Naršymo kelias

Videofilmukų konkurso jaunimui „Griaukime stereotipus“ TAISYKLĖS
Išsiųskite šį tinklalapį el. paštuIšsiųskite šį tinklalapį el. paštuPrintPrint

 

Konkurso partneris

 

2010-ieji – Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi metai. Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje šiemet taip pat ragina kovoti su visų rūšių netolerancija ir siekia atkreipti dėmesį į asmeninės tolerancijos ir atvirumo svarbą.

1. Konkurso tema – netoleranciją skatinančių mitų griovimas.

Šiuo metu Lietuvoje žmonės, mąstantys kitaip nei dauguma, neatitinkantys visuomenės normų ar priklausantys diskriminuojamoms grupėms, dažnai atstumiami, nuvertinami ir negerbiami. Geriausiu atveju į juos nekreipiama dėmesio, blogiausiu atveju jie laikomi nereikalingais ar net pavojingais. „Kitokių“ bijoma ir vengiama.

Konkursu kviečiama kurti videofilmukus, kuriuose būtų rodoma, kokie neteisingi yra visuomenėje gajūs netoleranciją skatinantys stereotipai ir kaip galima juos laužyti. 

Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje sukūrė keletą filmukų apie du personažus  – Kukį ir Medutį. Filmukais skatinama ironiškai vertinti netolerantišką elgesį ir susimąstyti apie visuomenėje nusistovėjusias netolerancijos ribas.

Konkurso dalyvių filmukai turėtų būti originalaus turinio, o ne tęsti Kukio ir Medučio serialą.   

Daugiau informacijos tolerancijos tema galima rasti: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=423&langId=lt ir http://ec.europa.eu/employment_social/fdad/cms/stopdiscrimination?langid=lt.

2. Konkursui dalyviai turi pateikti po vieną iki 2 min. trukmės video filmuką.

3. Konkurse gali dalyvauti jaunuoliai nuo 15 iki 26 metų. Videofilmukai bus vertinami dviejose amžiaus kategorijose: 15–18 metų ir 19–26 metų.

4. Filmukus  reikia patalpinti videomainų tinkle Youtube.com ir užregistruoti užpildytą dalyvio anketą. Visa tai turi būti padaryta iki  2010 m. lapkričio 22 d. 9 val. ryto. Konkurso organizatorius gali paprašyti dalyvio atsiųsti geros kokybės filmuko versiją.

5. Atsiųstus filmukus vertina Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje sudaryta vertinimo komisija. Konkurso nugalėtojai bus paskelbti gruodžio 9 d. apdovanojimų renginyje „Skalvijos“ kino centre Vilniuje. Vėliau nugalėtojai bus paskelbti ir Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje internetinėje svetainėje.

Vaizdo klipų vertinimo kriterijai:

  • kūrybiškumas ir originalumas;
  • perteikiamos idėjos aiškumas;
  • atitiktis konkurso temai;
  • filmuko kokybė.

 

5. 15–18 metų ir 19–26 metų kategorijoms įsteigiami vienodi konkurso prizai specializuotoje video- ir fotoįrangos parduotuvėje:

1 vieta – 2000 Lt vertės prizas;

2 vieta – 1000 Lt vertės prizas;

3 vieta – 500 Lt vertės prizas.

 

6. Darbai turi atitikti autorių teises reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Darbuose draudžiama naudoti teiginius, faktus, informaciją arba citatas, kurie žemintų kitus žmones ar žmonių grupes. Filmukai neturi skatinti vykdyti nusikalstamos veikos ar pažeisti įstatymų.

7. Registruodamasis konkurse dalyvis patvirtina susipažinęs su šiomis taisyklėmis ir sutinka jų laikytis. Dalyvis sutinka, kad registracijai pateiktus duomenis (vardą, pavardę, el. paštą, telefono numerį ir kt.) ir visą pateiktą vaizdinę medžiagą organizatorius tvarkytų ir naudotų vykdant konkursą ir nustatant laimėtoją.

8. Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti taisykles ir apdovanojimus. Apie pakeitimus skelbiama Europos Komisijos atstovybės interneto svetainėje. Jie įsigalioja nuo paskelbimo dienos.

9. Visi konkursui pateikti darbai yra Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje nuosavybė. Nuo registracijos dienos Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje turi teisę kopijuoti darbus, skelbti juos internete, rodyti kino teatre, naudoti kompaktinėse plokštelėse ar žiniasklaidoje. 

Konkurso organizatorius – Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje.

Daugiau informacijos teikia Vytenis Kviklys tel. (8 5) 2431283, el. paštu vytenis.kviklys@ec.europa.eu

 

Registruotis

 

Atgal į pagrindinį

 

Paskutinį kartą atnaujinta: 31/10/2010  |Į puslapio pradžią