Naršymo kelias

EK nario Algirdo Šemetos komentaras dėl 2013 m. Komisijos rekomendacijų Lietuvai
Išsiųskite šį tinklalapį el. paštuIšsiųskite šį tinklalapį el. paštuPrintPrint
2013/05/29

„Šių metų Komisijos rekomendacijų kontekste, Lietuva sulaukė palankių vertinimų dėl to, kad iš esmės tęsia išmintingą finansinę politiką ir siekia toliau nuosekliai mažinti fiskalinį deficitą.

  EK nario Algirdo Šemetos komentaras dėl 2013 m. Komisijos rekomendacijų Lietuvai

  Komisija labai vertina Lietuvos, o taip ir Latvijos bei Estijos pasiaukojančias pastangas ir ryžtą, išlaikant finansinę discipliną. Tai nelengvas kelias, tačiau jis yra akivaizdžiai teisingas ir ima duoti vaisius – Baltijos šalių ekonomikos praeitais metais augo sparčiausiai ES, tarp 3,2 ir 5,6 procentų. Svarbiausia, kad šis ekonomikos augimas, skirtingai nei buvęs prieš krizę, yra žymiai tvaresnis – jis vyksta ant daug sveikesnių ekonominių pamatų.

  Šiame kontekste norėčiau pranešti, kad Komisija šiandien priėmė sprendimą rekomenduoti Tarybai anuliuoti perviršinio biudžeto deficito procedūrą Lietuvai, kuri buvo taikoma nuo 2009 m. Tai yra Lietuvos sėkmės pripažinimas. Mūsų šalis ne tik išvengė galimų finansinių sankcijų už biudžeto deficito perviršį, bet ir pasiuntė stiprų signalą rinkoms, kad yra patikima ir galinti sėkmingai išspręsti savo fiskalines problemas.

  Visgi, grįžtant prie Komisijos rekomendacijų Lietuvai, daugelyje sričių reikalingos papildomos pastangos. Lietuvos pažanga biudžeto deficito mažinimo srityje yra ne tokia apčiuopiama, kaip buvo tikimasi: pavyzdžiui, Komisija prognozuoja, kad 2014 m. viešojo sektoriaus deficitas bus 2.4% BVP, o ne 1.5%, kaip planuota Lietuvos konvergencijos programoje.

  Lietuvos finansinio konsolidavimo politika akcentuoja valstybės išlaidų ribojimą, tačiau Komisija taip pat rekomenduoja didesnį dėmesį skirti biudžeto įplaukų didinimui. Lietuva yra paskutinėje vietoje ES pagal mokestinių įplaukų ir BVP santykį. Tad svarbu tęsti pastangas, kovojant su šešėliu ir sukčiavimu.

  Šių metų Komisijos rekomendacijos ypač didelį dėmesį skiria socialinei sričiai ir skurdo mažinimui.

  Trečdalis Lietuvos žmonių dėl skurdo susiduria su socialinės atskirties grėsme. Komisija rekomenduoja parengti labiau kompleksinį ir konkretų kovos su skurdu veiksmų planą.

  Orios senatvės užtikrinimo problema Lietuvai taip pat labai aktuali. Komisija vertina pradėtą pensinės sistemos reformą kaip svarbų žingsnį, tačiau mano, kad to nepakanka, ir reikalinga labiau visaapimanti strategija, skatinanti kaupimą senatvei ir didesnį vyresnių žmonių ekonominį aktyvumą.

  Nedarbas, ir ypač jaunimo nedarbas (virš 26%), lieka didele problema Lietuvai, kuriai spręsti būtina nuosekliau vystyti aktyvios darbo rinkos politikos priemones. Labiau turėtų būti skatinama jaunų žmonių galimybė atlikti darbo praktiką ir įgyti darbinių įgūdžių. Taip pat verta peržiūrėti darbo santykių reglamentavimą, įtraukiant svarbiausius socialinius partnerius, ieškant galimybių panaikinti nereikalingus biurokratinius suvaržymus.“

   

  Daugiau informacijos

  Konkrečioms šalims skirtos rekomendacijos

   

  Paskutinį kartą atnaujinta: 29/05/2013  |Į puslapio pradžią