Naršymo kelias

Europos Komisija kviečia teikti paraiškas pagal programą „Marie Curie“
Išsiųskite šį tinklalapį el. paštuIšsiųskite šį tinklalapį el. paštuPrintPrint

2013/03/15 12:21:45

Europos Komisija kviečia teikti paraiškas „Marie Curie“ stipendijoms pagal dabartinę mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos septintąją bendrąją programą (2007–2013 m.) gauti. Šiemet maždaug 1 000 patyrusių mokslininkų iš „Marie Curie“ fondo bus paskirstyta didesnė nei bet kada ligi šiol suma – maždaug 227 mln. EUR. Paraiškas galima teikti iki 2013 m. rugpjūčio 14 d.

  Teikiant „Marie Curie“ stipendijas pavieniams asmenims, skatinamas mokslininkų judumas pačioje Europoje ir už jos ribų bei padedama į Europos Sąjungą pritraukti geriausius užsienio mokslininkus. „Teikti paraišką mane paskatino geras „Marie Curie“ vardas ir puikios galimybės. Galėjau dirbti Londone ir įsilieti į didelį tarptautinio bendradarbiavimo tinklą“, – kalbėjo Armando Arias Estebanas iš Madrido, gavęs dvejų metų stipendiją darbui Karališkąjame koledže.

  Stipendijos pavieniams asmenims bus teikiamos ir pagal „Marie Skłodowskos-Curie“ veiksmus, kurie yra 2014 m. pradėsimos programos „Horizontas 2020“ dalis.

  Paraišką pateikti galima šiuo adresu:

  http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/funding.

  Pagrindiniai faktai

  „Marie Curie“ veiksmai. Kas tai?

  „Marie Curie“ veiksmais remiami visos Europos mokslininkai – jie skatinami Europos Komisijos Mokslinių tyrimų vykdomosios įstaigos finansavimo priemonėmis. 2007–2013 m. „Marie Curie“ veiksmų biudžetas – 4,7 mlrd. EUR. Beveik pusė (48 proc.) šios sumos skiriama tyrėjų doktorantūros studijoms, 24 proc. – daugiau nei ketverių metų patirtį po magistrantūros studijų turinčių tyrėjų stipendijoms. Iš likusios dalies remiama pramonės ir mokslo įstaigų partnerystė, į ES grįžtančių mokslininkų profesinė integracija, mainų programos ir konkreti rėmimo veikla, kaip antai Europos tyrėjų naktis.

  Nuo 2007 m. penkiasdešimtyje šalių dirbantiems ir daugiau kaip devyniasdešimties tautybių mokslininkams buvo suteikta daugiau kaip 4 000 „Marie Curie“ stipendijų. Pavienių asmenų stipendijoms skirta beveik 780 mln. EUR, o vidutinė dotacija buvo maždaug 195 000 EUR. Iš tokios dotacijos paprastai padengiamas dviejų metų darbo užmokestis, judumo išmoka, mokslinių tyrimų išlaidos ir priimančiosios institucijos išlaidos. Maždaug 37 proc. stipendiatų yra moterys. Populiariausios „Marie Curie“ stipendiatų veiklos šalys – Jungtinė Karalystė, JAV, Prancūzija, Vokietija ir Šveicarija. Be šių, „Marie Curie“ stipendiatai gali rinktis dar iš 75 šalių.

  Kaip gaunamos stipendijos?

  Pavieniai mokslininkai drauge su preliminaria priimančiąja organizacija gali teikti paraišką finansavimui gauti. Finansavimą gausiančius mokslininkus atrenka nepriklausomi ekspertai, remdamiesi jų kompetencija, mokslinių tyrimų ir mokymo novatoriškumu, taip pat priimančiosios organizacijos siūloma parama ir mokslininko būsimos karjeros perspektyvomis.

  Pavieniams asmenims teikiamos trijų tipų stipendijos:

  • europinė karjeros raidos stipendija, kuria remiami kitoje Europos šalyje žinių ir gebėjimų įgyjantys mokslininkai;

  • tarptautinė stipendija mokytis svetur suteikia mokslininkams galimybę įgyti žinių aukšto lygio organizacijoje už Europos ribų. Pagal sudaromą sutartį mokslininkai turi sugrįžti į Europą ir pasidalyti žiniomis;

  • tarptautinės stipendijos atvykstantiesiems suteikia galimybę trečiųjų šalių mokslininkams mokytis Europos mokslo įstaigoje.

  Ar pavienių asmenų stipendijos bus teikiamos ir po 2014 m.?

  Stipendijos pavieniams asmenims bus teikiamos ir pagal programos „Horizontas 2020“„Marie Skłodowskos-Curie“ veiksmus; be to, bus teikiama galimybė tam tikrą laiką praleisti kitokio pobūdžio organizacijoje (pavyzdžiui, įmonėje). Valstybės narės ir Europos Parlamentas tebediskutuoja dėl tam tikrų programos aspektų. Europos Komisija tikisi, kad pirmasis kvietimas teikti paraiškas pavienių asmenų stipendijoms gauti bus paskelbtas iki 2013 m. pabaigos.

   

  Daugiau informacijos

  „Marie Curie“ veiksmai ir Septintoji bendroji programa

  „Inovacijų sąjunga“ ir strategija „Europa 2020“

  Paskutinį kartą atnaujinta: 15/03/2013  |Į puslapio pradžią