Naršymo kelias

Lietuvoje mirtinų nelaimingų atsitikimų keliuose skaičius mažėja, tačiau vis dar yra gerokai didesnis už ES vidurkį
Išsiųskite šį tinklalapį el. paštuIšsiųskite šį tinklalapį el. paštuPrintPrint
2014/03/31

Lietuvoje žūčių keliuose mažėja. 2013 metais žuvusiųjų skaičius milijonui gyventojų buvo 85, 2010m. - 103, o 2001m. – 202. Lyginant su Europos Sąjungos vidurkiu (52 žuvusieji milijonui gyventojų) žuvusiųjų skaičius išlieka didelis. Lietuva, Latvija, Lenkija, Kroatija, Graikija ir kitos valstybės narės, kurios padarė pažangą, tačiau kurių mirtinų nelaimingų atsitikimų keliuose statistika vis dar yra gerokai didesnė už ES vidurkį raginamos dar labiau didinti pastangas. Ypatingo dėmesio reikalauja padėtis Latvijoje, kur kelių eismo sauga pernai, deja, visai nepagerėjo. Žuvusiųjų keliuose skaičius taip pat padidėjo Maltoje ir Liuksemburge, nors absoliutūs šių šalių skaičiai yra tokie maži, kad dideli svyravimai skirtingais metais nėra statistiškai reikšmingi.

  2013 metais – antrus metus iš eilės – Europos keliuose žūstančių žmonių skaičius įspūdingai mažėjo. Remiantis išankstiniais duomenimis, žuvusiųjų kelyje skaičius sumažėjo 8 %, palyginti su 2012 m., o 2012 m., palyginti su 2011 m., jų sumažėjo 9 %. Tai reiškia, kad ES dabar turi geras galimybes pasiekti strateginį tikslą nuo 2010 m. iki 2020 m. žuvusiųjų keliuose skaičių sumažinti perpus. Kelių eismo sauga yra vienas iš svarbiausių sėkmingos veiklos pavyzdžių Europoje. 17 % sumažėjimas, palyginti su 2010 m., reiškia, kad išsaugota apie 9000 gyvybių.

  Lyginant visų šalių statistinius duomenis (žr. priedą), matyti, kad žūstančiųjų keliuose skaičius ES šalyse vis dar labai skiriasi. Vidutiniškai milijonui gyventojų ES tenka 52 žuvusieji keliuose. Ir toliau mažiausiai žmonių žūsta Jungtinės Karalystės, Švedijos, Nyderlandų ir Danijos keliuose: milijonui šių šalių gyventojų tenka apie 30 žuvusiųjų. Labiausiai pagerėjo Ispanijos, Vokietijos ir Slovakijos padėtis – jos pateko į tradiciškai geriausių rezultatų pasiekiančių šalių grupę.

  Vos prieš keletą metų – 2011 m. – pažanga mažinant žuvusiųjų keliuose skaičių buvo sulėtėjusi iki nuviliančių 2 %. Tačiau 9 % pažanga 2012 m. ir 8 % 2013 m. reiškia, kad valstybės narės vėl sėkmingai siekia strateginio tikslo.

  Dar vienas neraminantis statistinių duomenų aspektas – pažeidžiamų eismo dalyvių padėtis. Žuvusių pėsčiųjų skaičius mažėja lėčiau negu tikėtasi, o žuvusių dviratininkų skaičius pastaruoju metu netgi didėjo. Iš dalies taip yra todėl, kad dviratininkų daugėja. Valstybės narės turi skatinti gyventojus dažniau rinktis dviratį, o ne automobilį, tačiau taip pat užtikrinti, kad toks pasirinkimas būtų saugus.

  2011–2020 m. ES kelių eismo saugos veiksmų programa

  2011–2020 m. Europos kelių eismo saugos veiksmų programoje (žr. MEMO/10/343) nustatyti plataus užmojo planai per ateinančius 10 metų perpus sumažinti žūstančiųjų Europos keliuose skaičių. Joje pateikiama pasiūlymų, kaip tobulinti transporto priemones, gerinti infrastruktūrą ir eismo dalyvių elgesį.

  Pavyzdžiui, kaip svarbias pastarąsias iniciatyvas galima paminėti naujojo Europos vairuotojo pažymėjimo įdiegimą (IP/13/25) ir direktyvos dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo užtikrinant, kad kelių eismo taisyklių pažeidėjai neišvengtų atsakomybės, įsigaliojimą[1]. Europos Parlamentas priėmė pasiūlymą dėl geresnės automobilių techninės patikros (MEMO/14/637), be to, svarbus žingsnis buvo žengtas rengiant strategiją, kaip sumažinti rimtų sužalojimų keliuose skaičių (IP/13/236).

  Praėjusiais metais suformulavus naują bendrą ES rimtų sužalojimų kelyje apibrėžtį ES valstybės narės jau pradėjo rinkti pirmuosius duomenis, ją taikydamos. 2014 m. surinkti duomenys turėtų būti pateikti 2015 m. pradžioje ir tada bus galima pradėti formuluoti tikslą mažinti rimtų sužalojimų skaičių keliuose.

  Tikimasi, kad 2015 m. toks strateginis tikslas bus patvirtintas.

   

  Daugiau informacijos

  Šalių statistiniai duomenys apie keliuose žuvusių žmonių skaičių 2013 m.

  MEMO/14/245

  ES kelių eismo saugos vadovas

  http://ec.europa.eu/roadsafety

  Europos Komisijos pirmininko pavaduotojo S. Kallaso Twitter

   

   

  [1]2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/82/ES, kuria sudaromos palankesnės sąlygos keistis informacija tarpvalstybiniu lygmeniu apie kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimus, OL L 288/1, 2011 11 5, p. 1–15, http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:288:0001:0015:LT:PDF

   

  Paskutinį kartą atnaujinta: 01/04/2014  |Į puslapio pradžią