie migrantų indėlį į Europos visuomenę.  Daugiau informacijos

2013/10/15

Europos Komisijos naujienų anonsas 2013 m. spalio 16-22 d.

Žiniasklaidos planavimui  Daugiau informacijos

2013/10/14

„Rail Baltica“ ekspresas Vilnius–Ryga–Talinas pažymės TEN-T dienų pradžią bei naują ES transporto infrastruktūros politiką

Antradienį, spalio 15 d., 12.00 val. Vilniaus geležinkelio stotyje (pagrindinėje salėje) vyks „Rail Baltica“ keleivinio ekspreso Vilnius–Ryga–Talinas palydėtuvės.
  Daugiau informacijos

2013/10/14

Europos ateitis. Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja Viviane Reding dalyvaus diskusijose su piliečiais Stokholme

33-iosiose Piliečių dialogo diskusijose (žr. priedą) Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja Viviane Reding ir 350 piliečių Stokholme aptars Europos ateitį, piliečių teises ir atsigavimą po ekonomikos krizės. Diskusijos vyks spalio 15 d. Kartu su Komisijos pirmininko pavaduotoja V. Reding jose dalyvaus Švedijos ES reikalų ministrė Birgitta Ohlsson, Europos Parlamento narys Olle Ludvigssonas ir Stokholmo miesto merė Margareta Björk.  Daugiau informacijos

2013/10/14

Geresnė ES vartotojų apsauga parsisiunčiant žaidimus, e. knygas, vaizdo įrašus ir muziką

 ES valstybėms narėms ir Europos Komisijai ėmusis bendrų veiksmų 116 svetainių, kuriose parduodami skaitmeniniai žaidimai, knygos, vaizdo įrašai ir muzika, buvo suderintos su ES vartotojų apsaugos teisės aktais.  Daugiau informacijos

2013/10/14

Europos Komisija skelbia prioritetinių infrastruktūros projektų sąrašą. Lietuva bus sujungta su ES energetikos tinklais

Šiandien Europos Komisija patvirtino maždaug 250 svarbiausių energetikos infrastruktūros projektų sąrašą, tarp kurių yra ir 5 projektai, padėsiantys sujungti Lietuvos energetikos infrastruktūrą su ES energetikos tinklais ir užtikrinti vartotojams patikimą tiekimą ir priimtinas kainas. Šiems vadinamiesiems bendros svarbos projektams bus taikomos paspartintos licencijų išdavimo procedūros ir geresnės reguliavimo sąlygos. Be to, jiems gali būti skirta finansinė parama pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę – pagal ją transeuropinei energetikos infrastruktūrai 2014–2020 m. numatyta 5,85 mlrd. EUR. Tai padės projektus įgyvendinti sparčiau ir jie bus patrauklesni investuotojams. Projektus baigus įgyvendinti, valstybėms narėms bus lengviau integruoti savo energijos rinkas, jos galės įvairinti savo energijos šaltinius ir bus padėta panaikinti kai kurių valstybių narių energetinę izoliaciją. Be to, tinkle bus galima naudoti vis dau  Daugiau informacijos

2013/10/11

Dalyvaukite paskutinėse bendrosios rinkos mėnesio diskusijose internetu apie e. prekybą ir pabendraukite su Komisijos Pirmininku J. M. Barroso

Spalio 14 d., pirmadienį, prasidės paskutinis ketvirtasis aktyvių ir sąveikių diskusijų internete etapas. Šiame Bendrosios rinkos mėnesio renginyje piliečiai, įmonių bei organizacijų atstovai ir politikos formuotojai diskutuos elektroninės prekybos klausimais. Piliečiams ir suinteresuotosioms šalims suteikiama galimybė teikti pasiūlymus dėl ES ateities ir juos realiu laiku aptarti internete su visos Europos piliečiais, suinteresuotosiomis šalimis, pareigūnais, vadovais ir ekspertais. Komisija dar kartą naudojasi internetu, norėdama piliečiams ir pilietinės visuomenės grupėms sudaryti sąlygas prisidėti prie jos politikos darbotvarkės. Interneto forumas – tai unikali tiesioginė bendravimo su politikos formuotojais Briuselyje priemonė. Vykstant Bendrosios rinkos mėnesio renginiams forume visomis 24 ES kalbomis paeiliui diskutuota ir tebediskutuojama šiomis keturiomis temomis: užimt  Daugiau informacijos

2013/10/11

Gerinama tarpvalstybinė vartotojų apsauga. Europos Komisijai rūpi jūsų nuomonės

Apsipirkdami ir namuose, ir kitoje Europos Sąjungos šalyje, ir internetu Europoje, 500 milijonų Europos piliečių turėtų gauti tokią pačią vartotojų teisių teikiamą naudą. Šiandien Europos Komisija pradėjo konsultacijas su vartotojais, vartotojų apsaugos organizacijomis ir įmonėmis, kad suprastų, kaip geriausiai sustiprinti tarpvalstybinę vartotojų apsaugą.  Daugiau informacijos

2013/10/11

EK narių vizitai į Lietuvą

(Informacija yra nuolat atnaujinama ir gali keistis)  Daugiau informacijos

2013/10/11

Komisijos narė Cecilia Malmström džiaugiasi Europos Parlamento balsavimo dėl EUROSUR rezultatais

Šiandien Europos Parlamentas priėmė Komisijos pasiūlymą dėl reglamento, kuriuo sukuriama Europos sienų stebėjimo sistema (EUROSUR).  Daugiau informacijos

2013/10/11

ES prašo Pasaulio prekybos organizacijos sudaryti komisiją spręsti dėl Rusijos mokesčio importuojamoms transporto priemonėms

Europos Sąjunga Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) paprašė sudaryti ginčų sprendimo kolegiją, kuri nuspręstų, ar Rusija teisėtai taiko vadinamą perdirbimo mokestį importuojamoms transporto priemonėms.  Daugiau informacijos

2013/10/10

Kviečiame dalyvauti konkurse „EuroMedija 2013“ !

Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje kviečia žurnalistus, fotožurnalistus ir socialinės medijos autorius susirungti dėl garbingų nominacijų jau penktajame konkurse žiniasklaidai „EuroMedija 2013“. Europos Sąjungos temomis paskelbti darbai gali būti teikiami iki 2014 m. sausio 15 dienos.   Daugiau informacijos

2013/10/09

Rytų partnerystės stiprinimas gerinant transporto jungtis. Svarbiausi rezultatai ir tolesni veiksmai

ES ir Rytų partnerystės šalių* transporto ministrai šiandien renkasi Liuksemburge, kad įvertintų pažangą kuriant transporto jungtis ir patvirtintų tolesnius jų gerinimo veiksmus. Prieš dvejus metus Europos Komisija pateikė transporto srities veiksmų planą, kurį įgyvendinant siekiama ES Rytų kaimynes priartinti prie ES. Šią strategiją transporto ministrai patvirtino pirmą kartą susitikę Lenkijos mieste Krokuvoje 2011 m.  Daugiau informacijos

2013/10/09

Europos Komisijos narių vizitai spalio 10-18 d.

(Informacija yra nuolat atnaujinama ir gali keistis)  Daugiau informacijos

2013/10/09

Š.m. spalio 10 d. už mokesčius, muitų sąjungą, statistiką, auditą ir kovą su sukčiavimu atsakingas Europos Komisijos narys Algirdas Šemeta lankysis Lietuvoje

Vizito metu EK narys A. Šemeta dalyvaus ES šalių aukščiausiųjų audito institucijų vadovų Ryšių palaikymo komiteto posėdyje. Daugiau informacijos apie renginį: http://www.eu2013.lt/lt/renginiai/politiniai-renginiai/auksto-lygio-ir-ekspertu-susitikimai/es-saliu-auksciausiuju-audito-instituciju-vadovu-rysiu-palaikymo-komiteto-posedis-   Daugiau informacijos

2013/10/07

Komisijos pasiūlymas užtikrinti piliečiams teisę naudotis advokatų paslaugomis taps teisės aktu

Šiandien oficialiai priimtas Europos Komisijos pasiūlymas, kuriuo užtikrinama visų ES piliečių teisė gauti teisinę konsultaciją baudžiamajame procese – jį patvirtino Ministrų Taryba. Rugsėjo 10 d. direktyvos pasiūlymą patvirtino Europos Parlamentas (MEMO/13/772). Taigi visiems įtariamiesiems – kad ir kurioje Europos Sąjungos šalyje jie būtų – ateityje bus užtikrinama teisė gauti advokato konsultacijas nuo pat teismo proceso pradžios iki pabaigos. Pagal naujas taisykles suimti įtariamieji galės bendrauti su šeima. Užsienyje suimti piliečiai turės teisę palaikyti ryšius su savo šalies konsulatu.  Daugiau informacijos

2013/10/07

Europos teisingumo erdvės kūrimo pabaiga. Siūlykite, ką daryti toliau

Ką žada ateitis? Kokia bus ES teisingumo politika 2020 m.? Šiandien Europos Komisija pradėjo Europos masto diskusijas būtent šia tema. Pirmiausia bus aptartas Komisijos pateiktas penkių konsultacijoms skirtų dokumentų rinkinys dėl Europos civilinės, baudžiamosios ir administracinės teisės, taip pat dėl teisinės valstybės principo ir pagrindinių teisių Europos Sąjungoje. Šiais dokumentais pradedamos diskusijos dėl veiksmų ES teisingumo politikos srityje, kurių ateityje būtų galima imtis siekiant sustiprinti Europos Sąjungos pamatus ir baigti kurti Europos piliečiams ir įmonėms naudingą Europos teisingumo erdvę. Pateikta įvairių pasiūlymų, pvz., toliau stiprinti tarpusavio pasitikėjimą civilinės teisenos srityje ir procesines teises, susijusias su dokumentų įteikimu, taip pat toliau naudotis neprivalomais Europos materialinės teisės režimais ir nauju mechanizmu, kuris padėtų spręsti galimas krizes dėl teisinės valstybės principo ne  Daugiau informacijos

2013/10/07

Kokia jūsų nuomonė dėl ES bankų ateities?

Spalio 7 d., pirmadienį, prasidės trečiasis aktyvių ir sąveikių diskusijų internete etapas. Šiame Bendrosios rinkos mėnesio renginyje piliečiai, įmonių bei organizacijų atstovai ir politikos formuotojai diskutuos bankų klausimais (žr. IP/13/847 ir IP/13/882). Piliečiams ir suinteresuotosioms šalims suteikiama galimybė teikti pasiūlymus dėl ES ateities ir juos realiu laiku aptarti internete su visos Europos piliečiais, suinteresuotosiomis šalimis, pareigūnais, vadovais ir ekspertais. Komisija dar kartą naudojasi internetu, norėdama piliečiams ir pilietinės visuomenės grupėms sudaryti sąlygas prisidėti prie jos politikos darbotvarkės. Interneto forumas – tai unikali tiesioginė bendravimo su politikos formuotojais Briusely  Daugiau informacijos

2013/10/03

Skaitmeninė darbotvarkė. ES tyrimo duomenimis, pritraukus daugiau moterų į ES skaitmeninį sektorių BVP kasmet padidėtų 9 mlrd. EUR

Daugiau merginų sudominti karjera skaitmeniniame sektoriuje ir pritraukti daugiau moterų užimti šio sektoriaus darbo vietas būtų naudinga skaitmeninių technologijų pramonei, pačioms moterims ir Europos ekonomikai. Tai pagrindinė šiandien Europos Komisijos paskelbto informacinių ir ryšių technologijų (IRT) sektoriuje dirbančių moterų tyrimo išvada.  Daugiau informacijos

2013/10/02

Užimtumo ir socialinė padėtis ES. Ketvirčio apžvalgoje pabrėžiamas ekonomikos atsigavimo trapumas ir nemažėjantys skirtumai ekonominėje ir pinigų sąjungoje

Naujausioje Komisijos parengtoje Užimtumo ir socialinės padėties ketvirčio apžvalgoje teigiama, kad pastebima trapaus Europos Sąjungos ekonomikos atsigavimo požymių, tačiau nemažėja skirtumai tarp šalių, visų pirma priklausančių euro zonai. Apžvalgoje taip pat pabrėžiama, kad darbo rinka ir socialinės sąlygos tebėra labai svarbios ir kad siekiant įtraukaus augimo reikės daugiau strateginių investicijų bei struktūrinių reformų.  Daugiau informacijos

2013/10/02

Europos Komisija ir valstybės narės įvertins kliūtis, ribojančias galimybes verstis reglamentuojama profesija

Šiandien Europos Komisija priėmė komunikatą, kuriame paskelbiama apie vertimosi tam tikromis profesijomis nacionalinių taisyklių vertinimo pradžią. Reglamentuojamos profesijos yra tokios profesijos, kuriomis verstis galima tik turint specialią kvalifikaciją arba kurių konkretus pavadinimas yra apsaugotas, pavyzdžiui, vaistininkai arba architektai. Tokie apribojimai gali būti taikomi dėl labai pagrįstų priežasčių, pavyzdžiui, siekiant apsaugoti vartotojus. Tačiau dėl pernelyg varžančių vertimosi tam tikromis profesijomis sąlygų jaunimas gali turėti mažiau paskatų patekti į darbo rinką arba net visai neturėti galimybių to padaryti. Dėl skirtingų reglamentavimo taisyklių kvalifikuotiems profesionalams sunku pretenduoti į laisvas darbo vietas kitose valstybėse narėse.  Daugiau informacijos

2013/10/01

Dizaino studija paskelbta Europos kovos su klimato kaita konkurso Lietuvos laimėtoja

Dizaino studija „Absurdo idėjos“ išrinkta Europos Komisijos konkurso „Tau patinkantis pasaulis“ laimėtoja už geriausią kovos su klimato kaita sprendimą Lietuvoje. Paversdama nebenaudojamus daiktus į naujus, vertingus kūrinius, dizaino studija mažina į sąvartynus išvežamų atliekų kiekį ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų išlakas.  Daugiau informacijos

2013/10/01

Lietuvoje lankysis už konkurenciją atsakingas Europos Komisijos Pirmininko pavaduotojas Joaquín Almunia

Š.m. spalio 3  d. už konkurenciją atsakingas Europos Komisijos (EK) Pirmininko pavaduotojas Joaquín Almunia lankysis Lietuvoje.  Daugiau informacijos

2013/10/01

Lietuvoje lankysis už skaitmeninę darbotvarkę atsakinga Europos Komisijos Pirmininko pavaduotoja Neelie Kroes

Š.m. spalio 1-2 d. už skaitmeninę darbotvarkę atsakinga Europos Komisijos (EK) Pirmininko pavaduotoja Neelie Kroes lankysis Lietuvoje.  Daugiau informacijos

2013/09/30

2013 m. Europos verslumo skatinimo apdovanojimai Vilniuje

2013 m. lapkričio 25 d. Vilniuje vyksiančioje Mažųjų ir vidutinių įmonių asamblėjoje bus apdovanoti geriausi Europos verslumo skatinimo projektai. Iš kelių šimtų kandidatų atrinkta 19 projektų šešiose kategorijose, tarp kurių ir INVEGA projektas iš Lietuvos. Kiekvienos kategorijos laimėtojus paskelbs Europos Komisijos pirmininkas Antonio Tajani. Vienam projektui atiteks prestižinis Didysis žiuri prizas.  Daugiau informacijos

2013/09/30

Komisija skyrė 4 mln. EUR tvariam judumui mieste užtikrinti

Šiandien Europos Komisija ir konsorciumas, kuriam priklauso 14 Europos mokslinių tyrimų institutų, asociacijų ir konsultacijų bendrovių (iš jų 10 MVĮ), pasirašė susitarimą dėl 4 mln. EUR dotacijos trejų metų trukmės projektui „Civitas Capital“.  Daugiau informacijos

2013/09/30

Intelektinės nuosavybės teisės. Tyrimas rodo, kad maždaug 35 proc. ES darbo vietų priklauso nuo intelektinės nuosavybės teisėms imlių sektorių

Europos Komisija palankiai įvertino šiandien paskelbtą intelektinės nuosavybės teisių (INT) tyrimą, kurį bendrai atliko Europos patentų tarnyba (EPT) ir Vidaus rinkos derinimo tarnyba (VRDT). Tyrimu „Intelektinės nuosavybės teisėms imlių sektorių indėlis į Europos ekonominės veiklos rezultatus ir užimtumą“ (2013 m. rugsėjo mėn.) siekta įvertinti INT svarbą ES ekonomikai. Reikšmingiausios tyrimo išvados: maždaug 39 proc. visos ekonominės veiklos (kurios vertė – maždaug 4,7 trilijonų eurų per metus) ES vykdoma INT imliuose sektoriuose. Juose dirba maždaug 26 proc. (56 mln.) visų ES darbuotojų, o 9 proc. ES darbo vietų su INT imliais sektoriais yra susiję netiesiogiai.  Daugiau informacijos

2013/09/30

Lietuvoje lankysis už švietimą, kultūrą, daugiakalbystę ir jaunimą atsakinga Europos Komisijos narė Androulla Vassiliou

Š.m. rugsėjo 30 – spalio 2 d. už už švietimą, kultūrą, daugiakalbystę ir jaunimą atsakinga Europos Komisijos (EK) narė Androulla Vassiliou lankysis Lietuvoje.  Daugiau informacijos

2013/09/30

Europos Komisijos narių vizitai š.m. rugsėjo 30 – spalio 4 d.

Informacija nuolat keičiama ir atnaujinama.   Daugiau informacijos

2013/09/30

ES sporto forumas Vilniuje − olimpinio aukso laimėtojas atkreipia dėmesį į dvikryptę sportininkų karjerą

Lengva įsivaizduoti, kad sėkminga sportininko karjera užtikrina didžiulius pinigus ir prabangų gyvenimą. Keletui pačių geriausiųjų tai įmanoma, tačiau daugumos sportininkų realybė yra kitokia. Pabaigę sportinę karjerą jie priversti ieškoti „normalaus“ darbo. Kai kuriems sportininkams tai nėra lengva, nes lig tol jie visas jėgas skyrė sportui ir apleido mokslus. Dvikryptė sportininkų, siekiančių suderinti sportinį pasirengimą ir išsilavinimą, karjera, yra viena pagrindinių šių metų rugsėjo 30 – spalio 1 d. Vilniuje vyksiančio ES sporto forumo temų. Aukšto lygio grupės diskusijose apie dvikryptę sportininkų karjerą su už sportą atsakinga Europos Komisijos nare Androulla Vassiliou antrąją forumo dieną dalyvaus krepšinio legenda, olimpinio aukso medalio laimėtojas Šarūnas Marčiulionis.  Daugiau informacijos

2013/09/30

Už prekybą atsakingo ES Komisijos nario Karelo De Guchto pareiškimas dėl Transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės prieš antrąjį derybų etapą

„Šiandien susitikau su Jungtinių Valstijų prekybos atstovu ambasadoriumi Michaelu Fromanu aptarti kitą savaitę Briuselyje įvyksiantį antrąjį derybų dėl Transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės (TPIP) etapą.  Daugiau informacijos

2013/09/27

Dėl sėkmingo turizmo sezono auga Europos ekonomika ir daugėja labai reikalingų darbo vietų

Nepaisant ekonomikos krizės, Europa išlieka vienu mėgstamiausių kelionės tikslų. Pirmąjį 2013 m. pusmetį užsienio turistų į Europą atvyko 5 proc. daugiau, o Vidurio ir Rytų Europoje tokių turistų padaugėjo net 9 proc., Pietų Europoje ir Europos Viduržemio jūros regione – 6 proc.)*. Per pirmuosius šešis šių metų mėnesius Ispanija buvo labiausiai turistų lankoma šalis, po jos seka Italija, Prancūzija, Austrija, Vokietija, Graikija ir JK, tačiau turistų skaičius gerokai išaugo ir Rytų Europos šalyse, pavyzdžiui, Lietuvoje, Slovakijoje ir Latvijoje.  Daugiau informacijos

2013/09/26

Užbaigta byla: Rinkimų teisės. Komisijos veiksmai užtikrino, kad ES piliečiai galėtų balsuoti Europos Parlamento ir vietos valdžios rinkimuose

Komisijos teisiniai veiksmai užtikrino, kad Europos Sąjungos piliečiai galėtų paprasčiau naudotis savo teise balsuoti Europos Parlamento ir vietos valdžios rinkimuose gyvendami kitoje ES šalyje.  Daugiau informacijos

2013/09/26

Transportas. Komisija ragina Italiją, Kiprą ir Graikiją įgyvendinti ES taisykles ir padidinti Europos oro erdvės pralaidumą

Šiandien Europos Komisija paprašė Italijos, Kipro ir Graikijos nedelsiant paaiškinti, kokių priemonių jos ėmėsi, kad sukurtų funkcinius oro erdvės blokus (FOEB), kaip reikalaujama pagal 2004 m. Bendro Europos dangaus teisės aktus, kuriais siekiama reformuoti pasenusią Europos skrydžių valdymo sistemą. FOEB paskirtis – atskirus 27 nacionalinius oro erdvės blokus pakeisti didesnių regioninių funkcinių oro erdvės blokų tinklu, kad būtų veikiama efektyviau, patiriama mažiau išlaidų ir išmetama mažiau teršalų. Komisija stengiasi užkirsti kelią pajėgumų trūkumui, nes prognozuojama, kad per ateinančius 10–20 metų skrydžių padaugės 50 proc.  Daugiau informacijos

2013/09/26

Geriausiems mokslininkams skirtas 660 mln. EUR ES finansavimas

Gyvenimo Marse galimybių tyrimas, viruso, galinčio paveikti vėžio ląstelės, kūrimas arba fotonikos naudojimas katarakta sergančių pacientų regėjimui atkurti. Visuomenės problemos, kaip antai senėjanti visuomenė besivystančiose šalyse arba nelygybė kapitalistinėse visuomenėse. Tai tik keletas klausimų, kuriuos sprendžia 284 mokslininkai, kuriems per naujausią Europos mokslinių tyrimų tarybos (EMTT) finansavimo etapą bus skirta 660 mln. EUR.  Daugiau informacijos

2013/09/26

Meilė – tai... daugiakalbystė

Kaip pasakyti „Tu man patinki“ 24 kalbomis? Šia naudinga informacija šiandien minimos Europos kalbų dienos proga su jumis mielai pasidalins Europos Komisija. Bent tiek turite žinoti, jei rengiatės apsilankyti tarptautiniame Europos kalbų dienos pasimatymų renginyje, kuriame daugiakalbystė bus meilės kalba. Kosmopolitiškuosiuose Berlyne ir Prahoje rengiamuose pasimatymų vakaruose galės dalyvauti įvairių kalbų mokovai. Tačiau net jei nemokate užsienio kalbų, galite išmokti pasakyti „Tu man patinki“ 24 oficialiosiomis ES kalbomis. Taip pat visoje Europoje vyks šimtai kitų su kalbomis susijusių renginių: pavyzdžiui, Zagrebe bus surengtas daugiakalbis repo koncertas, Glazge – karjeros mugė „Mąstyk vokiškai", o Bratislavoje bus galima pasivaikščioti kalbų gatve. Europos kalbų diena bus minima ne tik 47 Europos šalyse, bet ir Kanadoje, Prancūzijos Polinezijoje ir Jungtiniuose Arabų Emyratuose. Europos kalbų dienos renginius remia Komisija   Daugiau informacijos

2013/09/26

Geteborgo knygų mugėje paskelbti 2013 m. Europos Sąjungos literatūros premijos laureatai

Šiandien Švedijoje vykstančios Geteborgo knygų mugės atidarymo ceremonijoje už švietimą, kultūrą, daugiakalbystę ir jaunimo reikalus atsakinga Europos Komisijos narė Androulla Vassiliou paskelbė 2013 m. Europos Sąjungos literatūros premijos, teikiamos geriausiems kylantiems Europos rašytojams, laureatus. Šių metų laureatai: Isabelle Wéry (Belgija), Faruk Šehić (Bosnija ir Hercegovina), Kristian Bang Foss (Danija), Meelis Friedenthal (Estija), Cristian Crusat (Ispanija), Emilios Solomou (Kipras), Lidija Dimkovska (buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija), Tullio Forgiarini (Liuksemburgas), Ioana Pârvulescu (Rumunija), Gabriela Babnik (Slovėnija), Katri Lipson (Suomija) ir Marica Bodrožić (Vokietija). Toliau pateikta daugiau informacijos apie apdovanotus rašytojus ir jų knygas.  Daugiau informacijos

2013/09/25

Komisija pradeda iniciatyvą „Atviresnis švietimas“, kuria skatins inovacijas ir skaitmeninius įgūdžius mokyklose ir universitetuose

Daugiau kaip 60 proc. ES devynmečių mokosi mokyklose, kuriose vis dar nėra skaitmeninės įrangos. Šiandien Europos Komisija pradeda įgyvendinti iniciatyvą „Atviresnis švietimas“ – veiksmų planą, kuriuo sprendžiama ši ir kitos skaitmeninių technologijų problemos, dėl kurių mokyklos ir universitetai negali suteikti savo auklėtiniams kokybiško išsilavinimo ir gebėjimo naudotis skaitmeninėmis technologijomis, kurio 2020 m. bus reikalaujama devyniose iš dešimties darbo vietų. Kad iniciatyva greičiau įsibėgėtų, šiandien Komisija atidaro naują interneto svetainę „Open Education Europa“, kurioje besimokantys asmenys, švietimo specialistai ir įstaigos galės dalytis visiems prieinamais atvirais švietimo ištekliais.  Daugiau informacijos

2013/09/25

Europos ekonomika suklestės, jei turės tvirtą pramoninį pagrindą

Nors pramonės rodikliai stabilizavosi, Europos BVP pramonės dalis sumažėjo nuo 15,5 proc. BVP praėjusiais metais iki 15,1 proc. 2013 m. vasarą. Dviejose šiandien Komisijos paskelbtose konkurencingumo ataskaitose pabrėžiama, kad valstybės narės padarė pažangą gerindamos verslo aplinką, eksportą ir tvarumą. Tačiau tebelieka nemažai problemų. Konkurencingiausių ir vidutinę pažangą padariusių šalių konvergencija nė kiek nepasistūmėjo. Be to, energijos kaina auga beveik visose valstybėse narėse ir dėl to pramonės objektų Europoje mažėja. Beveik visose valstybėse narėse taip pat yra kitų didelių kliūčių: sunku gauti finansavimo ir mažėja investicijų. Kad Europos pramonė vėl klestėtų, reikia labai patobulinti viešojo administravimo veiklą ir švietimo įstaigų bei bendrovių ryšius. Reikėtų labiau skatinti rinkai tinkamas inovacijas.  Daugiau informacijos

2013/09/24

Pažink mokslą smagiai! Rugsėjo 27 d. 300 miestų 33 šalyse vyks „Tyrėjų nakties“ renginiai

Tyrėjai stebina neįtikėtinais dalykais. Ateikite pažiūrėti, kaip Atėnuose jie pakelia į orą ir paleidžia važiuoti nedidelį traukinuką. Dainuodami nepataikote į toną? Ne bėda, Diuseldorfo mokslininkai sukūrė virtualų prietaisą, kuris jus pavers operos žvaigžde, galinčia varžytis su pačiu Placido Domingo. Zagrebe sužinokite, ar Stanley Kubricko Kosminė odisėja yra tik paprasta mokslinė fantastika. Arba pabandykite išnarplioti paslaptingą žmogžudystę Porte. Tyrėjai Santandere parodys, kaip banglentininkai, pasitelkę fizikos žinias, pagauna didžiausias bangas. Perudžoje renginio lankytojai susipažins su Le(g)onardo – iš LEGO kaladėlių pagamintu robotu, gebančiu piešti portretus. Mokslas kartais skatina šūktelti iš pasigėrėjimo; Poznanėje lankytojai mėgins tai įrodyti bandydami pagerinti garso rekordą, visi drauge šaukdami iš visos gerklės.  Daugiau informacijos

2013/09/24

Vartotojų apsaugos stiprinimas. Siekiama pagerinti medicinos prietaisų saugą

Šiandien, siekdama įvykdyti įsipareigojimą sugrąžinti pacientų pasitikėjimą medicinos prietaisų sektoriumi po, be kita ko, įmonės „Poly Implant Prothèse“ (PIP) krūtų implantų skandalo, Europos Komisija priėmė dvi priemones, kuriomis siekiama pagerinti medicinos prietaisų saugą. Pirmasis dokumentas – Komisijos įgyvendinimo reglamentas, kuriame aiškiai išdėstyti kriterijai, kuriuos turi atitikti už medicinos prietaisų gamintojų tikrinimą atsakingos paskelbtosios įstaigos*. Antrasis – rekomendacija, kurioje aiškiai nurodyti uždaviniai, kuriuos minėtos įstaigos turi įvykdyti atlikdamos auditą ir vertinimus medicinos prietaisų sektoriuje, apimančiame maždaug 10 000 rūšių produktus nuo gipsų iki širdies stimuliatorių.  Daugiau informacijos

2013/09/24

Rugsėjo 26-ąją – Europos kalbų dienos šventė Vilniaus Rotušės aikštėje

Š. m. rugsėjo 26 d., ketvirtadienį, 15–18 val. Vilniaus Rotušės aikštėje vyks Europos kalbų dienos šventė.  Daugiau informacijos

2013/09/23

Artėjama prie mokslinių tyrimų bendrosios rinkos

Šiandien Europos Komisija pateikė pirmą išsamią mokslinių tyrimų bendrosios rinkos, arba Europos mokslinių tyrimų erdvės (EMTE), būklės analizę. Ataskaitoje pateikiama faktinių duomenų, pagal kuriuos galima įvertinti tam tikrose tikslinėse srityse, kaip antai atviras ir sąžiningas mokslo darbuotojų įdarbinimas arba geresnė mokslinių žinių sklaida, padarytą pažangą. Matyti, kad tam tikra pažanga jau padaryta, tačiau net ir pažangiausios mokslinių tyrimų institucijos dar turi pasitempti, kad EMTE taptų tikrove jau 2014 m., kaip yra numatę ES vadovai. Be to, šioje srityje padaryta pažanga yra labai nevienoda. Kartu su ataskaita pateikti išsamūs atskirų ES šalių tyrimo duomenys (EMTE tyrimo Lietuvoje duomenys)    Daugiau informacijos

2013/09/23

Kova su sukčiavimu. Naujo tyrimo duomenys patvirtina, kad dėl PVM nepriemokos prarasti milijardai eurų

Remiantis naujo PVM nepriemokos valstybėse narėse tyrimo duomenimis, dėl reikalavimų nesilaikymo arba mokesčių nesurinkimo 2011 m. buvo prarasti 193 mlrd. EUR numatytų PVM įplaukų (1,5 proc. BVP). Šis Komisijos finansuotas tyrimas yra jos veiklos siekiant pertvarkyti PVM sistemą Europoje ir jos vykdomos platesnės mokesčių slėpimui pažaboti skirtos kampanijos dalis. Tyrimo ataskaitoje pateikiami išsamūs duomenys apie turėtos surinkti ir faktiškai surinktos PVM sumos skirtumus 26 valstybėse narėse 2000–2011 m. Ataskaitoje taip pat nurodomi svarbiausi PVM nepriemoką lemiantys veiksniai ir apžvelgiamas ekonomikos krizės poveikis PVM įplaukoms.  Daugiau informacijos

2013/09/23

Mums patinkantis miestas. Tvarūs sprendimai Europos miestams

Rugsėjo 19–20 d. kampanijos „Tau patinkantis pasaulis“ rengėjai miestų planavimo specialistus iš visos ES sukvietė į Danijos sostinę Kopenhagą, kad parodytų, kaip tvarūs sprendimai įgyvendinami praktiškai. Renginyje dalyvauja miestų planuotojai iš Bulgarijos, Danijos, Estijos, Jungtinės Karalystės, Lenkijos, Lietuvos, Prancūzijos, Suomijos ir Vokietijos.  Daugiau informacijos

2013/09/20

Lietuvoje lankysis už mokslinius tyrimus, inovacijas ir mokslą atsakinga EK narė Máire Geoghegan-Quinn

Už mokslinius tyrimus, inovacijas ir mokslą atsakinga Europos Komisijos narė M. Geoghegan-Quinn, Europos mokslinių tyrimų tarybos prezidentė H. Nowotny ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras prof. D. Pavalkis dalyvaus rugsėjo 23–24 d. Mykolo Romerio universitete vyksiančioje konferencijoje „Socialinių ir humanitarinių mokslų horizontai“. Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai proga rengiamoje konferencijoje Europos mokslinių tyrimų taryba kartu su universitetais ir mokslinių tyrimų institutais svarstys naudą, kurią suteiktų investicijos Europos socialinių ir humanitarinių mokslų srityje. Keli iš daugelio klausimų, kuriuos šiuo metu nagrinėja garsiausi socialinių ir humanitarinių mokslų srities tyrėjai, gaunantys Europos mokslinių tyrimų tarybos finansavimą, yra šie: kokie pagrindiniai veiksniai lemia vartotojų pasirinkimą įsigyjant prekes? Kodėl verta investuoti į energijos gamybą Sacharoje? Kaip projek  Daugiau informacijos

2013/09/19

EK atstovybė renka žiniasklaidos atstovų grupę kelionei į Briuselį

Renkame 15 žurnalistų grupę, kuri vyktų į Europos Vadovų Tarybos (EVT) posėdį Briuselyje gruodžio 19-20 d. (išvykimas iššVilniaus gruodžio 18 d., grįžimas gruodžio 20 d.)  Daugiau informacijos

2013/09/19

Catherine Ashton pareiškimas žuvus Europos Sąjungos teisinės valstybės misijos Kosove (EULEX) nariui lietuviui

Catherine Ashton, Europos Sąjungos vyriausioji užsienio reikalų ir saugumo politikos įgaliotinė ir Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja, šiandien išplatino šį pareiškimą:  Daugiau informacijos

2013/09/19

EK Pirmininkas J. M. Barroso ir Edmundas Stoiberis ragina valstybes nares mažinti biurokratizmą mažoms ir vidutinėms įmonėms ir gerinti viešojo administravimo institucijų veiksmingumą

Šiandien Komisijos Pirmininkas J. M. Barroso su Aukšto lygio grupe administracinei naštai mažinti, kuriai pirmininkauja buvęs Bavarijos Ministras Pirmininkas Edmundas Stoiberis, aptarė, kaip skatinti augimą ir darbo vietų kūrimą. Mažindama biurokratizmą ES lygmeniu, Komisija padeda įmonėms, visų pirma mažoms įmonėms, sutelkti išteklius į pagrindinę veiklą, o ne švaistyti laiką ir pinigus nereikalingam popierizmui. Be to, Komisija glaudžiai bendradarbiauja su valstybėmis narėmis, kad pasidalytų geriausia patirtimi įgyvendinant ES teisės aktus, nes beveik trečdalis visos įmonėms tenkančios su ES teisės aktais susijusios administracinės naštos sukuriama ES reikalavimus įgyvendinant nacionaliniu lygmeniu.  Daugiau informacijos

2013/09/18

Bendra siena – bendri darbai. Europos teritorinio bendradarbiavimo šventė

Šią savaitę ypač daug dėmesio skiriama ES regioninės politikos skatinamo tarpvalstybinio, šalių ir regionų bendradarbiavimo projektų ir programų poveikiui bendruomenėms, regionams ir valstybėms narėms. Ši kampanija įgyja ypatingos svarbos artėjant rugsėjo 21-ajai – Europos bendradarbiavimo dienai.  Daugiau informacijos

2013/09/18

Naujos priemonės pasitikėjimui lyginamaisiais indeksais po LIBOR ir EURIBOR skandalų atkurti

Šiandien Komisija pasiūlė teisės akto, kuriuo siekiama padėti atkurti pasitikėjimą lyginamųjų indeksų teisingumu, projektą. Lyginamasis indeksas – tai remiantis reprezentatyvia pagrindinių duomenų grupe apskaičiuotas indeksas (statistinis matavimo vienetas), kuriuo remiantis nustatoma finansinės priemonės ar finansinės sutarties kaina arba kuris naudojamas investicinio fondo rezultatams įvertinti. Taikant naująsias taisykles bus padidintas lyginamųjų indeksų pagrįstumas ir patikimumas, sudarytos palankesnės manipuliavimo jais prevencijos ir tokių atvejų nustatymo sąlygos, taip pat nustatyta aiški su lyginamaisiais indeksais susijusi valdžios institucijų atsakomybė ir priežiūros funkcijos. Šiomis taisyklėmis papildomi Komisijos pasiūlymai, kuriems 2013 m. birželio mėn. pritarė Europos Parlamentas ir Taryba ir kuriais siekiama, kad manipuliavimas lyginamaisiais indeksais būtų laikomas piktnaudžiavimo rinka nusižengimu, už kurį skiria  Daugiau informacijos

2013/09/18

Europos Komisijos narių vizitai į Lietuvą

Europos Komisijos narių vizitų į Lietuvą anonsas š.m. rugsėjo 19 - spalio 4 d.  Daugiau informacijos

2013/09/18

Lietuvoje lankysis už energetiką atsakingas EK narys G. Oettinger

Š.m. rugsėjo 19-20 d. už energetiką atsakingas Europos Komisijos (EK) narys Günther Oettinger lankysis Lietuvoje.  Daugiau informacijos

2013/09/17

Europos Komisija imasi ryžtingų veiksmų prieš teisės aktais nekontroliuojamas svaigiąsias medžiagas

Šiandien Europos Komisija pasiūlė sustiprinti Europos Sąjungos gebėjimą spręsti teisės aktais nekontroliuojamų svaigiųjų medžiagų — naujų psichoaktyviųjų medžiagų, naudojamų kaip neteisėtų narkotinių medžiagų (pavyzdžiui, kokaino arba ekstazio) pakaitalai, klausimą. Vadovaujantis Komisijos šiandien pasiūlytomis taisyklėmis, kenksmingas psichoaktyviąsias medžiagas galima greitai pašalinti iš rinkos nekeliant pavojaus šių medžiagų įvairaus pobūdžio teisėtam naudojimui pramonės ir komercijos reikmėms. Šie pasiūlymai parengti atsižvelgiant į ES Narkotikų stebėsenos agentūros (ENNSC) ir Europolo perspėjimus apie problemos mastą ir 2011 m. ataskaitą, kurioje prieita prie išvados, kad reikia patobulinti dabartinę naujų psichoaktyviųjų medžiagų problemos sprendimo tvarką (IP/11/1236).  Daugiau informacijos

2013/09/16

Aplinka. Mobilumo savaitė: alternatyvios miesto transporto priemonės – švaresnis oras

Tikimasi, kad šiandien prasidedančioje dvyliktą kartą rengiamoje Europos mobilumo savaitės kampanijoje dalyvaus per 2000 Europos miestų. Šiais metais ji vyks iki rugsėjo 22 d., o jos šūkis „Švarus oras jūsų rankose!“ Kampanijos metu piliečiai daugiau sužinos apie transporto poveikį vietos oro kokybei, bus raginami keisti kasdienius judumo įpročius ir taip gerinti sveikatą ir didinti gerovę.  Daugiau informacijos

2013/09/13

Komisija pradeda taikyti naują inovacijų veiklos rodiklį

Naujas Europos Komisijos pasiūlytas rodiklis rodo, kad Švedija, Vokietija, Airija ir Liuksemburgas yra geriausiai inovacijas panaudojančios ES valstybės narės. Inovacijų rezultatų rodikliu vertinama, kiek idėjos iš novatoriškų sektorių gali pasiekti rinką ir prisidėti prie geresnių darbo vietų kūrimo ir Europos konkurencingumo didinimo. Rodiklis sukurtas ES vadovų prašymu siekiant palyginti šalių inovacijų srities politiką ir rodo, kad ES šalyse tebėra didelių skirtumų. Apskritai ES rezultatai pasaulyje yra geri, nors ji ir atsilieka nuo kai kurių novatoriškiausios ekonomikos šalių (MEMO/13/782).  Daugiau informacijos

2013/09/13

Lietuvoje lankysis už transportą atsakingas EK Pirmininko pavaduotojas S. Kallas

Š.m. rugsėjo 15-16 d. už tranportą atsakingas Europos Komisijos (EK) Pirmininko pavaduotojas Siim Kallas lankysis Lietuvoje.  Daugiau informacijos

2013/09/12

Europos kosmoso technologijų parodoje Vilniuje – pavyzdžiai, kaip kosmoso technologijos gerina kasdienį mūsų gyvenimą

Į Vilnių atvežama kilnojamoji Europos kosmoso technologijų paroda atskleis, kokį tiesioginį poveikį kasdieniam mūsų gyvenimui turi kosmoso technologijos ir taikomosios programos. Kosmoso technologijos naudojamos daugiau kaip 30 000 taikomųjų programų – jos gali padėti optimizuoti transportą, padidinti žemės ūkio ir žuvininkystės sektorių efektyvumą, saugoti aplinką ir didinti mūsų saugumą. Apsilankyti Europos kosmoso technologijų parodoje bus galima nemokamai, o informacija bus pateikiama keliomis kalbomis.  Daugiau informacijos

2013/09/12

Europos ateitis. Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja Viviane Reding dalyvaus diskusijose su piliečiais Namiūre

Tepraėjus dviem dienoms nuo Europos Komisijos pirmininko kalbos apie Sąjungos padėtį, diskusijos apie Europos ateitį persikelia į Namiūrą. Rugsėjo 13 d. Komisijos pirmininko pavaduotoja Viviane Reding ir Valonijos bei Valonijos-Briuselio federacijos ministras pirmininkas Rudy Demotte su daugiau nei 350 piliečių, įskaitant daug jaunimo, aptars Europos kelią iš ekonomikos krizės, piliečių teises ir Europos ateitį.  Daugiau informacijos

2013/09/11

Pirmininko J. M. Barroso laiškas Europos Parlamento Pirmininkui Martinui Schulzui

Gerb. Pirmininke M. Schulzai,  Daugiau informacijos

2013/09/11

Europos Komisijos narių vizitai rugsėjo mėn.

Europos Komisijos narių vizitai į Lietuvą rugsėjo mėnesį  Daugiau informacijos

2013/09/11

Š.m. rugsėjo 16 d. EK narys A. Šemeta dalyvaus konferencijoje Europos prokuratūros tema: „Konstruktyvus požiūris į teisės sistemą“

Konferencijos metu vyks spaudos konferencija, kurioje dalyvaus EK narys A. Šemeta:  Daugiau informacijos

2013/09/11

Neformaliame ekonomikos ir finansų reikalų (ECOFIN) ministrų susitikime dalyvaus keturi Europos Komisijos nariai

Š.m. rugsėjo 13-14 d. Lietuvoje lankysis už ekonomiką ir pinigų reikalus atsakingas Europos Komisijos Pirmininko pavaduotojas Olli Rehn, už regioninę politiką atsakingas Europos Komisijos narys Johannes Hahn, už vidaus rinką ir paslaugas atsakingas Europos Komisijos narys Michel Barnier ir už mokesčius ir muitų sąjungą, auditą ir kovą su sukčiavimu atsakingas Europos Komisijos narys  Algirdas ŠemetaDaugiau informacijos

2013/09/11

2013 m. pranešimas apie Sąjungos padėtį

José Manuel Durão Barroso  Daugiau informacijos

2013/09/11

Komisija siūlo žengti svarbų žingsnį bendrosios telekomunikacijų rinkos link

  • Judriojo ryšio visoje Europoje be tarptinklinio ryšio mokesčių paslaugų planai  Daugiau informacijos

2013/09/10

Naudingesni Europos vandenų keliai

Šiandien Europos Komisija paskelbė naujas priemones krovinių pervežimo Europos upėmis ir kanalais mastui didinti. Baržomis – vienu iš mažiausiai klimatui kenkiančiu ir taupiausiu gabenimo būdu – šiuo metu kasmet pervežama tik apie 6 % Europos krovinių. Naujaisiais pasiūlymais siekiama išnaudoti turimą 37 tūkst. km Europos vidaus vandenų kelių potencialą. Pagal juos bus sukurtos sąlygos kur kas paprasčiau plukdyti krovinius ir didinti šio sektoriaus ekologiškumą, taip pat paskatintos inovacijos ir pasiūlyta daugiau darbo vietų.  Daugiau informacijos

2013/09/09

Europoje didėja įsidarbinimo galimybės sveikatos priežiūros sektoriuje

Didėjančią darbo jėgos paklausą sveikatos priežiūros sektoriuje patvirtina naujausia Europos laisvų darbo vietų stebėjimo sistemos (EVM) ataskaita, kurią ką tik paskelbė Europos Komisija. 2008–2012 m. užimtumas ES sveikatos priežiūros sektoriuje augo beveik 2 proc. kasmet. Tai gyventojų senėjimo, technologijų ir gydymo būdų pažangos, kokybiškesnio aptarnavimo ir didesnio dėmesio prevencinei priežiūrai pasekmė. 2012 m. dirbti sveikatos priežiūros srityje buvo pasamdyta beveik milijonas žmonių.  Daugiau informacijos

2013/09/09

ES imasi veiksmų, kad apsaugotų biologinę įvairovę nuo invazinių rūšių

Europos Komisija šiandien pasiūlė naują teisės aktą, kuriuo siekiama užkirsti kelią sparčiai didėjančiai invazinių rūšių grėsmei ir valdyti šių rūšių augalų ir gyvūnų plitimo pasekmes. Šiuo metu Europoje yra daugiau kaip 12 000 rūšių, kurios svetimos aplinkoje, kurioje paplito. Maždaug 15 proc. šių rūšių yra invazinės ir sparčiai plinta. Pasiūlymas parengtas siekiant spręsti didėjančias šių invazinių rūšių keliamas problemas.  Daugiau informacijos

2013/09/06

Lietuvoje lankysis už žemės ūkį ir kaimo plėtrą atsakingas EK narys D. Cioloş

Š.m. rugpsėjo 9-10 d. už žemės ūkį ir kaimo plėtrą atsakingas Europos Komisijos (EK) narys Dacian Cioloş lankysis Lietuvoje.  Daugiau informacijos

2013/09/04

Europos Sąjunga G20 šalių aukščiausiojo lygio susitikime: pastangos atkurti pasitikėjimą pasaulio ekonomika

Pasitikėjimo pasaulio ekonomika didinimas, aiški pažanga siekiant tvaraus ir integracinio pasaulinio augimo, priešinimasis protekcionizmui ir aktyvesnė kova su mokesčių slėpimu ir vengimu visame pasaulyje turėtų būti vieni pagrindinių šio Didžiojo dvidešimtuko (G20) aukščiausiojo lygio susitikimo rezultatų. Jų kitus G20 vadovus paragins siekti Sankt Peterburge rugsėjo 5–6 d. vyksiančiame aukščiausiojo lygio susitikime Europos Sąjungai atstovausiantys Europos Komisijos Pirmininkas José Manuelis Barroso ir Europos Vadovų Tarybos Pirmininkas Hermanas Van Rompuy.  Daugiau informacijos

2013/09/04

Komisijos veiksmų planas šešėlinės bankininkystės keliamai rizikai mažinti

Šiandien Komisija priėmė komunikatą dėl šešėlinės bankininkystės ir pasiūlė naujas pinigų rinkos fondams taikomas taisykles.  Daugiau informacijos

2013/09/04

EK narė A. Vassiliou remia Lietuvos pastangas spręsti švietimo ir jaunimo klausimus

Už švietimą, kultūrą, daugiakalbystę ir jaunimo reikalus atsakinga Europos Komisijos narė Androulla Vassiliou rugsėjo 5–10 d. lankysis Lietuvoje ir parems ES Tarybai pirmininkaujančios Lietuvos pastangas užtikrinti, kad pagal politinę darbotvarkę pirmiausia būtų sprendžiami kokybiško švietimo ir jaunimo galimybių klausimai. Vizito metu Komisijos narė A. Vassiliou kartu su Lietuvos Respublikos Prezidente D. Grybauskaite pradės ES jaunimo konferenciją, o su Ministru Pirmininku A. Butkevičiumi – konferenciją „Europos aukštasis mokslas pasaulyje“. Komisijos narė taip pat susitiks su švietimo ir mokslo ministru Dainiumi Pavalkiu, socialinės apsaugos ir darbo ministre Algimanta Pabedinskiene ir Seimo nariais.   Daugiau informacijos

2013/09/03

Europos Komisija renka Inovacijų sostinę

Europos Komisija šiandien pradėjo svarstyti, kam suteikti pirmosios Europos inovacijų sostinės („iCapital“) titulą. Apdovanojimas bus įteiktas miestui, kuris kuria geriausią inovacijų aplinką, siejančią piliečius, viešąsias organizacijas, mokslo bendruomenę ir verslą. Kadangi 68 % ES gyventojų dabar gyvena miestuose, būtent šios vietovės daugiausiai prisidės prie inovacijų plėtros Europoje. Miestai stengiasi diegti naujoviškus paslaugų teikimo būdus, tačiau svarbiausia yra sukurti kitiems tinkamą inovacijų aplinką ir sudaryti sąlygas viešojo ir privačiojo sektorių sąsajoms. Nugalėtoją 2014 m. pavasarį išrinks nepriklausoma ekspertų komisija. Laimėjusiam miestui bus skirtas 500 000 eurų finansavimas šios rūšies veiklai plėtoti. Paraiškos dalyvauti konkurse priimamos iki 2013 m. gruodžio 3 d.  Daugiau informacijos

2013/09/03

ES finansuos projektą naftos produktų talpyklas tikrinančius žmones pakeisti robotais

Europos Komisija kartu su dešimties Europos bendrovių konsorciumu, vadovaujamu „Shell“, šiandien pradeda projektą PETROBOT, pagal kurį bus kuriami robotai, galintys pakeisti žmones, tikrinančius slėginius indus ir saugyklų rezervuarus, plačiai naudojamus naftos, dujų ir naftos chemijos pramonėje.  Daugiau informacijos

2013/09/03

Kviečiame mokyklas registruotis į jaunųjų vertėjų konkursą „Juvenes Translatores“

Vidurinės mokyklos jau gali registruotis į kasmetinį ES jaunųjų vertėjų konkursą „Juvenes Translatores“. Registruotis galima iki spalio 20 d. konkurso interneto svetainėje ec.europa.eu/translatores. Jau septintasis jaunųjų vertėjų konkursas vyks lapkričio 28 d. tuo pačiu metu visose atrinktose mokyklose. Konkurse gali dalyvauti bet kurios tautybės moksleiviai, gimę 1996 m. Iš viso konkurse dalyvaus 760 mokyklų iš visos Europos Sąjungos. Kiekvienoje šalyje dalyvaus tiek mokyklų, kiek iš tos šalies išrinkta narių į Europos Parlamentą, taigi konkurse galės dalyvauti 12 Lietuvos mokyklųDaugiau informacijos

2013/08/30

Kovos su klimato kaita pagalba Ramiojo vandenyno regionui

Už klimato politiką atsakinga Europos Komisijos narė Connie Hedegaard atstovaus Europos Sąjungai per kasmetinį Ramiojo vandenyno salų forumo susitikimą, įvyksiantį rugsėjo 3–5 d. Madžūre (Maršalo Salos). Pagrindinė šių metų susitikimo tema – Ramiojo vandenyno regiono atsakas į klimato kaitą. Be to, ji apsilankys Maniloje, kur rugsėjo 6 d. dalyvaus derybose su Filipinų vyriausybės atstovais ir Azijos plėtros banku.  Daugiau informacijos

2013/08/30

Nuo rugsėjo 1 d. taikomas naujas biocidų reglamentas

Dėl nuo rugsėjo 1 d. pradedamo taikyti naujojo Biocidinių produktų reglamento labai padidės sauga ir bus supaprastinta ES rinkoje naudojamų ir jai teikiamų biocidų autorizacijos tvarka. Biocidai yra cheminės medžiagos, naudojamos kenksmingiesiems organizmams, pavyzdžiui, parazitams ir mikrobams (t. y. pelėsiams ir bakterijoms), naikinti. Tai – vabzdžius atbaidančios medžiagos, dezinfekantai, pramoninės cheminės medžiagos, pavyzdžiui, nuo užsiteršimo saugantys dažai laivams ir medžiagų konservantai, ir kt.  Daugiau informacijos

2013/08/29

Europos paveldo dienos – proga susipažinti su 50 šalių istorijos paminklais

Rugsėjo mėnesį milijonai žmonių turės galimybę nemokamai aplankyti daugybę visuomenei retai atveriamų 50 šalių istorijos ir kultūros objektų. Tokia proga suteikiama per kasmetines Europos paveldo dienas – bendrą Europos Komisijos ir Europos Tarybos iniciatyvą. 2013 m. Europos paveldo dienų pradžia bus oficialiai paskelbta rytoj (rugpjūčio 30 d.) Europos Tarybos Ministrų komitetui šiuo metu pirmininkaujančios Armėnijos sostinėje Jerevane. Tą pačią dieną pradės veikti sąveiki interneto svetainė. Joje bus informuojama apie objektus, kuriuos galima aplankyti, ir Paveldo dienų renginius įvairiose šalyse.  Daugiau informacijos

2013/08/28

Europos Komisijos narių vizitų į Lietuvą anonsas

Europos Komisijos narių vizitų į Lietuvą anonsas rugpjūčio 29 - rugsėjo 14 d.  Daugiau informacijos

2013/08/28

Rugpjūčio 30 d. Vilniuje bus aptartas pasirengimas 2014 m. Europos Parlamento rinkimams. EK Pirmininko pavaduotojo M. Šefčovič vizitas

Š.m. rugpjūčio 29-30 d. už institucijų ryšius ir administravimą atsakingas Europos Komisijos (EK) Pirmininko pavaduotojas Maroš Šefčovič lankysis Vilniuje.  Daugiau informacijos

2013/08/22

Komisija pasiūlė 2014 m. žvejybos Baltijos jūroje galimybes

Europos Komisija pateikė 2014 m. žvejybos Baltijos jūroje galimybių pasiūlymą. Jame nurodoma, kokį komercinių žuvų kiekį gali sužvejoti ES žvejai Baltijos jūroje kitais metais. Tokie pasiūlymai grindžiami mokslinėmis rekomendacijomis, o jų tikslas – artimiausiu metu ir ilgainiui užtikrinti aplinkos požiūriu tausią ir ekonomiškai tvarią žvejybą Baltijos jūroje. Tai atitinka bendros žuvininkystės politikos reformos, dėl kurios neseniai sutarta, pagrindinius principus.  Daugiau informacijos

2013/08/21

Atviros prieigos prie mokslinių tyrimų publikacijų tendencijos netrukus taps vyraujančios

Šiandien paskelbus Europos Komisijos finansuoto tyrimo rezultatus paaiškėjo, kad pasaulinė skaitytojų auditorija gali nemokamai susipažinti su vis daugiau mokslinių tyrimų rezultatų, t. y. plinta vadinamoji atvira prieiga. Šie nauji duomenys rodo, kad atviros prieigos tendencijos netrukus pradės vyrauti – dabar nemokamai galima susipažinti su maždaug 50 % 2011 m. paskelbtų mokslo publikacijų. Tai beveik dvigubai daugiau nei buvo spėjama remiantis ankstesniais tyrimais – tai galima paaiškinti tuo, kad buvo patobulinta metodika ir išplėsta atviros prieigos apibrėžtis. Iš tyrimo taip pat matyti, kad dabar internete galima rasti jau daugiau nei 40 % visų 2004–2011 m. pasaulyje paskelbtų ir recenzentų įvertintų mokslinių straipsnių. Per tyrimą nagrinėta padėtis ES, kai kuriose kaimyninėse šalyse, taip pat Brazilijoje, Kanadoje, Japonijoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose.  Daugiau informacijos

2013/08/20

Komisija skiria 50-tą Europos pramonės doktorantūros stipendiją kovos su vėžio ląstelėmis kraujyje tyrimui „VAMPIRE“

Šiandien Europos Komisija skiria 50-tą Europos pramonės doktorantūros (EPD) mokslinių tyrimų stipendiją. 1,5 mln. EUR stipendija skirta naujų antikūnių, naikinančių vėžinio auglio kraujagysles ir taip įveikiančių auglį, tyrimams. Projektą, trumpai pavadintą „VAMPIRE“ pagal angliškų pavadinimo žodžių pirmąsias raides („Antikūnių veikiama farmacinėmis priemonėmis sukelta kraujagyslių auglių rezekcija“), vykdo JK Birmingamo universitetas ir Utrechte įsikūrusi Nyderlandų biotechnologijų bendrovė SomantiX. Tyrimus remia susiję Europos universitetai, bendrovės ir mokslinių tyrimų centrai, tarp jų Šveicarijos Ciuricho ETH mokslo ir technologijų universitetas ir JK labdaros organizacija Cancer Research UK. EPD stipendijos skiriamos projektams, kuriuos bendrai vykdo dviejų šalių verslo bendrovės ir mokslo įstaigos.  Daugiau informacijos

2013/08/20

Komisija priėmė prekybos priemones Farerų Salų atžvilgiu, kad apsaugotų prie Skandinavijos esančios Atlanto vandenyno dalies atlantinių silkių išteklius

Europos Komisija šiandien priėmė priemonių rinkinį, kuriuo reaguojama į Farerų Salų jau kuris laikas vykdomą netausią atlantinių silkių žvejybą. Viena iš priemonių – draudimas importuoti prie Skandinavijos esančios Atlanto vandenyno dalies atlantinių silkių ir atlantinių skumbrių išteklių žuvis, sužvejotas kontroliuojant Farerų Saloms, bei žuvininkystės produktus, pagamintus iš tokių žuvų arba kurių sudėtyje yra tokių žuvų. Kita priemonė – laivų, Farerų Saloms kontroliuojant žvejojančių atlantinių silkių arba atlantinių skumbrių išteklius, galimybių naudotis Sąjungos uostais ribojimas. Tai reiškia, kad kai kuriems Farerų Salų laivams nebus leidžiama įplaukti į ES uostus, išskyrus ekstremalias situacijas.  Daugiau informacijos

2013/08/14

Šveicarijos, Prancūzijos ir Vokietijos mokslininkai sukūrė miniatiūrines dirbtines vabzdžių akis, kurios galėtų padėti išvengti avarijų

Šveicarijos, Vokietijos ir Prancūzijos mokslininkai tyrė, kaip veikia vabzdžio akis, ir sukūrė pirmas visiškai veikiančias miniatiūrines išlenktas dirbtines sudėtines akis. Miniatiūrinėms „vabzdžių“ akims sukurti projektui CURVACE skirta 2 mln. EUR ES lėšų. Jos turi didelį pramonės potencialą mobiliosios robotikos, išmaniųjų drabužių ir taikymo medicinoje srityse.  Daugiau informacijos

2013/08/13

Vis daugiau europiečių nori naudotis judriojo ryšio dažnių juosta, tačiau nerimauja dėl kainos

Kaip matyti iš naujausio ES masto tyrimo, europiečius vis labiau domina naujos technologijos. Nors, sprendžiant iš naujų interneto abonementų ir skambučių internetu duomenų, europiečiai nori naudotis galimybėmis, kurias teikia naujos priemonės ir paslaugos, dėl šių paslaugų kainos prieš skambindami telefonu arba internetu jie vis dar gerai pagalvoja.  Daugiau informacijos

2013/08/13

Turiningą savaitgalį praleisti Palangoje kviečia Europos piliečių metų renginiai

Būk aktyvus europietis, žinok savo teises!  Šiuo šūkiu Palangos miesto gyventojai ir poilsiautojai  rugpjūčio 16-17 dienomis nuo 18 iki 22 val. kviečiami ateiti į Centrinę Palangos miesto aikštę prie autobusų stoties. Dalyvaukite Europos Sąjungos piliečių teisių mugėje!  Daugiau informacijos

2013/08/09

Vyriausiosios įgaliotinės Catherine Ashton pareiškimas Europos Sąjungos vardu Tarptautinės pasaulio čiabuvių tautų dienos proga

„Šiandien minėdami Tarptautinę pasaulio čiabuvių tautų dieną dar kartą patvirtiname ES paramą joms visame pasaulyje. Drauge su čiabuvių tautomis džiaugiamės turtingu jų kultūros paveldu ir pripažįstame didžiulę jų tradicijų ir žinių svarbą viso pasaulio kultūros paveldui. ES visada tvirtai rėmė 2007 m. Jungtinių Tautų deklaraciją dėl čiabuvių tautų teisių. Ši deklaracija – svarbi žmogaus teisių puoselėjimo priemonė, bet tebekyla sunkumų ją įgyvendinti praktikoje. Deja, čiabuvių tautos ir toliau diskriminuojamos bei traktuojamos nevienodai visame pasaulyje. ES reiškia pagarbą čiabuvių tautų teisių gynėjams, kuriems daugelyje šalių kyla ypatingų pavojų ir kurie patiria dideles represijas, kaip matyti iš gausių tarptautinių ataskaitų, tarp jų – iš JT specialiojo pranešėjo žmogaus teisių gynėjų klausimais ataskaitų.  Daugiau informacijos

2013/08/08

Europos Komisija paskelbė, kaip bus sumažintos 2013 m. žvejybos kvotos

Šiandien Europos Komisija paskelbė, kaip bus sumažintos 2012 m. kvotas viršijusių valstybių narių 2013 m. žvejybos kvotos. Kasmet atitinkamai sumažindama kvotas Komisija gali iškart pradėti mažinti praėjusiais metais pereikvotiems žuvų ištekliams padarytą žalą ir užtikrinti, kad valstybės narės bendrus žvejybos išteklius naudotų tausiai.  Daugiau informacijos

2013/08/07

Miesto nuotekų tvarkymo tendencijos gerėja

Naujausiais nuotekų valymo Europoje duomenimis, nuotekų surinkimas ir valymas pagerėjo, tačiau tarp valstybių narių išlieka didelių skirtumų. Šioje srityje pirmaujančios valstybės narės Austrija, Vokietija ir Nyderlandai iš esmės atitinka būtiniausius ES nuotekų valymo standartus, o keletas kitų ne daug nuo jų atsilieka. Neseniai į ES įstojusios valstybės narės, kurioms buvo taikomi žemesni baziniai rodikliai, taip pat pagerino bendrus surinkimo ir valymo rodiklius, nors jų atitikties rodikliai buvo žemesni. Pažanga padaryta ir dėl didelių ES investicijų, kurios 2007–2013 m. laikotarpiu siekė 14,3 mlrd. EUR.  Daugiau informacijos

2013/08/06

Telefono skambučių kainos ES skiriasi 774 %

Mobiliųjų telefonų naudotojai už tokias pačias paslaugas įvairiose Europos Sąjungos šalyse moka labai skirtingai. Didžiausias yra skambučių šalies viduje kainų skirtumas – 774 % tarp Lietuvos, kurioje šie skambučiai pigiausi, ir Nyderlandų, kur jie brangiausi. Šių kainų skirtumų negalima paaiškinti kokybės, teikiant paslaugą susidarančių sąnaudų ar šalių vartotojų perkamosios galios skirtumais.  Daugiau informacijos

2013/08/06

Atrinkti 2014 m. geriausių ES regioninės politikos projektų apdovanojimų „RegioStars“ finalo dalyviai

Šiandien Briuselyje paskelbti 2014 m. apdovanojimų „RegioStars“ finalo dalyviai. Šie apdovanojimai skiriami labiausiai įkvepiantiems ir naujoviškiems regioniniams projektams. Iš 80 projektų, paremtų ES regioninių fondų lėšomis, apdovanojimų „RegioStars“ komisija atrinko 19, remdamasi keturiais pagrindiniais kriterijais: naujoviškumas, poveikis, tvarumas ir bendradarbiavimas.  Daugiau informacijos

2013/08/05

2012 m. muitinės ES pasienyje sulaikė 1 mlrd. EUR vertės padirbtų prekių

Remiantis duomenimis, pateiktais Komisijos metinėje muitinių veiksmų saugant intelektinės nuosavybės teises ataskaitoje, 2012 m. ES muitinės sulaikė beveik 40 mln. prekių, kurios, kaip įtariama, pagamintos pažeidžiant intelektinės nuosavybės teises. Nors tai mažiau negu 2011 m., tačiau perimtų prekių vertė išlieka didelė – beveik 1 mlrd. EUR. Šiandienos ataskaitoje taip pat pateikiami statistiniai duomenys apie ES pasienyje sulaikytų suklastotų prekių rūšį, kilmę ir gabenimo būdus. Cigaretės sudaro didelę visų perimtų prekių dalį – 31 %, įvairios prekės (pvz., buteliai, lempos, klijai, baterijos, skalbimo milteliai) – antra didžiausia kategorija (12 %), trečią vietą užima pakavimo medžiagos (10 %). 2012 m. apie 70 % muitinės intervencijos atvejų buvo susiję su pašto siuntomis ir per kurjerius pristatomomis siuntomis; 23 % sulaikytų pašto siuntų buvo vaistų siuntos.  Daugiau informacijos

2013/08/01

Stiprinami Europos mokslo pamatai – mokslininkams suteikta galimybė naudotis 100Gbps spartos internetu

Šiandien Europos akademinio kompiuterių tinklo (GEANT) – ypač greito visos Europos mokslinių tyrimų tinklo, kuris padėjo atrasti Higgso bozoną – atstovai paskelbė, kad modernizavus tinklą jame galima pasiekti iki 2Tbps (terabitų per sekundę) greitį.  Nuo šiandien viso pagrindinio tinklo pajėgumas – iki 500Gbps. Tai reiškia, kad atskiri naudotojai iš 32 000 universitetų, aukštojo mokslo institutų, mokslinių tyrimų institutų, mokyklų, bibliotekų, muziejų, nacionalinių archyvų ir ligoninių duomenis gali perduoti iki 100Gbps greičiu.  Daugiau informacijos

2013/08/01

Europiečiai mėgsta naudotis belaidžiu Wi-Fi ryšiu. Naujame tyrime pateikiama rekomendacija Wi-Fi skirti daugiau radijo dažnių spektro

Naujo Europos Komisijos atlikto tyrimo rezultatai atskleidžia, kad žmonės plačiai naudoja belaidį Wi-Fi internetą ir manoma, kad ši tendencija tik stiprės. 2012 m. ES 71 % visų belaidžiu ryšiu perduodamų duomenų buvo perduota į išmaniuosius telefonus ir planšetinius kompiuterius, kurie turi belaidį Wi-Fi ryšį, ir šis rodiklis 2016 m. gali pasiekti 78 %. Stebinantys rezultatai atskleidžia, kaip sumažėjusios naudojimosi internetu belaidžio ryšio zonose kainos keičia vartotojų įpročius, ir tyrime pateikiama rekomendacija visai ES skirti papildomo radijo dažnių spektro, kad būtų patenkinta ši didėjanti paklausa.  Daugiau informacijos

2013/07/29

Teisingumas ir ekonomikos augimas. Komisija padeda užpildyti bendros patentinės apsaugos teisines spragas

Šiandien Europos Komisija pateikė siūlymą patobulinti patentinės apsaugos visoje Europoje teisės sistemą, atnaujinant ES teismų jurisdikcijos ir sprendimų pripažinimo taisykles (vadinamąjį reglamentą „Briuselis I“). Pakeitimai įsigalios iškart, kai tik bus ratifikuoti, ir sudarys sąlygas veikti specializuotajam Europos patentų teismui – Bendram patentų teismui, todėl bendrovėms ir investuotojams bus lengviau apsaugoti savo patentus. Teismui bus suteikta speciali ginčų patentų klausimais nagrinėjimo jurisdikcija, taip išvengiant daugybės ginčų nagrinėjimo net 28 įvairių šalių teismuose. Sumažės išlaidos ir pagreitės sprendimų dėl patentų galiojimo ar pažeidimų priėmimas, o tai skatins inovacijas Europoje. Visa tai numatyta ką tik sutartame priemonių, kuriomis siekiama užtikrinti bendrą patentinę apsaugą bendrojoj  Daugiau informacijos

2013/07/26

Darbuotojų informavimas ir konsultavimasis su jais. Komisija įvertino ES taisykles

Europos Komisija paskelbė vertinimo, kuriuo siekta nustatyti pernelyg dideles kliūtis, dalinius sutapimus, trūkumus ar neatitikimus, galėjusius atsirasti nuo tada, kai buvo priimtos trys ES direktyvos dėl darbuotojų informavimo ir konsultavimosi su jais, rezultatus. Politikos vertinimu, kuris dar vadinamas tinkamumo patikra, dėmesys telkiamas į Direktyvą dėl kolektyvinio atleidimo iš darbo, Direktyvą dėl įmonių perdavimo ir Direktyvą dėl bendros darbuotojų informavimo ir konsultavimos  Daugiau informacijos

2013/07/25

Gauti Europos Sąjungos solidarumo fondo pagalbą po gaivalinių nelaimių bus greičiau ir paprasčiau

Už regioninę politiką atsakingas Europos Komisijos narys Johannesas Hahnas šiandien pristatė Europos Sąjungos solidarumo fondo reformos pasiūlymą. Plano, kuriam šiandien pritarė Europos Komisija, tikslas – suteikti fondui daugiau galimybių reaguoti į įvykius ir supaprastinti fondo veiklą, aiškiai nustatant kriterijus, kas gali naudotis jo pagalba.  Daugiau informacijos

2013/07/24

Europos Komisija parafavo žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimo (ŽPS) su Maroku ketverių metų trukmės protokolą

Už jūrų reikalus ir žuvininkystę atsakinga Komisijos narė Maria Damanaki ir Maroko žemės ūkio ir jūrų žvejybos ministras Aziz Akhannouch šiandien parafavo žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimo (ŽPS) ketverių metų trukmės protokolą.  Daugiau informacijos

2013/07/24

Konkurencingesnio ir veiksmingesnio gynybos ir saugumo sektoriaus kūrimas

Kad Europa galėtų daryti didesnę įtaką, jai reikia stiprios ir aktyvios bendros užsienio ir saugumo politikos, o tam būtinas konkurencingesnis ir veiksmingesnis gynybos ir saugumo sektorius. Besikartojantis biudžeto išlaidų gynybai mažinimas ir nesibaigiantis gynybos rinkų susiskaidymas Europoje kelia grėsmę jos galimybėms išlaikyti veiksmingus gynybos pajėgumus ir konkurencingą gynybos pramonę. Be to, tai trukdo jos gebėjimams savarankiškai ir veiksmingai įveikti naujas saugumo problemas. Todėl Europos Komisija šiandien pateikė komunikatą su veiksmų planu, kuriuo siekiama sustiprinti Europos gynybos ir saugumo sektoriaus veiksmingumą ir konkurencingumą. Komunikate numatomos priemonės, kuriomis siekiama stiprinti gynybos vidaus rinką, didinti gynybos pramonės konkurencingumą ir stiprinti civilinių bei karinių mokslinių tyrimų s  Daugiau informacijos

2013/07/24

Kova su sukčiavimu: metinė ataskaita įrodo griežtų priemonių ES biudžetui apsaugoti poreikį

Remiantis Komisijos metine ataskaita „ES finansinių interesų apsauga“ 2012 m. sukčiavimo atvejų, turinčių poveikio ES biudžetui, skaičius, palyginti su 2011 m., šiek tiek padidėjo. Kalbant apie išlaidas, iš viso su sukčiavimais buvo susiję 315 mln. ES lėšų arba 0,25 proc. išlaidų biudžeto. Ši suma atitinka 295 mln. eurų praėjusiais metais. Beveik visą šį padidėjimą lėmė du sukčiavimo atvejai, susiję su pasirengimo narystei lėšomis ir didelėmis jų sumomis. Kalbant apie biudžeto įplaukų dalį, įtariami ar patvirtinti sukčiavimai siekė 77,6 mln. eurų ir sudarė 0,42 proc. visų 2012 m. surinktų tradicinių nuosavų išteklių. Ši suma atitinka 109 mln. eurų praėjusiais metais.  Daugiau informacijos

2013/07/24

Naujos mokėjimo paslaugų taisyklės bus naudingos vartotojams ir mažmenininkams

Siekdama, kad ES mokėjimų rinka leistų pasinaudoti bendrosios rinkos galimybėmis ir būtų paremtas ES ekonomikos augimas, Europos Komisija šiandien priėmė dokumentų rinkinį, kurį sudaro:  Daugiau informacijos

2013/07/23

EK ataskaita: Latvija įsivesti eurą rengiasi tinkamai, tačiau dar reikia pastangų

Šiandien Europos Komisija priėmė ataskaitą dėl Latvijos praktinio pasirengimo įsivesti eurą. Latvija taps 18-ąja euro zonos nare 2014 m. sausio 1 d. Ataskaitoje nurodoma, kad pasirengimas vyksta sėkmingai, tačiau taip pat pateikiama rekomendacijų tam tikrose srityse.  Daugiau informacijos

2013/07/23

Priimta ES direktyva dėl apsaugos nuo kibernetinių atakų

Šiandien ES Taryba priėmė ES taisykles, padėsiančias kovoti su elektroniniu nusikalstamumu, visų pirma su didelio masto atakomis prieš informacines sistemas. Valstybės narės privalės naująją direktyvą perkelti į nacionalinę teisę ne vėliau kaip per dvejus metus.  Daugiau informacijos

2013/07/23

Vartotojų rinkų rezultatų suvestinė: tikrai bendrai vartotojų rinkai sukurti reikia daugiau pastangų

Skirtingose ES valstybėse vis dar nevienodai ginamos vartotojų teisės. Tik apie 35 % europiečių pirkdami internetu pasitiki pardavėjais iš kitų ES valstybių, o 7 iš 10 vartotojų nežino, ką daryti gavus prekes, kurių jie neužsakė.  Daugiau informacijos

2013/07/23

2013 m. pavasarį atlikto „Eurobarometro“ tyrimo rezultatai rodo daugiau optimizmo

Remiantis šiandien paskelbtais naujausio „Eurobarometro“ tyrimo rezultatais, šeši iš dešimties ES gyventojų jaučiasi europiečiais ir nori daugiau žinoti apie savo teises, bet mažiau nei pusė (46 proc.) žino, kokias konkrečiai teises jiems suteikia ES. Savo kaip ES piliečių teises žino 52 proc. Lietuvos gyventojų.  Daugiau informacijos

2013/07/23

Europa patiria žalą, nes dauguma valstybių narių per lėtai diegia plačiajuostį judrujį 4G ryšį

Valstybės narės pateikė papildomos informacijos, kodėl Europos Sąjungoje reikia daugiau koordinavimo skirstant radijo dažnių spektro juostas. Pusė ES valstybių narių paprašė atidėti 800 MHz dažnių juostos naudojimą belaidžio plačiajuosčio ryšio reikmėms dėl išimtinių priežasčių ir nukelti pirmiau sutartą 2013 m. sausio 1 d. terminą (žr. IP/10/540). Komisija šiandien nenoriai patenkino devynis iš keturiolikos šių prašymų.  Daugiau informacijos

2013/07/22

Europos ateitis. Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja Viviane Reding dalyvauja diskusijose su piliečiais Sofijoje

Bulgarija privalo tęsti reformas ir pagrindinis vaidmuo čia tenka piliečiams,“ sakė Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja Viviane Reding prieš prasidedant diskusijoms su piliečiais Sofijoje (Bulgarija). Diskusijos vyks rytoj, liepos 23 d.; jose V. Reding ir daugiau kaip 250 piliečių kalbės apie Europos ateitį.  Daugiau informacijos

2013/07/17

Mokesčių mokėtojų pinigų apsauga nuo sukčiavimo. Komisija siūlo įsteigti Europos prokuratūrą ir sustiprina OLAF procesines garantijas

Šiandien Europos Komisija imasi veiksmų, kad visoje Sąjungoje būtų geriau vykdomas ES mokesčių mokėtojų lėšas pasisavinančių nusikaltėlių baudžiamasis persekiojimas – įsteigiama Europos prokuratūra. Išimtinė jos kompetencija – tirti ES biudžetui kenkiančius nusikaltimus, vykdyti kaltininkų baudžiamąjį persekiojimą ir prireikus užtikrinti, kad jie būtų nuteisti (valstybių narių teismuose). Europos prokuratūra bus nepriklausoma institucija, kurios atžvilgiu vykdoma demokratinė priežiūra.  Daugiau informacijos

2013/07/17

Š.m. liepos 18-19 d Europos Komisijos atstovai dalyvaus neformaliame teisingumo ir vidaus reikalų ministrų susitikime

Pirmosios dienos susitikimo pagrindinės temos: migracija ir prieglobstis (prieglobsčio ir migracijos metinė ataskaita; situacija Sirijoje; pabėgėlių apsauga); kibernetinės saugos klausimai; teisingumo ir vidaus reikalų srities raidos perspektyvos. Antrąją susitikimo dieną bus aptarta ES duomenų apsaugos reforma.  Daugiau informacijos

2013/07/16

Heidelberge rengiamoje diskusijoje su piliečiais dalyvaujančios Europos Komisijos pirmininko pavaduotojos Viviane Reding siekis – užtikrinti dar demokratiškesnę Europos Sąjungą

Europa yra demokratiška, tačiau ateityje būtina užtikrinti dar daugiau demokratijos, kad Sąjungai būtų suteikta naujų kompetencijų“, – tikina Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja Viviane Reding, kartu su Badeno-Viurtembergo  žemės ministru pirmininku Winfriedu Kretschmannu liepos 16 d. Heidelberge  dalyvausianti diskusijoje su piliečiais.  Šios diskusijos yra Komisijos iniciatyva su piliečiais rengiamų dialogų Europos ateities klausimais dalis. Tokios 24 diskusijos su piliečiais jau surengtos šešiolikoje ES valstybių narių. Antradienį Heidelberge rengiamoje diskusijoje dalyvaus apie 400 piliečių, kurie politikams galės išsakyti savo nuomonę, pastabas, viziją ir klausimus, susijusius su Europos ateitimi, ekonomikos krize ir jų, kaip ES piliečių, teisėmis.  Daugiau informacijos

2013/07/15

Europos Komisijos naujienų anonsas 2013 m. liepos 17 - 24 d.

Daugiau informacijos

2013/07/12

Lietuvoje lankysis Europos Komisijos nariai Janez Potočnik ir Connie Hedegaard

Š.m. liepos 15-17 d. už aplinką atsakingas Europos Komisijos narys Janez Potočnik ir už veiksmus klimato srityje atsakinga Europos Komisijos narė Connie Hedegaard lankysis Vilniuje.  Daugiau informacijos

Daugiau informacijos

2013/07/11

Aplinka. Komisija siekia užkirsti kelią neteisėtam atliekų vežimui

Šiandien Europos Komisija ėmėsi aktyviai spręsti neteisėto žmonių sveikatai ir aplinkai kenksmingų atliekų vežimo problemą. Ji pasiūlė sugriežtinti teisės aktus, kuriais nustatomi nacionalinio vežamų atliekų tikrinimo reikalavimai, ir taip užtikrinti, kad visose valstybėse narėse būtų vykdoma panaši kontrolė. Manoma, kad maždaug 25 proc. atliekų iš ES į besivystančias Afrikos ir Azijos šalis vežama nesilaikant tarptautinių taisyklių. Išvežtos atliekos dažniausiai patenka į sąvartynus arba tvarkomos netinkamai, o tai kenkia žmonių sveikatai ir aplinkai.  Daugiau informacijos

2013/07/11

Europos sveikatos draudimo kortelę turi du penktadaliai europiečių

Naujausiais duomenimis daugiau negu 190 mln. žmonių turi skubią medicininę pagalbą užtikrinančią Europos sveikatos draudimo kortelę (ESDK) ir dėl to gali be rūpesčių atostogauti visose Europos Sąjungos šalyse, Šveicarijoje, Lichtenšteine, Norvegijoje ir Islandijoje. ESDK kortelę turinčių asmenų nuolat daugėja. 2012 m., lyginant su praėjusiais, jos turėtojų buvo 15 mln. daugiau.  Daugiau informacijos

2013/07/11

Tesėdama pažadus Komisija skyrė 100 mln. eurų naujoms technologijų įmonėms ir MVĮ

Pagal Europos Komisijos Ateities interneto viešojo ir privačiojo sektorių partnerystę maždaug 1000 naujų ir kitų novatoriškų įmonių per naują finansavimo etapą bus skirta 100 mln. eurų, kad jos galėtų kurti taikomąsias programas ir kitas skaitmenines paslaugas tokiose srityse, kaip transportas, sveikatos priežiūra, pažangi gamyba, energetika ir žiniasklaida.  Daugiau informacijos

2013/07/11

Komisija mano, kad Europos universitetams reikia mąstyti globaliai

Didėjant konkurencijai su tokiomis šalimis, kaip Kinija ir Indija, tarptautinė aukštojo mokslo sistema išgyvena didžiulius kiekybinius ir kokybinius pokyčius. Dėl to kyla poreikis atnaujinti 4 000 Europos universitetų veiklą – ne tik tarptautinį jos matmenį, bet ir tai, kaip Europos studentams teikiamas išsilavinimas savo kilmės šalyse. Šiandien Europos Komisija paskelbė naują Europos aukštojo mokslo pasaulyje strategiją, kuria siekiama užtikrinti, kad Europos aukštojo mokslo įstaigų absolventai galėtų įgyti tarptautinių gebėjimų, reikalingų norint dirbti bet kurioje pasaulio šalyje, o Europa išliktų patraukliausia pasaulio studentų mokymosi vieta. Naujai ES švietimo, profesinio mokymo, jaunimo ir sporto programai „Erasmus+“, numatytai remti tarptautinius studentų mainus ir skatinti Europos universitetų bendradarbiavimą su viso pasaulio par  Daugiau informacijos

2013/07/11

Šiandien įsigalioja naujos ES taisyklės, padėsiančios kovoti su klaidinančia informacija ir užtikrinsiančios, kad ES būtų parduodami saugesni kosmetikos gaminiai

Nuo šiandien parduotuvėse parduodami kosmetikos gaminiai (tiek pagaminti ES, tiek importuoti iš trečiųjų šalių) turėtų visiškai atitikti Kosmetikos gaminių reglamento reikalavimus, kuriais vadovaujantis užtikrinami griežtesni saugumo standartai ir teikiama daugiau informacijos vartotojams.   Daugiau informacijos

2013/07/10

ES ir pramonės sektorius drauge investuoja 22 mlrd. eurų į mokslinius tyrimus ir inovacijas

Per ateinančius septynerius metus Europos Komisija, ES valstybės narės ir ES pramonės sektorius investuos per 22 mlrd. eurų į inovacijas sektoriuose, kuriuose sukuriama aukštos kokybės darbo vietų. Dauguma investicijų bus skiriama penkioms viešojo ir privačiojo sektoriaus naujoviškų vaistų, aeronautikos, biopramonės sektorių, kuro elementų ir vandenilio bei elektronikos sričių partnerystės iniciatyvoms. Šia mokslinių tyrimų partneryste bus skatinamas ES pramonės konkurencingumas sektoriuose, kuriuose jau yra per 4 mln. darbo vietų. Pasitelkus šią partnerystę taip pat bus sprendžiami svarbiausi visuomenės uždaviniai, kurių pakankamai greito sprendimo negalima tikėtis vien iš rinkos, pavyzdžiui, išmetamo anglies dioksido kiekio mažinimo ar naujos kartos antibiotikų teikimo (MEMO/13/669). Dokumentų rinkinyje taip pat siūloma plėtoti iniciatyvą sutelkti  Daugiau informacijos

2013/07/10

Siekdama didesnio oro erdvės pralaidumo į naują mokslinį tyrimą Europos Komisija investuoja 600 milijonų eurų

Šiandien Europos Komisija pranešė apie naują 600 milijonų eurų finansavimą, kuriuo bus siekiama didesnio oro erdvės pralaidumo. Komisija stengiasi išvengti pajėgumų trūkumo, nes prognozuojama, kad per ateinančius 10–20 metų skrydžių padaugės 50 proc. Šiuo finansavimu siekiama kurti naujas technologijas, kurių reikia siekiant įgyvendinti Bendrą Europos dangų – plataus užmojo projektą reformuoti Europos oro erdvę, padvigubinti pajėgumus ir perpus sumažinti oro eismo valdymo sąnaudas.  Daugiau informacijos

2013/07/10

Aviacijos sauga. Komisija atnaujina oro transporto bendrovių, kurioms draudžiama vykdyti veiklą Europoje, sąrašą

Šiandien Europos Komisija dvidešimt pirmą kartą atnaujino oro transporto bendrovių, kurioms dėl saugos priežasčių draudžiama vykdyti veiklą Europos Sąjungoje arba kurių veikla Europos Sąjungoje ribojama, sąrašą. Pagerėjus saugos padėčiai Filipinuose, bendrovei „Philippine Airlines“ pirmai atšauktas nuo 2010 m. šios šalies oro transporto bendrovėms taikomas draudimas įskristi į Europos oro erdvę. Tas pats pasakytina ir apie Venesuelos bendrovę „Conviasa“, kuriai įskristi į Europos Sąjungą buvo uždrausta 2012 m. Pažanga padaryta ir Libijoje, tačiau Libijos institucijos sutiko, kad Libijos oro transporto bendrovėms nebūtų leidžiama vykdyti skrydžių Europoje tol, kol nebus baigta naujų pažymėjimų išdavimo Europos Sąjungai priimtina tvarka procedūra.  Daugiau informacijos

2013/07/10

Po EP balsavimo Komisijos narys J. Hahnas sako, kad valstybės narės ir regionai turi nedelsdami parengti naujos kartos ES ekonomikos augimo programas

Už regioninę politiką atsakingas Europos Komisijos narys Johannesas Hahnas valstybėms narėms ir regionams pareiškė, kad reikia kuo greičiau pradėti planuoti 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų programas. Veiksmų paraginta imtis iškart po to, kai Europos Parlamento Regioninės plėtros komiteto nariai priėmė kelias ataskaitas, kuriose iš esmės pritariama radikaliai regioninės politikos reformai.  Daugiau informacijos

2013/07/10

Komentuodamas Europos Komisijos (EK) šiandien pateiktą Bendrą bankų pertvarkymo mechanizmą, EK narys Algirdas Šemeta sakė:

„Kartu su bendru priežiūros mechanizmu, šiandienos pasiūlymas užbaigia bankų sąjungos teisinį modelį. Bankų sąjunga jau vadinama vienu iš reikšmingiausių ekonominių pasiūlymu po bendros Europos valiutos – euro įvedimo.  Daugiau informacijos

2013/07/10

Europos ateitis. Komisijos Pirmininkas J. M. Barroso ir pirmininko pavaduotoja V. Reding dalyvauja diskusijose su piliečiais Varšuvoje

Keturiolikoje valstybių narių įvykus 22 diskusijoms su piliečiais, Lenkijos piliečiai irgi galės išreikšti savo nuomonę apie Europos ateitį. 2013 m. liepos 11 d. Europos Komisijos Pirmininkas José Manuelis Barroso, pirmininko pavaduotoja Viviane Reding ir Europos Parlamento narė Róża Thun Varšuvoje, Koperniko mokslų centre, dalyvaus diskusijose su daugiau negu 300 piliečių.  Daugiau informacijos

2013/07/10

Komisija siūlo bankų sąjungai bendrą bankų pertvarkymo mechanizmą

Šiandien Europos Komisija pasiūlė bankų sąjungai bendrą bankų pertvarkymo mechanizmą (BBPM). Šis mechanizmas papildytų bendrą priežiūros mechanizmą (BPM) (IP/12/953), kuriam pradėjus veikti 2014 m. pabaigoje Europos Centrinis Bankas (ECB) tiesiogiai vykdys bankų priežiūrą euro zonoje ir kitose valstybėse narėse, kurios nuspręs prisijungti prie bankų sąjungos. Bendras bankų pertvarkymo mechanizmas užtikrintų, kad tuo atveju, jei, nepaisant griežtesnės priežiūros, bankas, kuriam taikomas BPM, patirtų didelių sunkumų, jis galėtų būti veiksmingai pertvarkytas mažiausiomis išlaidomis mokesčių mokėtojams ir realiajai ekonomikai.  Daugiau informacijos

2013/07/10

Lietuvoje lankysis Europos Komisijos narys László Andor

Š.m. liepos 11-12 d. Už užimtumą, socialinius ryšius ir įtrauktį atsakingas Europos Komisijos narys László Andor lankysis Vilniuje.  Daugiau informacijos

2013/07/09

Europos Komisijos naujienų anonsas 2013 m. liepos 10 - 17 d.

Daugiau informacijos

2013/07/09

Komisija geriau gins 120 mln. poilsiautojų vartotojų teises

Prasidėjus vasaros atostogų sezonui Europos Komisija imasi gerinti poilsiautojų apsaugą – ketinama atnaujinti ES teisės nuostatas dėl kelionės paslaugų paketų.  Daugiau informacijos

2013/07/09

Ryšio sparta tampa vis svarbesnė. 45 proc. Europos interneto naudotojų norėtų pakeisti interneto paslaugų teikėją arba abonementą, kad galėtų naudotis spartesniu ryšiu

Iš naujausios ES masto apklausos, kaip europiečiai naudojasi internetu, rezultatų matyti, kad didžiausias interneto naudotojų poreikis – spartus interneto ryšys. Beveik pusė (45 proc.) Europos namų ūkių rinktųsi geresnį interneto paslaugų abonementą arba pakeistų tokių paslaugų teikėją, kad galėtų naudotis spartesniu plačiajuosčiu ryšiu, nes, rinkdamiesi interneto planą, ryšio spartą laiko ne mažiau svarbia nei kaina.  Daugiau informacijos

2013/07/08

Aplinka. Kaip galėtume efektyviau naudoti fosforą ir sudaryti galimybių jį perdirbti?

Komisija pradeda konsultacijas dėl to, kaip būtų galima tvariau naudoti fosforą. Fosforas plačiai naudojamas žemės ūkyje ir yra svarbiausia trąšų bei pašarų sudedamoji dalis, tačiau ši medžiaga neturi pakaitalo. Ribota pasiūla, kintančios kainos ir tai, kad dabar nemažai fosforo yra iššvaistoma, kelia susirūpinimą dėl būsimų atsargų kainų ir prieinamumo ES ir visame pasaulyje.    Daugiau informacijos

2013/07/08

Programos „Erasmus“ studentų skaičius viršijo 3 mln.

Remiantis šiandien paskelbtais duomenimis ES programoje „Erasmus“ nuo jos pradžios 1987 m. dalyvavo daugiau nei 3 mln. studentų. 2011–2012 mokslo metų statistika taip pat rodo, kad minėta programa daugiau nei 250 000 (tai yra naujas rekordas!) „Erasmus“ studentų suteikė galimybę dalį aukštojo mokslo studijų mokytis užsienyje arba atlikti praktiką užsienio įmonėje ir taip padidinti vėlesnio įsidarbinimo galimybes. Daugiau nei 46 500 dėstytojų ir administracijos darbuotojų taip pat buvo suteikta programos „Erasmus“ parama dėstyti arba mokyti užsienyje – kaupiant tokią patirtį siekiama gerinti mokymo ir mokymosi kokybę 33 šioje programoje dalyvaujančiose šalyse (ES valstybėse narėse, Islandijoje, Lichtenšteine, Norvegijoje, Šveicarijoje ir Turkijoje).  Daugiau informacijos

2013/07/08

„Mėlynoji juosta“. Komisija mažina muitinės formalumus laivams

Šiandien Komisija pateikė planus mažinti muitinės formalumus laivams – dėl to sumažės biurokratizmo, sutrumpės laukimo laikas uostuose ir padidės sektoriaus konkurencingumas. Dabar ekspeditoriai ir eksportuotojai skundžiasi, kad, siųsdami prekes į kitas Europos šalis trumpųjų nuotolių jūrų transportu, dėl didelės administracinės naštos uostuose patiria papildomų išlaidų ir labai vėluoja – laivams valandų valandas, o kartais – ir dienas tenka laukti, kol bus atliktas muitinis įforminimas. Todėl jūrų transportas yra mažiau patrauklus nei kitų rūšių transportas, visų pirma kelių, o dėl to tik be reikalo didėja vilkikų skaičius jau ir taip perpildytuose keliuose. Priėmus šiandieninius Komisijos pasiūlymus laivams administracinių kliūčių sumažėtų ir būtų suteikta galimybė išnaudoti visą savo potencialą ES vidaus rinkoje ir už jos ribų.  Daugiau informacijos

2013/07/08

Komisija skiria finansavimą 18 Europos tvaraus judumo iniciatyvų

Vykdydama trejų metų tvaraus judumo mieste kampaniją „Rinkis tinkamą derinį“, Europos Komisija šiandien paskelbė dar 18 finansuosimų veiksmų, kuriuos įgyvendins kampanijos dalyviai, pavadinimus. Kiekvienam veiksmui įgyvendinti bus skirta iki 7 000 EUR suma, kurią galima panaudoti tvaraus judumo mieste skatinimo veiklai, pavyzdžiui, dviračių vairavimo kursams, dalijimuisi automobiliu, pramogoms vaikams ir kt., aktyvinti.  Daugiau informacijos

2013/07/08

Lietuvoje lankosi Europos Komisijos narys Tonio Borg

Š.m. liepos 4–9 d. už sveikatos politiką atsakingas Europos Komisijos narys Tonio Borg lankosi Vilniuje.  Daugiau informacijos

2013/07/05

Komisija kviečia visuomenę pasitarti dėl įmonių bankroto tvarkos Europoje

Šiandien Europos Komisija pradeda viešas konsultacijas dėl naujo europinio požiūrio į verslo žlugimą ir bankrotą, kuriuo pirmiausia bus siekiama padėti išlikti stiprioms įmonėms ir suteikti sąžiningiems verslininkams dar vieną šansą, kartu ginant kreditorių teisę atgauti savo pinigus. Tiek skolininkų, tiek kreditorių labui procedūros turėtų būti greitos ir veiksmingos: jos turėtų leisti išsaugoti darbo vietas, padėti tiekėjams išlaikyti klientus, o įmonių savininkams – perspektyvių įmonių vertę. Nevienodo bankroto reglamentavimo įvairių šalių nacionalinėje teisėje pasekmė – teisinis netikrumas ir nepalanki verslo aplinka. Pagrindinės problemos susijusios su skolinių įsipareigojimų panaikinimo laikotarpiu, bankroto procedūros inicijavimo sąlygomis, reikalavimų pateikimo tvarka ir restruktūrizavimo plano sudarymo taisyklėmis. Tai gali neigiamai atsiliepti tarpvalstybinėms investicijoms. Šiandien pradėtose  Daugiau informacijos

2013/07/05

Aplinka. 80 proc. europiečių rūpi produktų poveikis aplinkai

Naujos apklausos duomenimis, dauguma europiečių keistų savo pirkimo įpročius ir rinktųsi mažiau aplinkai žalingus produktus, tačiau daugelis jaučia informacijos stygių ir nepasitiki gamintojų teiginiais apie produktų ekologiškumą. Apklausos „Europiečių požiūris į žaliųjų produktų bendrosios rinkos kūrimą“ duomenimis, daugiau kaip trys ketvirtadaliai (77 proc.) respondentų mokėtų daugiau už aplinkai nekenkiančius produktus, jei būtų įsitikinę, kad jie iš tikrųjų tokie yra. Tačiau vos daugiau kaip pusė ES piliečių (55 proc.) jaučiasi turį pakankamai informacijos apie perkamų ir naudojamų produktų poveikį aplinkai.   Daugiau informacijos

Skamp ir hiphopo konkurso nugalėtojų premjera „Kultūros naktyje“

2013/07/05

Kultūros naktyje – „SKAMP“ ir jaunųjų reperių dainos premjera

Jau šiandien, liepos 5 d., grupė „SKAMP“ pristatys naujausią savo kūrinį – kartu su konkurso „Hiphopo kalba apie Europą“ nugalėtojais įrašytą Europos piliečių metų himną. Pirmieji išgirsti atliekamą kūrinį galės Kultūros nakties dalyviai, prieš vidurnaktį užsukę į „LRT Opus“ terasą  Daugiau informacijos

2013/07/04

Komentuodamas rytoj įvyksiančio Europos Komisijos in corpore vizitą į Vilnių, Algirdas Šemeta, už mokesčius, muitus, statistiką, auditą ir kovą su sukčiavimu atsakingas EK narys, sakė:

„Europos Komisijos vizitas į Lietuvą liepos 5 d. ženklina 6 mėnesius truksiančio įtempto bendro darbo pradžią tarp Komisijos ir ES Tarybos Pirmininkės – Lietuvos. Tai pirmas tokios skaitlingos Komisijos – liepos 1 d. prisijungus Kroatijai, Komisijos Kolegiją sudaro 28 nariai – vizitas.  Daugiau informacijos

2013/07/04

Pradėjo veikti Bendrosios rinkos rezultatų suvestinės svetainė – naujausi duomenys jau internete

Šiandien pradėjusi veikti tik internetinė Bendrosios rinkos rezultatų suvestinė – visapusiškesnė ir paprastesnė naudoti ataskaitų teikimo sistema. Bendrosios rinkos rezultatų suvestinėje pateikiamos išsamios 13 valdymo priemonių, įskaitant tinkamo ES direktyvų perkėlimo į nacionalinę teisę stebėjimą, pažeidimo tyrimo procedūrų analizę, administracinio bendradarbiavimo tinklus ir įvairias informacines ir problemų sprendimo paslaugas, ataskaitos.  Daugiau informacijos

2013/07/04

Liepos 5 d. Lietuvoje lankysis EK Pirmininkas ir EK nariai

Liepos 5 d. Lietuvoje lankysis Europos Komisijos Pirmininkas José Manuel Barroso ir  EK nariai. Tai tradicinis EK narių vizitas į ES Tarybai pirmininkauti pradedančią šalį, kurio metu šalies vyriausybės ir EK nariai susirenka į bendrą posėdį.  Daugiau informacijos

2013/07/03

Aplinka ir klimatas. Komisija investuoja 281,4 milijonų eurų į naujus aplinkos ir klimato srities projektus

Europos Komisija patvirtino 248 naujų projektų finansavimą pagal programą LIFE+, t. y. iš Europos Sąjungos aplinkos fondo. Projektai bus vykdomi visose ES valstybėse narėse ir apims veiklą, susijusią su gamtos išsaugojimu, klimato kaita, aplinkos politika ir aplinkos srities informacijos sklaida. Bendra šių projektų vertė — apie 556,4 mln. EUR, iš jų 281,4 mln. EUR skirs ES.  Daugiau informacijos

2013/07/02

Europos Komisijos steigiamoje skolų grąžinimo fondo ir euro vekselių ekspertų grupėje dirbs Ingrida Šimonytė

Šiandien per Strasbūre vykstantį Europos Parlamento posėdį Europos Komisijos Pirmininkas J. M. Barroso sakė:  Daugiau informacijos

2013/07/02

Europos gamybinės praktikos aljanso startas

Europos Komisijos nariai Androulla Vassiliou (Švietimas, kultūra, daugiakalbystė ir jaunimas) ir László Andoras (Užimtumas, socialiniai reikalai ir įtrauktis) Leipcige (Vokietija) vykstančiame 2013 m. pasauliniame gebėjimų konkurse šiandien paskelbė Europos gamybinės praktikos aljanso pradžią. Aljansas padės kovoti su jaunimo nedarbu gerindamas gamybinės praktikos visoje ES kokybę ir didindamas tokios praktikos vietų pasiūlą: bus sukurti platūs partnerystės ryšiai su svarbiomis užimtumo ir mokymosi sričių suinteresuotosiomis šalimis. Taip pat bus siekiama pakeisti požiūrį į gamybinę praktiką. Pirmiausia bus nustatytos sėkmingiausios gamybinės praktikos sistemos ES ir taikomi kiekvienai valstybei narei tinkami sprendimai.  Daugiau informacijos

2013/07/02

Vyresnių žmonių aktyvumas ir sveikata. Puikūs ES miestų ir regionų projektai įvertinti žvaigždutėmis

32 Europos miestai ir regionai apdovanoti už novatoriškus būdus padėti vyresniems žmonėms. Apdovanojimus nugalėtojams, kurie siekdami didinti sveikatos ir socialinės apsaugos sistemų veiksmingumą diegia novatoriškas technologijas ir ieško naujų socialinių ar organizacinių sprendimų, įteikė už skaitmeninę darbotvarkę atsakinga Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja Neelie Kroes.  Daugiau informacijos

2013/07/02

Paryžiaus mados savaitėje - 3D spausdintuvu sukurta kolekcija

Paryžiaus mados savaitėje olandų dizainerė Iris van Herpen pristatė aukštosios mados kolekciją, kuri buvo sukurta pasitelkus belgų bendrovės „Materialise“ 3D spausdinimo technologiją, anksčiau sėkmingai taikytą medicinos srityje. „Materialise“ yra pirmaujanti 3D spausdinimo technologijų ir programų bendrovė, kuri iš universiteto mokslininkų projekto tapo daugianacionaline bendrove ES tyrimų finansavimo dėka.  Daugiau informacijos

2013/07/01

Pirmasis Europos makroregioninių strategijų vertinimas

Šiandien Europos Komisija paskelbė pirmojo dviejų ES makroregioninių strategijų vertinimo rezultatus ir pateikė būsimos veiklos rekomendacijų.  Daugiau informacijos

2013/07/01

Europos Komisijos naujienų anonsas 2013 m. liepos 3 -10 d.

Daugiau informacijos

2013/07/01

EK nario Algirdo Šemetos pareiškimas liepos 1 d. prasidedančio Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai proga

Prasideda istorinis mūsų valstybės gyvenimo periodas. Europos akys nukreiptos į mūsų šalį. Sprendimai, kuriuos teks priimti artimiausiais mėnesiais, didele dalimi nulems ES ateitį.  Daugiau informacijos

2013/06/28

Jūrų transportas: pirmas žingsnis mažinant išmetamųjų teršalų kiekį

Europos Komisija šiandien žengė pirmą žingsnį mažinant laivų transporto sektoriaus išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Ji pateikė teisės akto pasiūlymą, kuriuo reikalaujama, kad ES uostų paslaugomis besinaudojančių didelių laivų savininkai vykdytų laivų išmetamo metinio anglies dioksido kiekio stebėseną ir teiktų ataskaitas. Komisija taip pat paskelbė komunikatą, kuriame išdėstė išmetamo šių teršalų kiekio mažinimo, geriausia – pasaulinio masto priemonėmis, strategiją.  Daugiau informacijos

2013/06/28

Kviečiame naudotis nemokamu elektroniniu leidiniu „Europos gidas žurnalistams“

Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai išvakarėse maloniai primename apie atnaujintą  informacinį leidinį „Europos gidas žurnalistams“, skirtą ES aktualijas nagrinėjantiems žiniasklaidos atstovams.  Daugiau informacijos

2013/06/27

Nuo liepos 1 d. – dar žemesnės judriojo tarptinklinio ryšio kainų viršutinės ribos. Duomenų ryšys pinga 36 proc., tarptinklinis ryšys Kroatijoje – 15 kartų

Nuo 2013 m. liepos 1 d. pagal Europos Sąjungos tarptinklinio ryšio reglamentą nustatomos 36 proc. žemesnės viršutinės duomenų atsisiuntimo kainų ribos, todėl keliaujant Europos Sąjungoje bus daug pigiau naudotis žemėlapiais, žiūrėti vaizdo klipus, pasitikrinti e. paštą ar atnaujinti informaciją socialiniuose tinkluose. Dabar tarptinklinis duomenų perdavimo ryšys 2013 m. bus iki 91 proc. pigesnis nei 2007 m. Per šį laikotarpį duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu rinka išaugo 630 proc. Šios dvi tendencijos reiškia, kad dėl ES pastangų ir vartotojams, ir judriojo ryšio operatoriams atsivėrė naujų galimybių.  Daugiau informacijos

2013/06/27

Vilniaus kelių infrastruktūrai vystyti Europos Komisija skyrė 37,7 mln. eurų

Europos Komisija patvirtino 37,7 mln. eurų investicijas iš Sanglaudos fondo lėšų Vilniaus vakarinio aplinkkelio projektui. 2,84 km ilgio šešių juostų vakarinis aplinkkelis yra transeuropinio transporto tinklo dalis. Jis labai pagerins sostinės pasiekiamumą ir prisidės prie ekonominės veiklos plėtros pietrytinėje Vilniaus dalyje.  Daugiau informacijos

2013/06/26

E. sąskaitų faktūrų naudojimas vykdant viešuosius pirkimus – dar vienas žingsnis visiškai elektroninių viešųjų pirkimų ir e. valdžios Europoje link

Šiandien Europos Komisija pasiūlė Direktyvos dėl elektroninių sąskaitų faktūrų naudojimo vykdant viešuosius pirkimus projektą ir komunikatą, kuriame išdėstė savo visiško viešųjų pirkimų proceso suskaitmeninimo (vadinamųjų visiškai elektroninių viešųjų pirkimų) viziją.  Daugiau informacijos

2013/06/26

Plačiajuostis ryšys Europoje. Interneto ryšio sparta yra ne tokia, už kokią sumoka vartotojai

Europiečių vartotojų duomenų atsisiuntimo plačiajuosčiu ryšiu sparta nėra tokia, už kokią sumokama. Naujausio Europos Komisijos fiksuotojo plačiajuosčio ryšio veikimo charakteristikų tyrimo duomenimis, vidutiniškai jų ryšio sparta tesiekia 74 proc. reklamuotos ryšio spartos, už kurią sumokama.   Daugiau informacijos

2013/06/26

Romai. Komisija ragina valstybes nares labiau pasistengti siekiant integracijos

Europos Komisija paragino valstybes nares vykdyti savo įsipareigojimus užtikrinti lygybę ir labiau stengtis pagerinti 10-12 mln. Europos romų ekonominę ir socialinę integraciją. Šis raginimas paskelbtas po šiandien išplatintos Komisijos pažangos ataskaitos, iš kurios matyti, kad valstybėms narėms reikia geriau įgyvendinti nacionalines romų integracijos strategijas, pateiktas pagal ES romų integracijos nacionalinių strategijų planą. Prie naujosios ataskaitos pridėtas rekomendacijos ES šalims siūlymas, kuriose joms siūlomos konkrečios priemonės, įskaitant pozityvius veiksmus, bei horizontaliosios politikos priemonės, įskaitant veiksmus vietoje, romų padėčiai gerinti. Valstybėms narėms būtų skirti dveji metai, kad jos praktiškai įgyvendintų konkrečias priemones, dėl kurių iš tikrųjų pasikeistų ro  Daugiau informacijos

2013/06/26

Nauji fondai ilgalaikiam investavimui palengvinti

Šiandien Europos Komisija pasiūlė naują investicinių fondų sistemą, skirtą investuotojams, pageidaujantiems investuoti į įmones ir projektus ilgam laikotarpiui. Šie privatūs Europos ilgalaikių investicijų fondai (ELTIF) investuotų tik į tas įmones, kurioms pinigai reikalingi ilgam. Pasiūlymas bus pristatytas valstybių ir vyriausybių vadovams artimiausiame Europos Vadovų Tarybos susitikime (birželio 27–28 d.), į kurio darbotvarkę įtrauktas ilgalaikis finansavimas ir realioji ekonomika.  Daugiau informacijos

2013/06/25

Tarptautinė kovos su narkomanija ir narkotikų kontrabanda diena. Europos Komisija ragina visoje ES uždrausti sintetinį narkotiką 5-IT

Artėjant Tarptautinei kovos su narkomanija ir narkotikų kontrabanda dienai, Europos Komisija šiandien pasiūlė visoje ES uždrausti 5-IT – sintetinę stimuliuojančio ir haliucinogeninio poveikio medžiagą. Komisija paprašė ES valstybių narių imtis šio narkotiko kontrolės priemonių, kuriomis būtų užkirstas kelias jo plitimui Europoje.  Daugiau informacijos

2013/06/25

EBPO ataskaita patvirtino, kad ES pastangos remti švietimą ir jaunimo galimybes įsidarbinti pasiteisina

Europos Komisija nekantriai laukė šiandien skelbiamos Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) metinės ataskaitos Education at a Glance 2013 („Trumpa švietimo apžvalga 2013 m.“), kurioje pateikiami ir analizuojami 34 EBPO šalių, įskaitant 21 ES valstybę narę, Argentiną, Braziliją, Kiniją, Indiją, Indoneziją, Rusiją, Saudo Arabiją ir Pietų Afriką, švietimo srities duomenys. Ataskaitoje nurodomos Europos švietimo sistemos problemos, kurias bendromis jėgomis turi išspręsti ES ir jos valstybės narės; be to, patvirtinama švietimo sistemų modernizavimui skirtos politikos ir jaunimo galimybių studijuoti arba įgyti praktinių įgūdžių užsienyje svarba.   Daugiau informacijos

2013/06/25

Skaitmeninė darbotvarkė. Dėl atvirų standartų viešasis sektorius kasmet sutaupytų 1 mlrd. eurų

Šiandien Komisija paskelbė naują politiką, kuria siekiama padėti viešosios valdžios institucijoms išvengti priklausomybės nuo vieno IRT tiekėjo. Laikydamasis šios naujos antimonopolinės strategijos rekomendacijų ES viešasis sektorius kasmet galėtų sutaupyti per 1,1 mlrd. eurų. Pavyzdžiui, atviros konkurso procedūros gali paskatinti dalyvauti daugiau įmonių, kurios pateiktų geresnių pasiūlymų (jeigu konkurso dalyvių padvigubėja, darbų pagal sutartį kainą paprastai sumažėja 9 %).  Daugiau informacijos

2013/06/25

Pagalba įmonėms pasinaudoti ES finansavimu. Į bendrąjį portalą nuo šiol įtraukti struktūriniai fondai

Dabar visos Europos įmonėms bus lengviau gauti taip reikalingų lėšų, nes Europos Komisija išplečia bendrąjį portalą apie ES finansavimą, į jį įtraukdama ES struktūrinius fondus: Europos regioninės plėtros fondą (ERPF) ir Europos socialinį fondą (ESF). Naujas bendrasis portalas apie ES finansavimą pradėjo veikti praėjusį mėnesį, ir jame pateikiama lengvai suprantama, išsami ir atnaujinta informacija apie tai, kaip verslininkai ir MVĮ gali pasinaudoti daugiau kaip 100 mlrd. EUR dydžio ES finansavimu pagal įvairias 2007–2013 m. programas. Dėl šiandien įtraukiamų fondų bankų partnerių ir fondų skaičius padvigubės ir viršys 1 000 – taip bus dar labiau sustiprintas svarbus informacijos apie MVĮ finansavimą pasitelkiant garantijas, paskolas ir rizikos kapitalą šaltinis (MEMO/13/606).  Daugiau informacijos

2013/06/25

Komisijos pirmininko pavaduotojas S. Kallasas pradėjo naują informavimo apie keleivių teises kampaniją

Šią vasarą keliaujantiesiems po ES – lėktuvais, traukiniais, laivais ar autobusais – bus pirmą kartą užtikrintos visapusiškos keleivių teisės. Tyrimai rodo, kad du trečdaliai keleivių savo teisių nežino. Kad vasaros kelionėms besirengiantys ES piliečiai žinotų, kokias teises jie turi ir kaip jomis naudotis, Komisija nusprendė pradėti naują informacinę kampaniją.  Daugiau informacijos

2013/06/25

Skaitmeninė darbotvarkė. Naujos taisyklės vartotojams, kai Europos Sąjungoje prarandami ar pavagiami telekomunikacijų asmens duomenys

Europos Komisija įgyvendina naujas taisykles ryšių operatorių ir interneto paslaugų teikėjams, kaip reaguoti į klientų asmens duomenų praradimą, vagystę ar kitokį pavojų jų saugumui. Tų techninių įgyvendinimo priemonių tikslas yra užtikrinti, kad visoje ES būtų vienodai elgiamasi su vartotojais, kurių duomenų saugumas pažeistas, ir susidūrusios su tokiomis problemomis įmonės, kurios veikia daugiau nei vienoje valstybėje, galėtų taikyti bendrą europinį modelį.  Daugiau informacijos

2013/06/21

Komisija ragina ekspertus nustatyti saugias ir teisingas sutartines sąlygas, kad būtų skatinama debesijos kompiuterija

Šiandien Europos Komisija paskelbė kvietimą teikti paraiškas ekspertams, kurie turėtų nustatyti saugias ir teisingas debesijos kompiuterijos sutarčių sąlygas. Ekspertai padės nustatyti, kaip išspręsti vartotojams ir įmonėms nerimą keliančius klausimus, dėl kurių jie dažnai būna nelinkę naudotis debesijos kompiuterijos paslaugomis, nes sutartys būna arba neaiškios, arba palankesnės paslaugų teikėjams. Ši iniciatyva yra dalis Komisijos pastangų didinti pasitikėjimą debesijos kompiuterijos paslaugomis ir atverti jos teikiamas galimybes ekonomikos našumui Europoje didinti, tai taip pat vienas iš praėjusiais metais priimto Komisijos komunikato dėl debesijos kompiuterijos pagrindinių veiksmų (IP/12/1025,   Daugiau informacijos

2013/06/21

Ar jūsų miestas taps 2016 m. Europos žaliąja sostine?

Europos Komisija paskelbė 2016 m. Europos žaliosios sostinės konkursą. Europos žaliosios sostinės apdovanojimas skiriamas miestams, kuriuose labiau negu kitur tausojama ir puoselėjama aplinka. Kasmetiniais apdovanojimais siekiama skatinti imtis priemonių, kad Europos miestai taptų patrauklesni ir sveikesni, kad gyventi, dirbti ir lankytis juose būtų malonu.  Daugiau informacijos

2013/06/20

Europos Komisijos naujienų anonsas 2013 m. birželio 24 - 28 d.

Daugiau informacijos

2013/06/18

Komisijos ataskaitoje raginama vykdyti į ateitį orientuotą migracijos politiką

Kaip ES ir jos valstybės narės sprendžia dėl migracijos kylančius uždavinius ir kaip naudojasi jos teikiamomis galimybėmis? Šiandien paskelbtoje Komisijos ataskaitoje, kurioje analizuojama, kaip 2012 m. ir 2013 m. pradžioje keitėsi padėtis migracijos ir prieglobsčio srityje, raginama siekti darnesnių ES atsakomųjų veiksmų.  Daugiau informacijos

2013/06/18

ES aukšto lygio grupė siūlo mokyti dėstytojus mokyti

ES aukšto lygio grupė aukštojo mokslo modernizavimo klausimams spręsti šiandien skelbia savo pirmąją ataskaitą, kurioje nagrinėja mokymo(si) aukštosiose mokyklose kokybės gerinimo klausimus. Grupė, kuriai vadovauja buvusi Airijos Prezidentė Mary McAleese, pateikė šešiolika rekomendacijų (žr. 1 priedą), kuriose, be kita ko, raginama užtikrinti privalomą dėstytojų ir kitų studentus mokančių universitetų darbuotojų mokymą, labiau padėti studentams ugdytis verslumo ir inovacinius gebėjimus ir įsteigti Europos mokymo(si) akademiją.  Daugiau informacijos

2013/06/17

Senjorų griuvimo aptikimo sistema padės išvengti skaudžių pasekmių

Į „FallWatch“ konsorciumą susibūrusios Europos sveikatos priežiūros įstaigos ir technologijų bendrovės sukūrė vyresnio amžiaus žmonių griuvimo aptikimo sistemą „Vigi‘Fall“. Ji padės operatyviai suteikti pagalbą pargriuvusiems – kasmet dėl šios priežasties Europoje hospitalizuojama 500 tūkst. ir miršta 40 tūkst. senjorų.   Daugiau informacijos

2013/06/17

Užimtumas. Komisija siūlo padėti bedarbiams gerinant valstybinių užimtumo tarnybų našumą

Valstybių narių valstybinės užimtumo tarnybos atlieka svarbų vaidmenį padedant 26 milijonams Europos bedarbių susirasti darbą. Štai kodėl Europos Komisija pasiūlė sprendimą padidinti valstybinių užimtumo tarnybų veiksmingumą glaudžiau bendradarbiaujant, kad būtų geriau tenkinami darbo neturinčių žmonių ir įmonių poreikiai.  Daugiau informacijos

2013/06/17

ES kultūros paveldo ir „Europa Nostra“ apdovanojimai. Paskelbti 2013 m. publikos simpatijų ir pagrindinio prizo laimėtojai

Šį vakarą Atėnuose vyksiančiose iškilmėse, kuriose dalyvaus Graikijos prezidentas Karolos Papulias, už švietimą, kultūrą, daugiakalbystę ir jaunimą atsakinga Komisijos narė Androulla Vassiliou ir tinklo „Europa Nostra“ pirmininkas, pasaulinio garso tenoras Plácido Domingo, paskelbs 2013 m. Europos Sąjungos kultūros paveldo ir „Europa Nostra“ apdovanojimų laureatus. Iškilmės vyks Akropolio papėdėje, Herodo Atiko odėjone, jas stebės iki 5 000 žmonių. Pirmą kartą bus paskelbti publikos simpatijų apdovanojimų ir pagrindinio prizo laimėtojai.  Daugiau informacijos

2013/06/14

Komisija steigia 2013 m. ES apdovanojimus už žurnalistinį darbą sveikatos srityje

ES žurnalistams, kasmet norintiems dalyvauti geriausios sveikatos srities žurnalistinės medžiagos konkurse, nuo šiandien suteikiama virtuali galimybė tai daryti. Straipsnius reikia pateikti internetu iki 2013 m. rugsėjo 30 d.; laimėtojai bus pripažinti Europos lygmeniu ir apdovanoti piniginiais prizais už geriausią žurnalistinį darbą sveikatos srityje. Jau penktą kartą iš eilės rengiamu konkursu siekiama skatinti ir apdovanoti žurnalistus, profesionaliu darbu skleidžiančius informaciją apie sveikatingumą, sveikatos priežiūrą ir pacientų teises. Kadangi liepos 1 d. prie Sąjungos prisijungs Kroatija, konkurse gali dalyvauti 28 Europos šalys.  Daugiau informacijos

2013/06/14

Europos Komisijos narys J. Hahnas atidaro Naujosios Europos tiltą ir vadina jį ryškiu Europos bendradarbiavimo simboliu

Už regioninę politiką atsakingas Europos Komisijos narys Johannesas Hahnas šiandien dalyvaus švenčiant istorinį Bulgarijai ir Rumunijai, kaimyniniams Vidino ir Kalafato regionams, įvykį – iškilmingą abi šalis jungiančio tilto atidarymą. T. Hahną lydės Bulgarijos prezidentas R. Plevnelievas, Ministras Pirmininkas P. Orešarskis ir Rumunijos Ministras Pirmininkas V. Ponta. Tiltui, neseniai pavadintam Naujosios Europos tiltu, skirta 106 mln. EUR ES investicijų; tai tik antras tiltas 630 km sienoje tarp abiejų šalių. Tiltas strategiškai svarbus ES – tai būtina grandis maršruto, galinčio nusidriekti nuo Šiaurės Europos ir Baltijos šalių per Vidurio Europą, Rumuniją ir Bulgariją iki pat Graikijos.  Daugiau informacijos

2013/06/13

Nuo 2015 m. automobiliuose taps privaloma pagalbos iškvietos sistema („eCall“), automatiškai suveikianti patekus į avariją

Siekdama visoje ES švelninti didelių avarijų keliuose pasekmes, šiandien Komisija priėmė du pasiūlymus siekdama užtikrinti kad iki 2015 m. automobiliuose būtų įdiegta automatinė skambinimo pagalbos tarnyboms funkcija patekus į didelę avariją. Didelės avarijos atveju eCall sistema automatiškai skambina Europos bendruoju pagalbos telefono numeriu 112. Ji praneša pagalbos tarnyboms transporto priemonės vietą net jei vairuotojas yra netekęs sąmonės arba pats negali paskambinti. Prognozuojama, kad tokia sistema per metus galėtų išgelbėti iki 2 500 gyvybių (MEMO/13/547).  Daugiau informacijos

2013/06/13

ES branduolinės saugos testavimas nepalankiausiomis sąlygomis. Teisės aktuose numatomos patikros kas šešerius metus

Branduolinės energijos gamybos sauga nepaprastai svarbi visiems europiečiams. Griežtos saugos nuostatos padeda užtikrinti, kad Europoje neįvyktų tokios avarijos kaip Fukušimoje. Jos taip pat garantuoja, kad, jei vis dėlto kiltų branduolinis pavojus, į jį būtų reaguojama kuo efektyviau. Šiandien Europos Komisija pasiūlė iš dalies pakeisti 2009 m. branduolinės saugos direktyvą ir nustatyti visoje ES galiosiančius saugos tikslus, kurie gerokai sumažintų riziką ir apsaugotų žmones bei aplinką. Direktyvoje numatyta taikyti reguliarių Europos lygmens tarpusavio vertinimų sistemą, užtikrinti didesnį branduolinės saugos aspektų skaidrumą, padidinti nacionalinių reguliavimo institucijų įgaliojimus ir taip nuolat gerinti branduolinę saugą visoje ES.  Daugiau informacijos

2013/06/13

Kvietimas žiniasklaidos atstovams į konferenciją dėl maisto saugos

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto informacija:  Daugiau informacijos

2013/06/12

ES rezultatų suvestinė. Metinis skaitmeninės pažangos reitingas

Šiandien Komisijos paskelbtos skaitmeninės darbotvarkės rezultatų suvestinės duomenimis, europiečiai gali naudotis baziniais skaitmeniniais tinklais ir paslaugomis, tačiau dėl Europos ryšių ir platesnių skaitmeninių rinkų problemų neturi galimybių naudotis svarbiausiais turimais ir būsimais skaitmeninės revoliucijos laimėjimais. Atsižvelgdama į Europos Vadovų Tarybos prašymą sukurti bendrą telekomunikacijų rinką , Komisija dar šiemet priims konkrečių priemonių pasiūlymų, kad būtų sprendžiamos problemos, kurias patvirtina šiandien paskelbti duomenys.  Daugiau informacijos

2013/06/12

Kova su mokesčių slėpimu. Komisija Europos Sąjungoje siūlo plačiausio masto automatinius informacijos mainus

Siekdama aktyviau kovoti su mokesčių slėpimu, šiandien Komisija pasiūlė išplėsti ES mokesčių administratorių automatinius informacijos mainus. Pasiūlymu dividendai, pajamos iš kapitalo padidėjimo, visų kitų rūšių finansinės pajamos ir sąskaitų likučiai būtų įtraukti į kategorijų, apie kurias automatiškai keičiamasi informacija ES, sąrašą (žr. MEMO/13/533). Taip atveriamas kelias ES turėti visapusiškiausią automatinių informacijos mainų sistemą pasaulyje.  Daugiau informacijos

2013/06/12

Europos Komisijos naujienų anonsas 2013 m. birželio 13 - 19 d.

Daugiau informacijos

2013/06/11

Komisija rekomenduoja valstybėms narėms įdiegti kolektyvinio teisių gynimo mechanizmus, kad būtų užtikrinta veiksminga prieiga prie teisingumo

Šiandien Europos Komisija nustatė keletą bendrų neprivalomų principų, kuriais būtų grindžiami valstybių narių kolektyvinio teisių gynimo mechanizmai, kad piliečiai ir bendrovės galėtų apsaugoti ES teisės aktais jiems suteiktas teises, kai šios yra pažeidžiamos. Rekomendacija siekiama užtikrinti nuoseklų horizontalųjį kolektyvinio teisių gynimo Europos Sąjungoje metodą, nederinant valstybių narių sistemų. Nacionaliniai teisių gynimo mechanizmai turi veikti įvairiose srityse, visų pirma vartotojų apsaugos, konkurencijos, aplinkosaugos ir finansinių paslaugų, kuriose ES teisės aktais piliečiams ir bendrovėms suteikiama tam tikrų teisių. Rekomenduodama valstybėms narėms įdiegti nacionalinius kolektyvinio teisių gynimo mechanizmus, Komisija nori padaryti teisingumą prieinamesnį, drauge užtikrinant atitinkamas procesines garantijas, kad būtų išvengta piktnaudžiavimo bylinėjimusi. Rekomendacija papildo siūlomą direktyvą dėl iešk  Daugiau informacijos

2013/06/10

Informacinė kampanija apie pavėluotus mokėjimus atkeliauja į Vilnių: pavėluotų mokėjimų dažnėjimas Europos Sąjungos ekonomikai kainuoja 340 milijardų eurų

Rytoj, birželio 11  d., Vilniuje vyks artimiausias visoje Europoje vykstančios informacinės kampanijos, skirtos supažindinti su naujos redakcijos Pavėluotų mokėjimų direktyva, renginys. Vis daugiau ir daugiau įmonių Europos Sąjungoje kyla bankroto rizika dėl neapmokėtų sąskaitų, kadangi pavėluotų mokėjimų skaičius ir toliau auga ir jau pasiekė beprecedentį 340 milijardų eurų lygį, t.y. daugiau nei dvigubai viršija bendrą 2012 m. Europos Sąjungos 147 milijardų eurų biudžetą.  Daugiau informacijos

2013/06/10

Lentynose – jokių pavojingų maisto produktų. Komisija skelbia ES skubių pranešimų apie nesaugų maistą ir pašarus sistemos metinę ataskaitą

Šiandien paskelbtoje Europos skubių pranešimų apie nesaugų maistą ir pašarus sistemos (RASFF) metinėje ataskaitoje nurodyta, kad 2012 m. beveik 50 proc. pranešimų buvo susiję su atsisakymu leisti pervežti per ES sienas maisto produktus ir pašarus dėl jų keliamos rizikos maisto saugai.  Daugiau kaip prieš 30 metų sukurta RASFF – tai IT priemonė, leidžianti nacionalinėms maisto saugos tarnyboms paprasčiau keistis informacija tarpvalstybiniu lygmeniu. Šiai priemonei tenka svarbus vaidmuo užtikrinant aukštą Europos piliečiams skirtų maisto produktų saugos lygį.  Daugiau informacijos

2013/06/10

Moksliniai tyrimai. Sukurta nauja partnerystė padės naikinti su skurdu susijusios ligas

Šiandien Europos Sąjunga ir Bilo ir Melindos Geitsų fondas pasižadėjo drauge kovoti su ŽIV/AIDS, tuberkulioze, maliarija ir kitomis su skurdu susijusiomis ligomis. Nuo visų tokių pasaulyje kenčia daugiau nei milijardas žmonių. Susitarimu, kurį šiandien pasirašė fondo bendrapirmininkis Bilas Geitsas ir už mokslinius tyrimus, inovacijas ir mokslą atsakinga Europos Komisijos narė Máire Geoghegan-Quinn, sukuriama nauja strateginė šios srities mokslinių tyrimų partnerystė. Nuo 2007 m. iki 2011 m. fondas ir Europos Komisija skyrė apie 2,4 mlrd. EUR (3,1 mlrd. USD) infekcinių ligų, susijusių su skurdu, moksliniams tyrimams ir su jomis susijusiai taikomajai plėtrai. Iš viso paremti daugiau nei dvidešimties naujų ir patobulintų vaistų kūrimo veiksmai.  Daugiau informacijos

2013/06/07

Statistika. Naujos taisyklės, kuriomis siekiama užtikrinti aukštos kokybės palyginamus statistinius duomenis makroekonominio disbalanso procedūrai

Šiandien Europos Komisija pasiūlė naujas makroekonominio disbalanso procedūrai (MDP) skirtų statistinių duomenų rengimo, stebėsenos ir ataskaitų teikimo taisykles. Šiomis taisyklėmis siekiama užtikrinti, kad MDP naudojami duomenys būtų palyginami, patikimi ir aukščiausios kokybės, kad būtų galima anksti veiksmingai nustatyti ir įveikti valstybių narių makroekonominį disbalansą. Eurostatas stebės, kad valstybių narių teikiami statistiniai duomenys atitiktų kokybės reikalavimus, taip pat perduos šiuos duomenis. Komisijos pasiūlyme numatytos ir sankcijos tuo atveju, jei kuri nors valstybė narė tyčia pateiktų klaidinamus MDP duomenis.  Daugiau informacijos

2013/06/06

Europos Komisija tiesia kelią gestų kalbos projektui

Šiandien Europos Komisija pritarė naujam bandomajam projektui, kuriuo palengvinamas Europos institucijų ir kurčiųjų bei neprigirdinčiųjų bendravimas. Šiandieninis finansavimo sprendimas reiškia, kad bandomasis projektas, kuriam Europos Parlamentas skyrė 750 000 EUR biudžetą, bus įgyvendinamas.  Daugiau informacijos

2013/06/06

ES apdovanoja 9 novatoriškas Europos viešąsias iniciatyvas

Europos Komisija šiandien paskelbė Europos apdovanojimo už viešojo administravimo naujoves laureatus. Šiuo apdovanojimu įvertinamos novatoriškiausios ir į ateitį labiausiai orientuotos viešosios iniciatyvos, naudingos piliečiams, įmonėms arba švietimo ir mokslinių tyrimų sektoriui. Devynioms iniciatyvoms iš Ispanijos (du laureatai), Jungtinės Karalystės, Kroatijos, Nyderlandų, Portugalijos, Slovakijos, Suomijos ir Švedijos skirta po 100 000 eurų (MEMO/13/503). Tarp geriausiomis pripažintų iniciatyvų – telefonu prieinami integruoti sveikatos priežiūros duomenys, įmonių finansavimo galimybių internetinė platforma ir aukštojo mokslo institucijoms skirta plagiato nustatymo sistema. Apdovanojimus per Europos novatoriškų regionų savaitės (WIRE IV) konferenciją Korke (Airijoje) įteikė už mokslinius tyrimus, inovacijas ir mokslą atsakinga Europos Komisijos n  Daugiau informacijos

2013/06/06

ES strategija sugriežtinti kovą su neteisėta prekyba tabaku

Šiandien Europos Komisija priėmė išsamų priemonių paketą, kurio tikslas – griežtesnė kova su neteisėta prekyba tabaku, visų pirma cigarečių kontrabanda. Neteisėta prekyba tabaku kelia visuotinę grėsmę. Dėl jos valstybės narės kasmet praranda per 10 mlrd. EUR pajamų nesumokėtų mokesčių ir muitų. Dėl to ne tik gerokai sumažėja nacionalinės pajamos – dėl neteisėtos prekybos klesti šešėlinė ekonomika, nes ši prekyba – kone vien organizuotų tarptautinių nusikaltėlių grupuočių sritis. Ji pakerta ir sveikatos politikos iniciatyvas, nukreiptas prieš tabako produktų vartojimą, ir kenkia teisėtam verslui, nes didžioji dalis neteisėtų produktų yra pagaminta nesilaikant ES taisyklių, taikomų tabako produktams. Siekiant veiksmingai spręsti neteisėtos prekybos tabaku problemą, Komisijos strategijoje nustatomos kelios koordinuojamos nacionalinio, ES ir tarptautinio lygmens priemonės.  Daugiau informacijos

2013/06/06

Šiandien priimtas ES teisės aktas užtikrins geresnę apsaugą smurto privačioje erdvėje aukoms

Šiandien ES valstybių narių teisingumo ministrams priėmus Europos Komisijos pasiūlymą, smurto, ypač privačioje erdvėje, aukos netrukus galės naudotis apsauga visoje ES. Naujame Reglamente dėl Europos apsaugos orderio nustatoma, kad smurtą patyrę žmonės gali naudotis gimtojoje šalyje gauta apribojančia teismo nutartimi, būdami bet kurioje ES šalyje. Praktikoje tai reiškia, kad vienoje ES šalyje išduota apribojanti teismo nutartis turės būti pripažįstama visoje ES. Taip bus užtikrinama, kad apsauga lydėtų asmenį. Šis ES teisės aktas bus ypač naudingas moterims: remiantis apklausų duomenimis, apytikriai kas penkta moteris Europoje yra bent kartą gyvenime patyrusi smurtą.  Daugiau informacijos

2013/06/05

Europos Komisijos nario Algirdo Šemetos komentaras dėl Komisijos išvados, kad Latvija atitinka Mastrichto kriterijus ir todėl gali įsivesti eurą nuo 2014 m. sausio 1 d.

EK narys Algirdas Šemeta, komentuodamas Komisijos išvadą, kad Latvija atitinka Mastrichto kriterijus ir todėl gali įsivesti eurą nuo 2014 m. sausio 1 d., sakė:  Daugiau informacijos

2013/06/05

Komisija daro išvadą, kad Latvija pasirengusi įsivesti eurą

Šiandien Europos Komisija paskelbė 2013 m. konvergencijos ataskaitą dėl Latvijos ir santrauką piliečiams, kurioje glaustai paaiškinama ataskaita ir jos pagrindas. Komisija daro išvadą, kad Latvija pasiekė aukšto lygio tvarią ekonominę konvergenciją su euro zona ir siūlo Tarybai priimti sprendimą dėl euro įvedimo Latvijoje nuo 2014 m. sausio 1 d.  Daugiau informacijos

2013/06/05

Kova su neteisėtais narkotikais. ES pasirašė naują susitarimą su Rusija

Bendras ES Tarybos ir Europos Komisijos pranešimas spaudai   Daugiau informacijos

2013/06/04

Aplinka. Briuselyje prasideda Žalioji savaitė

Šiandien prasideda didžiausia Europoje aplinkosaugos konferencija „Grynesnis oras visiems“. Šių metų Žaliosios savaitės renginiuose dalyvaus apie 3 000 dalyvių, tris dienas diskutuosiančių su oru susijusiais klausimais. Suinteresuotosios šalys, NVO, vyriausybių atstovai ir ES pareigūnai ieškos sprendimų oro taršai sumažinti, pavyzdžiui, kaip augančios pramonės ir energijos gamybos, intensyvėjančio kelių eismo ir urbanizacijos, iškastinio kuro deginimo ir klimato kaitos sąlygomis apsaugoti oro kokybę. Visi posėdžiai tiesiogiai transliuojami internetu.  Daugiau informacijos

2013/06/03

Vaikų priežiūra. Komisija ragina valstybes nares dėti daugiau pastangų

Šiandien paskelbtoje ataskaitoje Europos Komisija pažymėjo, kad valstybės narės turės dėti daugiau pastangų pagerinti vaikų priežiūrą, kad ES iki 2020 m. pasiektų 75 proc. užimtumo lygio tikslą. Pažangos ataskaitoje teigiama, kad tik aštuonios šalys pasiekė abu su galimybe naudotis prieinamomis vaikų priežiūros paslaugomis tikslus, dėl kurių susitarta ES lygmeniu (žr. priedą). Vadinamuosiuose Barselonos tiksluose, dėl kurių 2002 m. susitarė ES vadovai, nurodyta, kad turėtų būti užtikrinta 90 proc. vaikų nuo trejų metų iki privalomojo mokyklinio amžiaus ir 33 proc. vaikų iki trejų metų priežiūra. Be to, šiandien taip pat paskelbti naujo tyrimo duomenys rodo vyrų ir moterų pensijų skirtumą –visoje ES moterų pensijos yra vidutiniškai 39 proc. mažesnės negu vyrų.  Daugiau informacijos

2013/06/03

Komisijos ataskaita dėl laisvo judėjimo ES

Šengeno laisvo judėjimo erdvėje daugiau kaip 400 milijonų ES piliečių iš 26 Europos šalių ir vis daugiau ES nepriklausančių šalių piliečių gali keliauti netikrinami prie vidaus sienų. Šiandien Komisija priėmė trečią pusmetinę Šengeno erdvės veikimo ataskaitą. Ataskaitoje išsamiai apžvelgiama padėtis Šengeno erdvėje, siekiant užtikrinti, kad visos Šengeno šalys [1] nuosekliai įgyvendintų bendras taisykles.  Daugiau informacijos

2013/05/31

Sveikata ir sauga darbe. Komisija pradeda viešas konsultacijas dėl būsimos ES politikos sistemos

Europos Komisija pradėjo viešas konsultacijas, per kurias siekiama gauti informacijos iš visuomenės ir sužinoti jos nuomonę atsižvelgiant į 2007–2012 m. Europos darbuotojų saugos ir sveikatos strategijos vertinimo rezultatus. Tai turėtų padėti nustatyti dabartinius ir būsimus darbuotojų saugos ir sveikatos srities uždavinius ir rasti jų sprendimo būdus. Šiose nuo 2013 m. gegužės 31 d. iki liepos 26 d. vyksiančiose konsultacijose raginami dalyvauti visi piliečiai ir organizacijos. Visų pirma laukiama valstybių narių valdžios institucijų, darbuotojams ir darbdaviams atstovaujančių organizacijų, suinteresuotųjų šalių ir specialistų, besidominčių saugos ir sveikatos darbe sritimi, nuomonių.  Daugiau informacijos

2013/05/31

Pradeda veikti kovai su prekyba žmonėmis skirtas Komisijos ES pilietinės visuomenės forumas

Europa turi glaudžiau bendradarbiauti, kad padėtų šių laikų vergijos aukoms. Šiandien per 100 Europos pilietinės visuomenės organizacijų suvienija jėgas naujame, Europos Komisijos įsteigtame kovai su prekyba žmonėmis skirtame ES pilietinės visuomenės forume. Šių europiniu, nacionaliniu ir vietos lygmenimis dirbančių organizacijų veiklos sritys – žmogaus, vaikų ir moterų teisės, lyčių lygybė, migrantų teisės ir prieglaudos. Dalyviai galės dalytis patirtimi ir konkrečiomis idėjomis, kaip geriausiai padėti nukentėjusiesiems, plėsti savo tinklus ir pasirūpinti, kad kiti asmenys netaptų prekybos žmonėmis aukomis.  Daugiau informacijos

2013/05/31

Komisijos narė M. Damanaki džiaugiasi susitarimu dėl bendrosios žuvininkystės politikos reformos

Už žuvininkystę ir jūrų reikalus atsakinga Europos Komisijos narė Maria Damanaki džiaugiasi Ministrų Tarybos ir Europos Parlamento pasiektu susitarimu dėl naujos, reformuotos ES žuvininkystės politikos.  Daugiau informacijos

2013/05/31

Už sveikatos ir vartotojų politiką atsakingo Europos Komisijos nario Tonio Borg pareiškimas Pasaulinės dienos be tabako proga

„Raginu Europos Parlamento narius ir ES sveikatos apsaugos ministrus paremti Europos Komisijos pasiūlymą dėl tabako gaminių. 70 % rūkalių Europos Sąjungoje rūkyti pradeda nesulaukę 18 metų amžiaus, todėl turime dėti visas pastangas, kad sumažintume tabako gaminių ir rūkymo patrauklumą jaunimui. Atėjo laikas panaikinti aromatizuotus ir patrauklius tabako gaminius, skirtus labai jauniems žmonėms. Tabako gaminiai neturėtų būti panašūs į žaislus ar kosmetiką ir neturėtų būti vanilės ar šokolado skonio. Tabako gaminiai turėtų būti tabako skonio ir atrodyti kaip tabako gaminiai. Europos Sąjungai reikia tai užtikrinančių griežtų teisės aktų. Tikiuosi, kad birželio 21 d. vyksiančioje ES užimtumo, socialinės politikos, sveikatos ir vartotojų apsaugos taryboje su valstybėmis narėmis aptarsime šį svarbų teisės aktą, kuris gali apsaugoti daugelio Europos žmonių sveikatą.“  Daugiau informacijos

2013/05/31

Komisija, Europos Parlamentas ir Europos Vadovų Taryba sukvietė religinių bendrijų vadovus aptarti Europos pilietiškumo

Briuselis, 2013 m. gegužės 30 d. Europos Komisijos būstinėje Briuselyje į aukšto lygio susitikimą „Piliečių įtraukimas į Europos projektą permainų laikais“ susirinko 20 aukšto rango krikščionių, musulmonų, žydų ir hinduistų bendrijų atstovų. Aukšto lygio susirinkimą 2013 m. Europos piliečių metų proga surengė Europos Komisijos Pirmininkas José Manuelis Barroso; renginiui kartu pirmininkavo Europos Vadovų Tarybos Pirmininkas Hermanas Van Rompuy’us ir Europos Parlamento pirmininko pavaduotojas László Surjánas. Dalyviai įsitraukė į atvirą diskusiją apie tai, kaip priartinti Europą prie jos piliečių.  Daugiau informacijos

2013/05/30

Gegužės mėn. sprendimų dėl pažeidimų rinkinys. Pagrindiniai sprendimai

Mėnesiniu sprendimų dėl pažeidimų rinkiniu Europos Komisija imasi teisinių veiksmų prieš valstybes nares, kurios netinkamai vykdo ES teisėje nustatytus įsipareigojimus. Šiais įvairiems sektoriams skirtais sprendimais siekiama užtikrinti, kad ES teisė būtų taikoma tinkamai ir teiktų naudą piliečiams bei įmonėms.  Daugiau informacijos

2013/05/30

2014 m. žvejybos galimybės. Toliau palaipsniui stabdoma pernelyg intensyvi žvejyba

Naujausiais ES vandenų žuvų išteklių būklės duomenimis, Europos Komisijos pastangos palaipsniui sustabdyti pernelyg intensyvią žvejybą pasiteisino. Šiandien priimtame konsultaciniame dokumente Europos Komisija pateikė informaciją apie Europos žuvų išteklių būklę ir pristatė ketinamas siūlyti 2014 m. žvejybos galimybes. Šiuo metu šiaurės rytų Atlanto ES vandenyse pereikvojama 39 proc. įvertintų žuvų išteklių – šis skaičius sumažėjo, palyginti su 47 proc. praėjusiais metais ir 95 proc. 2005 m. Strategija pradeda duoti realios naudos ir žvejybos pramonei – naujausiais duomenimis, pelnas išaugo 40 proc., palyginti su ankstesniais metais. Tačiau tobulėti dar yra kur.  Daugiau informacijos

2013/05/30

Valstybėms narėms bus lengviau susigrąžinti neteisėtai išvežtas nacionalines vertybes

Europos Komisija imasi naujų veiksmų, kuriais siekiama padėti valstybėms narėms susigrąžinti neteisėtai iš jų teritorijos išvežtas nacionalines vertybes. Šiandien Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Antonio Tajani pasiūlė sustiprinti valstybių narių, siekiančių susigrąžinti neteisėtai išvežtas nacionalines vertybes, padėtį, nes dabartiniai šios srities teisės aktai yra nepakankamai veiksmingi. Priėmus siūlomus pakeitimus bus grąžinta daugiau kultūros objektų, pailgintas grąžinimo prašymų teikimo laikotarpis, objekto turėtojas, siekiantis kompensacijos už objekto grąžinimą, privalės įrodyti, kad nežinojo jį įsigijęs neteisėtai, ir bus pagerintas nacionalinių valdžios institucijų keitimasis informacija apie svarbių kultūros objektų judėjimą. Prie nacionalinių meno, istorijos ar archeologijos vertybių priskirtų kultūros objektų išvežimas yra itin sunki neteisėtos prekybos kultūros vertybėmis forma. Ji atima i  Daugiau informacijos

2013/05/29

Kaip Europai įveikti krizę ir žengti pirmyn. 2013 m. konkrečioms šalims skirtos rekomendacijos.

Šiandien Europos Komisija priėmė ES valstybėms narėms skirtas rekomendacijas, kaip Europai įveikti krizę, žengti pirmyn ir sutvirtinti ekonomikos augimo pagrindus. Šios rekomendacijos grindžiamos išsamia kiekvienos šalies padėties analize ir jose pateikiamos gairės vyriausybėms, kaip 2013–2014 m. padidinti ekonomikos augimo jų šalyse potencialą, konkurencingumą ir kurti darbo vietas. Visos šios rekomendacijos drauge reiškia plačių užmojų ES ekonomikos reformas. Į šiandienos dokumentų rinkinį, kurio priėmimas yra svarbiausias trečio Europos ekonominės politikos koordinavimo semestro įvykis, Komisija taip pat įtraukė keletą dėl perviršinio deficito procedūros priimtų sprendimų.  Daugiau informacijos

2013/05/29

Komisija imasi veiksmų pagal perviršinio deficito procedūrą

Kokius sprendimus dėl perviršinio deficito procedūros Komisija šiandien priėmė?  Daugiau informacijos

2013/05/29

EK nario Algirdo Šemetos komentaras dėl 2013 m. Komisijos rekomendacijų Lietuvai

„Šių metų Komisijos rekomendacijų kontekste, Lietuva sulaukė palankių vertinimų dėl to, kad iš esmės tęsia išmintingą finansinę politiką ir siekia toliau nuosekliai mažinti fiskalinį deficitą.  Daugiau informacijos

2013/05/29

Kvietimas žiniasklaidai į „Europos namų“ atidarymą

Penktadienį, gegužės 31 d., 11 val. Vilniuje rengiamas iškilmingas „Europos namų“ atidarymas dalyvaujant Lietuvos Respublikos Prezidentei Daliai Grybauskaitei, Europos Parlamento Pirmininkui Martinui Schulzui ir Europos Komisijos Pirmininko pavaduotojai Viviane Reding.  Daugiau informacijos

2013/05/29

Lietuvoje lankysis Europos Komisijos Pirmininko pavaduotoja Viviane Reding

Š.m. gegužės 30-31 d. Lietuvoje lankysis EK Pirmininko pavaduotoja Viviane Reding, atsakinga už teisingumą, pagrindines teises ir pilietybę.  Daugiau informacijos

2013/05/28

Europos Komisijos naujienų anonsas 2013 m. gegužės 29 - birželio 5 d.

Daugiau informacijos

2013/05/28

Europos Komisija ir CERN remia pagrindinį mokslinių tyrimų įrenginį Artimuosiuose Rytuose

Šiandien Europos Komisija ir CERN susitarė remti SESAME, vieno iš plačiausių užmojų mokslinių tyrimų įrenginių Artimuosiuose Rytuose, statybą. SESAME yra vadinamasis sinchrotroninis šviesos šaltinis, kuris praktiškai veikia kaip milžiniškas mikroskopas. Juo naudodamiesi regiono mokslininkai galės tirti pažangių medžiagų, biologinių procesų ir kultūros vertybių savybes. SESAME yra unikali bendroji įmonė, įsikūrusi Jordanijoje, vienijanti mokslininkus iš jos šalių narių – Bahreino, Kipro, Egipto, Irano, Izraelio, Jordanijos, Pakistano, Palestinos Administracijos ir Turkijos. Projektu siekiama ne tik mokslinių tikslų, bet ir propaguoti taiką regione per mokslinį bendradarbiavimą (MEMO/13/460).  Daugiau informacijos

2013/05/28

E. valdžia tobulėja, bet piliečiai prašo daugiau

Šiuo metu beveik pusė ES piliečių (46 %) internete ieško darbo, naudojasi viešąja biblioteka, pildo mokesčių deklaracijas, registruoja gimimą, teikia paraišką išduoti pasą arba naudojasi kitomis e. valdžios paslaugomis. 80 % piliečių teigia, kad dėl internetinių viešųjų paslaugų jie sutaupo laiko, 76 % patinka lankstumas, o 62 % tvirtina dėl jų sutaupantys pinigų. Tačiau šie naudotojai labiau patenkinti internetine bankininkyste (ją vertinantys 8,5 balo iš 10) ir pirkimu internetu (7,6 balo) negu internetu teikiamomis viešosiomis paslaugomis (6,5 balo).  Daugiau informacijos

2013/05/24

Bičių sveikata. Gruodžio 1 d. įsigalios nauji ES apribojimai dėl pesticidų naudojimo

Šiandien Komisija priėmė apribojimą dėl trijų neonikotinoidų šeimai priklausančių pesticidų. Nustatyta, kad šie pesticidai (klotianidinas, imidaklopridas ir tiametoksamas) yra žalingi Europos naminių bičių populiacijai. Šis apribojimas įsigalios 2013 m. gruodžio 1 d. ir bus peržiūrėtas ne vėliau kaip per dvejus. Jis taikomas pesticidams, kurie naudojami bitėms ir apdulkintojams patraukliems augalams ir javams apdoroti.  Daugiau informacijos

2013/05/23

Komisija siūlo naują Europos elektronikos pramonės strategiją: tikslingesnė parama 100 mlrd. EUR naujų privačiųjų investicijų mobilizuoti

Šiandien Europos Komisija pradeda suderinto viešojo investavimo į mikroelektroniką ir nanoelektroniką (pavyzdžiui, puslaidininkius ir kompiuterinius lustus) kampaniją, skirtą Europos pažangios gamybos bazei plėsti.  Daugiau informacijos

2013/05/23

Komisija siūlo modernizuoti 300 svarbiausių jūrų uostų

Europos Komisija šiandien paskelbė naują iniciatyvą, kuria siekiama tobulinti 319 svarbiausių Europos jūrų uostų veiklą ir transporto jungtis. Siūlomos gairės ir teisiniai pokyčiai padės uostų veiklos vykdytojams modernizuoti savo paslaugas bei įrangą ir įgyti daugiau finansinio savarankiškumo.  Daugiau informacijos

2013/05/22

ES siekia, kad migracija taptų vystymosi varikliu

Europos Komisija pateikia savo nuomonę apie tai, kaip migracija ir judumas gali padėti siekti įtraukaus ir ekonominio socialinio vystymosi ir kaip reikėtų stiprinti visuotinį bendradarbiavimą šioje srityje.  Daugiau informacijos

2013/05/21

Vilniuje vyks vieša diskusija su Komisijos nare C. Hedegaard, kaip mažinti atliekų kiekį ir kovoti su klimato kaita

2013 m. gegužės 22 d. Vilniuje už klimato politiką atsakinga Europos Komisijos narė Connie Hedegaard surengs viešą diskusiją apie atliekų mažinimo galimybes ir tokio mažinimo ekonominę bei ekologinę naudą.  Daugiau informacijos

2013/05/21

Prasideda prieinamiausio miesto apdovanojimai 2014. Europos Komisija kviečia kandidatus iš visos ES teikti paraiškas

Briuselis, 2013/05/21 – Šiandien Europos Komisija paskelbė ketvirtųjų prieinamiausio Europos miesto apdovanojimų konkursą. Šiuo kasmet įteikiamu prizu siekiama pagerbti ir apdovanoti miestus, pasiryžusius kurti visiems prieinamą aplinką, ypač neįgaliesiems ir pagyvenusiems žmonėms. Šie apdovanojimai yra viena iš ES priemonių kurti Europą be suvaržymų: geresnis prieinamumas atneša miestams ilgalaikę ekonominę ir socialinę naudą, ypač atsižvelgiant į visuomenės senėjimą. Bent 50 000 gyventojų turintys miestai gali teikti konkursui savo kandidatūras iki rugsėjo 10 d. (vidurnakčio Briuselio laiku).   Daugiau informacijos

2013/05/21

Aplinka. Europos maudyklų vandens kokybė vis gerėja

Anot metinės Europos aplinkos agentūros maudyklų vandens kokybės ataskaitos, devyniasdešimt keturi procentai Europos Sąjungos maudyklų atitinka minimalius vandens kokybės standartus. 78 proc. maudyklų vandens kokybė yra puiki, o palyginti su pernai metų ataskaita minimalius reikalavimus atitinka 2 proc. daugiau maudyklų.  Daugiau informacijos