Naršymo kelias

Kaune vyks programos „Erasmus+“ informacinis renginys Rytų partnerystės šalims
Išsiųskite šį tinklalapį el. paštuIšsiųskite šį tinklalapį el. paštuPrintPrint
2013/10/23

Naujoji ES švietimo, mokymo, sporto ir jaunimo programa „Erasmus+“ suteiks daugiau galimybių Rytų partnerystės šalių studentams ir mokslo darbuotojams studijuoti ar stažuotis Europos Sąjungoje ir atvirkščiai.

  Spalio 24–25 d. Kauno technologijos universitete vyks informacinis renginys, kuriame Europos Komisija pristatys, kaip šia programa galės pasinaudoti Rytų partnerystės šalių aukštosios mokyklos. Be to, šio regiono aukštųjų mokyklų dėstytojams ir vadovams bus pristatyti veiksmai pagal programą „Marie Skłodowska Curie“, kuriais finansuojamos tyrėjų stipendijos. Konferencijoje bus apžvelgtos ir dabar vykdomos programos „Tempus“ bei „Erasmus Mundus“.

  Konferencijoje dalyvaus apie 150 ministerijų atstovų, aukštųjų mokyklų darbuotojų, akademinių bei studentų organizacijų atstovų iš Armėnijos, Azerbaidžano, Baltarusijos, Gruzijos, Moldovos, Ukrainos ir ES valstybių narių.

  Programa „Erasmus+“ bus pradėta įgyvendinti 2014 m. sausio mėn. Ja bus skatinamas ES ir Rytų partnerystės šalių bendradarbiavimas, visų pirma remiant trumpalaikius studentų ir dėstytojų mainus. Šia programa galės pasinaudoti daugiau studentų ir aukštųjų mokyklų nei dabar. Studentai iš Rytų partnerystės šalių taip pat galės gauti stipendijas jungtinėms magistrantūros studijoms. Doktorantūros stipendijos bus finansuojamos pagal būsimą programą „Marie Sklodowska Curie“, kuri yra naujosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ dalis. Pagal programą „Erasmus+“ bus remiama ir šalių partnerių aukštųjų mokyklų bei sistemų modernizacija ir mokslo darbuotojų įgūdžių tobulinimas.

  Pagrindiniai faktai

  Dabartine programa „Erasmus Mundus“, kuri 2014 m. sausį taps programos „Erasmus+“ dalimi, siekiama pagerinti aukštojo mokslo kokybę Europos Sąjungai bendradarbiaujant su kitomis pasaulio šalimis. Pagal šią programą teikiama finansinė parama institucijoms ir stipendijos studentams bei mokslo darbuotojams. Pagal šią programą ES suteikė beveik 150 mln. eurų vertės stipendijų 6 000 studentų iš Rytų partnerystės šalių, kad jie dalį savo studijų laiko mokytųsi ES. Šiuose mainuose dalyvauja daugiau kaip 200 universitetų, iš jų – 160 Rytų partnerystės šalyse.

  Vykdant programą „Tempus“, kuri taip pat taps programos „Erasmus+“ dalimi, skatinamas institucijų bendradarbiavimas siekiant modernizuoti aukštojo mokslo sistemas Rytų partnerystės šalyse. Nuo 2007 m. pagal programą „Tempus“ skirta beveik 120 mln. eurų projektams, kurie buvo skirti programoms studijų rengti, dėstytojų kvalifikacijai kelti ir įrangai įsigyti Rytų partnerystės šalių universitetuose.

   

  Daugiau informacijos:

  Renginio svetainė: http://www.infodaykaunas.com/

  Programa „Erasmus+“ http://ec.europa.eu/education/erasmus-for-all/

  Paskutinį kartą atnaujinta: 23/10/2013  |Į puslapio pradžią