Naršymo kelias

Spalio 17–18 d. Vilniuje svarstomos Europos turizmo sektoriaus galimybės, pokyčiai ir perspektyvos
Išsiųskite šį tinklalapį el. paštuIšsiųskite šį tinklalapį el. paštuPrintPrint
2013/10/17

Svarbu nustatyti, kas galėtų dar labiau sustiprinti ES turizmo sektorių ir padėti Europai išlikti populiariausiu turistiniu regionu pasaulyje. Spalio 17 d. Vilniuje renkasi ES turizmo ministrai. Jie aptars tris svarbias iniciatyvas, kuriomis siekiama užtikrinti darbo vietų kūrimą turizmo sektoriuje ir jo ekonominę gerovę: tai trumpalaikių vizų išdavimo tvarkos supaprastinimas, senjorų turizmo galimybių didinimas ir būsimųjų turizmo iniciatyvų derinimas su naujojo 2014–2020 m. finansinio laikotarpio prioritetais, siekiant užtikrinti šio sektoriaus finansavimą ir padidinti jo augimą bei konkurencingumą.

  1) Vizų išdavimo tvarkos supaprastinimas

  Apskaičiuota, kad dėl sudėtingos vizų išdavimo tvarkos kasmet ES netenka nuo 4,2 mlrd. iki 12,6 mlrd. eurų. Todėl dėl tiesioginio ir netiesioginio poveikio Šengeno erdvė netenka nuo 80 000 iki 240 000 darbo vietų. Siekdama plėtoti Europos turizmo sektoriaus potencialą, Europos Komisija peržiūrinėja ES vizų kodeksą ir ketina iki šių metų pabaigos pateikti teisės akto pasiūlymą, kurio tikslas – supaprastinti ir patobulinti vizų išdavimo tvarką, tuo pat metu užtikrinant tinkamo lygio saugumą ES. Per pastaruosius 4 metus į ES atvykstančių turistų iš Rusijos ir Kinijos skaičius padvigubėjo, taip pat auga turistų iš Indijos skaičius. Vis dėlto daug potencialių turistų iš ES nepriklausančių šalių patiria sunkumų dėl vizų.

  2) Senjorų turizmo galimybių didinimas

  Šiuo metu daugiau kaip 128 mln. (t. y. 25 proc.) europiečių yra 55–80 m. amžiaus, ir ši proporcija turėtų didėti. Keliauja tik 41 proc. 55–75 m. amžiaus žmonių. Be to, 7 iš 10 senjorų keliauja tik savo šalyje. Todėl už turizmą atsakingos institucijos, turizmo sektoriaus ir senjorų organizacijų atstovai turėtų plėtoti viešojo ir privačiojo sektorių partnerystę. Europos Komisija įgyvendins iniciatyvą, kuria siekiama padidinti senjorų turistų, keliaujančių iš ES ir į ES šalis, skaičių, ypač ne turistinio sezono metu.

  3) Naujos finansavimo galimybės

  Artimiausiais metais finansinės investicijos į turizmą bus įgyvendinamos remiantis strategija „Europa 2020“ ir jos prioritetinėmis sritimis, tokiomis kaip moksliniai tyrimai ir inovacijos, investicijos į informacines ir ryšio technologijas, mažų ir vidutinių įmonių konkurencingumą. Investicijos į turizmą nėra tiesiogiai nurodytos tarp 2014–2020 m. Europos struktūrinių ir investicinių fondų prioritetų, tačiau jos gali būti įgyvendinamos atsižvelgiant į minėtas prioritetines sritis. Pavyzdžiui, turizmas neatsiejamas nuo mažų ir vidutinių įmonių – beveik 98 proc. turizmo įmonių yra mažos arba labai mažos, ir yra daug galimybių jose diegti inovacijas. Be to, turizmo plėtrai labai svarbios investicijos į informacines ir ryšio technologijas. Taip pat tvaraus turizmo plėtra prisideda prie nedarbo mažinimo, įgūdžių ugdymo ir mokymosi visą gyvenimą. Todėl valstybių narių atstovai šiandien svarstys, kaip investicijos į turizmą turėtų didinti turizmo sektoriaus tvarumą bei konkurencingumą ir taip labiau prisidėti prie ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo ES.

   Be neformalaus turizmo ministrų susitikimo, Vilniuje spalio 17–18 d. vyks 12-asis Europos turizmo forumas „Turizmas – ekonomikos augimo, socialinių pokyčių ir gerovės veiksnys“. Už turizmą atsakingų institucijų ir šio sektoriaus įmonių atstovai dalysis gerąja patirtimi ir diskutuos apie sektoriaus perspektyvas bei uždavinius.

   

  Daugiau informacijos apie Europos turizmo forumą:

  http://www.eu2013.lt/lt/naujienos/pranesimaispaudai/turizmo-klausimai-bus-auksciausiu-lygiu-aptariami-vilniuje

  Paskutinį kartą atnaujinta: 17/10/2013  |Į puslapio pradžią