Naršymo kelias

Kviečiame teikti pasiūlymą dėl darbų, skirtų Europos egzaminui internete 2012 m. vykdyti, atlikimo.
Išsiųskite šį tinklalapį el. paštuIšsiųskite šį tinklalapį el. paštuPrintPrint
2011/11/10

2011 m. gegužės mėnesį vykdytam Europos egzaminui buvo sukurtas programinis sprendimas, skirtas moksleivių žinių patikrinimo vykdymui. Paslaugų teikėjas turi pritaikyti esamą programinį sprendimą 2012 metų poreikiams ir užtikrinti jo veikimą.

  1. Programoje papildomai turi būti įdiegta dalis mokytojams, kurioje:

  a)       mokytojai galėtų atlikti pirminę registraciją, pareikšdami mokyklos norą dalyvauti egzamine;

  b)       užsiregistravę ir prisijungę mokytojai galėtų pasiekti metodinę medžiagą ir kitus parsisiuntimui skirtus dokumentus;

  c)       per sistemą mokytojams būtų pateikiami pirmojo etapo egzamino klausimai (dokumentai parsisiuntimui);

  d)       EK atstovybei Lietuvoje turi būti suteiktas leidimas peržiūrėti mokyklų registracijos duomenis realiu laiku, savarankiškai įkelti dokumentus mokytojų aplinkoje;

  e)       po pirmojo etapo būtų galima užregistruoti geriausiai pasirodžiusius ir antrajame etape dalyvaujančius moksleivius; mokytojai galėtų pateikti savo mokyklos moksleivių egzamino laikymo statistiką;

  f)         apie visus sistemoje atsiradusius naujus dokumentus ar pranešimus mokytojai turėtų būti informuojami žinutėmis e. paštu.

  2. programinė įranga turi būti pritaikyta ir perkelta į debesų kompiuterijos principu veikiančias tarnybines stotis. Turi būti užtikrintas dinamiškas resursų poreikių koregavimas, atsižvelgiant į momentinius sistemos apkrovimus egzamino vykdymo metu.

  3. Pasiūlymo teikėjas turi užtikrinti programinės įrangos veikimo priežiūrą naudojimo laikotarpiu, teikti konsultacijas jos naudotojams (mokytojams ir mokiniams) el. paštu bei telefonu.

  4. Pasiūlymo teikėjas sistemoje turi atnaujinti egzamino klausimus, kuriuos pateiks Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje ir užtikrinti jų slaptumą.

  5. Aplinka mokytojui turi veikti nuo 2012 m. kovo 1 iki gegužės 31 d. Europos egzaminas internete planuojamas 2012 m. gegužės 15 d. nuo 12 iki 16 val.

  6. Vizualiai integruoti egzamino programinę įrangą į svetainę http://www.euroblogas.lt/.

  Sukurti sistemos atnaujinimai ir patobulinimai tampa Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje nuosavybe.

   

  Apie Europos egzaminą

  Europos egzamino tikslas – didinti moksleivių domėjimąsi Europos Sąjunga, europiečių teisėmis ir galimybėmis bendrojoje rinkoje. 2012 m. gegužės 9 d. vyksiančio I etapo metu moksleiviai raštu laikys Europos egzaminą mokyklose. Kiekvienoje mokykloje bus išrinktas geriausiai egzaminą išlaikęs moksleivis. Jis bus pakviestas dalyvauti II etape ir gegužės 15 d. laikyti Europos egzaminą interneto svetainėje http://www.euroblogas.lt/.

  Iš visų egzaminą svetainėje http://www.euroblogas.lt/ laikančiųjų moksleivių (preliminariai planuojama, kad jų bus 300, tačiau sistema turi būti paruošta priimti iki 500 vartotojų) bus išrinkti 30 geriausiai į atsakymus atsakiusiųjų moksleivių, kurie dalyvaus Europos egzamino finale 2012 m. gegužės 22 d. Vilniuje.

   

  Apie 2011 m. naudotą programinį sprendimą

  2011 metų programinė įranga sukurta naudojant PHP, HTML, JavaScript technologijas. Naudojama MySQL duomenų bazė.

  Europos egzaminas vizualiai buvo integruotas į portalą http://www.europedirect.lt/, bet techninės dalys buvo savarankiškos. Pagal EK atstovybės Lietuvoje pateiktą sąrašą Europos egzamino II etape dalyvaujantiems moksleiviams buvo iš anksto sugeneruoti ir išsiųsti prisijungimo vardai bei slaptažodžiai. Juos turintis naudotojas galėjo prisijungti prie egzamino sistemos ir atlikti trumpą „bandomąjį egzaminą“, susidedantį iš 3-4 klausimų. Atlikdamas „bandomąjį egzaminą“ moksleivis susipažino su būsimąja egzamino aplinka.

  Tikrieji egzamino klausimai buvo pradėti rodyti gegužės 9 d. 14 valandą, buvo siekiama, kad visi dalyviai egzaminą spręstų tuo pačiu metu. Dalyvis egzaminą turėjo pradėti per 5 minutes nuo oficialaus laiko pradžios – šis laikas paliekamas galimiems dalyvio kompiuterinės įrangos nesklandumams išspręsti.

  Egzamino metu dalyviui buvo pateikiami klausimai, suskirstyti į tris kategorijas (pagal sudėtingumą). Prie kiekvieno klausimo buvo pateikiama po keturis atsakymų variantus, iš kurių teisingi gali būti nuo 1 iki 4 atsakymų. Kiekvienam klausimui atsakyti nustatomas ribotas laikas, kurio likutį dalyvis nuolat mato egzamino lange. Lygiagrečiai skaičiuojamas visas dalyvio laikas, skirtas egzaminui išspręsti. Egzaminą dalyvis gali spręsti tik vieną kartą.

  Atlikus egzaminą kiekvienam dalyviui suformuojamas PDF dokumentas, kuriame pažymimas dalyvio surinktas balas ir egzaminui skirtas laikas. Pasibaigus egzaminui, visiems dalyviams parodomi ne tik asmeniniai rezultatai, bet ir vieta, kurią užėmė tarp visų laikiusiųjų egzaminą.

  Geriausiai egzaminą išlaikiusiu moksleiviu laikomas tas, kuris surinko daugiausiai balų. Keliems dalyviams surinkus vienodą balų skaičių, geresniu laikomas tas, kuris egzaminui spręsti sugaišo mažiau laiko.

   

  Pasiūlymo pateikimo sąlygos

  Kviečiame iki 2011 m. lapkričio 17 d. 14 val. pateikti pasiūlymą dėl darbų, skirtų Europos egzaminui internete vykdyti, atlikimo. Pasiūlymą Europos Komisijos atstovybei Lietuvoje pateikite laisva forma, tačiau jis privalo būti pasirašytas atsakingo įmonės darbuotojo. Taip pat prašome pridėti už projektą atsakingo asmens (asmenų) gyvenimo aprašymą bei trumpą jūsų įmonės patirties pristatymą prašomų paslaugų srityje. Finansiniame pasiūlyme nurodykite kainą be PVM, PVM sumą ir bendrą kainą su PVM. Maksimalus projekto biudžetas – 10 000 lt.

  Pasiūlymą siųskite Vyteniui Kvikliui, e. paštu vytenis.kviklys@ec.europa.eu. Iškilusius klausimus suformuluokite raštu ir atsiųskite e. paštu. Atsakymus paskelbsime šioje interneto svetainėje bei nusiųsime jūsų e. pašto adresu.

  Pasiūlymas bus vertinamas tik tuomet, jei jis atitiks visas šiame kvietime išvardytas sąlygas, įmonė ir už projektą atsakingas asmuo turės patirties panašių projektų vykdyme.

  Iki lapkričio 22 d. informuosime, ar jūsų įmonė buvo pasirinkta atlikti pageidaujamas paslaugas.

   

  Jei jūsų įmonė anksčiau nedalyvavo Europos Komisijos skelbiamuose konkursuose, ir jos duomenys nebuvo įtraukti į Europos Komisijos finansinių atsiskaitymų duomenų bazę, kartu su pasiūlymu turėtumėte pateikti užpildytus ir pasirašytus šiuos dokumentus: „Teisės subjektų“ ir „Finansinių duomenų“ lenteles, kurias rasite internete šiais adresais:

  http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en.cfm  

  http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/financial_id/financial_id_en.cfm#lt

  Kartu su šiomis lentelėmis reikia pateikti įvairius priedus.

  Prie Teisės subjektų lentelės reikia pridėti įmonės registravimo pažymėjimo kopiją bei PVM mokėtojo pažymėjimo kopiją. Jei įmonė nėra PVM mokėtoja, pridėti tai patvirtinantį dokumentą (laisva forma ant įmonės firminio blanko). Viešieji juridiniai asmenys taip pat turi pateikti įstaigos įstatų kopiją. Privatūs asmenys privalo pridėti paso arba asmens tapatybės kortelės kokybišką kopiją. Teisės subjektų lentelė turi būti pasirašyta atsakingo asmens ir uždėtas įmonės antspaudas bei lentelės pildymo data.

  Finansinių duomenų lentelė turi būti pasirašyta sąskaitos turėtojo, t.y. įmonės atsakingo darbuotojo, uždėtas įmonės antspaudas ir lentelės pildymo data. Banko tarnautojas taip pat privalo pasirašyti, uždėti antspaudą ir datą, tuo patvirtindamas, kad duomenys lentelėje yra teisingi. Jei nėra banko tarnautojo parašo ir antspaudo, būtina pridėti išrašą iš internetu valdomos banko sąskaitos, kurią nurodote šioje lentelėje (jeigu tvarkote banko sąskaitas internetu). Banko sąskaitos išrašo kopijoje turi matytis įmonės ar privataus asmens ir banko rekvizitai, pinigai esantys sąskaitoje gali būti užtušuoti arba pateikti išrašą tos dienos, kai nebuvo vykdyta jokių operacijų.

  Jeigu Jums iškiltų klausimų pildant lenteles, prašome kreiptis į mano kolegę Jurgitą Zinkevicienę el.paštu  jurgita.zinkeviciene@ec.europa.eu  arba tel. 2313191 Vilniuje.

   

  Paskutinį kartą atnaujinta: 10/11/2011  |Į puslapio pradžią