Naršymo kelias

Europos Komisijos rekomendacijos dėl skalūnų dujų žvalgymo ir gavybos principų
Išsiųskite šį tinklalapį el. paštuIšsiųskite šį tinklalapį el. paštuPrintPrint
2014/01/22

Šiandien Europos Komisija priėmė rekomendaciją, kuria siekiama užtikrinti, kad išgaunant skalūnų dujas hidraulinio ardymo dideliu skysčio kiekiu (angl. high-volume hydraulic fracturing) technologija būtų taikomos tinkamos aplinkos ir klimato apsaugos priemonės. Rekomendacija turėtų padėti visoms valstybėms narėms, norinčioms imtis šios praktikos, mažinti riziką sveikatai bei aplinkai ir didinti skaidrumą piliečiams. Ja vadovaujantis bus sudarytos vienodos sąlygos pramonės įmonėms ir taps aiškesnė sistema investuotojams.

  Kartu su rekomendacija pateikiamas komunikatas, kuriame aptariamos hidraulinio ardymo dideliu skysčio kiekiu naudojimo angliavandeniliams išgauti galimybės ir sunkumai. Abu dokumentai yra platesnės Komisijos iniciatyvos nustatyti integruotą klimato ir energetikos politikos sistemą laikotarpiui iki 2030 m. dalis.

  Rekomendacija parengta remiantis galiojančiais ES teisės aktais ir prireikus juos papildo; joje valstybėms narėms siūloma visų pirma:

  •   planuoti iš anksto ir atlikti galimo bendro poveikio vertinimą prieš išduodant licencijas;
  •   kruopščiai įvertinti poveikį aplinkai ir riziką;
  •   užtikrinti, kad gręžinio vientisumas atitiktų geriausios praktikos standartus;
  •   patikrinti vietos vandens, oro ir grunto kokybę prieš pradedant veiklą, kad būtų galima stebėti pokyčius ir šalinti kylančius pavojus;
  •   valdyti oro teršalų, įskaitant šiltnamio efektą sukeliančias dujas, išmetimą surenkant dujas;
  •   informuoti visuomenę apie atskiruose gręžiniuose naudojamas chemines medžiagas ir
  •   užtikrinti, kad veiklos vykdytojai per visą projekto įgyvendinimą taikytų geriausią praktiką.

  Komisija ir toliau skatins keitimąsi informacija apie skalūnų dujų projektų aplinkosauginį veiksmingumą su valstybėmis narėmis, pramonės atstovais ir pilietinės visuomenės organizacijomis.

  Tolesni veiksmai

  ES valstybėms narėms siūloma pradėti taikyti principus per šešis mėnesius ir nuo 2014 m. gruodžio mėn. kasmet pranešti Komisijai apie taikomas priemones. Komisija stebės rekomendacijos taikymą ir pateiks viešą rezultatų suvestinę, kurioje bus lyginama padėtis įvairiose valstybėse narėse. Po 18 mėnesių ji peržiūrės rekomendacijos taikymo veiksmingumą.

  Pagrindiniai faktai

  Tradiciniu būdu išgaunamos gamtinės dujos yra susikaupusios požeminiuose telkiniuose. Skalūnų dujos yra kitokios – jos taip pat yra gamtinės dujos, tačiau susikaupusios uolienose, kurias reikia suardyti (suskaldyti), kad dujos būtų išlaisvintos. Kol kas ES sukaupta nedaug hidraulinio ardymo dideliu skysčio kiekiu taikymo dideliu mastu ir intensyviai patirties. Taikant šį metodą į gręžinio angą švirkščiama daug vandens, smėlio ir cheminių medžiagų, kad būtų skaldomos uolienos ir būtų lengviau išgauti dujas. Iki šiol Europoje sukaupta patirtis iš esmės siejama su hidrauliniu ardymu nedideliu skysčio kiekiu tam tikruose tradiciniuose ir sandariuose dujų telkiniuose, daugiausia vertikaliuose gręžiniuose, ir sudaro tik nedidelę dalį ES vykdytos naftos ir dujų gavybos veiklos. Remdamiesi Šiaurės Amerikos (joje hidraulinis ardymas dideliu skysčio kiekiu taikytas plačiai) patirtimi, veiklos vykdytojai toliau bando šią praktiką ES.

  Poveikis aplinkai ir rizika turi būti tinkamai valdomi. Norint išgauti tą patį dujų kiekį tenka gręžti daugiau gręžinių ir aprėpti didesnį plotą, nei naudojant tradicinius gręžinius, todėl būtina tinkamai įvertinti ir mažinti bendrą poveikį.

  Didžioji dalis ES aplinkos teisės aktų parengti anksčiau nei susidomėta hidraulinio ardymo dideliu skysčio kiekiu praktika. Todėl dabar galiojančiuose ES teisės aktuose tam tikri aplinkosaugos aspektai nėra išsamiai reglamentuoti. Tai sukėlė visuomenės susirūpinimą ir raginimus imtis ES veiksmų.

  Daugiau informacijos

  Komunikatas ir rekomendacija

  Daugiau informacijos apie klimato ir energetikos politiką

  Paskutinį kartą atnaujinta: 22/01/2014  |Į puslapio pradžią