Naršymo kelias

2014 m. LIFE programos Aplinkos projektų pasiūlymams numatyta 239 mln. EUR
Išsiųskite šį tinklalapį el. paštuIšsiųskite šį tinklalapį el. paštuPrintPrint
2014/06/25

Europos Komisija paskelbė pirmą kvietimą teikti paraiškas pagal finansavimo programą LIFE. Jis skirtas aplinkos projektams. Pagal LIFE programos Aplinkos paprogramį 2014 m. bus skirta 238,86 mln. EUR naujoviškiems aplinkos problemų sprendimo būdams plėtoti ir įgyvendinti visoje Europoje, daugiausia dėmesio skiriant gamtos ir biologinės įvairovės išsaugojimui, efektyviam išteklių naudojimui ir aplinkos valdymui bei informavimui.

  Šis paprogramis yra 2014–2020 m. ES programos LIFE dalis, pagal jį per ateinančius septynerius metus aplinkai bus skirta 2 592 mln. EUR. Be to, pagal jį bus remiamas geresnis valdymas, informacijos sklaida ir informuotumo aplinkos klausimais didinimas.

  Suinteresuotosios organizacijos raginamos pradėti rengtis kuo anksčiau – plėtoti projektų idėjas, kurti partnerystę su atitinkamomis suinteresuotosiomis šalimis ir nustatyti papildomos finansinės paramos šaltinius. Teikiant vadinamuosius tradicinius projektus Komisija ypač laukia pasiūlymų, atitinkančių  2014–2017 m. daugiametėje LIFE darbo programoje išdėstytas prioritetines temas.

  Tradicinių projektų paraiškų teikimo terminas yra 2014 m. spalio 16 d., o integruotųjų projektų – 2014 m. spalio 10 d. Per kitą LIFE kvietimą teikti paraiškas, kuris bus paskelbtas šį rudenį, bus skirstomos veiklos dotacijos ne pelno organizacijoms, dalyvaujančioms Europos lygmeniu sprendžiant klimato ir aplinkos klausimus.

  Pagrindiniai faktai

  LIFE yra ES finansavimo programa, vykdoma nuo 1992 m. Pagal ją dalinis finansavimas jau skirtas daugiau kaip 4 000 projektų. 2014–2020 m. ES aplinkos ir klimato politikos programa LIFE suskirstyta į du programavimo laikotarpius: 2014–2017 m. ir 2018–2020 m.

  Daugiau informacijos

  Informacija apie kvietimą teikti paraiškas

  2014–2017 m. daugiametė LIFE darbo programa

  LIFE interneto svetainė

  Paskutinį kartą atnaujinta: 25/06/2014  |Į puslapio pradžią