Naršymo kelias

Šalčininkų ekonomika ateityje – tik provincija ar Lietuvos „tigriukas“?
Išsiųskite šį tinklalapį el. paštuIšsiųskite šį tinklalapį el. paštuPrintPrint

2012/11/16 11:15:29

Š. m. lapkričio 21 d. 16 val. Šalčininkų rajono savivaldybėje vyks debatai „Šalčininkai 2013 metais: užimtumo ir verslo galimybės“. Šie debatai yra pirmas EK atstovybės Lietuvoje renginys iš debatų ciklo Lietuvos regionuose. Debatuose siekiama su vietos atstovais ir žinomais ekspertais aptarti regionų ekonomikos potencialą.

  Prieš debatus buvo atliktas Šalčininkų rajono gyventojų nuomonės tyrimas, kuriuo siekta išsiaiškinti, kaip gyventojai vertina savo regiono verslo aplinką ir plėtros kryptis. Tyrimas parodė, kad 4 iš 5 Šalčininkų rajono gyventojų mano, kad daugiausia dėmesio reikėtų skirti gamybos plėtrai rajone. Didelė dalis gyventojų (apie 60 proc.) mano, kad prioritetinė sritis turėtų būti sąlygų smulkiam ir vidutiniam verslui gerinimas. Tyrimas parodė, kad šiuo metu šalčininkiečiai verslo plėtros galimybes savo regione vertina santūriai. Pakankamai daug žmonių, apie 40 proc., mano, kad turėtų būti geriau išnaudojamas turizmo potencialas.

  „Kaip Šalčininkų gyventojai, savivalda ir verslas savo kraštą mato ateityje? Kokias ekonomines progas šis kalbos ir kultūros požiūriu daugialypis, unikalus Lietuvos regionas išnaudoja, o kokias praleidžia? Kas šiam kraštui yra Europos Sąjunga: perspektyvi rinka, paramos šaltinis ar prieglobstis geresnio gyvenimo ieškantiems? Į šiuos klausimus atsakymų ieškosime drauge su mokslo, verslo, savivaldos atstovais“, – sakė Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje Spaudos ir informacijos skyriaus vadovas Giedrius Sudikas.

  Į debatus atvyks Darbo ir socialinių tyrimų instituto vadovas prof. Boguslavas Gruževskis, Lietuvos verslo darbdavių konferederacijos vadovas Danas Arlauskas, politologas Jacek Komar, Šalčininkų vicemeras Andžej Andruškevič kartu su regiono verslo atstovais ir gyventojais. Diskusiją ves žurnalistas Aurimas Perednis.

  Debatus organizuoja Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje. Projekto partneris – Šalčininkų rajono savivaldybė.

  Atviroje diskusijoje, vyksiančioje lapkričio 21 d. 16 val. Šalčininkų rajono savivaldybės salėje, kviečiame dalyvauti visus neabejingus šio regiono ateičiai.

  Norinčius dalyvauti maloniai prašome patvirtinti savo dalyvavimą el. pašto adresu benigna.chijenaite@ec.europa.eu

   

   Šalčininkų, Tauragės ir Panevėžio gyventojų apklausos tyrimų rezultatai

  (Atlikta „Spinter tyrimai“ Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje užsakymu)

  Tyrimas parodė, kad šalčininkiečiai verslo plėtros galimybes savo regione vertina santūriai, bet labiau teigiamai nei neigiamai (2,9 balais iš 5). Palankiausiai vertinamos galimybės naudotis Europos Sąjungos rinkos potencialu (3,4 balais iš 5) ir kvalifikuotų darbuotojų pasiūla regione (3,3 balais). Sąlygos plėtoti smulkųjį arba vidutinį verslą vertinamos kukliau (2,9 balai iš 5), o tokie rodikliai kaip tarptautinio bendradarbiavimo galimybės, ES paramos verslui prieinamumas, perspektyvių nišų verslui potencialas, sąlygos pradėti verslą vertinamos dar pesimistiškiau (2,7 balais iš 5).

  Tyrimo dalyviams buvo užduotas klausimas, kokia strategine kryptimi turėtų būti plėtojamas jų regionas, siekiant geresnės ekonominės situacijos. 83 proc. apklaustųjų mano, kad Šalčininkų plėtojimo kryptis turėtų būti gamyba, 59 proc. tyrimo dalyvių palaikė smulkaus ir vidutinio verslo plėtrą, 56 proc. – logistiką, 54 proc. – žemės ūkį. Palyginti su kitais Lietuvos regionais, itin didelio palaikymo sulaukė turizmo kryptis (40 proc. Šalčininkuose, palyginti – tik 5 proc. Panevėžyje ir 25 proc. Tauragėje) ir mokslas bei inovacijos (36 proc. Šalčininkuose, palyginti su 32 proc. Panevėžyje ir 20 proc. Tauragėje).

  Apklausti Šalčininkų gyventojai skeptiškiau nusiteikę švietimo paslaugų, kultūros ir sporto atžvilgiu – atitinkamai tik 19, 10 ir 9 procentai apklaustųjų išreiškė nuomonę, kad šios kryptys galėtų būti strateginės jų regionui.

  Tyrimo organizatoriai taip pat siekė išsiaiškinti gyventojų nuomonę apie tai, kokioms sritims turėtų būti skiriama Europos Sąjungos parama. Dauguma šalčininkiečių laikėsi nuomonės, kad ES parama regione turėtų padėti spręsti užimtumo problemas (82 proc.). 62 proc. mano, kad parama turėtų atitekti keliams ir infrastruktūrai, 52 proc. – verslo plėtros skatinimui. Nemažai apklaustųjų paminėjo žemės ūkį (44 proc.), sveikatos priežiūrą (40 proc.) ir energetiką (37 proc.).

  Mažiau respondentų tarp remtinų sričių paminėjo skurdo ir socialinės atskirties mažinimo priemones (30 proc.), kultūrą (23 proc.) ir švietimą (17 proc.). Poreikio remti aplinkos apsaugą ir mokslo bei technologijų plėtrą tyrimo dalyviai beveik nejaučia – šias sritis paminėjo vos dešimtadalis tyrimo dalyvių.

   

   Šalčininkų regiono gyventojų nuomonės dėl verslumo sąlygų regione tyrimo rezultatai ppt8 - 259 KB [259 KB]

  Paskutinį kartą atnaujinta: 16/11/2012  |Į puslapio pradžią