Naršymo kelias

Vasario mėnesio sprendimų dėl pažeidimų paketas
Išsiųskite šį tinklalapį el. paštuIšsiųskite šį tinklalapį el. paštuPrintPrint
2013/02/21

Europos Komisija mėnesiniu sprendimų dėl pažeidimų paketu imasi teisinių veiksmų prieš netinkamai įsipareigojimus pagal ES teisę vykdančias valstybes nares. Šių su daugeliu sektorių susijusių sprendimų tikslas – užtikrinti tinkamą ES teisės taikymą piliečių ir įmonių labui.

  Energijos vidaus rinka. LIETUVA raginama laikytis ES vidaus rinkos taisyklių

  Šiandien Komisija Lietuvai nusiuntė pagrįstą nuomonę, primygtinai ragindama į nacionalinę teisę visiškai perkelti į trečiąjį energijos aktų rinkinį įtrauktų elektros ir dujų direktyvų nuostatas. Šiuos teisės aktus valstybės narės į nacionalinę teisę turėjo perkelti iki 2011 m. kovo 3 d. Į rinkinį įtrauktos pagrindinės nuostatos dėl tinkamo energijos rinkos veikimo, įskaitant naujas taisykles dėl tinklų atsiejimo, nacionalinių reguliavimo institucijų nepriklausomumo bei įgaliojimų sustiprinimo ir mažmeninės rinkos veikimo tobulinimo, atsižvelgiant į vartotojų interesus. Lietuva turi atsakyti per du mėnesius. Jeigu to nepadarys, Komisija galės paduoti Lietuvą į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą.

  2012 m. Komisija jau siuntė įvairioms valstybėms narėms, visų pirma Bulgarijai, Kiprui, Ispanijai, Liuksemburgui, Nyderlandams, Rumunijai, Slovakijai, Estijai, Suomijai, Švedijai, Jungtinei Karalystei, Austrijai, Lenkijai, Airijai ir Slovėnijai, pagrįstas nuomones dėl elektros ir (arba) dujų direktyvų nuostatų neperkėlimo į nacionalinę teisę. Po to Komisija nutarė į Europos Teisingumo Teismą paduoti Lenkiją, Suomiją, Slovėniją, Jungtinę Karalystę, Bulgariją ir Estiją, o bylų nekelti Ispanijai, Liuksemburgui, Nyderlandams, Švedijai ir Austrijai.

  Techninė apžiūra Komisija reikalauja, kad LIETUVA priimtų nacionalines priemones dėl periodiškos techninės apžiūros

  Europos Komisija pareikalavo, kad Lietuva į nacionalinę teisę visiškai perkeltų visus direktyvoje dėl periodiškos motorinių transporto priemonių ir jų priekabų techninės apžiūros (Direktyva 2010/48/ES) išdėstytus reikalavimus. Lietuva Komisijai nepranešė reikiamos informacijos iki 2011 m. sausio 31 d. ir vėlesniuose oficialiuose pranešimuose nurodyto termino. Siekiant atsižvelgti į visas bandomų transporto priemonių ir jų priekabų technines naujoves, svarbu, kad priemonės būtų priimtos. Todėl Komisija siunčia pagrįstą nuomonę (tai antrasis pažeidimo tyrimo procedūros etapas) ir Lietuvai suteikia dviejų mėnesių terminą atsakymui pateikti. Jeigu Komisija negaus priimtino atsakymo, ji šią valstybę narę galės paduoti į ES Teisingumo Teismą.

   

  SKAITMENINĖ DARBOTVARKĖ

  UŽIMTUMAS

  ENERGETIKA

  PRAMONĖ IR VERSLUMAS

  APLINKA

  TEISINGUMAS

  TRANSPORTAS

  SVEIKATA IR VARTOTOJŲ POLITIKA

  MOKESČIŲ IR MUITŲ SĄJUNGA

  AT

   

   

   

   

   

   

  1

   

   

  BE

   

   

   

   

   

  1

   

  1

  3

  CY

   

   

   

   

  1

   

   

  1

   

  DE

   

   

   

   

   

   

   

  1

   

  DK

   

   

   

   

   

   

   

  1

   

  EL

   

   

   

   

  1

   

   

  1

   

  ES

   

   

   

   

   

   

  1

   

  1

  FI

   

   

   

   

   

   

  1

   

   

  FR

   

   

   

   

   

   

   

  1

  1

  HU

   

   

   

   

   

   

   

   

  1

  IE

   

   

   

   

   

   

   

  1

   

  IT

  1

   

   

   

   

   

   

   

   

  LT

   

   

  1

   

   

   

  1

   

   

  LU

   

   

   

   

   

   

   

   

  1

  NL

   

  1

   

   

   

   

   

   

   

  PL

   

   

   

  1

  1

   

  1

  1

  1

  PT

   

   

   

   

   

   

   

  1

   

  RO

   

  1

   

   

   

   

   

   

  1

  SE

   

  1

   

   

  1

   

   

   

   

  SI

   

   

   

   

   

   

  1

   

   

  UK

   

   

   

   

   

   

   

   

  1

   

  Daugiau informacijoshttp://ec.europa.eu/energy/infringements/index_en.htm.

  Visi vasario mėnesio sprendimai MEMO/13/122

   

  Paskutinį kartą atnaujinta: 21/02/2013  |Į puslapio pradžią